logo bip.gov.pl

 Szpital Ogolny im dr Edmunda Wojtyły w Bielsku-Białej

serwis WWW  
Instrukcja obsługi Rejestr zmian Statystyka odwiedzin
 Statystyka odwiedzin

Statystyki Odwiedzin

 OGÓLNA LICZBA ODWIEDZIN 775676
 LICZBA ODWIEDZIN STRONY GŁÓWNEJ 102786
Odwiedziny Poszczególnych Działów
Informacje o Szpitalu
 Dane teleadresowe   102786
 Struktura organizacyjna   7423
Administracja
 Władze Szpitala   11054
 Samodzielne stanowiska   6781
 Radcy Prawni   4519
 Komórki organizacyjne   6109
Część Medyczna
 Oddziały   17223
 Kliniki   5537
 Poradnie   9424
 Pracownie   6610
 Inne Komórki   5226
Prawo
 Statut   3149
 Regulamin   2806
 Budżet   2936
 Majątek   2819
 Karta Praw Pacjenta   4465
Zamówienia Publiczne
 Ogłoszenia Przetargów - specyfikacje, pytania, odpowiedzi i odwołania.   52655
   Przetargi - ROK 2012   7527
   Dostawa leków - ZP 1 /2012   1359
    Świadczenie komleksowych usług przygotowywania i dostarczania posiłków dla pacjentów Szpitala Ogólnego w Bielsku-Białej w okresie 6-ciu miesięcy : ZP 5-2012-PN.   1200
   Przetarg niegraniczony ubezpieczenie na rzecz pacjentów z tytułu zdarzeń medycznych- Numer sprawy: ZP 8-2012-PN.   1389
   Dostawa zestawu narzędzi do chirurgicznego, laparoskopowego usuwania raka jelita grubego w okresie od 01.03.2012r. do 30.06.2012r. - ZP 7/2012    1073
   Przetarg nieograniczony- Dostawa narzedzi do chuirurgiocznego , laparoskopowehgo usuwania raka jelita grunbego z podziałem na 2 pakiety w okresie 4 miesięcy. Numer sprawy: ZP 10-2012   972
   Przetarg nieograniczony na kompleksowe utrzymanie czystości w pomieszczeniach Beskidzkiego Centrum Onkologiii-Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej - SZPITALU przy ulicy Emilii Plater 17 .Numer sprawy :1/U-2012-PN   1355
   Dostawa leków dla potrzeb szpitala przy ul. Wyspianskiego 21 i Emilii Plater 17 Beskidzkiego Centrum Onkologii - Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej - 2/D/2012/PN   1977
   Dostawa odczynników wraz z dzierżawą analizatora immunodiagnostycznego z wyposażeniem i fabrycznie nowej wirówki laboratoryjnej stołowej dla potrzeb Laboratorium Analitycznego przy ul. Wyspiańskiego 21 BCO-SM- im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej.   702
  Przetargi - Rok 2011   58283
   Odbiór, transport i utylizacja odpadów medycznych - ZP 1/2011   1079
   Dostawa leków - ZP 2/2011   1271
   Dostawa gazów medycznych wraz z transportem, dzierżawą butli oraz zbiornika kriogenicznego do Szpitala Ogólnego im. dr E. Wojtyły w Bielsku-Białej w okresie trwania umowy (1) jednego roku.- ZP 3/2011-PN.    913
   Dostawa materiałów opatrunkowych - ZP 4/2011   967
   Całodobowy dozór mienia Szpitala Ogólnego im. dr Edmunda Wojtyły w Bielsku-Białej - ZP 5/2011    1214
   Dzierżawa analizatora immunodiagnostycznego wraz z dostawą odczynników i materiałów zużywalnych - ZP 6/2011   668
   Dostawa gazów medycznych wraz z transportem i dzierżawą butli - ZP 8/2011   858
   Dostawa wyrobów medycznych i pojemników na zużyte igły - ZP 9/2011   813
   Dostawa materiałów szewnych - ZP 10/2011   895
   Kompleksowe świadczenie usług pralniczych wraz z transportem dla potrzeb Szpitala - ZP 11/2011   725
   Dostawa wyrobów medycznych - ZP 13/2011   1218
   Dostawa aparatu do znieczulenia dla potrzb Szpitala Ogólnego im. dr Edmunda Wojtyły w Bielsku-Białej - ZP 12/ 2011   1842
   Dostawa odczynników i sprzętu laboratoryjnego jednorazowego użytku - ZP 15/2011   889
   Dostawa leków - ZP 14/2011   1425
   Ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej ZP16/2011   932
   Dostawa leków - ZP 17/2011   663
   Świadczenie kompleksowych usług przygotowywania i dostarczania posiłków dla pacjentów szpitala - ZP 18/2011   611
    Ubezpieczenie na rzecz pacjentów z tytułu zdarzeń medycznych na okres od dnia 01.01.2012 do dnia 31.12.2012 dla Szpitala Ogólnego im. dr Edmunda Wojtyły w Bielsku-Białej. Numer sprawy: ZP 20/2011   921
  Przetargi - Rok 2010   10450
   Dostawa Leków - ZP 1/2010 -PN   1897
   Dostawa gazów medycznych - ZP 2/2010-PN   1214
   Całodobowy dozór mienia Szpitala Ogólnego im. dr Edmunda Wojtyły w Bielsku-Białej - ZP 4/2010   984
   Dostawa materiałów opatrunkowych - ZP 6/2010   992
   Dostawa sprzętu medycznego wg pakietów od 1-7 w okresie (1) jednego roku - ZP 7/2010-PN   1361
   Dzierżawa analizatora immunodiagnostycznego eraz z dostawą odczynnikówi materiałów zużywalnych - ZP 9/2010   728
   Świadczenie usług pralniczych wraz z transportem - ZP 8/2010-PN   1445
   Dostawa Leków - ZP 11/2010-PN   849
   Dostawa materiałów szewnych - ZP 10/2010   1028
   Dostawa sprzętu medycznego wg pakietów od 1-12 - ZP 12/2010-PN   1538
   Usługi pralnicze dla Szpitala Ogólnego w okresie jednego roku-Numer sprawy ZP 14/2010-PN.   1246
   Dostawa odczynników i sprzętu laboratoryjnego jednorazowego uzytku - ZP 16/2010   1247
   Dostawa leków ZP 18/2010   1740
   Dostawa sprzętu medycznego dla potrzeb Szpitala Ogólnego wg pakietów od 1do 3 - ZP 17/2010-PN.   1134
   Przetarg nieograniczony na dostawe sprzetu medycznego-ZP 17-2010-PN.   1551
   Przetarg nieograniczony na dostawe odczynników wraz z dzierżawą analizatora w okresie (3) lat.ZP 19-2010-PN.   1475
   Dostawa odczynników wraz z dzierżawą analizatora parametrów krytycznych w okresie 2 lata - ZP 20/2010-PN   996
   Dostawa Odczynników , materiałów zużywalnych wraz z dzierżawą wieloparametrowego, automatycznego analizatora immunologicznego dla potrzeb Laboratorium Analitycznego w Bielsku-Białej w okresie 2 lata -. Numer sprawy: ZP 22/2010-PN.   861
   Przetarg nieograniczony na ubezpieczenie Szpitala w okresie od 01-01-2011 do 31-12-2011 .-Numer sprawy: ZP 21-2010-PN.   649
  Przetargi - Rok 2009   49053
   Dostawa leków - ZP 1/2009   1088
   Dostawa leków - ZP 2/2009   875
   Dzierżawa analizatora immunodiagnostycznego wraz z dostawą odczynników i materiałów zużywalnych - ZP 4/2009   674
   Przetarg nieograniczony- Dostawa gazów medycznych- ZP 3/2009-PN   659
   Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu medycznego 1x użytku wg pakietów od 1 do 8 w okresie trwania umowy (jednego ) roku - ZP 7/2009-PN.   825
   Dostawa materiałów opatrunkowych - ZP 6/2009   635
   Przetarg nieograniczony na Dozór mienia Szpitala Ogólnego w okresie trwania umowy (jednego) roku. ZP 8/2009-PN   948
   Przetarg nieograniczony na kompleksowe usługi prania w okresie trwania umowy ( jednego) roku - ZP 9/2009-PN   692
   Przetarg nieograniczony na dostawe odczynników oraz dzierżawę analizatora parametrów krytycznych dla OAiIT w okresie trwania umopwy - ZP 10/2009-PN   629
   Dostawa leków - ZP 11/2009   892
   Dostawa materiałów szewnych - ZP 14/2009   621
   Dostawa aparatury medycznej i sprzętu medycznego dla potrzeb Szpitala Ogólnego im. dr Edmunda Wojtyły w Bielsku-Białej - ZP 12/2009   1325
   Przetarg nieograniczony na dopstawe sprzetu medycznego wg pakietów od 1 do 12 w okresie trwania umowy (jednego) roku - ZP 15/2009-PN.   815
   Przetarg nieograniczony - Dostawa odczynników laboratoryjnych, sprzętu laboratoryjnego jednorazowego użytku, materiałów zużywalnych oraz urządzeń laboratoryjnych wg pakietów od 1 do 10 w okresie trwania umowy ( jednego) roku- ZP16/2009-PN.   959
   Dostawa leków - ZP 17/2009   1018
   Dostawa leków - ZP 18/2009   978
   Przetarg nieograniczony o wartości pon. 206 tys Euro na dostawę odczynników wraz z dzierżawą analizatora - ZP 20/2009-PN.   916
   Przetarg nieograniczony na usługę ubezpieczenia mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Szpitala Ogólnego im. dr E.Wojtyły w Bielsku-Białej w okresie od 01.01.2010r do 31.12.2010r.- Numer sprawy: ZP 19/2009-PN.   803
   Kompleksowe utrzymanie czystości w obiektach i na terenie Szpitala Ogólnego im. dr Edmunda Wojtyły w Bielsku-Białej - ZP 21/2009   1659
   Odbiór, transport i utylizacja odpadów medycznych - ZP 1/2008   1325
   Dostawa leków ZP 2/2008   902
   Przetarg nieograniczony-Dostawa gazów medycznych - ZP 4-2008-PN   719
   Przetarg nieograniczony-Dostawa sprzętu medycznego wg pakietów- ZP 5/2008-PN   936
   Przetarg nieograniczony - Usługa Dozoru mienia -ZP 3/2008-PN   714
   Dostawa materiałów opatrunkowych ZP 7/2008   680
   Dostawa leków - ZP 9/2008   739
   Przetarg nieograniczony- Dostawa odczynników oraz dzierżawa analizatora parametrów krytycznych - ZP 8/2008-PN   658
   Przetarg nieograniczony -Usługi pralnicze w skali 12 miesiecy- ZP 10/2008-PN.   829
   Przetarg nieograniczony -Dostawa odczynników oraz materiałów zużywalnych orazdzierżawa w pełni automatycvznego analizatora do badań koagulologiocznych - ZP 11/2008-PN   720
   Przetarg nieograniczony - Dostawa materiałow szewnych wg 7 pakietów- ZP 12/2008-PN.   701
   Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu 1x uzytku, pozostałego oraz drobnego poniżej 206 000 Euro- ZP 15/2008-PN   903
   Przetarg nieograniczony na dostawę odczynników laboratoryjnych, sprzętu labor. 1x uzytku oraz materiałów zużywalnych,wg pakietów od 1 do 11 przy wartości poniżej 206 tys. euro- ZP 14/2008-PN.   845
   Dostawa leków - ZP 16/2008   961
   Dostawa echokardiografu ZP 17/2008   749
   Kompleksowe utrzymanie czystości w obiektach i na terenie Szpitala Ogólnego im. dr E. Wojtyły w Bielsku-Białej - ZP 6/2008   1206
   Dostawa leków - ZP 18/2008   919
   Świadczenie kompleksowych usług przygotowywania i dostarczania posiłków dla pacjentów Szpitala Ogólnego im. dr Edmunda Wojtyły w Bielsku-Białej przy ul. Wyspiańskiego 26 - ZP 20/2008   651
   Dostawa leków ZP 21/2008   706
   Przetarg nieograniczony Ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Szpitala Ogólnego im. dr Edmunda Wojtyły w Bielsku-Białej w okresie od 01.01.2009r do 31.12.2009r.- ZP 19/2008-PN.   635
  Przetargi - Rok 2008   1063
   Dzierżawa części lokalu użytkowego wraz z częścią chłodni - ED 1/2007   1122
  Przetargi - Rok 2007   2084
   Dostawa sprzętu medycznego 1x użytku wg pakietówod 1 do 19 - ZP 1/2007 - PN   1726
   Dostawa leków ZP 3/2007   1109
   Dostawa gazów medycznych, technicznych, podtlenku zotu medycznego wg pakietów od 1 do 2 - ZP 4/2007-PN   1025
   Dostawa materiałów opatrunkowych ZP 6/2007   888
   Dzierżawa analizatora immunodiagnostycznego wraz z dostawą odczynników oraz materiałów zużywalnych ZP 9/2007   837
   Dzierżawa analizatora parametrów krytycznych wraz z dostawą odczynników oraz materiałow zużywalnych - ZP 8/2007-PN   884
   Przetarg nieograniczony -Dzierżawa lokalu na działalność Pracowni TK - ED 2/2007   924
   Dostawa materiałów szewnych - ZP 7/2007   903
   Kompleksowe usługi pralnicze wraz z transportem - ZP 11/2007-PN   918
   Dostawa odczynników i mat. zużywalnych do ap. COAG CHROM 3003 - ZP 10/2007-PN   785
   Dzierżawa czytnika wraz z dostawą niezbędnych pasków do moczu - ZP 12/2007   775
   Usługa w zakresie dozoru mienia w szpitalu - ZP 16/2007-PN   1021
   Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu medycznego wg pakietów od 1 do 12 - ZP 14/2007-PN   1104
   Przetarg nieograniczony na dostawę odczynników laboratoryjnych , sprzętu laborat.1x użytku oraz materiałów zużywalnych wg pakietów od 1 do 9 - ZP 17/2007-PN    1072
   Dostawa leków ZP 15/2007   796
   Dzierżawa analizatora biochemicznego wraz z dostawą odczynników i materiałów zużywalnych - ZP 18/2007   757
   Dostawa leków - ZP 19/2007   829
   Dostawa środków czystości ZP 20/2007   840
   Ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Szpitala Ogólnego im. dr E.Wojtyły w Bielsku-Białej -ZP 21-2007   640
   Dostawa leków - ZP 22/2007   649
   Wywóz nie segregowanych odpadów komunalnych ZP 1/2006 -   4713
   Dostawa leków - ZP 2 / 2006   3703
   Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku- ZP 5-2006   1516
   Dostawa materoałów opatrunkowych - ZP 4/2006   957
   Dostawa gazów medycznych i technicznych - ZP 6/2006   1030
   Dzierżawa lokalu - ED 2/06   3413
   Dostawa materiałów szewnych - ZP 3/2006   1103
   Dostawa materiałów opatrunkowych - ZP 7/2006   1166
  Przetargi - Rok 2006   35137
   Kompleksowe wykonanie usług pralniczych ZP 8/2006   3383
   Dzierżawa wolnego lokalu - ED 3/2006   1159
   Kompleksowe wykonanie usług prania. - ZP 9/2006.   1005
   Dostawa odczynnków oraz sprzętu lab.1xUż. ZP 10/2006   1647
   Dostawa materiałów szewnych ZP 12/2006   1382
   Dostawa leków ZP 11/2006   1456
   Dostawa materiałów szewnych ZP 13/06   1101
   Dostawa środków czystości,worków foliowych oraz środów 1x użytku - ZP 15/2006   1217
   Dostawa bronchofiberoskopu ZP 14/2006   940
   Dostawa leków ZP 20/2006   969
   Dostawa energii elektrycznej ZP 18/2006   1166
   Ubezpieczenie mienia i Odpowiedzialności Cywilnej szpitala - ZP 19/2006   917
  Przetargi - Rok 2005   7387
   Przetarg nieograniczony - Dostawa leków ZP 5/2005   1022
   Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym- Remont- Dostawa i wymiana okien i drzwi - ZP 6-2005   1534
   Całodobowe żywienie pacjentów szpitala - ZP 9/2005   1206
   Przetarg nieoganiczony na dostawę odczynników oraz podst.jednorazowego sprzętu laboratyoryjnego - ZP 7/2005   1643
   Dzierżawa lokalu pod działalność gastronomiczną w budynku kuchni centralnej Szpitala, przy ul. Wyspiańskiego 21. ED 6/2005   1205
   Przetarg nieograniczony - ZP 10-2005 - USŁUGA   4473
   Dostawa leków ZP 12/2005   1041
   Dostawa środków czystości, worków foliowych i środków jednorazowego użytku - ZP 18/2005   1345
   Konserwacja, obsługa i całodobowy nadzór urządzeń i instacji sanitarnych, wod-kan., instalacji i urządzeń gazów medycznych w placówkach Szpitala Ogólnego w Bielsku-Białej - ZP 16/2005   1285
   Dostawa leków ZP 19/2005   975
   Dostawa i wymiana okien i dzwi ZP 20/2005   1739
   Dostawa leków - ZP 23/2005   1107
   Przetarg nieograniczony-Dostawa sprzętu medycznego ZP 22/2005   1677
   Wyposażenie Działu Higieny Szpitalnej-dostawa specjalistycznego sprzętu sprzątającego -ZP 21/2005   1527
   Całodobowe żywienie pacjentów szpitala - ZP 14/2005   1225
   Ogłoszenie o zamówieniu ZP 15/2005 - USŁUGA   1070
   Dzierżawa lokalu pod działalność gospodarczą - ED 6/2005   1158
   Wywóz nie segregowanych odpadów komunalnych - ZP 26/2005   1061
   Kompleksowe Usługi Pralnicze ZP 2/2005   1012
   Dzierżawa Analizatota Immunodiagn. z odczynnikami ZP 1/2005   984
 Zamówienia do 14 tyś E   18322
   ROK - 2012   11468
  Rok - 2011   59144
   0głoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia o wartości przekraczającej 7 tys.euro , a nie przekraczającej 14 tys. euro na dostawę testów Boleria do Analizatora Mini VIDAS zgodnie z wymaganiami zamwiającego - Numer sprawy: PU1/B/2011-Zp.   1014
   Dostawa leków - PU/B 2/2011   575
   Dostawa leków - PU/B 3/2011   670
  Rok 2010    17590
   Zamówienie na wykonanie usługi wywozu odpadów komunalnych poniżej 14 tys E    871
   Dostawa błon i odczynników rtg - PU/B 2/2010   762
   Dostawa Zasilacza UPS z podwójną konwersją o mocy 30 kVA z bateriami wewnętrznymi - 1 sztuka   766
   Ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia o wartości przekraczającej 7 tys euro , a nie przekraczajacej 14 trys euro na dostawę i montaż 16 zestawów komputerowych zgodnie z wymaganiami zamawiającego - Numer sprawy: PU 6/B/2010-Zp.   774
   0głoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia o wartości przekraczającej 7 tys.euro , a nie przekraczającej 14 tys. euro na dostawę i montaż 16 zestawów komputerowych zgodnie z wymaganiami zamwiającego - Numer sprawy: PU7/B/2010-Zp.   636
    Ogłoszenie o zamiarze udz.zam. o wartości przekr. 7 tys euro , a nie przekr.j 14 tys. euro na dostawę leków jako dogrywka do ZP 18-2010 zg. z wymaganiami zamawiającego - Numer sprawy: PU 8/B/2010-Zp.   1256
  rok 2009   5424
   Dostawa błon i oczynników RTG - PU/B-1/2009/ZP   626
   Zakup programów komputerowych do archiwizacji danych pacjenta, wspierających pracę działu kadr, płac i księgowości oraz elektronicznej inwentaryzacji z zastosowaniem technologii kodów kreskowych-PU2/B/2009/ZP   543
 KONKURS OFERT    20479
   Konkurs ofert na świadczenia zdrowtone - ROK 2012   2818
  Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne rok 2011   1089
   Konkurs ofert na wykonywanie badań toksykologicznych dla potrzeb Szpitala Ogólnego w Bielsku-Białej w okresie od 01.01.2012 do 31.12.2012r. Numer sprawy: KO-1/2011.   954
   Konkurs ofert na udzielanie swiadczeń zdrowotnych w zakresie: konsultacje pulmonologiczne, chirurgii klatki piersiowej oraz badania bronchoskopowe w okresie od 01.01.2012 do 31.12.2012r. Numer sprawy:KO-2/2011.   715
   Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie : badania diagnostyczne mammograficzne oraz laboratoryjne określajace wskaźniki hormonów oraz markery nowotworowe. Numer sprawy: KO-3/2011   1064
   Konkurs ofert na na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie kompleksowej realizacji badań diagnostycznych RM,EMG, endoskopowych ,laboratoryjnych bakteriologicznych i analitycznych z podziałem na 5 zadań. Numer sprawy: KO-4/2011 - UNIEWAŻNIONO Z DNIEM   900
   Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne.Numer sprawy: KO-5/2011   917
   KO-7/2011 -Zaproszenie Oferentów do składania ofert na świadczenia zdrowotne z zakresu badań diagnostycznych: patomorfologicznych, histopatologicznych warz z oceną preparatów, histopatologicznych - śródoperacyjnych.Numer spway: KO-7/2011   863
   Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne. Numer sprawy: KO 6/2011   969
 OGŁOSZENIA RÓŻNE   17509
  OGŁOSZENIA ROK 2012   2944
Inne
 Misja Szpitala   3606
 Kontrakty   3876
 Inwestycje   2941
 Skróty używane w biuletynie   2399
 Redakcja biuletynu   2475


wersja do druku drukuj