logo bip.gov.pl

 Szpital Ogolny im dr Edmunda Wojtyły w Bielsku-Białej

serwis WWW  
Instrukcja obsługi Rejestr zmian Statystyka odwiedzin
 Statystyka odwiedzin

Statystyki Odwiedzin

 OGÓLNA LICZBA ODWIEDZIN 631309
 LICZBA ODWIEDZIN STRONY GŁÓWNEJ 77360
Odwiedziny Poszczególnych Działów
Informacje o Szpitalu
 Dane teleadresowe   77360
 Struktura organizacyjna   5868
Administracja
 Władze Szpitala   9064
 Samodzielne stanowiska   5543
 Radcy Prawni   3644
 Komórki organizacyjne   4943
Część Medyczna
 Oddziały   10950
 Kliniki   4161
 Poradnie   6740
 Pracownie   5202
 Inne Komórki   4071
Prawo
 Statut   2724
 Regulamin   2402
 Budżet   2415
 Majątek   2319
 Karta Praw Pacjenta   3703
Zamówienia Publiczne
 Ogłoszenia Przetargów - specyfikacje, pytania, odpowiedzi i odwołania.   45000
   Przetargi - ROK 2012   5507
   Dostawa leków - ZP 1 /2012   1122
    Świadczenie komleksowych usług przygotowywania i dostarczania posiłków dla pacjentów Szpitala Ogólnego w Bielsku-Białej w okresie 6-ciu miesięcy : ZP 5-2012-PN.   838
   Przetarg niegraniczony ubezpieczenie na rzecz pacjentów z tytułu zdarzeń medycznych- Numer sprawy: ZP 8-2012-PN.   1024
   Dostawa zestawu narzędzi do chirurgicznego, laparoskopowego usuwania raka jelita grubego w okresie od 01.03.2012r. do 30.06.2012r. - ZP 7/2012    700
   Przetarg nieograniczony- Dostawa narzedzi do chuirurgiocznego , laparoskopowehgo usuwania raka jelita grunbego z podziałem na 2 pakiety w okresie 4 miesięcy. Numer sprawy: ZP 10-2012   624
   Przetarg nieograniczony na kompleksowe utrzymanie czystości w pomieszczeniach Beskidzkiego Centrum Onkologiii-Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej - SZPITALU przy ulicy Emilii Plater 17 .Numer sprawy :1/U-2012-PN   818
   Dostawa leków dla potrzeb szpitala przy ul. Wyspianskiego 21 i Emilii Plater 17 Beskidzkiego Centrum Onkologii - Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej - 2/D/2012/PN   1312
   Dostawa odczynników wraz z dzierżawą analizatora immunodiagnostycznego z wyposażeniem i fabrycznie nowej wirówki laboratoryjnej stołowej dla potrzeb Laboratorium Analitycznego przy ul. Wyspiańskiego 21 BCO-SM- im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej.   463
  Przetargi - Rok 2011   52230
   Odbiór, transport i utylizacja odpadów medycznych - ZP 1/2011   739
   Dostawa leków - ZP 2/2011   1034
   Dostawa gazów medycznych wraz z transportem, dzierżawą butli oraz zbiornika kriogenicznego do Szpitala Ogólnego im. dr E. Wojtyły w Bielsku-Białej w okresie trwania umowy (1) jednego roku.- ZP 3/2011-PN.    590
   Dostawa materiałów opatrunkowych - ZP 4/2011   640
   Całodobowy dozór mienia Szpitala Ogólnego im. dr Edmunda Wojtyły w Bielsku-Białej - ZP 5/2011    793
   Dzierżawa analizatora immunodiagnostycznego wraz z dostawą odczynników i materiałów zużywalnych - ZP 6/2011   412
   Dostawa gazów medycznych wraz z transportem i dzierżawą butli - ZP 8/2011   545
   Dostawa wyrobów medycznych i pojemników na zużyte igły - ZP 9/2011   580
   Dostawa materiałów szewnych - ZP 10/2011   566
   Kompleksowe świadczenie usług pralniczych wraz z transportem dla potrzeb Szpitala - ZP 11/2011   485
   Dostawa wyrobów medycznych - ZP 13/2011   876
   Dostawa aparatu do znieczulenia dla potrzb Szpitala Ogólnego im. dr Edmunda Wojtyły w Bielsku-Białej - ZP 12/ 2011   1484
   Dostawa odczynników i sprzętu laboratoryjnego jednorazowego użytku - ZP 15/2011   656
   Dostawa leków - ZP 14/2011   1062
   Ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej ZP16/2011   562
   Dostawa leków - ZP 17/2011   411
   Świadczenie kompleksowych usług przygotowywania i dostarczania posiłków dla pacjentów szpitala - ZP 18/2011   396
    Ubezpieczenie na rzecz pacjentów z tytułu zdarzeń medycznych na okres od dnia 01.01.2012 do dnia 31.12.2012 dla Szpitala Ogólnego im. dr Edmunda Wojtyły w Bielsku-Białej. Numer sprawy: ZP 20/2011   574
  Przetargi - Rok 2010   10146
   Dostawa Leków - ZP 1/2010 -PN   1433
   Dostawa gazów medycznych - ZP 2/2010-PN   715
   Całodobowy dozór mienia Szpitala Ogólnego im. dr Edmunda Wojtyły w Bielsku-Białej - ZP 4/2010   729
   Dostawa materiałów opatrunkowych - ZP 6/2010   718
   Dostawa sprzętu medycznego wg pakietów od 1-7 w okresie (1) jednego roku - ZP 7/2010-PN   891
   Dzierżawa analizatora immunodiagnostycznego eraz z dostawą odczynnikówi materiałów zużywalnych - ZP 9/2010   511
   Świadczenie usług pralniczych wraz z transportem - ZP 8/2010-PN   903
   Dostawa Leków - ZP 11/2010-PN   623
   Dostawa materiałów szewnych - ZP 10/2010   705
   Dostawa sprzętu medycznego wg pakietów od 1-12 - ZP 12/2010-PN   1000
   Usługi pralnicze dla Szpitala Ogólnego w okresie jednego roku-Numer sprawy ZP 14/2010-PN.   772
   Dostawa odczynników i sprzętu laboratoryjnego jednorazowego uzytku - ZP 16/2010   817
   Dostawa leków ZP 18/2010   1203
   Dostawa sprzętu medycznego dla potrzeb Szpitala Ogólnego wg pakietów od 1do 3 - ZP 17/2010-PN.   777
   Przetarg nieograniczony na dostawe sprzetu medycznego-ZP 17-2010-PN.   928
   Przetarg nieograniczony na dostawe odczynników wraz z dzierżawą analizatora w okresie (3) lat.ZP 19-2010-PN.   935
   Dostawa odczynników wraz z dzierżawą analizatora parametrów krytycznych w okresie 2 lata - ZP 20/2010-PN   693
   Dostawa Odczynników , materiałów zużywalnych wraz z dzierżawą wieloparametrowego, automatycznego analizatora immunologicznego dla potrzeb Laboratorium Analitycznego w Bielsku-Białej w okresie 2 lata -. Numer sprawy: ZP 22/2010-PN.   539
   Przetarg nieograniczony na ubezpieczenie Szpitala w okresie od 01-01-2011 do 31-12-2011 .-Numer sprawy: ZP 21-2010-PN.   409
  Przetargi - Rok 2009   48846
   Dostawa leków - ZP 1/2009   864
   Dostawa leków - ZP 2/2009   645
   Dzierżawa analizatora immunodiagnostycznego wraz z dostawą odczynników i materiałów zużywalnych - ZP 4/2009   434
   Przetarg nieograniczony- Dostawa gazów medycznych- ZP 3/2009-PN   417
   Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu medycznego 1x użytku wg pakietów od 1 do 8 w okresie trwania umowy (jednego ) roku - ZP 7/2009-PN.   578
   Dostawa materiałów opatrunkowych - ZP 6/2009   397
   Przetarg nieograniczony na Dozór mienia Szpitala Ogólnego w okresie trwania umowy (jednego) roku. ZP 8/2009-PN   708
   Przetarg nieograniczony na kompleksowe usługi prania w okresie trwania umowy ( jednego) roku - ZP 9/2009-PN   451
   Przetarg nieograniczony na dostawe odczynników oraz dzierżawę analizatora parametrów krytycznych dla OAiIT w okresie trwania umopwy - ZP 10/2009-PN   398
   Dostawa leków - ZP 11/2009   654
   Dostawa materiałów szewnych - ZP 14/2009   383
   Dostawa aparatury medycznej i sprzętu medycznego dla potrzeb Szpitala Ogólnego im. dr Edmunda Wojtyły w Bielsku-Białej - ZP 12/2009   1085
   Przetarg nieograniczony na dopstawe sprzetu medycznego wg pakietów od 1 do 12 w okresie trwania umowy (jednego) roku - ZP 15/2009-PN.   575
   Przetarg nieograniczony - Dostawa odczynników laboratoryjnych, sprzętu laboratoryjnego jednorazowego użytku, materiałów zużywalnych oraz urządzeń laboratoryjnych wg pakietów od 1 do 10 w okresie trwania umowy ( jednego) roku- ZP16/2009-PN.   671
   Dostawa leków - ZP 17/2009   712
   Dostawa leków - ZP 18/2009   739
   Przetarg nieograniczony o wartości pon. 206 tys Euro na dostawę odczynników wraz z dzierżawą analizatora - ZP 20/2009-PN.   618
   Przetarg nieograniczony na usługę ubezpieczenia mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Szpitala Ogólnego im. dr E.Wojtyły w Bielsku-Białej w okresie od 01.01.2010r do 31.12.2010r.- Numer sprawy: ZP 19/2009-PN.   522
   Kompleksowe utrzymanie czystości w obiektach i na terenie Szpitala Ogólnego im. dr Edmunda Wojtyły w Bielsku-Białej - ZP 21/2009   1297
   Odbiór, transport i utylizacja odpadów medycznych - ZP 1/2008   1084
   Dostawa leków ZP 2/2008   667
   Przetarg nieograniczony-Dostawa gazów medycznych - ZP 4-2008-PN   460
   Przetarg nieograniczony-Dostawa sprzętu medycznego wg pakietów- ZP 5/2008-PN   688
   Przetarg nieograniczony - Usługa Dozoru mienia -ZP 3/2008-PN   449
   Dostawa materiałów opatrunkowych ZP 7/2008   439
   Dostawa leków - ZP 9/2008   481
   Przetarg nieograniczony- Dostawa odczynników oraz dzierżawa analizatora parametrów krytycznych - ZP 8/2008-PN   422
   Przetarg nieograniczony -Usługi pralnicze w skali 12 miesiecy- ZP 10/2008-PN.   595
   Przetarg nieograniczony -Dostawa odczynników oraz materiałów zużywalnych orazdzierżawa w pełni automatycvznego analizatora do badań koagulologiocznych - ZP 11/2008-PN   458
   Przetarg nieograniczony - Dostawa materiałow szewnych wg 7 pakietów- ZP 12/2008-PN.   462
   Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu 1x uzytku, pozostałego oraz drobnego poniżej 206 000 Euro- ZP 15/2008-PN   650
   Przetarg nieograniczony na dostawę odczynników laboratoryjnych, sprzętu labor. 1x uzytku oraz materiałów zużywalnych,wg pakietów od 1 do 11 przy wartości poniżej 206 tys. euro- ZP 14/2008-PN.   580
   Dostawa leków - ZP 16/2008   724
   Dostawa echokardiografu ZP 17/2008   482
   Kompleksowe utrzymanie czystości w obiektach i na terenie Szpitala Ogólnego im. dr E. Wojtyły w Bielsku-Białej - ZP 6/2008   964
   Dostawa leków - ZP 18/2008   690
   Świadczenie kompleksowych usług przygotowywania i dostarczania posiłków dla pacjentów Szpitala Ogólnego im. dr Edmunda Wojtyły w Bielsku-Białej przy ul. Wyspiańskiego 26 - ZP 20/2008   409
   Dostawa leków ZP 21/2008   466
   Przetarg nieograniczony Ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Szpitala Ogólnego im. dr Edmunda Wojtyły w Bielsku-Białej w okresie od 01.01.2009r do 31.12.2009r.- ZP 19/2008-PN.   407
  Przetargi - Rok 2008   849
   Dzierżawa części lokalu użytkowego wraz z częścią chłodni - ED 1/2007   893
  Przetargi - Rok 2007   1787
   Dostawa sprzętu medycznego 1x użytku wg pakietówod 1 do 19 - ZP 1/2007 - PN   1406
   Dostawa leków ZP 3/2007   866
   Dostawa gazów medycznych, technicznych, podtlenku zotu medycznego wg pakietów od 1 do 2 - ZP 4/2007-PN   796
   Dostawa materiałów opatrunkowych ZP 6/2007   654
   Dzierżawa analizatora immunodiagnostycznego wraz z dostawą odczynników oraz materiałów zużywalnych ZP 9/2007   608
   Dzierżawa analizatora parametrów krytycznych wraz z dostawą odczynników oraz materiałow zużywalnych - ZP 8/2007-PN   642
   Przetarg nieograniczony -Dzierżawa lokalu na działalność Pracowni TK - ED 2/2007   704
   Dostawa materiałów szewnych - ZP 7/2007   670
   Kompleksowe usługi pralnicze wraz z transportem - ZP 11/2007-PN   692
   Dostawa odczynników i mat. zużywalnych do ap. COAG CHROM 3003 - ZP 10/2007-PN   551
   Dzierżawa czytnika wraz z dostawą niezbędnych pasków do moczu - ZP 12/2007   548
   Usługa w zakresie dozoru mienia w szpitalu - ZP 16/2007-PN   788
   Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu medycznego wg pakietów od 1 do 12 - ZP 14/2007-PN   880
   Przetarg nieograniczony na dostawę odczynników laboratoryjnych , sprzętu laborat.1x użytku oraz materiałów zużywalnych wg pakietów od 1 do 9 - ZP 17/2007-PN    843
   Dostawa leków ZP 15/2007   557
   Dzierżawa analizatora biochemicznego wraz z dostawą odczynników i materiałów zużywalnych - ZP 18/2007   525
   Dostawa leków - ZP 19/2007   614
   Dostawa środków czystości ZP 20/2007   623
   Ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Szpitala Ogólnego im. dr E.Wojtyły w Bielsku-Białej -ZP 21-2007   420
   Dostawa leków - ZP 22/2007   407
   Wywóz nie segregowanych odpadów komunalnych ZP 1/2006 -   4500
   Dostawa leków - ZP 2 / 2006   3461
   Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku- ZP 5-2006   1280
   Dostawa materoałów opatrunkowych - ZP 4/2006   726
   Dostawa gazów medycznych i technicznych - ZP 6/2006   830
   Dzierżawa lokalu - ED 2/06   3192
   Dostawa materiałów szewnych - ZP 3/2006   892
   Dostawa materiałów opatrunkowych - ZP 7/2006   922
  Przetargi - Rok 2006   34865
   Kompleksowe wykonanie usług pralniczych ZP 8/2006   3163
   Dzierżawa wolnego lokalu - ED 3/2006   943
   Kompleksowe wykonanie usług prania. - ZP 9/2006.   762
   Dostawa odczynnków oraz sprzętu lab.1xUż. ZP 10/2006   1410
   Dostawa materiałów szewnych ZP 12/2006   1168
   Dostawa leków ZP 11/2006   1225
   Dostawa materiałów szewnych ZP 13/06   892
   Dostawa środków czystości,worków foliowych oraz środów 1x użytku - ZP 15/2006   981
   Dostawa bronchofiberoskopu ZP 14/2006   719
   Dostawa leków ZP 20/2006   746
   Dostawa energii elektrycznej ZP 18/2006   947
   Ubezpieczenie mienia i Odpowiedzialności Cywilnej szpitala - ZP 19/2006   683
  Przetargi - Rok 2005   7165
   Przetarg nieograniczony - Dostawa leków ZP 5/2005   782
   Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym- Remont- Dostawa i wymiana okien i drzwi - ZP 6-2005   1203
   Całodobowe żywienie pacjentów szpitala - ZP 9/2005   986
   Przetarg nieoganiczony na dostawę odczynników oraz podst.jednorazowego sprzętu laboratyoryjnego - ZP 7/2005   1295
   Dzierżawa lokalu pod działalność gastronomiczną w budynku kuchni centralnej Szpitala, przy ul. Wyspiańskiego 21. ED 6/2005   971
   Przetarg nieograniczony - ZP 10-2005 - USŁUGA   4228
   Dostawa leków ZP 12/2005   796
   Dostawa środków czystości, worków foliowych i środków jednorazowego użytku - ZP 18/2005   1111
   Konserwacja, obsługa i całodobowy nadzór urządzeń i instacji sanitarnych, wod-kan., instalacji i urządzeń gazów medycznych w placówkach Szpitala Ogólnego w Bielsku-Białej - ZP 16/2005   1035
   Dostawa leków ZP 19/2005   748
   Dostawa i wymiana okien i dzwi ZP 20/2005   1428
   Dostawa leków - ZP 23/2005   837
   Przetarg nieograniczony-Dostawa sprzętu medycznego ZP 22/2005   1426
   Wyposażenie Działu Higieny Szpitalnej-dostawa specjalistycznego sprzętu sprzątającego -ZP 21/2005   1283
   Całodobowe żywienie pacjentów szpitala - ZP 14/2005   959
   Ogłoszenie o zamówieniu ZP 15/2005 - USŁUGA   814
   Dzierżawa lokalu pod działalność gospodarczą - ED 6/2005   906
   Wywóz nie segregowanych odpadów komunalnych - ZP 26/2005   805
   Kompleksowe Usługi Pralnicze ZP 2/2005   766
   Dzierżawa Analizatota Immunodiagn. z odczynnikami ZP 1/2005   734
 Zamówienia do 14 tyś E   11056
   ROK - 2012   11217
  Rok - 2011   53100
   0głoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia o wartości przekraczającej 7 tys.euro , a nie przekraczającej 14 tys. euro na dostawę testów Boleria do Analizatora Mini VIDAS zgodnie z wymaganiami zamwiającego - Numer sprawy: PU1/B/2011-Zp.   620
   Dostawa leków - PU/B 2/2011   346
   Dostawa leków - PU/B 3/2011   435
  Rok 2010    17389
   Zamówienie na wykonanie usługi wywozu odpadów komunalnych poniżej 14 tys E    583
   Dostawa błon i odczynników rtg - PU/B 2/2010   528
   Dostawa Zasilacza UPS z podwójną konwersją o mocy 30 kVA z bateriami wewnętrznymi - 1 sztuka   525
   Ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia o wartości przekraczającej 7 tys euro , a nie przekraczajacej 14 trys euro na dostawę i montaż 16 zestawów komputerowych zgodnie z wymaganiami zamawiającego - Numer sprawy: PU 6/B/2010-Zp.   477
   0głoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia o wartości przekraczającej 7 tys.euro , a nie przekraczającej 14 tys. euro na dostawę i montaż 16 zestawów komputerowych zgodnie z wymaganiami zamwiającego - Numer sprawy: PU7/B/2010-Zp.   401
    Ogłoszenie o zamiarze udz.zam. o wartości przekr. 7 tys euro , a nie przekr.j 14 tys. euro na dostawę leków jako dogrywka do ZP 18-2010 zg. z wymaganiami zamawiającego - Numer sprawy: PU 8/B/2010-Zp.   958
  rok 2009   5221
   Dostawa błon i oczynników RTG - PU/B-1/2009/ZP   418
   Zakup programów komputerowych do archiwizacji danych pacjenta, wspierających pracę działu kadr, płac i księgowości oraz elektronicznej inwentaryzacji z zastosowaniem technologii kodów kreskowych-PU2/B/2009/ZP   336
 KONKURS OFERT    12054
   Konkurs ofert na świadczenia zdrowtone - ROK 2012   2609
  Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne rok 2011   886
   Konkurs ofert na wykonywanie badań toksykologicznych dla potrzeb Szpitala Ogólnego w Bielsku-Białej w okresie od 01.01.2012 do 31.12.2012r. Numer sprawy: KO-1/2011.   576
   Konkurs ofert na udzielanie swiadczeń zdrowotnych w zakresie: konsultacje pulmonologiczne, chirurgii klatki piersiowej oraz badania bronchoskopowe w okresie od 01.01.2012 do 31.12.2012r. Numer sprawy:KO-2/2011.   428
   Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie : badania diagnostyczne mammograficzne oraz laboratoryjne określajace wskaźniki hormonów oraz markery nowotworowe. Numer sprawy: KO-3/2011   716
   Konkurs ofert na na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie kompleksowej realizacji badań diagnostycznych RM,EMG, endoskopowych ,laboratoryjnych bakteriologicznych i analitycznych z podziałem na 5 zadań. Numer sprawy: KO-4/2011 - UNIEWAŻNIONO Z DNIEM   531
   Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne.Numer sprawy: KO-5/2011   544
   KO-7/2011 -Zaproszenie Oferentów do składania ofert na świadczenia zdrowotne z zakresu badań diagnostycznych: patomorfologicznych, histopatologicznych warz z oceną preparatów, histopatologicznych - śródoperacyjnych.Numer spway: KO-7/2011   491
   Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne. Numer sprawy: KO 6/2011   557
 OGŁOSZENIA RÓŻNE   9840
  OGŁOSZENIA ROK 2012   2678
Inne
 Misja Szpitala   3097
 Kontrakty   3021
 Inwestycje   2501
 Skróty używane w biuletynie   1993
 Redakcja biuletynu   2099


wersja do druku drukuj