logo bip.gov.pl

 Szpital Ogolny im dr Edmunda Wojtyły w Bielsku-Białej

serwis WWW  
Instrukcja obsługi Rejestr zmian Statystyka odwiedzin
 Statystyka odwiedzin

Statystyki Odwiedzin

 OGÓLNA LICZBA ODWIEDZIN 620673
 LICZBA ODWIEDZIN STRONY GŁÓWNEJ 75526
Odwiedziny Poszczególnych Działów
Informacje o Szpitalu
 Dane teleadresowe   75526
 Struktura organizacyjna   5796
Administracja
 Władze Szpitala   8978
 Samodzielne stanowiska   5486
 Radcy Prawni   3603
 Komórki organizacyjne   4888
Część Medyczna
 Oddziały   10705
 Kliniki   4109
 Poradnie   6653
 Pracownie   5149
 Inne Komórki   4028
Prawo
 Statut   2696
 Regulamin   2378
 Budżet   2384
 Majątek   2290
 Karta Praw Pacjenta   3663
Zamówienia Publiczne
 Ogłoszenia Przetargów - specyfikacje, pytania, odpowiedzi i odwołania.   44488
   Przetargi - ROK 2012   5480
   Dostawa leków - ZP 1 /2012   1106
    Świadczenie komleksowych usług przygotowywania i dostarczania posiłków dla pacjentów Szpitala Ogólnego w Bielsku-Białej w okresie 6-ciu miesięcy : ZP 5-2012-PN.   807
   Przetarg niegraniczony ubezpieczenie na rzecz pacjentów z tytułu zdarzeń medycznych- Numer sprawy: ZP 8-2012-PN.   1003
   Dostawa zestawu narzędzi do chirurgicznego, laparoskopowego usuwania raka jelita grubego w okresie od 01.03.2012r. do 30.06.2012r. - ZP 7/2012    671
   Przetarg nieograniczony- Dostawa narzedzi do chuirurgiocznego , laparoskopowehgo usuwania raka jelita grunbego z podziałem na 2 pakiety w okresie 4 miesięcy. Numer sprawy: ZP 10-2012   605
   Przetarg nieograniczony na kompleksowe utrzymanie czystości w pomieszczeniach Beskidzkiego Centrum Onkologiii-Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej - SZPITALU przy ulicy Emilii Plater 17 .Numer sprawy :1/U-2012-PN   790
   Dostawa leków dla potrzeb szpitala przy ul. Wyspianskiego 21 i Emilii Plater 17 Beskidzkiego Centrum Onkologii - Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej - 2/D/2012/PN   1275
   Dostawa odczynników wraz z dzierżawą analizatora immunodiagnostycznego z wyposażeniem i fabrycznie nowej wirówki laboratoryjnej stołowej dla potrzeb Laboratorium Analitycznego przy ul. Wyspiańskiego 21 BCO-SM- im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej.   447
  Przetargi - Rok 2011   50881
   Odbiór, transport i utylizacja odpadów medycznych - ZP 1/2011   719
   Dostawa leków - ZP 2/2011   1018
   Dostawa gazów medycznych wraz z transportem, dzierżawą butli oraz zbiornika kriogenicznego do Szpitala Ogólnego im. dr E. Wojtyły w Bielsku-Białej w okresie trwania umowy (1) jednego roku.- ZP 3/2011-PN.    570
   Dostawa materiałów opatrunkowych - ZP 4/2011   620
   Całodobowy dozór mienia Szpitala Ogólnego im. dr Edmunda Wojtyły w Bielsku-Białej - ZP 5/2011    767
   Dzierżawa analizatora immunodiagnostycznego wraz z dostawą odczynników i materiałów zużywalnych - ZP 6/2011   394
   Dostawa gazów medycznych wraz z transportem i dzierżawą butli - ZP 8/2011   525
   Dostawa wyrobów medycznych i pojemników na zużyte igły - ZP 9/2011   565
   Dostawa materiałów szewnych - ZP 10/2011   546
   Kompleksowe świadczenie usług pralniczych wraz z transportem dla potrzeb Szpitala - ZP 11/2011   467
   Dostawa wyrobów medycznych - ZP 13/2011   852
   Dostawa aparatu do znieczulenia dla potrzb Szpitala Ogólnego im. dr Edmunda Wojtyły w Bielsku-Białej - ZP 12/ 2011   1462
   Dostawa odczynników i sprzętu laboratoryjnego jednorazowego użytku - ZP 15/2011   640
   Dostawa leków - ZP 14/2011   1039
   Ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej ZP16/2011   542
   Dostawa leków - ZP 17/2011   396
   Świadczenie kompleksowych usług przygotowywania i dostarczania posiłków dla pacjentów szpitala - ZP 18/2011   379
    Ubezpieczenie na rzecz pacjentów z tytułu zdarzeń medycznych na okres od dnia 01.01.2012 do dnia 31.12.2012 dla Szpitala Ogólnego im. dr Edmunda Wojtyły w Bielsku-Białej. Numer sprawy: ZP 20/2011   555
  Przetargi - Rok 2010   10131
   Dostawa Leków - ZP 1/2010 -PN   1410
   Dostawa gazów medycznych - ZP 2/2010-PN   692
   Całodobowy dozór mienia Szpitala Ogólnego im. dr Edmunda Wojtyły w Bielsku-Białej - ZP 4/2010   713
   Dostawa materiałów opatrunkowych - ZP 6/2010   701
   Dostawa sprzętu medycznego wg pakietów od 1-7 w okresie (1) jednego roku - ZP 7/2010-PN   866
   Dzierżawa analizatora immunodiagnostycznego eraz z dostawą odczynnikówi materiałów zużywalnych - ZP 9/2010   495
   Świadczenie usług pralniczych wraz z transportem - ZP 8/2010-PN   879
   Dostawa Leków - ZP 11/2010-PN   605
   Dostawa materiałów szewnych - ZP 10/2010   686
   Dostawa sprzętu medycznego wg pakietów od 1-12 - ZP 12/2010-PN   979
   Usługi pralnicze dla Szpitala Ogólnego w okresie jednego roku-Numer sprawy ZP 14/2010-PN.   751
   Dostawa odczynników i sprzętu laboratoryjnego jednorazowego uzytku - ZP 16/2010   798
   Dostawa leków ZP 18/2010   1180
   Dostawa sprzętu medycznego dla potrzeb Szpitala Ogólnego wg pakietów od 1do 3 - ZP 17/2010-PN.   756
   Przetarg nieograniczony na dostawe sprzetu medycznego-ZP 17-2010-PN.   905
   Przetarg nieograniczony na dostawe odczynników wraz z dzierżawą analizatora w okresie (3) lat.ZP 19-2010-PN.   914
   Dostawa odczynników wraz z dzierżawą analizatora parametrów krytycznych w okresie 2 lata - ZP 20/2010-PN   678
   Dostawa Odczynników , materiałów zużywalnych wraz z dzierżawą wieloparametrowego, automatycznego analizatora immunologicznego dla potrzeb Laboratorium Analitycznego w Bielsku-Białej w okresie 2 lata -. Numer sprawy: ZP 22/2010-PN.   523
   Przetarg nieograniczony na ubezpieczenie Szpitala w okresie od 01-01-2011 do 31-12-2011 .-Numer sprawy: ZP 21-2010-PN.   393
  Przetargi - Rok 2009   48830
   Dostawa leków - ZP 1/2009   847
   Dostawa leków - ZP 2/2009   629
   Dzierżawa analizatora immunodiagnostycznego wraz z dostawą odczynników i materiałów zużywalnych - ZP 4/2009   419
   Przetarg nieograniczony- Dostawa gazów medycznych- ZP 3/2009-PN   401
   Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu medycznego 1x użytku wg pakietów od 1 do 8 w okresie trwania umowy (jednego ) roku - ZP 7/2009-PN.   563
   Dostawa materiałów opatrunkowych - ZP 6/2009   382
   Przetarg nieograniczony na Dozór mienia Szpitala Ogólnego w okresie trwania umowy (jednego) roku. ZP 8/2009-PN   693
   Przetarg nieograniczony na kompleksowe usługi prania w okresie trwania umowy ( jednego) roku - ZP 9/2009-PN   435
   Przetarg nieograniczony na dostawe odczynników oraz dzierżawę analizatora parametrów krytycznych dla OAiIT w okresie trwania umopwy - ZP 10/2009-PN   383
   Dostawa leków - ZP 11/2009   639
   Dostawa materiałów szewnych - ZP 14/2009   364
   Dostawa aparatury medycznej i sprzętu medycznego dla potrzeb Szpitala Ogólnego im. dr Edmunda Wojtyły w Bielsku-Białej - ZP 12/2009   1069
   Przetarg nieograniczony na dopstawe sprzetu medycznego wg pakietów od 1 do 12 w okresie trwania umowy (jednego) roku - ZP 15/2009-PN.   559
   Przetarg nieograniczony - Dostawa odczynników laboratoryjnych, sprzętu laboratoryjnego jednorazowego użytku, materiałów zużywalnych oraz urządzeń laboratoryjnych wg pakietów od 1 do 10 w okresie trwania umowy ( jednego) roku- ZP16/2009-PN.   654
   Dostawa leków - ZP 17/2009   696
   Dostawa leków - ZP 18/2009   722
   Przetarg nieograniczony o wartości pon. 206 tys Euro na dostawę odczynników wraz z dzierżawą analizatora - ZP 20/2009-PN.   601
   Przetarg nieograniczony na usługę ubezpieczenia mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Szpitala Ogólnego im. dr E.Wojtyły w Bielsku-Białej w okresie od 01.01.2010r do 31.12.2010r.- Numer sprawy: ZP 19/2009-PN.   506
   Kompleksowe utrzymanie czystości w obiektach i na terenie Szpitala Ogólnego im. dr Edmunda Wojtyły w Bielsku-Białej - ZP 21/2009   1277
   Odbiór, transport i utylizacja odpadów medycznych - ZP 1/2008   1067
   Dostawa leków ZP 2/2008   652
   Przetarg nieograniczony-Dostawa gazów medycznych - ZP 4-2008-PN   444
   Przetarg nieograniczony-Dostawa sprzętu medycznego wg pakietów- ZP 5/2008-PN   671
   Przetarg nieograniczony - Usługa Dozoru mienia -ZP 3/2008-PN   434
   Dostawa materiałów opatrunkowych ZP 7/2008   422
   Dostawa leków - ZP 9/2008   466
   Przetarg nieograniczony- Dostawa odczynników oraz dzierżawa analizatora parametrów krytycznych - ZP 8/2008-PN   407
   Przetarg nieograniczony -Usługi pralnicze w skali 12 miesiecy- ZP 10/2008-PN.   578
   Przetarg nieograniczony -Dostawa odczynników oraz materiałów zużywalnych orazdzierżawa w pełni automatycvznego analizatora do badań koagulologiocznych - ZP 11/2008-PN   443
   Przetarg nieograniczony - Dostawa materiałow szewnych wg 7 pakietów- ZP 12/2008-PN.   446
   Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu 1x uzytku, pozostałego oraz drobnego poniżej 206 000 Euro- ZP 15/2008-PN   632
   Przetarg nieograniczony na dostawę odczynników laboratoryjnych, sprzętu labor. 1x uzytku oraz materiałów zużywalnych,wg pakietów od 1 do 11 przy wartości poniżej 206 tys. euro- ZP 14/2008-PN.   564
   Dostawa leków - ZP 16/2008   708
   Dostawa echokardiografu ZP 17/2008   465
   Kompleksowe utrzymanie czystości w obiektach i na terenie Szpitala Ogólnego im. dr E. Wojtyły w Bielsku-Białej - ZP 6/2008   947
   Dostawa leków - ZP 18/2008   672
   Świadczenie kompleksowych usług przygotowywania i dostarczania posiłków dla pacjentów Szpitala Ogólnego im. dr Edmunda Wojtyły w Bielsku-Białej przy ul. Wyspiańskiego 26 - ZP 20/2008   394
   Dostawa leków ZP 21/2008   448
   Przetarg nieograniczony Ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Szpitala Ogólnego im. dr Edmunda Wojtyły w Bielsku-Białej w okresie od 01.01.2009r do 31.12.2009r.- ZP 19/2008-PN.   391
  Przetargi - Rok 2008   833
   Dzierżawa części lokalu użytkowego wraz z częścią chłodni - ED 1/2007   879
  Przetargi - Rok 2007   1765
   Dostawa sprzętu medycznego 1x użytku wg pakietówod 1 do 19 - ZP 1/2007 - PN   1389
   Dostawa leków ZP 3/2007   849
   Dostawa gazów medycznych, technicznych, podtlenku zotu medycznego wg pakietów od 1 do 2 - ZP 4/2007-PN   780
   Dostawa materiałów opatrunkowych ZP 6/2007   640
   Dzierżawa analizatora immunodiagnostycznego wraz z dostawą odczynników oraz materiałów zużywalnych ZP 9/2007   593
   Dzierżawa analizatora parametrów krytycznych wraz z dostawą odczynników oraz materiałow zużywalnych - ZP 8/2007-PN   626
   Przetarg nieograniczony -Dzierżawa lokalu na działalność Pracowni TK - ED 2/2007   690
   Dostawa materiałów szewnych - ZP 7/2007   653
   Kompleksowe usługi pralnicze wraz z transportem - ZP 11/2007-PN   677
   Dostawa odczynników i mat. zużywalnych do ap. COAG CHROM 3003 - ZP 10/2007-PN   536
   Dzierżawa czytnika wraz z dostawą niezbędnych pasków do moczu - ZP 12/2007   532
   Usługa w zakresie dozoru mienia w szpitalu - ZP 16/2007-PN   772
   Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu medycznego wg pakietów od 1 do 12 - ZP 14/2007-PN   865
   Przetarg nieograniczony na dostawę odczynników laboratoryjnych , sprzętu laborat.1x użytku oraz materiałów zużywalnych wg pakietów od 1 do 9 - ZP 17/2007-PN    826
   Dostawa leków ZP 15/2007   542
   Dzierżawa analizatora biochemicznego wraz z dostawą odczynników i materiałów zużywalnych - ZP 18/2007   510
   Dostawa leków - ZP 19/2007   601
   Dostawa środków czystości ZP 20/2007   607
   Ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Szpitala Ogólnego im. dr E.Wojtyły w Bielsku-Białej -ZP 21-2007   405
   Dostawa leków - ZP 22/2007   392
   Wywóz nie segregowanych odpadów komunalnych ZP 1/2006 -   4483
   Dostawa leków - ZP 2 / 2006   3446
   Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku- ZP 5-2006   1266
   Dostawa materoałów opatrunkowych - ZP 4/2006   712
   Dostawa gazów medycznych i technicznych - ZP 6/2006   815
   Dzierżawa lokalu - ED 2/06   3176
   Dostawa materiałów szewnych - ZP 3/2006   878
   Dostawa materiałów opatrunkowych - ZP 7/2006   903
  Przetargi - Rok 2006   34849
   Kompleksowe wykonanie usług pralniczych ZP 8/2006   3147
   Dzierżawa wolnego lokalu - ED 3/2006   929
   Kompleksowe wykonanie usług prania. - ZP 9/2006.   747
   Dostawa odczynnków oraz sprzętu lab.1xUż. ZP 10/2006   1393
   Dostawa materiałów szewnych ZP 12/2006   1154
   Dostawa leków ZP 11/2006   1210
   Dostawa materiałów szewnych ZP 13/06   873
   Dostawa środków czystości,worków foliowych oraz środów 1x użytku - ZP 15/2006   963
   Dostawa bronchofiberoskopu ZP 14/2006   705
   Dostawa leków ZP 20/2006   731
   Dostawa energii elektrycznej ZP 18/2006   931
   Ubezpieczenie mienia i Odpowiedzialności Cywilnej szpitala - ZP 19/2006   669
  Przetargi - Rok 2005   7149
   Przetarg nieograniczony - Dostawa leków ZP 5/2005   768
   Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym- Remont- Dostawa i wymiana okien i drzwi - ZP 6-2005   1184
   Całodobowe żywienie pacjentów szpitala - ZP 9/2005   971
   Przetarg nieoganiczony na dostawę odczynników oraz podst.jednorazowego sprzętu laboratyoryjnego - ZP 7/2005   1273
   Dzierżawa lokalu pod działalność gastronomiczną w budynku kuchni centralnej Szpitala, przy ul. Wyspiańskiego 21. ED 6/2005   953
   Przetarg nieograniczony - ZP 10-2005 - USŁUGA   4212
   Dostawa leków ZP 12/2005   779
   Dostawa środków czystości, worków foliowych i środków jednorazowego użytku - ZP 18/2005   1094
   Konserwacja, obsługa i całodobowy nadzór urządzeń i instacji sanitarnych, wod-kan., instalacji i urządzeń gazów medycznych w placówkach Szpitala Ogólnego w Bielsku-Białej - ZP 16/2005   1021
   Dostawa leków ZP 19/2005   732
   Dostawa i wymiana okien i dzwi ZP 20/2005   1412
   Dostawa leków - ZP 23/2005   820
   Przetarg nieograniczony-Dostawa sprzętu medycznego ZP 22/2005   1409
   Wyposażenie Działu Higieny Szpitalnej-dostawa specjalistycznego sprzętu sprzątającego -ZP 21/2005   1269
   Całodobowe żywienie pacjentów szpitala - ZP 14/2005   942
   Ogłoszenie o zamówieniu ZP 15/2005 - USŁUGA   798
   Dzierżawa lokalu pod działalność gospodarczą - ED 6/2005   888
   Wywóz nie segregowanych odpadów komunalnych - ZP 26/2005   788
   Kompleksowe Usługi Pralnicze ZP 2/2005   751
   Dzierżawa Analizatota Immunodiagn. z odczynnikami ZP 1/2005   718
 Zamówienia do 14 tyś E   10582
   ROK - 2012   11202
  Rok - 2011   51742
   0głoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia o wartości przekraczającej 7 tys.euro , a nie przekraczającej 14 tys. euro na dostawę testów Boleria do Analizatora Mini VIDAS zgodnie z wymaganiami zamwiającego - Numer sprawy: PU1/B/2011-Zp.   599
   Dostawa leków - PU/B 2/2011   329
   Dostawa leków - PU/B 3/2011   419
  Rok 2010    17373
   Zamówienie na wykonanie usługi wywozu odpadów komunalnych poniżej 14 tys E    559
   Dostawa błon i odczynników rtg - PU/B 2/2010   511
   Dostawa Zasilacza UPS z podwójną konwersją o mocy 30 kVA z bateriami wewnętrznymi - 1 sztuka   509
   Ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia o wartości przekraczającej 7 tys euro , a nie przekraczajacej 14 trys euro na dostawę i montaż 16 zestawów komputerowych zgodnie z wymaganiami zamawiającego - Numer sprawy: PU 6/B/2010-Zp.   460
   0głoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia o wartości przekraczającej 7 tys.euro , a nie przekraczającej 14 tys. euro na dostawę i montaż 16 zestawów komputerowych zgodnie z wymaganiami zamwiającego - Numer sprawy: PU7/B/2010-Zp.   385
    Ogłoszenie o zamiarze udz.zam. o wartości przekr. 7 tys euro , a nie przekr.j 14 tys. euro na dostawę leków jako dogrywka do ZP 18-2010 zg. z wymaganiami zamawiającego - Numer sprawy: PU 8/B/2010-Zp.   943
  rok 2009   5206
   Dostawa błon i oczynników RTG - PU/B-1/2009/ZP   405
   Zakup programów komputerowych do archiwizacji danych pacjenta, wspierających pracę działu kadr, płac i księgowości oraz elektronicznej inwentaryzacji z zastosowaniem technologii kodów kreskowych-PU2/B/2009/ZP   324
 KONKURS OFERT    11528
   Konkurs ofert na świadczenia zdrowtone - ROK 2012   2593
  Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne rok 2011   870
   Konkurs ofert na wykonywanie badań toksykologicznych dla potrzeb Szpitala Ogólnego w Bielsku-Białej w okresie od 01.01.2012 do 31.12.2012r. Numer sprawy: KO-1/2011.   557
   Konkurs ofert na udzielanie swiadczeń zdrowotnych w zakresie: konsultacje pulmonologiczne, chirurgii klatki piersiowej oraz badania bronchoskopowe w okresie od 01.01.2012 do 31.12.2012r. Numer sprawy:KO-2/2011.   405
   Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie : badania diagnostyczne mammograficzne oraz laboratoryjne określajace wskaźniki hormonów oraz markery nowotworowe. Numer sprawy: KO-3/2011   697
   Konkurs ofert na na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie kompleksowej realizacji badań diagnostycznych RM,EMG, endoskopowych ,laboratoryjnych bakteriologicznych i analitycznych z podziałem na 5 zadań. Numer sprawy: KO-4/2011 - UNIEWAŻNIONO Z DNIEM   511
   Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne.Numer sprawy: KO-5/2011   526
   KO-7/2011 -Zaproszenie Oferentów do składania ofert na świadczenia zdrowotne z zakresu badań diagnostycznych: patomorfologicznych, histopatologicznych warz z oceną preparatów, histopatologicznych - śródoperacyjnych.Numer spway: KO-7/2011   472
   Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne. Numer sprawy: KO 6/2011   538
 OGŁOSZENIA RÓŻNE   9397
  OGŁOSZENIA ROK 2012   2662
Inne
 Misja Szpitala   3066
 Kontrakty   2992
 Inwestycje   2477
 Skróty używane w biuletynie   1966
 Redakcja biuletynu   2079


wersja do druku drukuj