logo bip.gov.pl

 Szpital Ogolny im dr Edmunda Wojtyły w Bielsku-Białej

serwis WWW  
Instrukcja obsługi Rejestr zmian Statystyka odwiedzin
 Statystyka odwiedzin

Statystyki Odwiedzin

 OGÓLNA LICZBA ODWIEDZIN 769734
 LICZBA ODWIEDZIN STRONY GŁÓWNEJ 101902
Odwiedziny Poszczególnych Działów
Informacje o Szpitalu
 Dane teleadresowe   101902
 Struktura organizacyjna   7374
Administracja
 Władze Szpitala   10995
 Samodzielne stanowiska   6743
 Radcy Prawni   4481
 Komórki organizacyjne   6069
Część Medyczna
 Oddziały   17030
 Kliniki   5482
 Poradnie   9335
 Pracownie   6556
 Inne Komórki   5175
Prawo
 Statut   3130
 Regulamin   2787
 Budżet   2915
 Majątek   2795
 Karta Praw Pacjenta   4433
Zamówienia Publiczne
 Ogłoszenia Przetargów - specyfikacje, pytania, odpowiedzi i odwołania.   52262
   Przetargi - ROK 2012   7457
   Dostawa leków - ZP 1 /2012   1350
    Świadczenie komleksowych usług przygotowywania i dostarczania posiłków dla pacjentów Szpitala Ogólnego w Bielsku-Białej w okresie 6-ciu miesięcy : ZP 5-2012-PN.   1185
   Przetarg niegraniczony ubezpieczenie na rzecz pacjentów z tytułu zdarzeń medycznych- Numer sprawy: ZP 8-2012-PN.   1373
   Dostawa zestawu narzędzi do chirurgicznego, laparoskopowego usuwania raka jelita grubego w okresie od 01.03.2012r. do 30.06.2012r. - ZP 7/2012    1049
   Przetarg nieograniczony- Dostawa narzedzi do chuirurgiocznego , laparoskopowehgo usuwania raka jelita grunbego z podziałem na 2 pakiety w okresie 4 miesięcy. Numer sprawy: ZP 10-2012   955
   Przetarg nieograniczony na kompleksowe utrzymanie czystości w pomieszczeniach Beskidzkiego Centrum Onkologiii-Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej - SZPITALU przy ulicy Emilii Plater 17 .Numer sprawy :1/U-2012-PN   1328
   Dostawa leków dla potrzeb szpitala przy ul. Wyspianskiego 21 i Emilii Plater 17 Beskidzkiego Centrum Onkologii - Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej - 2/D/2012/PN   1947
   Dostawa odczynników wraz z dzierżawą analizatora immunodiagnostycznego z wyposażeniem i fabrycznie nowej wirówki laboratoryjnej stołowej dla potrzeb Laboratorium Analitycznego przy ul. Wyspiańskiego 21 BCO-SM- im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej.   691
  Przetargi - Rok 2011   58276
   Odbiór, transport i utylizacja odpadów medycznych - ZP 1/2011   1061
   Dostawa leków - ZP 2/2011   1254
   Dostawa gazów medycznych wraz z transportem, dzierżawą butli oraz zbiornika kriogenicznego do Szpitala Ogólnego im. dr E. Wojtyły w Bielsku-Białej w okresie trwania umowy (1) jednego roku.- ZP 3/2011-PN.    901
   Dostawa materiałów opatrunkowych - ZP 4/2011   948
   Całodobowy dozór mienia Szpitala Ogólnego im. dr Edmunda Wojtyły w Bielsku-Białej - ZP 5/2011    1193
   Dzierżawa analizatora immunodiagnostycznego wraz z dostawą odczynników i materiałów zużywalnych - ZP 6/2011   661
   Dostawa gazów medycznych wraz z transportem i dzierżawą butli - ZP 8/2011   843
   Dostawa wyrobów medycznych i pojemników na zużyte igły - ZP 9/2011   801
   Dostawa materiałów szewnych - ZP 10/2011   876
   Kompleksowe świadczenie usług pralniczych wraz z transportem dla potrzeb Szpitala - ZP 11/2011   714
   Dostawa wyrobów medycznych - ZP 13/2011   1206
   Dostawa aparatu do znieczulenia dla potrzb Szpitala Ogólnego im. dr Edmunda Wojtyły w Bielsku-Białej - ZP 12/ 2011   1825
   Dostawa odczynników i sprzętu laboratoryjnego jednorazowego użytku - ZP 15/2011   875
   Dostawa leków - ZP 14/2011   1407
   Ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej ZP16/2011   915
   Dostawa leków - ZP 17/2011   649
   Świadczenie kompleksowych usług przygotowywania i dostarczania posiłków dla pacjentów szpitala - ZP 18/2011   599
    Ubezpieczenie na rzecz pacjentów z tytułu zdarzeń medycznych na okres od dnia 01.01.2012 do dnia 31.12.2012 dla Szpitala Ogólnego im. dr Edmunda Wojtyły w Bielsku-Białej. Numer sprawy: ZP 20/2011   905
  Przetargi - Rok 2010   10437
   Dostawa Leków - ZP 1/2010 -PN   1877
   Dostawa gazów medycznych - ZP 2/2010-PN   1187
   Całodobowy dozór mienia Szpitala Ogólnego im. dr Edmunda Wojtyły w Bielsku-Białej - ZP 4/2010   975
   Dostawa materiałów opatrunkowych - ZP 6/2010   977
   Dostawa sprzętu medycznego wg pakietów od 1-7 w okresie (1) jednego roku - ZP 7/2010-PN   1341
   Dzierżawa analizatora immunodiagnostycznego eraz z dostawą odczynnikówi materiałów zużywalnych - ZP 9/2010   715
   Świadczenie usług pralniczych wraz z transportem - ZP 8/2010-PN   1420
   Dostawa Leków - ZP 11/2010-PN   833
   Dostawa materiałów szewnych - ZP 10/2010   1012
   Dostawa sprzętu medycznego wg pakietów od 1-12 - ZP 12/2010-PN   1518
   Usługi pralnicze dla Szpitala Ogólnego w okresie jednego roku-Numer sprawy ZP 14/2010-PN.   1227
   Dostawa odczynników i sprzętu laboratoryjnego jednorazowego uzytku - ZP 16/2010   1230
   Dostawa leków ZP 18/2010   1717
   Dostawa sprzętu medycznego dla potrzeb Szpitala Ogólnego wg pakietów od 1do 3 - ZP 17/2010-PN.   1116
   Przetarg nieograniczony na dostawe sprzetu medycznego-ZP 17-2010-PN.   1528
   Przetarg nieograniczony na dostawe odczynników wraz z dzierżawą analizatora w okresie (3) lat.ZP 19-2010-PN.   1455
   Dostawa odczynników wraz z dzierżawą analizatora parametrów krytycznych w okresie 2 lata - ZP 20/2010-PN   983
   Dostawa Odczynników , materiałów zużywalnych wraz z dzierżawą wieloparametrowego, automatycznego analizatora immunologicznego dla potrzeb Laboratorium Analitycznego w Bielsku-Białej w okresie 2 lata -. Numer sprawy: ZP 22/2010-PN.   845
   Przetarg nieograniczony na ubezpieczenie Szpitala w okresie od 01-01-2011 do 31-12-2011 .-Numer sprawy: ZP 21-2010-PN.   640
  Przetargi - Rok 2009   49045
   Dostawa leków - ZP 1/2009   1079
   Dostawa leków - ZP 2/2009   866
   Dzierżawa analizatora immunodiagnostycznego wraz z dostawą odczynników i materiałów zużywalnych - ZP 4/2009   665
   Przetarg nieograniczony- Dostawa gazów medycznych- ZP 3/2009-PN   650
   Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu medycznego 1x użytku wg pakietów od 1 do 8 w okresie trwania umowy (jednego ) roku - ZP 7/2009-PN.   813
   Dostawa materiałów opatrunkowych - ZP 6/2009   623
   Przetarg nieograniczony na Dozór mienia Szpitala Ogólnego w okresie trwania umowy (jednego) roku. ZP 8/2009-PN   932
   Przetarg nieograniczony na kompleksowe usługi prania w okresie trwania umowy ( jednego) roku - ZP 9/2009-PN   682
   Przetarg nieograniczony na dostawe odczynników oraz dzierżawę analizatora parametrów krytycznych dla OAiIT w okresie trwania umopwy - ZP 10/2009-PN   616
   Dostawa leków - ZP 11/2009   883
   Dostawa materiałów szewnych - ZP 14/2009   605
   Dostawa aparatury medycznej i sprzętu medycznego dla potrzeb Szpitala Ogólnego im. dr Edmunda Wojtyły w Bielsku-Białej - ZP 12/2009   1316
   Przetarg nieograniczony na dopstawe sprzetu medycznego wg pakietów od 1 do 12 w okresie trwania umowy (jednego) roku - ZP 15/2009-PN.   800
   Przetarg nieograniczony - Dostawa odczynników laboratoryjnych, sprzętu laboratoryjnego jednorazowego użytku, materiałów zużywalnych oraz urządzeń laboratoryjnych wg pakietów od 1 do 10 w okresie trwania umowy ( jednego) roku- ZP16/2009-PN.   949
   Dostawa leków - ZP 17/2009   1005
   Dostawa leków - ZP 18/2009   968
   Przetarg nieograniczony o wartości pon. 206 tys Euro na dostawę odczynników wraz z dzierżawą analizatora - ZP 20/2009-PN.   904
   Przetarg nieograniczony na usługę ubezpieczenia mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Szpitala Ogólnego im. dr E.Wojtyły w Bielsku-Białej w okresie od 01.01.2010r do 31.12.2010r.- Numer sprawy: ZP 19/2009-PN.   792
   Kompleksowe utrzymanie czystości w obiektach i na terenie Szpitala Ogólnego im. dr Edmunda Wojtyły w Bielsku-Białej - ZP 21/2009   1643
   Odbiór, transport i utylizacja odpadów medycznych - ZP 1/2008   1311
   Dostawa leków ZP 2/2008   891
   Przetarg nieograniczony-Dostawa gazów medycznych - ZP 4-2008-PN   712
   Przetarg nieograniczony-Dostawa sprzętu medycznego wg pakietów- ZP 5/2008-PN   926
   Przetarg nieograniczony - Usługa Dozoru mienia -ZP 3/2008-PN   702
   Dostawa materiałów opatrunkowych ZP 7/2008   667
   Dostawa leków - ZP 9/2008   725
   Przetarg nieograniczony- Dostawa odczynników oraz dzierżawa analizatora parametrów krytycznych - ZP 8/2008-PN   647
   Przetarg nieograniczony -Usługi pralnicze w skali 12 miesiecy- ZP 10/2008-PN.   817
   Przetarg nieograniczony -Dostawa odczynników oraz materiałów zużywalnych orazdzierżawa w pełni automatycvznego analizatora do badań koagulologiocznych - ZP 11/2008-PN   707
   Przetarg nieograniczony - Dostawa materiałow szewnych wg 7 pakietów- ZP 12/2008-PN.   691
   Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu 1x uzytku, pozostałego oraz drobnego poniżej 206 000 Euro- ZP 15/2008-PN   891
   Przetarg nieograniczony na dostawę odczynników laboratoryjnych, sprzętu labor. 1x uzytku oraz materiałów zużywalnych,wg pakietów od 1 do 11 przy wartości poniżej 206 tys. euro- ZP 14/2008-PN.   831
   Dostawa leków - ZP 16/2008   952
   Dostawa echokardiografu ZP 17/2008   738
   Kompleksowe utrzymanie czystości w obiektach i na terenie Szpitala Ogólnego im. dr E. Wojtyły w Bielsku-Białej - ZP 6/2008   1194
   Dostawa leków - ZP 18/2008   904
   Świadczenie kompleksowych usług przygotowywania i dostarczania posiłków dla pacjentów Szpitala Ogólnego im. dr Edmunda Wojtyły w Bielsku-Białej przy ul. Wyspiańskiego 26 - ZP 20/2008   644
   Dostawa leków ZP 21/2008   695
   Przetarg nieograniczony Ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Szpitala Ogólnego im. dr Edmunda Wojtyły w Bielsku-Białej w okresie od 01.01.2009r do 31.12.2009r.- ZP 19/2008-PN.   623
  Przetargi - Rok 2008   1055
   Dzierżawa części lokalu użytkowego wraz z częścią chłodni - ED 1/2007   1112
  Przetargi - Rok 2007   2062
   Dostawa sprzętu medycznego 1x użytku wg pakietówod 1 do 19 - ZP 1/2007 - PN   1710
   Dostawa leków ZP 3/2007   1093
   Dostawa gazów medycznych, technicznych, podtlenku zotu medycznego wg pakietów od 1 do 2 - ZP 4/2007-PN   1012
   Dostawa materiałów opatrunkowych ZP 6/2007   874
   Dzierżawa analizatora immunodiagnostycznego wraz z dostawą odczynników oraz materiałów zużywalnych ZP 9/2007   828
   Dzierżawa analizatora parametrów krytycznych wraz z dostawą odczynników oraz materiałow zużywalnych - ZP 8/2007-PN   870
   Przetarg nieograniczony -Dzierżawa lokalu na działalność Pracowni TK - ED 2/2007   910
   Dostawa materiałów szewnych - ZP 7/2007   889
   Kompleksowe usługi pralnicze wraz z transportem - ZP 11/2007-PN   908
   Dostawa odczynników i mat. zużywalnych do ap. COAG CHROM 3003 - ZP 10/2007-PN   769
   Dzierżawa czytnika wraz z dostawą niezbędnych pasków do moczu - ZP 12/2007   763
   Usługa w zakresie dozoru mienia w szpitalu - ZP 16/2007-PN   1006
   Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu medycznego wg pakietów od 1 do 12 - ZP 14/2007-PN   1092
   Przetarg nieograniczony na dostawę odczynników laboratoryjnych , sprzętu laborat.1x użytku oraz materiałów zużywalnych wg pakietów od 1 do 9 - ZP 17/2007-PN    1061
   Dostawa leków ZP 15/2007   784
   Dzierżawa analizatora biochemicznego wraz z dostawą odczynników i materiałów zużywalnych - ZP 18/2007   745
   Dostawa leków - ZP 19/2007   819
   Dostawa środków czystości ZP 20/2007   825
   Ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Szpitala Ogólnego im. dr E.Wojtyły w Bielsku-Białej -ZP 21-2007   628
   Dostawa leków - ZP 22/2007   634
   Wywóz nie segregowanych odpadów komunalnych ZP 1/2006 -   4702
   Dostawa leków - ZP 2 / 2006   3689
   Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku- ZP 5-2006   1501
   Dostawa materoałów opatrunkowych - ZP 4/2006   946
   Dostawa gazów medycznych i technicznych - ZP 6/2006   1023
   Dzierżawa lokalu - ED 2/06   3397
   Dostawa materiałów szewnych - ZP 3/2006   1094
   Dostawa materiałów opatrunkowych - ZP 7/2006   1156
  Przetargi - Rok 2006   35126
   Kompleksowe wykonanie usług pralniczych ZP 8/2006   3375
   Dzierżawa wolnego lokalu - ED 3/2006   1151
   Kompleksowe wykonanie usług prania. - ZP 9/2006.   991
   Dostawa odczynnków oraz sprzętu lab.1xUż. ZP 10/2006   1630
   Dostawa materiałów szewnych ZP 12/2006   1370
   Dostawa leków ZP 11/2006   1443
   Dostawa materiałów szewnych ZP 13/06   1092
   Dostawa środków czystości,worków foliowych oraz środów 1x użytku - ZP 15/2006   1209
   Dostawa bronchofiberoskopu ZP 14/2006   928
   Dostawa leków ZP 20/2006   956
   Dostawa energii elektrycznej ZP 18/2006   1155
   Ubezpieczenie mienia i Odpowiedzialności Cywilnej szpitala - ZP 19/2006   906
  Przetargi - Rok 2005   7377
   Przetarg nieograniczony - Dostawa leków ZP 5/2005   1008
   Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym- Remont- Dostawa i wymiana okien i drzwi - ZP 6-2005   1513
   Całodobowe żywienie pacjentów szpitala - ZP 9/2005   1192
   Przetarg nieoganiczony na dostawę odczynników oraz podst.jednorazowego sprzętu laboratyoryjnego - ZP 7/2005   1622
   Dzierżawa lokalu pod działalność gastronomiczną w budynku kuchni centralnej Szpitala, przy ul. Wyspiańskiego 21. ED 6/2005   1193
   Przetarg nieograniczony - ZP 10-2005 - USŁUGA   4463
   Dostawa leków ZP 12/2005   1026
   Dostawa środków czystości, worków foliowych i środków jednorazowego użytku - ZP 18/2005   1334
   Konserwacja, obsługa i całodobowy nadzór urządzeń i instacji sanitarnych, wod-kan., instalacji i urządzeń gazów medycznych w placówkach Szpitala Ogólnego w Bielsku-Białej - ZP 16/2005   1270
   Dostawa leków ZP 19/2005   960
   Dostawa i wymiana okien i dzwi ZP 20/2005   1721
   Dostawa leków - ZP 23/2005   1092
   Przetarg nieograniczony-Dostawa sprzętu medycznego ZP 22/2005   1665
   Wyposażenie Działu Higieny Szpitalnej-dostawa specjalistycznego sprzętu sprzątającego -ZP 21/2005   1512
   Całodobowe żywienie pacjentów szpitala - ZP 14/2005   1200
   Ogłoszenie o zamówieniu ZP 15/2005 - USŁUGA   1057
   Dzierżawa lokalu pod działalność gospodarczą - ED 6/2005   1144
   Wywóz nie segregowanych odpadów komunalnych - ZP 26/2005   1047
   Kompleksowe Usługi Pralnicze ZP 2/2005   1001
   Dzierżawa Analizatota Immunodiagn. z odczynnikami ZP 1/2005   972
 Zamówienia do 14 tyś E   17944
   ROK - 2012   11459
  Rok - 2011   59137
   0głoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia o wartości przekraczającej 7 tys.euro , a nie przekraczającej 14 tys. euro na dostawę testów Boleria do Analizatora Mini VIDAS zgodnie z wymaganiami zamwiającego - Numer sprawy: PU1/B/2011-Zp.   989
   Dostawa leków - PU/B 2/2011   562
   Dostawa leków - PU/B 3/2011   658
  Rok 2010    17582
   Zamówienie na wykonanie usługi wywozu odpadów komunalnych poniżej 14 tys E    859
   Dostawa błon i odczynników rtg - PU/B 2/2010   747
   Dostawa Zasilacza UPS z podwójną konwersją o mocy 30 kVA z bateriami wewnętrznymi - 1 sztuka   752
   Ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia o wartości przekraczającej 7 tys euro , a nie przekraczajacej 14 trys euro na dostawę i montaż 16 zestawów komputerowych zgodnie z wymaganiami zamawiającego - Numer sprawy: PU 6/B/2010-Zp.   762
   0głoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia o wartości przekraczającej 7 tys.euro , a nie przekraczającej 14 tys. euro na dostawę i montaż 16 zestawów komputerowych zgodnie z wymaganiami zamwiającego - Numer sprawy: PU7/B/2010-Zp.   625
    Ogłoszenie o zamiarze udz.zam. o wartości przekr. 7 tys euro , a nie przekr.j 14 tys. euro na dostawę leków jako dogrywka do ZP 18-2010 zg. z wymaganiami zamawiającego - Numer sprawy: PU 8/B/2010-Zp.   1245
  rok 2009   5413
   Dostawa błon i oczynników RTG - PU/B-1/2009/ZP   615
   Zakup programów komputerowych do archiwizacji danych pacjenta, wspierających pracę działu kadr, płac i księgowości oraz elektronicznej inwentaryzacji z zastosowaniem technologii kodów kreskowych-PU2/B/2009/ZP   535
 KONKURS OFERT    19964
   Konkurs ofert na świadczenia zdrowtone - ROK 2012   2811
  Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne rok 2011   1081
   Konkurs ofert na wykonywanie badań toksykologicznych dla potrzeb Szpitala Ogólnego w Bielsku-Białej w okresie od 01.01.2012 do 31.12.2012r. Numer sprawy: KO-1/2011.   937
   Konkurs ofert na udzielanie swiadczeń zdrowotnych w zakresie: konsultacje pulmonologiczne, chirurgii klatki piersiowej oraz badania bronchoskopowe w okresie od 01.01.2012 do 31.12.2012r. Numer sprawy:KO-2/2011.   701
   Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie : badania diagnostyczne mammograficzne oraz laboratoryjne określajace wskaźniki hormonów oraz markery nowotworowe. Numer sprawy: KO-3/2011   1047
   Konkurs ofert na na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie kompleksowej realizacji badań diagnostycznych RM,EMG, endoskopowych ,laboratoryjnych bakteriologicznych i analitycznych z podziałem na 5 zadań. Numer sprawy: KO-4/2011 - UNIEWAŻNIONO Z DNIEM   886
   Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne.Numer sprawy: KO-5/2011   900
   KO-7/2011 -Zaproszenie Oferentów do składania ofert na świadczenia zdrowotne z zakresu badań diagnostycznych: patomorfologicznych, histopatologicznych warz z oceną preparatów, histopatologicznych - śródoperacyjnych.Numer spway: KO-7/2011   849
   Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne. Numer sprawy: KO 6/2011   953
 OGŁOSZENIA RÓŻNE   17120
  OGŁOSZENIA ROK 2012   2935
Inne
 Misja Szpitala   3583
 Kontrakty   3843
 Inwestycje   2917
 Skróty używane w biuletynie   2373
 Redakcja biuletynu   2447


wersja do druku drukuj