logo bip.gov.pl

 Szpital Ogolny im dr Edmunda Wojtyły w Bielsku-Białej

serwis WWW  
Instrukcja obsługi Rejestr zmian Statystyka odwiedzin
 Statystyka odwiedzin

Statystyki Odwiedzin

 OGÓLNA LICZBA ODWIEDZIN 758853
 LICZBA ODWIEDZIN STRONY GŁÓWNEJ 100237
Odwiedziny Poszczególnych Działów
Informacje o Szpitalu
 Dane teleadresowe   100237
 Struktura organizacyjna   7244
Administracja
 Władze Szpitala   10885
 Samodzielne stanowiska   6657
 Radcy Prawni   4416
 Komórki organizacyjne   5987
Część Medyczna
 Oddziały   16695
 Kliniki   5388
 Poradnie   9149
 Pracownie   6437
 Inne Komórki   5073
Prawo
 Statut   3094
 Regulamin   2749
 Budżet   2873
 Majątek   2750
 Karta Praw Pacjenta   4363
Zamówienia Publiczne
 Ogłoszenia Przetargów - specyfikacje, pytania, odpowiedzi i odwołania.   51725
   Przetargi - ROK 2012   7275
   Dostawa leków - ZP 1 /2012   1321
    Świadczenie komleksowych usług przygotowywania i dostarczania posiłków dla pacjentów Szpitala Ogólnego w Bielsku-Białej w okresie 6-ciu miesięcy : ZP 5-2012-PN.   1145
   Przetarg niegraniczony ubezpieczenie na rzecz pacjentów z tytułu zdarzeń medycznych- Numer sprawy: ZP 8-2012-PN.   1335
   Dostawa zestawu narzędzi do chirurgicznego, laparoskopowego usuwania raka jelita grubego w okresie od 01.03.2012r. do 30.06.2012r. - ZP 7/2012    1012
   Przetarg nieograniczony- Dostawa narzedzi do chuirurgiocznego , laparoskopowehgo usuwania raka jelita grunbego z podziałem na 2 pakiety w okresie 4 miesięcy. Numer sprawy: ZP 10-2012   918
   Przetarg nieograniczony na kompleksowe utrzymanie czystości w pomieszczeniach Beskidzkiego Centrum Onkologiii-Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej - SZPITALU przy ulicy Emilii Plater 17 .Numer sprawy :1/U-2012-PN   1268
   Dostawa leków dla potrzeb szpitala przy ul. Wyspianskiego 21 i Emilii Plater 17 Beskidzkiego Centrum Onkologii - Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej - 2/D/2012/PN   1876
   Dostawa odczynników wraz z dzierżawą analizatora immunodiagnostycznego z wyposażeniem i fabrycznie nowej wirówki laboratoryjnej stołowej dla potrzeb Laboratorium Analitycznego przy ul. Wyspiańskiego 21 BCO-SM- im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej.   663
  Przetargi - Rok 2011   58254
   Odbiór, transport i utylizacja odpadów medycznych - ZP 1/2011   1023
   Dostawa leków - ZP 2/2011   1232
   Dostawa gazów medycznych wraz z transportem, dzierżawą butli oraz zbiornika kriogenicznego do Szpitala Ogólnego im. dr E. Wojtyły w Bielsku-Białej w okresie trwania umowy (1) jednego roku.- ZP 3/2011-PN.    867
   Dostawa materiałów opatrunkowych - ZP 4/2011   915
   Całodobowy dozór mienia Szpitala Ogólnego im. dr Edmunda Wojtyły w Bielsku-Białej - ZP 5/2011    1142
   Dzierżawa analizatora immunodiagnostycznego wraz z dostawą odczynników i materiałów zużywalnych - ZP 6/2011   635
   Dostawa gazów medycznych wraz z transportem i dzierżawą butli - ZP 8/2011   808
   Dostawa wyrobów medycznych i pojemników na zużyte igły - ZP 9/2011   778
   Dostawa materiałów szewnych - ZP 10/2011   836
   Kompleksowe świadczenie usług pralniczych wraz z transportem dla potrzeb Szpitala - ZP 11/2011   689
   Dostawa wyrobów medycznych - ZP 13/2011   1170
   Dostawa aparatu do znieczulenia dla potrzb Szpitala Ogólnego im. dr Edmunda Wojtyły w Bielsku-Białej - ZP 12/ 2011   1783
   Dostawa odczynników i sprzętu laboratoryjnego jednorazowego użytku - ZP 15/2011   848
   Dostawa leków - ZP 14/2011   1371
   Ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej ZP16/2011   871
   Dostawa leków - ZP 17/2011   626
   Świadczenie kompleksowych usług przygotowywania i dostarczania posiłków dla pacjentów szpitala - ZP 18/2011   577
    Ubezpieczenie na rzecz pacjentów z tytułu zdarzeń medycznych na okres od dnia 01.01.2012 do dnia 31.12.2012 dla Szpitala Ogólnego im. dr Edmunda Wojtyły w Bielsku-Białej. Numer sprawy: ZP 20/2011   863
  Przetargi - Rok 2010   10418
   Dostawa Leków - ZP 1/2010 -PN   1816
   Dostawa gazów medycznych - ZP 2/2010-PN   1131
   Całodobowy dozór mienia Szpitala Ogólnego im. dr Edmunda Wojtyły w Bielsku-Białej - ZP 4/2010   953
   Dostawa materiałów opatrunkowych - ZP 6/2010   955
   Dostawa sprzętu medycznego wg pakietów od 1-7 w okresie (1) jednego roku - ZP 7/2010-PN   1298
   Dzierżawa analizatora immunodiagnostycznego eraz z dostawą odczynnikówi materiałów zużywalnych - ZP 9/2010   695
   Świadczenie usług pralniczych wraz z transportem - ZP 8/2010-PN   1368
   Dostawa Leków - ZP 11/2010-PN   809
   Dostawa materiałów szewnych - ZP 10/2010   981
   Dostawa sprzętu medycznego wg pakietów od 1-12 - ZP 12/2010-PN   1461
   Usługi pralnicze dla Szpitala Ogólnego w okresie jednego roku-Numer sprawy ZP 14/2010-PN.   1175
   Dostawa odczynników i sprzętu laboratoryjnego jednorazowego uzytku - ZP 16/2010   1188
   Dostawa leków ZP 18/2010   1667
   Dostawa sprzętu medycznego dla potrzeb Szpitala Ogólnego wg pakietów od 1do 3 - ZP 17/2010-PN.   1084
   Przetarg nieograniczony na dostawe sprzetu medycznego-ZP 17-2010-PN.   1460
   Przetarg nieograniczony na dostawe odczynników wraz z dzierżawą analizatora w okresie (3) lat.ZP 19-2010-PN.   1386
   Dostawa odczynników wraz z dzierżawą analizatora parametrów krytycznych w okresie 2 lata - ZP 20/2010-PN   955
   Dostawa Odczynników , materiałów zużywalnych wraz z dzierżawą wieloparametrowego, automatycznego analizatora immunologicznego dla potrzeb Laboratorium Analitycznego w Bielsku-Białej w okresie 2 lata -. Numer sprawy: ZP 22/2010-PN.   812
   Przetarg nieograniczony na ubezpieczenie Szpitala w okresie od 01-01-2011 do 31-12-2011 .-Numer sprawy: ZP 21-2010-PN.   621
  Przetargi - Rok 2009   49025
   Dostawa leków - ZP 1/2009   1058
   Dostawa leków - ZP 2/2009   840
   Dzierżawa analizatora immunodiagnostycznego wraz z dostawą odczynników i materiałów zużywalnych - ZP 4/2009   640
   Przetarg nieograniczony- Dostawa gazów medycznych- ZP 3/2009-PN   629
   Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu medycznego 1x użytku wg pakietów od 1 do 8 w okresie trwania umowy (jednego ) roku - ZP 7/2009-PN.   787
   Dostawa materiałów opatrunkowych - ZP 6/2009   600
   Przetarg nieograniczony na Dozór mienia Szpitala Ogólnego w okresie trwania umowy (jednego) roku. ZP 8/2009-PN   909
   Przetarg nieograniczony na kompleksowe usługi prania w okresie trwania umowy ( jednego) roku - ZP 9/2009-PN   658
   Przetarg nieograniczony na dostawe odczynników oraz dzierżawę analizatora parametrów krytycznych dla OAiIT w okresie trwania umopwy - ZP 10/2009-PN   594
   Dostawa leków - ZP 11/2009   862
   Dostawa materiałów szewnych - ZP 14/2009   582
   Dostawa aparatury medycznej i sprzętu medycznego dla potrzeb Szpitala Ogólnego im. dr Edmunda Wojtyły w Bielsku-Białej - ZP 12/2009   1294
   Przetarg nieograniczony na dopstawe sprzetu medycznego wg pakietów od 1 do 12 w okresie trwania umowy (jednego) roku - ZP 15/2009-PN.   779
   Przetarg nieograniczony - Dostawa odczynników laboratoryjnych, sprzętu laboratoryjnego jednorazowego użytku, materiałów zużywalnych oraz urządzeń laboratoryjnych wg pakietów od 1 do 10 w okresie trwania umowy ( jednego) roku- ZP16/2009-PN.   920
   Dostawa leków - ZP 17/2009   971
   Dostawa leków - ZP 18/2009   949
   Przetarg nieograniczony o wartości pon. 206 tys Euro na dostawę odczynników wraz z dzierżawą analizatora - ZP 20/2009-PN.   877
   Przetarg nieograniczony na usługę ubezpieczenia mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Szpitala Ogólnego im. dr E.Wojtyły w Bielsku-Białej w okresie od 01.01.2010r do 31.12.2010r.- Numer sprawy: ZP 19/2009-PN.   763
   Kompleksowe utrzymanie czystości w obiektach i na terenie Szpitala Ogólnego im. dr Edmunda Wojtyły w Bielsku-Białej - ZP 21/2009   1594
   Odbiór, transport i utylizacja odpadów medycznych - ZP 1/2008   1287
   Dostawa leków ZP 2/2008   866
   Przetarg nieograniczony-Dostawa gazów medycznych - ZP 4-2008-PN   689
   Przetarg nieograniczony-Dostawa sprzętu medycznego wg pakietów- ZP 5/2008-PN   903
   Przetarg nieograniczony - Usługa Dozoru mienia -ZP 3/2008-PN   669
   Dostawa materiałów opatrunkowych ZP 7/2008   642
   Dostawa leków - ZP 9/2008   693
   Przetarg nieograniczony- Dostawa odczynników oraz dzierżawa analizatora parametrów krytycznych - ZP 8/2008-PN   626
   Przetarg nieograniczony -Usługi pralnicze w skali 12 miesiecy- ZP 10/2008-PN.   799
   Przetarg nieograniczony -Dostawa odczynników oraz materiałów zużywalnych orazdzierżawa w pełni automatycvznego analizatora do badań koagulologiocznych - ZP 11/2008-PN   679
   Przetarg nieograniczony - Dostawa materiałow szewnych wg 7 pakietów- ZP 12/2008-PN.   670
   Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu 1x uzytku, pozostałego oraz drobnego poniżej 206 000 Euro- ZP 15/2008-PN   865
   Przetarg nieograniczony na dostawę odczynników laboratoryjnych, sprzętu labor. 1x uzytku oraz materiałów zużywalnych,wg pakietów od 1 do 11 przy wartości poniżej 206 tys. euro- ZP 14/2008-PN.   806
   Dostawa leków - ZP 16/2008   930
   Dostawa echokardiografu ZP 17/2008   711
   Kompleksowe utrzymanie czystości w obiektach i na terenie Szpitala Ogólnego im. dr E. Wojtyły w Bielsku-Białej - ZP 6/2008   1166
   Dostawa leków - ZP 18/2008   880
   Świadczenie kompleksowych usług przygotowywania i dostarczania posiłków dla pacjentów Szpitala Ogólnego im. dr Edmunda Wojtyły w Bielsku-Białej przy ul. Wyspiańskiego 26 - ZP 20/2008   623
   Dostawa leków ZP 21/2008   674
   Przetarg nieograniczony Ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Szpitala Ogólnego im. dr Edmunda Wojtyły w Bielsku-Białej w okresie od 01.01.2009r do 31.12.2009r.- ZP 19/2008-PN.   603
  Przetargi - Rok 2008   1033
   Dzierżawa części lokalu użytkowego wraz z częścią chłodni - ED 1/2007   1094
  Przetargi - Rok 2007   2032
   Dostawa sprzętu medycznego 1x użytku wg pakietówod 1 do 19 - ZP 1/2007 - PN   1675
   Dostawa leków ZP 3/2007   1063
   Dostawa gazów medycznych, technicznych, podtlenku zotu medycznego wg pakietów od 1 do 2 - ZP 4/2007-PN   986
   Dostawa materiałów opatrunkowych ZP 6/2007   851
   Dzierżawa analizatora immunodiagnostycznego wraz z dostawą odczynników oraz materiałów zużywalnych ZP 9/2007   803
   Dzierżawa analizatora parametrów krytycznych wraz z dostawą odczynników oraz materiałow zużywalnych - ZP 8/2007-PN   844
   Przetarg nieograniczony -Dzierżawa lokalu na działalność Pracowni TK - ED 2/2007   886
   Dostawa materiałów szewnych - ZP 7/2007   868
   Kompleksowe usługi pralnicze wraz z transportem - ZP 11/2007-PN   882
   Dostawa odczynników i mat. zużywalnych do ap. COAG CHROM 3003 - ZP 10/2007-PN   746
   Dzierżawa czytnika wraz z dostawą niezbędnych pasków do moczu - ZP 12/2007   734
   Usługa w zakresie dozoru mienia w szpitalu - ZP 16/2007-PN   985
   Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu medycznego wg pakietów od 1 do 12 - ZP 14/2007-PN   1067
   Przetarg nieograniczony na dostawę odczynników laboratoryjnych , sprzętu laborat.1x użytku oraz materiałów zużywalnych wg pakietów od 1 do 9 - ZP 17/2007-PN    1037
   Dostawa leków ZP 15/2007   756
   Dzierżawa analizatora biochemicznego wraz z dostawą odczynników i materiałów zużywalnych - ZP 18/2007   720
   Dostawa leków - ZP 19/2007   798
   Dostawa środków czystości ZP 20/2007   801
   Ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Szpitala Ogólnego im. dr E.Wojtyły w Bielsku-Białej -ZP 21-2007   602
   Dostawa leków - ZP 22/2007   608
   Wywóz nie segregowanych odpadów komunalnych ZP 1/2006 -   4683
   Dostawa leków - ZP 2 / 2006   3660
   Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku- ZP 5-2006   1476
   Dostawa materoałów opatrunkowych - ZP 4/2006   924
   Dostawa gazów medycznych i technicznych - ZP 6/2006   997
   Dzierżawa lokalu - ED 2/06   3373
   Dostawa materiałów szewnych - ZP 3/2006   1074
   Dostawa materiałów opatrunkowych - ZP 7/2006   1133
  Przetargi - Rok 2006   35099
   Kompleksowe wykonanie usług pralniczych ZP 8/2006   3355
   Dzierżawa wolnego lokalu - ED 3/2006   1132
   Kompleksowe wykonanie usług prania. - ZP 9/2006.   972
   Dostawa odczynnków oraz sprzętu lab.1xUż. ZP 10/2006   1607
   Dostawa materiałów szewnych ZP 12/2006   1350
   Dostawa leków ZP 11/2006   1421
   Dostawa materiałów szewnych ZP 13/06   1073
   Dostawa środków czystości,worków foliowych oraz środów 1x użytku - ZP 15/2006   1186
   Dostawa bronchofiberoskopu ZP 14/2006   909
   Dostawa leków ZP 20/2006   932
   Dostawa energii elektrycznej ZP 18/2006   1135
   Ubezpieczenie mienia i Odpowiedzialności Cywilnej szpitala - ZP 19/2006   878
  Przetargi - Rok 2005   7356
   Przetarg nieograniczony - Dostawa leków ZP 5/2005   982
   Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym- Remont- Dostawa i wymiana okien i drzwi - ZP 6-2005   1481
   Całodobowe żywienie pacjentów szpitala - ZP 9/2005   1171
   Przetarg nieoganiczony na dostawę odczynników oraz podst.jednorazowego sprzętu laboratyoryjnego - ZP 7/2005   1590
   Dzierżawa lokalu pod działalność gastronomiczną w budynku kuchni centralnej Szpitala, przy ul. Wyspiańskiego 21. ED 6/2005   1174
   Przetarg nieograniczony - ZP 10-2005 - USŁUGA   4438
   Dostawa leków ZP 12/2005   1004
   Dostawa środków czystości, worków foliowych i środków jednorazowego użytku - ZP 18/2005   1313
   Konserwacja, obsługa i całodobowy nadzór urządzeń i instacji sanitarnych, wod-kan., instalacji i urządzeń gazów medycznych w placówkach Szpitala Ogólnego w Bielsku-Białej - ZP 16/2005   1248
   Dostawa leków ZP 19/2005   933
   Dostawa i wymiana okien i dzwi ZP 20/2005   1694
   Dostawa leków - ZP 23/2005   1067
   Przetarg nieograniczony-Dostawa sprzętu medycznego ZP 22/2005   1645
   Wyposażenie Działu Higieny Szpitalnej-dostawa specjalistycznego sprzętu sprzątającego -ZP 21/2005   1487
   Całodobowe żywienie pacjentów szpitala - ZP 14/2005   1166
   Ogłoszenie o zamówieniu ZP 15/2005 - USŁUGA   1035
   Dzierżawa lokalu pod działalność gospodarczą - ED 6/2005   1116
   Wywóz nie segregowanych odpadów komunalnych - ZP 26/2005   1022
   Kompleksowe Usługi Pralnicze ZP 2/2005   980
   Dzierżawa Analizatota Immunodiagn. z odczynnikami ZP 1/2005   947
 Zamówienia do 14 tyś E   17440
   ROK - 2012   11411
  Rok - 2011   59120
   0głoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia o wartości przekraczającej 7 tys.euro , a nie przekraczającej 14 tys. euro na dostawę testów Boleria do Analizatora Mini VIDAS zgodnie z wymaganiami zamwiającego - Numer sprawy: PU1/B/2011-Zp.   951
   Dostawa leków - PU/B 2/2011   536
   Dostawa leków - PU/B 3/2011   629
  Rok 2010    17564
   Zamówienie na wykonanie usługi wywozu odpadów komunalnych poniżej 14 tys E    823
   Dostawa błon i odczynników rtg - PU/B 2/2010   722
   Dostawa Zasilacza UPS z podwójną konwersją o mocy 30 kVA z bateriami wewnętrznymi - 1 sztuka   717
   Ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia o wartości przekraczającej 7 tys euro , a nie przekraczajacej 14 trys euro na dostawę i montaż 16 zestawów komputerowych zgodnie z wymaganiami zamawiającego - Numer sprawy: PU 6/B/2010-Zp.   727
   0głoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia o wartości przekraczającej 7 tys.euro , a nie przekraczającej 14 tys. euro na dostawę i montaż 16 zestawów komputerowych zgodnie z wymaganiami zamwiającego - Numer sprawy: PU7/B/2010-Zp.   594
    Ogłoszenie o zamiarze udz.zam. o wartości przekr. 7 tys euro , a nie przekr.j 14 tys. euro na dostawę leków jako dogrywka do ZP 18-2010 zg. z wymaganiami zamawiającego - Numer sprawy: PU 8/B/2010-Zp.   1210
  rok 2009   5400
   Dostawa błon i oczynników RTG - PU/B-1/2009/ZP   589
   Zakup programów komputerowych do archiwizacji danych pacjenta, wspierających pracę działu kadr, płac i księgowości oraz elektronicznej inwentaryzacji z zastosowaniem technologii kodów kreskowych-PU2/B/2009/ZP   513
 KONKURS OFERT    19361
   Konkurs ofert na świadczenia zdrowtone - ROK 2012   2798
  Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne rok 2011   1064
   Konkurs ofert na wykonywanie badań toksykologicznych dla potrzeb Szpitala Ogólnego w Bielsku-Białej w okresie od 01.01.2012 do 31.12.2012r. Numer sprawy: KO-1/2011.   892
   Konkurs ofert na udzielanie swiadczeń zdrowotnych w zakresie: konsultacje pulmonologiczne, chirurgii klatki piersiowej oraz badania bronchoskopowe w okresie od 01.01.2012 do 31.12.2012r. Numer sprawy:KO-2/2011.   671
   Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie : badania diagnostyczne mammograficzne oraz laboratoryjne określajace wskaźniki hormonów oraz markery nowotworowe. Numer sprawy: KO-3/2011   1003
   Konkurs ofert na na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie kompleksowej realizacji badań diagnostycznych RM,EMG, endoskopowych ,laboratoryjnych bakteriologicznych i analitycznych z podziałem na 5 zadań. Numer sprawy: KO-4/2011 - UNIEWAŻNIONO Z DNIEM   852
   Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne.Numer sprawy: KO-5/2011   858
   KO-7/2011 -Zaproszenie Oferentów do składania ofert na świadczenia zdrowotne z zakresu badań diagnostycznych: patomorfologicznych, histopatologicznych warz z oceną preparatów, histopatologicznych - śródoperacyjnych.Numer spway: KO-7/2011   809
   Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne. Numer sprawy: KO 6/2011   913
 OGŁOSZENIA RÓŻNE   16596
  OGŁOSZENIA ROK 2012   2916
Inne
 Misja Szpitala   3540
 Kontrakty   3783
 Inwestycje   2867
 Skróty używane w biuletynie   2324
 Redakcja biuletynu   2403


wersja do druku drukuj