logo bip.gov.pl

 Szpital Ogolny im dr Edmunda Wojtyły w Bielsku-Białej

serwis WWW  
Instrukcja obsługi Rejestr zmian Statystyka odwiedzin
 Statystyka odwiedzin

Statystyki Odwiedzin

 OGÓLNA LICZBA ODWIEDZIN 679355
 LICZBA ODWIEDZIN STRONY GŁÓWNEJ 84673
Odwiedziny Poszczególnych Działów
Informacje o Szpitalu
 Dane teleadresowe   84673
 Struktura organizacyjna   6324
Administracja
 Władze Szpitala   9795
 Samodzielne stanowiska   5944
 Radcy Prawni   3924
 Komórki organizacyjne   5317
Część Medyczna
 Oddziały   12537
 Kliniki   4532
 Poradnie   7390
 Pracownie   5540
 Inne Komórki   4375
Prawo
 Statut   2831
 Regulamin   2509
 Budżet   2626
 Majątek   2515
 Karta Praw Pacjenta   3937
Zamówienia Publiczne
 Ogłoszenia Przetargów - specyfikacje, pytania, odpowiedzi i odwołania.   47445
   Przetargi - ROK 2012   5792
   Dostawa leków - ZP 1 /2012   1183
    Świadczenie komleksowych usług przygotowywania i dostarczania posiłków dla pacjentów Szpitala Ogólnego w Bielsku-Białej w okresie 6-ciu miesięcy : ZP 5-2012-PN.   928
   Przetarg niegraniczony ubezpieczenie na rzecz pacjentów z tytułu zdarzeń medycznych- Numer sprawy: ZP 8-2012-PN.   1117
   Dostawa zestawu narzędzi do chirurgicznego, laparoskopowego usuwania raka jelita grubego w okresie od 01.03.2012r. do 30.06.2012r. - ZP 7/2012    788
   Przetarg nieograniczony- Dostawa narzedzi do chuirurgiocznego , laparoskopowehgo usuwania raka jelita grunbego z podziałem na 2 pakiety w okresie 4 miesięcy. Numer sprawy: ZP 10-2012   719
   Przetarg nieograniczony na kompleksowe utrzymanie czystości w pomieszczeniach Beskidzkiego Centrum Onkologiii-Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej - SZPITALU przy ulicy Emilii Plater 17 .Numer sprawy :1/U-2012-PN   953
   Dostawa leków dla potrzeb szpitala przy ul. Wyspianskiego 21 i Emilii Plater 17 Beskidzkiego Centrum Onkologii - Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej - 2/D/2012/PN   1500
   Dostawa odczynników wraz z dzierżawą analizatora immunodiagnostycznego z wyposażeniem i fabrycznie nowej wirówki laboratoryjnej stołowej dla potrzeb Laboratorium Analitycznego przy ul. Wyspiańskiego 21 BCO-SM- im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej.   520
  Przetargi - Rok 2011   57464
   Odbiór, transport i utylizacja odpadów medycznych - ZP 1/2011   844
   Dostawa leków - ZP 2/2011   1102
   Dostawa gazów medycznych wraz z transportem, dzierżawą butli oraz zbiornika kriogenicznego do Szpitala Ogólnego im. dr E. Wojtyły w Bielsku-Białej w okresie trwania umowy (1) jednego roku.- ZP 3/2011-PN.    697
   Dostawa materiałów opatrunkowych - ZP 4/2011   733
   Całodobowy dozór mienia Szpitala Ogólnego im. dr Edmunda Wojtyły w Bielsku-Białej - ZP 5/2011    914
   Dzierżawa analizatora immunodiagnostycznego wraz z dostawą odczynników i materiałów zużywalnych - ZP 6/2011   491
   Dostawa gazów medycznych wraz z transportem i dzierżawą butli - ZP 8/2011   646
   Dostawa wyrobów medycznych i pojemników na zużyte igły - ZP 9/2011   645
   Dostawa materiałów szewnych - ZP 10/2011   654
   Kompleksowe świadczenie usług pralniczych wraz z transportem dla potrzeb Szpitala - ZP 11/2011   546
   Dostawa wyrobów medycznych - ZP 13/2011   978
   Dostawa aparatu do znieczulenia dla potrzb Szpitala Ogólnego im. dr Edmunda Wojtyły w Bielsku-Białej - ZP 12/ 2011   1585
   Dostawa odczynników i sprzętu laboratoryjnego jednorazowego użytku - ZP 15/2011   730
   Dostawa leków - ZP 14/2011   1172
   Ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej ZP16/2011   672
   Dostawa leków - ZP 17/2011   489
   Świadczenie kompleksowych usług przygotowywania i dostarczania posiłków dla pacjentów szpitala - ZP 18/2011   453
    Ubezpieczenie na rzecz pacjentów z tytułu zdarzeń medycznych na okres od dnia 01.01.2012 do dnia 31.12.2012 dla Szpitala Ogólnego im. dr Edmunda Wojtyły w Bielsku-Białej. Numer sprawy: ZP 20/2011   671
  Przetargi - Rok 2010   10262
   Dostawa Leków - ZP 1/2010 -PN   1558
   Dostawa gazów medycznych - ZP 2/2010-PN   849
   Całodobowy dozór mienia Szpitala Ogólnego im. dr Edmunda Wojtyły w Bielsku-Białej - ZP 4/2010   804
   Dostawa materiałów opatrunkowych - ZP 6/2010   806
   Dostawa sprzętu medycznego wg pakietów od 1-7 w okresie (1) jednego roku - ZP 7/2010-PN   1032
   Dzierżawa analizatora immunodiagnostycznego eraz z dostawą odczynnikówi materiałów zużywalnych - ZP 9/2010   568
   Świadczenie usług pralniczych wraz z transportem - ZP 8/2010-PN   1049
   Dostawa Leków - ZP 11/2010-PN   682
   Dostawa materiałów szewnych - ZP 10/2010   812
   Dostawa sprzętu medycznego wg pakietów od 1-12 - ZP 12/2010-PN   1169
   Usługi pralnicze dla Szpitala Ogólnego w okresie jednego roku-Numer sprawy ZP 14/2010-PN.   898
   Dostawa odczynników i sprzętu laboratoryjnego jednorazowego uzytku - ZP 16/2010   937
   Dostawa leków ZP 18/2010   1365
   Dostawa sprzętu medycznego dla potrzeb Szpitala Ogólnego wg pakietów od 1do 3 - ZP 17/2010-PN.   879
   Przetarg nieograniczony na dostawe sprzetu medycznego-ZP 17-2010-PN.   1100
   Przetarg nieograniczony na dostawe odczynników wraz z dzierżawą analizatora w okresie (3) lat.ZP 19-2010-PN.   1080
   Dostawa odczynników wraz z dzierżawą analizatora parametrów krytycznych w okresie 2 lata - ZP 20/2010-PN   786
   Dostawa Odczynników , materiałów zużywalnych wraz z dzierżawą wieloparametrowego, automatycznego analizatora immunologicznego dla potrzeb Laboratorium Analitycznego w Bielsku-Białej w okresie 2 lata -. Numer sprawy: ZP 22/2010-PN.   631
   Przetarg nieograniczony na ubezpieczenie Szpitala w okresie od 01-01-2011 do 31-12-2011 .-Numer sprawy: ZP 21-2010-PN.   477
  Przetargi - Rok 2009   48898
   Dostawa leków - ZP 1/2009   935
   Dostawa leków - ZP 2/2009   700
   Dzierżawa analizatora immunodiagnostycznego wraz z dostawą odczynników i materiałów zużywalnych - ZP 4/2009   512
   Przetarg nieograniczony- Dostawa gazów medycznych- ZP 3/2009-PN   486
   Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu medycznego 1x użytku wg pakietów od 1 do 8 w okresie trwania umowy (jednego ) roku - ZP 7/2009-PN.   646
   Dostawa materiałów opatrunkowych - ZP 6/2009   459
   Przetarg nieograniczony na Dozór mienia Szpitala Ogólnego w okresie trwania umowy (jednego) roku. ZP 8/2009-PN   776
   Przetarg nieograniczony na kompleksowe usługi prania w okresie trwania umowy ( jednego) roku - ZP 9/2009-PN   517
   Przetarg nieograniczony na dostawe odczynników oraz dzierżawę analizatora parametrów krytycznych dla OAiIT w okresie trwania umopwy - ZP 10/2009-PN   458
   Dostawa leków - ZP 11/2009   727
   Dostawa materiałów szewnych - ZP 14/2009   450
   Dostawa aparatury medycznej i sprzętu medycznego dla potrzeb Szpitala Ogólnego im. dr Edmunda Wojtyły w Bielsku-Białej - ZP 12/2009   1154
   Przetarg nieograniczony na dopstawe sprzetu medycznego wg pakietów od 1 do 12 w okresie trwania umowy (jednego) roku - ZP 15/2009-PN.   634
   Przetarg nieograniczony - Dostawa odczynników laboratoryjnych, sprzętu laboratoryjnego jednorazowego użytku, materiałów zużywalnych oraz urządzeń laboratoryjnych wg pakietów od 1 do 10 w okresie trwania umowy ( jednego) roku- ZP16/2009-PN.   756
   Dostawa leków - ZP 17/2009   797
   Dostawa leków - ZP 18/2009   814
   Przetarg nieograniczony o wartości pon. 206 tys Euro na dostawę odczynników wraz z dzierżawą analizatora - ZP 20/2009-PN.   712
   Przetarg nieograniczony na usługę ubezpieczenia mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Szpitala Ogólnego im. dr E.Wojtyły w Bielsku-Białej w okresie od 01.01.2010r do 31.12.2010r.- Numer sprawy: ZP 19/2009-PN.   609
   Kompleksowe utrzymanie czystości w obiektach i na terenie Szpitala Ogólnego im. dr Edmunda Wojtyły w Bielsku-Białej - ZP 21/2009   1386
   Odbiór, transport i utylizacja odpadów medycznych - ZP 1/2008   1150
   Dostawa leków ZP 2/2008   738
   Przetarg nieograniczony-Dostawa gazów medycznych - ZP 4-2008-PN   535
   Przetarg nieograniczony-Dostawa sprzętu medycznego wg pakietów- ZP 5/2008-PN   749
   Przetarg nieograniczony - Usługa Dozoru mienia -ZP 3/2008-PN   524
   Dostawa materiałów opatrunkowych ZP 7/2008   506
   Dostawa leków - ZP 9/2008   544
   Przetarg nieograniczony- Dostawa odczynników oraz dzierżawa analizatora parametrów krytycznych - ZP 8/2008-PN   481
   Przetarg nieograniczony -Usługi pralnicze w skali 12 miesiecy- ZP 10/2008-PN.   657
   Przetarg nieograniczony -Dostawa odczynników oraz materiałów zużywalnych orazdzierżawa w pełni automatycvznego analizatora do badań koagulologiocznych - ZP 11/2008-PN   525
   Przetarg nieograniczony - Dostawa materiałow szewnych wg 7 pakietów- ZP 12/2008-PN.   539
   Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu 1x uzytku, pozostałego oraz drobnego poniżej 206 000 Euro- ZP 15/2008-PN   713
   Przetarg nieograniczony na dostawę odczynników laboratoryjnych, sprzętu labor. 1x uzytku oraz materiałów zużywalnych,wg pakietów od 1 do 11 przy wartości poniżej 206 tys. euro- ZP 14/2008-PN.   650
   Dostawa leków - ZP 16/2008   782
   Dostawa echokardiografu ZP 17/2008   554
   Kompleksowe utrzymanie czystości w obiektach i na terenie Szpitala Ogólnego im. dr E. Wojtyły w Bielsku-Białej - ZP 6/2008   1020
   Dostawa leków - ZP 18/2008   746
   Świadczenie kompleksowych usług przygotowywania i dostarczania posiłków dla pacjentów Szpitala Ogólnego im. dr Edmunda Wojtyły w Bielsku-Białej przy ul. Wyspiańskiego 26 - ZP 20/2008   473
   Dostawa leków ZP 21/2008   536
   Przetarg nieograniczony Ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Szpitala Ogólnego im. dr Edmunda Wojtyły w Bielsku-Białej w okresie od 01.01.2009r do 31.12.2009r.- ZP 19/2008-PN.   478
  Przetargi - Rok 2008   897
   Dzierżawa części lokalu użytkowego wraz z częścią chłodni - ED 1/2007   949
  Przetargi - Rok 2007   1853
   Dostawa sprzętu medycznego 1x użytku wg pakietówod 1 do 19 - ZP 1/2007 - PN   1487
   Dostawa leków ZP 3/2007   926
   Dostawa gazów medycznych, technicznych, podtlenku zotu medycznego wg pakietów od 1 do 2 - ZP 4/2007-PN   847
   Dostawa materiałów opatrunkowych ZP 6/2007   712
   Dzierżawa analizatora immunodiagnostycznego wraz z dostawą odczynników oraz materiałów zużywalnych ZP 9/2007   662
   Dzierżawa analizatora parametrów krytycznych wraz z dostawą odczynników oraz materiałow zużywalnych - ZP 8/2007-PN   698
   Przetarg nieograniczony -Dzierżawa lokalu na działalność Pracowni TK - ED 2/2007   755
   Dostawa materiałów szewnych - ZP 7/2007   733
   Kompleksowe usługi pralnicze wraz z transportem - ZP 11/2007-PN   746
   Dostawa odczynników i mat. zużywalnych do ap. COAG CHROM 3003 - ZP 10/2007-PN   607
   Dzierżawa czytnika wraz z dostawą niezbędnych pasków do moczu - ZP 12/2007   604
   Usługa w zakresie dozoru mienia w szpitalu - ZP 16/2007-PN   846
   Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu medycznego wg pakietów od 1 do 12 - ZP 14/2007-PN   934
   Przetarg nieograniczony na dostawę odczynników laboratoryjnych , sprzętu laborat.1x użytku oraz materiałów zużywalnych wg pakietów od 1 do 9 - ZP 17/2007-PN    899
   Dostawa leków ZP 15/2007   616
   Dzierżawa analizatora biochemicznego wraz z dostawą odczynników i materiałów zużywalnych - ZP 18/2007   584
   Dostawa leków - ZP 19/2007   667
   Dostawa środków czystości ZP 20/2007   680
   Ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Szpitala Ogólnego im. dr E.Wojtyły w Bielsku-Białej -ZP 21-2007   472
   Dostawa leków - ZP 22/2007   467
   Wywóz nie segregowanych odpadów komunalnych ZP 1/2006 -   4562
   Dostawa leków - ZP 2 / 2006   3531
   Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku- ZP 5-2006   1344
   Dostawa materoałów opatrunkowych - ZP 4/2006   791
   Dostawa gazów medycznych i technicznych - ZP 6/2006   881
   Dzierżawa lokalu - ED 2/06   3256
   Dostawa materiałów szewnych - ZP 3/2006   947
   Dostawa materiałów opatrunkowych - ZP 7/2006   998
  Przetargi - Rok 2006   34922
   Kompleksowe wykonanie usług pralniczych ZP 8/2006   3224
   Dzierżawa wolnego lokalu - ED 3/2006   998
   Kompleksowe wykonanie usług prania. - ZP 9/2006.   828
   Dostawa odczynnków oraz sprzętu lab.1xUż. ZP 10/2006   1477
   Dostawa materiałów szewnych ZP 12/2006   1232
   Dostawa leków ZP 11/2006   1293
   Dostawa materiałów szewnych ZP 13/06   958
   Dostawa środków czystości,worków foliowych oraz środów 1x użytku - ZP 15/2006   1047
   Dostawa bronchofiberoskopu ZP 14/2006   782
   Dostawa leków ZP 20/2006   802
   Dostawa energii elektrycznej ZP 18/2006   1015
   Ubezpieczenie mienia i Odpowiedzialności Cywilnej szpitala - ZP 19/2006   750
  Przetargi - Rok 2005   7221
   Przetarg nieograniczony - Dostawa leków ZP 5/2005   843
   Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym- Remont- Dostawa i wymiana okien i drzwi - ZP 6-2005   1305
   Całodobowe żywienie pacjentów szpitala - ZP 9/2005   1052
   Przetarg nieoganiczony na dostawę odczynników oraz podst.jednorazowego sprzętu laboratyoryjnego - ZP 7/2005   1389
   Dzierżawa lokalu pod działalność gastronomiczną w budynku kuchni centralnej Szpitala, przy ul. Wyspiańskiego 21. ED 6/2005   1036
   Przetarg nieograniczony - ZP 10-2005 - USŁUGA   4294
   Dostawa leków ZP 12/2005   868
   Dostawa środków czystości, worków foliowych i środków jednorazowego użytku - ZP 18/2005   1185
   Konserwacja, obsługa i całodobowy nadzór urządzeń i instacji sanitarnych, wod-kan., instalacji i urządzeń gazów medycznych w placówkach Szpitala Ogólnego w Bielsku-Białej - ZP 16/2005   1113
   Dostawa leków ZP 19/2005   815
   Dostawa i wymiana okien i dzwi ZP 20/2005   1517
   Dostawa leków - ZP 23/2005   901
   Przetarg nieograniczony-Dostawa sprzętu medycznego ZP 22/2005   1498
   Wyposażenie Działu Higieny Szpitalnej-dostawa specjalistycznego sprzętu sprzątającego -ZP 21/2005   1340
   Całodobowe żywienie pacjentów szpitala - ZP 14/2005   1038
   Ogłoszenie o zamówieniu ZP 15/2005 - USŁUGA   889
   Dzierżawa lokalu pod działalność gospodarczą - ED 6/2005   978
   Wywóz nie segregowanych odpadów komunalnych - ZP 26/2005   879
   Kompleksowe Usługi Pralnicze ZP 2/2005   837
   Dzierżawa Analizatota Immunodiagn. z odczynnikami ZP 1/2005   806
 Zamówienia do 14 tyś E   13350
   ROK - 2012   11270
  Rok - 2011   58327
   0głoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia o wartości przekraczającej 7 tys.euro , a nie przekraczającej 14 tys. euro na dostawę testów Boleria do Analizatora Mini VIDAS zgodnie z wymaganiami zamwiającego - Numer sprawy: PU1/B/2011-Zp.   762
   Dostawa leków - PU/B 2/2011   409
   Dostawa leków - PU/B 3/2011   510
  Rok 2010    17433
   Zamówienie na wykonanie usługi wywozu odpadów komunalnych poniżej 14 tys E    662
   Dostawa błon i odczynników rtg - PU/B 2/2010   586
   Dostawa Zasilacza UPS z podwójną konwersją o mocy 30 kVA z bateriami wewnętrznymi - 1 sztuka   580
   Ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia o wartości przekraczającej 7 tys euro , a nie przekraczajacej 14 trys euro na dostawę i montaż 16 zestawów komputerowych zgodnie z wymaganiami zamawiającego - Numer sprawy: PU 6/B/2010-Zp.   558
   0głoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia o wartości przekraczającej 7 tys.euro , a nie przekraczającej 14 tys. euro na dostawę i montaż 16 zestawów komputerowych zgodnie z wymaganiami zamwiającego - Numer sprawy: PU7/B/2010-Zp.   462
    Ogłoszenie o zamiarze udz.zam. o wartości przekr. 7 tys euro , a nie przekr.j 14 tys. euro na dostawę leków jako dogrywka do ZP 18-2010 zg. z wymaganiami zamawiającego - Numer sprawy: PU 8/B/2010-Zp.   1041
  rok 2009   5280
   Dostawa błon i oczynników RTG - PU/B-1/2009/ZP   471
   Zakup programów komputerowych do archiwizacji danych pacjenta, wspierających pracę działu kadr, płac i księgowości oraz elektronicznej inwentaryzacji z zastosowaniem technologii kodów kreskowych-PU2/B/2009/ZP   393
 KONKURS OFERT    14455
   Konkurs ofert na świadczenia zdrowtone - ROK 2012   2675
  Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne rok 2011   946
   Konkurs ofert na wykonywanie badań toksykologicznych dla potrzeb Szpitala Ogólnego w Bielsku-Białej w okresie od 01.01.2012 do 31.12.2012r. Numer sprawy: KO-1/2011.   676
   Konkurs ofert na udzielanie swiadczeń zdrowotnych w zakresie: konsultacje pulmonologiczne, chirurgii klatki piersiowej oraz badania bronchoskopowe w okresie od 01.01.2012 do 31.12.2012r. Numer sprawy:KO-2/2011.   504
   Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie : badania diagnostyczne mammograficzne oraz laboratoryjne określajace wskaźniki hormonów oraz markery nowotworowe. Numer sprawy: KO-3/2011   807
   Konkurs ofert na na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie kompleksowej realizacji badań diagnostycznych RM,EMG, endoskopowych ,laboratoryjnych bakteriologicznych i analitycznych z podziałem na 5 zadań. Numer sprawy: KO-4/2011 - UNIEWAŻNIONO Z DNIEM   642
   Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne.Numer sprawy: KO-5/2011   659
   KO-7/2011 -Zaproszenie Oferentów do składania ofert na świadczenia zdrowotne z zakresu badań diagnostycznych: patomorfologicznych, histopatologicznych warz z oceną preparatów, histopatologicznych - śródoperacyjnych.Numer spway: KO-7/2011   604
   Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne. Numer sprawy: KO 6/2011   676
 OGŁOSZENIA RÓŻNE   12171
  OGŁOSZENIA ROK 2012   2742
Inne
 Misja Szpitala   3240
 Kontrakty   3220
 Inwestycje   2609
 Skróty używane w biuletynie   2088
 Redakcja biuletynu   2194


wersja do druku drukuj