logo bip.gov.pl

 Szpital Ogolny im dr Edmunda Wojtyły w Bielsku-Białej

serwis WWW  
Instrukcja obsługi Rejestr zmian Statystyka odwiedzin
 Statystyka odwiedzin

Statystyki Odwiedzin

 OGÓLNA LICZBA ODWIEDZIN 700302
 LICZBA ODWIEDZIN STRONY GŁÓWNEJ 88324
Odwiedziny Poszczególnych Działów
Informacje o Szpitalu
 Dane teleadresowe   88324
 Struktura organizacyjna   6534
Administracja
 Władze Szpitala   10071
 Samodzielne stanowiska   6140
 Radcy Prawni   4034
 Komórki organizacyjne   5482
Część Medyczna
 Oddziały   13590
 Kliniki   4740
 Poradnie   7833
 Pracownie   5741
 Inne Komórki   4547
Prawo
 Statut   2895
 Regulamin   2561
 Budżet   2676
 Majątek   2563
 Karta Praw Pacjenta   4038
Zamówienia Publiczne
 Ogłoszenia Przetargów - specyfikacje, pytania, odpowiedzi i odwołania.   48503
   Przetargi - ROK 2012   6119
   Dostawa leków - ZP 1 /2012   1228
    Świadczenie komleksowych usług przygotowywania i dostarczania posiłków dla pacjentów Szpitala Ogólnego w Bielsku-Białej w okresie 6-ciu miesięcy : ZP 5-2012-PN.   981
   Przetarg niegraniczony ubezpieczenie na rzecz pacjentów z tytułu zdarzeń medycznych- Numer sprawy: ZP 8-2012-PN.   1170
   Dostawa zestawu narzędzi do chirurgicznego, laparoskopowego usuwania raka jelita grubego w okresie od 01.03.2012r. do 30.06.2012r. - ZP 7/2012    834
   Przetarg nieograniczony- Dostawa narzedzi do chuirurgiocznego , laparoskopowehgo usuwania raka jelita grunbego z podziałem na 2 pakiety w okresie 4 miesięcy. Numer sprawy: ZP 10-2012   766
   Przetarg nieograniczony na kompleksowe utrzymanie czystości w pomieszczeniach Beskidzkiego Centrum Onkologiii-Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej - SZPITALU przy ulicy Emilii Plater 17 .Numer sprawy :1/U-2012-PN   1043
   Dostawa leków dla potrzeb szpitala przy ul. Wyspianskiego 21 i Emilii Plater 17 Beskidzkiego Centrum Onkologii - Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej - 2/D/2012/PN   1589
   Dostawa odczynników wraz z dzierżawą analizatora immunodiagnostycznego z wyposażeniem i fabrycznie nowej wirówki laboratoryjnej stołowej dla potrzeb Laboratorium Analitycznego przy ul. Wyspiańskiego 21 BCO-SM- im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej.   564
  Przetargi - Rok 2011   58154
   Odbiór, transport i utylizacja odpadów medycznych - ZP 1/2011   892
   Dostawa leków - ZP 2/2011   1145
   Dostawa gazów medycznych wraz z transportem, dzierżawą butli oraz zbiornika kriogenicznego do Szpitala Ogólnego im. dr E. Wojtyły w Bielsku-Białej w okresie trwania umowy (1) jednego roku.- ZP 3/2011-PN.    736
   Dostawa materiałów opatrunkowych - ZP 4/2011   785
   Całodobowy dozór mienia Szpitala Ogólnego im. dr Edmunda Wojtyły w Bielsku-Białej - ZP 5/2011    963
   Dzierżawa analizatora immunodiagnostycznego wraz z dostawą odczynników i materiałów zużywalnych - ZP 6/2011   534
   Dostawa gazów medycznych wraz z transportem i dzierżawą butli - ZP 8/2011   690
   Dostawa wyrobów medycznych i pojemników na zużyte igły - ZP 9/2011   680
   Dostawa materiałów szewnych - ZP 10/2011   710
   Kompleksowe świadczenie usług pralniczych wraz z transportem dla potrzeb Szpitala - ZP 11/2011   590
   Dostawa wyrobów medycznych - ZP 13/2011   1031
   Dostawa aparatu do znieczulenia dla potrzb Szpitala Ogólnego im. dr Edmunda Wojtyły w Bielsku-Białej - ZP 12/ 2011   1630
   Dostawa odczynników i sprzętu laboratoryjnego jednorazowego użytku - ZP 15/2011   760
   Dostawa leków - ZP 14/2011   1224
   Ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej ZP16/2011   716
   Dostawa leków - ZP 17/2011   524
   Świadczenie kompleksowych usług przygotowywania i dostarczania posiłków dla pacjentów szpitala - ZP 18/2011   482
    Ubezpieczenie na rzecz pacjentów z tytułu zdarzeń medycznych na okres od dnia 01.01.2012 do dnia 31.12.2012 dla Szpitala Ogólnego im. dr Edmunda Wojtyły w Bielsku-Białej. Numer sprawy: ZP 20/2011   720
  Przetargi - Rok 2010   10317
   Dostawa Leków - ZP 1/2010 -PN   1631
   Dostawa gazów medycznych - ZP 2/2010-PN   930
   Całodobowy dozór mienia Szpitala Ogólnego im. dr Edmunda Wojtyły w Bielsku-Białej - ZP 4/2010   853
   Dostawa materiałów opatrunkowych - ZP 6/2010   844
   Dostawa sprzętu medycznego wg pakietów od 1-7 w okresie (1) jednego roku - ZP 7/2010-PN   1117
   Dzierżawa analizatora immunodiagnostycznego eraz z dostawą odczynnikówi materiałów zużywalnych - ZP 9/2010   607
   Świadczenie usług pralniczych wraz z transportem - ZP 8/2010-PN   1160
   Dostawa Leków - ZP 11/2010-PN   708
   Dostawa materiałów szewnych - ZP 10/2010   862
   Dostawa sprzętu medycznego wg pakietów od 1-12 - ZP 12/2010-PN   1253
   Usługi pralnicze dla Szpitala Ogólnego w okresie jednego roku-Numer sprawy ZP 14/2010-PN.   996
   Dostawa odczynników i sprzętu laboratoryjnego jednorazowego uzytku - ZP 16/2010   1029
   Dostawa leków ZP 18/2010   1451
   Dostawa sprzętu medycznego dla potrzeb Szpitala Ogólnego wg pakietów od 1do 3 - ZP 17/2010-PN.   927
   Przetarg nieograniczony na dostawe sprzetu medycznego-ZP 17-2010-PN.   1225
   Przetarg nieograniczony na dostawe odczynników wraz z dzierżawą analizatora w okresie (3) lat.ZP 19-2010-PN.   1183
   Dostawa odczynników wraz z dzierżawą analizatora parametrów krytycznych w okresie 2 lata - ZP 20/2010-PN   827
   Dostawa Odczynników , materiałów zużywalnych wraz z dzierżawą wieloparametrowego, automatycznego analizatora immunologicznego dla potrzeb Laboratorium Analitycznego w Bielsku-Białej w okresie 2 lata -. Numer sprawy: ZP 22/2010-PN.   677
   Przetarg nieograniczony na ubezpieczenie Szpitala w okresie od 01-01-2011 do 31-12-2011 .-Numer sprawy: ZP 21-2010-PN.   519
  Przetargi - Rok 2009   48925
   Dostawa leków - ZP 1/2009   968
   Dostawa leków - ZP 2/2009   738
   Dzierżawa analizatora immunodiagnostycznego wraz z dostawą odczynników i materiałów zużywalnych - ZP 4/2009   546
   Przetarg nieograniczony- Dostawa gazów medycznych- ZP 3/2009-PN   525
   Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu medycznego 1x użytku wg pakietów od 1 do 8 w okresie trwania umowy (jednego ) roku - ZP 7/2009-PN.   685
   Dostawa materiałów opatrunkowych - ZP 6/2009   496
   Przetarg nieograniczony na Dozór mienia Szpitala Ogólnego w okresie trwania umowy (jednego) roku. ZP 8/2009-PN   816
   Przetarg nieograniczony na kompleksowe usługi prania w okresie trwania umowy ( jednego) roku - ZP 9/2009-PN   553
   Przetarg nieograniczony na dostawe odczynników oraz dzierżawę analizatora parametrów krytycznych dla OAiIT w okresie trwania umopwy - ZP 10/2009-PN   498
   Dostawa leków - ZP 11/2009   767
   Dostawa materiałów szewnych - ZP 14/2009   488
   Dostawa aparatury medycznej i sprzętu medycznego dla potrzeb Szpitala Ogólnego im. dr Edmunda Wojtyły w Bielsku-Białej - ZP 12/2009   1198
   Przetarg nieograniczony na dopstawe sprzetu medycznego wg pakietów od 1 do 12 w okresie trwania umowy (jednego) roku - ZP 15/2009-PN.   664
   Przetarg nieograniczony - Dostawa odczynników laboratoryjnych, sprzętu laboratoryjnego jednorazowego użytku, materiałów zużywalnych oraz urządzeń laboratoryjnych wg pakietów od 1 do 10 w okresie trwania umowy ( jednego) roku- ZP16/2009-PN.   802
   Dostawa leków - ZP 17/2009   845
   Dostawa leków - ZP 18/2009   851
   Przetarg nieograniczony o wartości pon. 206 tys Euro na dostawę odczynników wraz z dzierżawą analizatora - ZP 20/2009-PN.   759
   Przetarg nieograniczony na usługę ubezpieczenia mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Szpitala Ogólnego im. dr E.Wojtyły w Bielsku-Białej w okresie od 01.01.2010r do 31.12.2010r.- Numer sprawy: ZP 19/2009-PN.   656
   Kompleksowe utrzymanie czystości w obiektach i na terenie Szpitala Ogólnego im. dr Edmunda Wojtyły w Bielsku-Białej - ZP 21/2009   1440
   Odbiór, transport i utylizacja odpadów medycznych - ZP 1/2008   1186
   Dostawa leków ZP 2/2008   771
   Przetarg nieograniczony-Dostawa gazów medycznych - ZP 4-2008-PN   578
   Przetarg nieograniczony-Dostawa sprzętu medycznego wg pakietów- ZP 5/2008-PN   788
   Przetarg nieograniczony - Usługa Dozoru mienia -ZP 3/2008-PN   560
   Dostawa materiałów opatrunkowych ZP 7/2008   542
   Dostawa leków - ZP 9/2008   581
   Przetarg nieograniczony- Dostawa odczynników oraz dzierżawa analizatora parametrów krytycznych - ZP 8/2008-PN   519
   Przetarg nieograniczony -Usługi pralnicze w skali 12 miesiecy- ZP 10/2008-PN.   691
   Przetarg nieograniczony -Dostawa odczynników oraz materiałów zużywalnych orazdzierżawa w pełni automatycvznego analizatora do badań koagulologiocznych - ZP 11/2008-PN   564
   Przetarg nieograniczony - Dostawa materiałow szewnych wg 7 pakietów- ZP 12/2008-PN.   574
   Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu 1x uzytku, pozostałego oraz drobnego poniżej 206 000 Euro- ZP 15/2008-PN   753
   Przetarg nieograniczony na dostawę odczynników laboratoryjnych, sprzętu labor. 1x uzytku oraz materiałów zużywalnych,wg pakietów od 1 do 11 przy wartości poniżej 206 tys. euro- ZP 14/2008-PN.   690
   Dostawa leków - ZP 16/2008   823
   Dostawa echokardiografu ZP 17/2008   596
   Kompleksowe utrzymanie czystości w obiektach i na terenie Szpitala Ogólnego im. dr E. Wojtyły w Bielsku-Białej - ZP 6/2008   1054
   Dostawa leków - ZP 18/2008   784
   Świadczenie kompleksowych usług przygotowywania i dostarczania posiłków dla pacjentów Szpitala Ogólnego im. dr Edmunda Wojtyły w Bielsku-Białej przy ul. Wyspiańskiego 26 - ZP 20/2008   514
   Dostawa leków ZP 21/2008   568
   Przetarg nieograniczony Ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Szpitala Ogólnego im. dr Edmunda Wojtyły w Bielsku-Białej w okresie od 01.01.2009r do 31.12.2009r.- ZP 19/2008-PN.   511
  Przetargi - Rok 2008   927
   Dzierżawa części lokalu użytkowego wraz z częścią chłodni - ED 1/2007   991
  Przetargi - Rok 2007   1898
   Dostawa sprzętu medycznego 1x użytku wg pakietówod 1 do 19 - ZP 1/2007 - PN   1540
   Dostawa leków ZP 3/2007   965
   Dostawa gazów medycznych, technicznych, podtlenku zotu medycznego wg pakietów od 1 do 2 - ZP 4/2007-PN   886
   Dostawa materiałów opatrunkowych ZP 6/2007   758
   Dzierżawa analizatora immunodiagnostycznego wraz z dostawą odczynników oraz materiałów zużywalnych ZP 9/2007   698
   Dzierżawa analizatora parametrów krytycznych wraz z dostawą odczynników oraz materiałow zużywalnych - ZP 8/2007-PN   741
   Przetarg nieograniczony -Dzierżawa lokalu na działalność Pracowni TK - ED 2/2007   794
   Dostawa materiałów szewnych - ZP 7/2007   772
   Kompleksowe usługi pralnicze wraz z transportem - ZP 11/2007-PN   785
   Dostawa odczynników i mat. zużywalnych do ap. COAG CHROM 3003 - ZP 10/2007-PN   646
   Dzierżawa czytnika wraz z dostawą niezbędnych pasków do moczu - ZP 12/2007   645
   Usługa w zakresie dozoru mienia w szpitalu - ZP 16/2007-PN   886
   Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu medycznego wg pakietów od 1 do 12 - ZP 14/2007-PN   968
   Przetarg nieograniczony na dostawę odczynników laboratoryjnych , sprzętu laborat.1x użytku oraz materiałów zużywalnych wg pakietów od 1 do 9 - ZP 17/2007-PN    933
   Dostawa leków ZP 15/2007   652
   Dzierżawa analizatora biochemicznego wraz z dostawą odczynników i materiałów zużywalnych - ZP 18/2007   620
   Dostawa leków - ZP 19/2007   699
   Dostawa środków czystości ZP 20/2007   705
   Ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Szpitala Ogólnego im. dr E.Wojtyły w Bielsku-Białej -ZP 21-2007   513
   Dostawa leków - ZP 22/2007   507
   Wywóz nie segregowanych odpadów komunalnych ZP 1/2006 -   4589
   Dostawa leków - ZP 2 / 2006   3564
   Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku- ZP 5-2006   1380
   Dostawa materoałów opatrunkowych - ZP 4/2006   830
   Dostawa gazów medycznych i technicznych - ZP 6/2006   914
   Dzierżawa lokalu - ED 2/06   3282
   Dostawa materiałów szewnych - ZP 3/2006   984
   Dostawa materiałów opatrunkowych - ZP 7/2006   1034
  Przetargi - Rok 2006   34949
   Kompleksowe wykonanie usług pralniczych ZP 8/2006   3263
   Dzierżawa wolnego lokalu - ED 3/2006   1033
   Kompleksowe wykonanie usług prania. - ZP 9/2006.   874
   Dostawa odczynnków oraz sprzętu lab.1xUż. ZP 10/2006   1509
   Dostawa materiałów szewnych ZP 12/2006   1265
   Dostawa leków ZP 11/2006   1331
   Dostawa materiałów szewnych ZP 13/06   988
   Dostawa środków czystości,worków foliowych oraz środów 1x użytku - ZP 15/2006   1087
   Dostawa bronchofiberoskopu ZP 14/2006   815
   Dostawa leków ZP 20/2006   839
   Dostawa energii elektrycznej ZP 18/2006   1049
   Ubezpieczenie mienia i Odpowiedzialności Cywilnej szpitala - ZP 19/2006   785
  Przetargi - Rok 2005   7247
   Przetarg nieograniczony - Dostawa leków ZP 5/2005   884
   Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym- Remont- Dostawa i wymiana okien i drzwi - ZP 6-2005   1341
   Całodobowe żywienie pacjentów szpitala - ZP 9/2005   1086
   Przetarg nieoganiczony na dostawę odczynników oraz podst.jednorazowego sprzętu laboratyoryjnego - ZP 7/2005   1449
   Dzierżawa lokalu pod działalność gastronomiczną w budynku kuchni centralnej Szpitala, przy ul. Wyspiańskiego 21. ED 6/2005   1064
   Przetarg nieograniczony - ZP 10-2005 - USŁUGA   4336
   Dostawa leków ZP 12/2005   905
   Dostawa środków czystości, worków foliowych i środków jednorazowego użytku - ZP 18/2005   1221
   Konserwacja, obsługa i całodobowy nadzór urządzeń i instacji sanitarnych, wod-kan., instalacji i urządzeń gazów medycznych w placówkach Szpitala Ogólnego w Bielsku-Białej - ZP 16/2005   1156
   Dostawa leków ZP 19/2005   840
   Dostawa i wymiana okien i dzwi ZP 20/2005   1565
   Dostawa leków - ZP 23/2005   970
   Przetarg nieograniczony-Dostawa sprzętu medycznego ZP 22/2005   1537
   Wyposażenie Działu Higieny Szpitalnej-dostawa specjalistycznego sprzętu sprzątającego -ZP 21/2005   1382
   Całodobowe żywienie pacjentów szpitala - ZP 14/2005   1070
   Ogłoszenie o zamówieniu ZP 15/2005 - USŁUGA   936
   Dzierżawa lokalu pod działalność gospodarczą - ED 6/2005   1024
   Wywóz nie segregowanych odpadów komunalnych - ZP 26/2005   919
   Kompleksowe Usługi Pralnicze ZP 2/2005   875
   Dzierżawa Analizatota Immunodiagn. z odczynnikami ZP 1/2005   848
 Zamówienia do 14 tyś E   14351
   ROK - 2012   11298
  Rok - 2011   59009
   0głoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia o wartości przekraczającej 7 tys.euro , a nie przekraczającej 14 tys. euro na dostawę testów Boleria do Analizatora Mini VIDAS zgodnie z wymaganiami zamwiającego - Numer sprawy: PU1/B/2011-Zp.   810
   Dostawa leków - PU/B 2/2011   453
   Dostawa leków - PU/B 3/2011   542
  Rok 2010    17461
   Zamówienie na wykonanie usługi wywozu odpadów komunalnych poniżej 14 tys E    709
   Dostawa błon i odczynników rtg - PU/B 2/2010   625
   Dostawa Zasilacza UPS z podwójną konwersją o mocy 30 kVA z bateriami wewnętrznymi - 1 sztuka   621
   Ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia o wartości przekraczającej 7 tys euro , a nie przekraczajacej 14 trys euro na dostawę i montaż 16 zestawów komputerowych zgodnie z wymaganiami zamawiającego - Numer sprawy: PU 6/B/2010-Zp.   599
   0głoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia o wartości przekraczającej 7 tys.euro , a nie przekraczającej 14 tys. euro na dostawę i montaż 16 zestawów komputerowych zgodnie z wymaganiami zamwiającego - Numer sprawy: PU7/B/2010-Zp.   500
    Ogłoszenie o zamiarze udz.zam. o wartości przekr. 7 tys euro , a nie przekr.j 14 tys. euro na dostawę leków jako dogrywka do ZP 18-2010 zg. z wymaganiami zamawiającego - Numer sprawy: PU 8/B/2010-Zp.   1085
  rok 2009   5305
   Dostawa błon i oczynników RTG - PU/B-1/2009/ZP   506
   Zakup programów komputerowych do archiwizacji danych pacjenta, wspierających pracę działu kadr, płac i księgowości oraz elektronicznej inwentaryzacji z zastosowaniem technologii kodów kreskowych-PU2/B/2009/ZP   426
 KONKURS OFERT    15607
   Konkurs ofert na świadczenia zdrowtone - ROK 2012   2699
  Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne rok 2011   974
   Konkurs ofert na wykonywanie badań toksykologicznych dla potrzeb Szpitala Ogólnego w Bielsku-Białej w okresie od 01.01.2012 do 31.12.2012r. Numer sprawy: KO-1/2011.   741
   Konkurs ofert na udzielanie swiadczeń zdrowotnych w zakresie: konsultacje pulmonologiczne, chirurgii klatki piersiowej oraz badania bronchoskopowe w okresie od 01.01.2012 do 31.12.2012r. Numer sprawy:KO-2/2011.   548
   Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie : badania diagnostyczne mammograficzne oraz laboratoryjne określajace wskaźniki hormonów oraz markery nowotworowe. Numer sprawy: KO-3/2011   856
   Konkurs ofert na na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie kompleksowej realizacji badań diagnostycznych RM,EMG, endoskopowych ,laboratoryjnych bakteriologicznych i analitycznych z podziałem na 5 zadań. Numer sprawy: KO-4/2011 - UNIEWAŻNIONO Z DNIEM   692
   Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne.Numer sprawy: KO-5/2011   711
   KO-7/2011 -Zaproszenie Oferentów do składania ofert na świadczenia zdrowotne z zakresu badań diagnostycznych: patomorfologicznych, histopatologicznych warz z oceną preparatów, histopatologicznych - śródoperacyjnych.Numer spway: KO-7/2011   652
   Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne. Numer sprawy: KO 6/2011   760
 OGŁOSZENIA RÓŻNE   13274
  OGŁOSZENIA ROK 2012   2776
Inne
 Misja Szpitala   3296
 Kontrakty   3316
 Inwestycje   2661
 Skróty używane w biuletynie   2140
 Redakcja biuletynu   2236


wersja do druku drukuj