logo bip.gov.pl

 Szpital Ogolny im dr Edmunda Wojtyły w Bielsku-Białej

serwis WWW  
Instrukcja obsługi Rejestr zmian Statystyka odwiedzin
 Statystyka odwiedzin

Statystyki Odwiedzin

 OGÓLNA LICZBA ODWIEDZIN 729428
 LICZBA ODWIEDZIN STRONY GŁÓWNEJ 94262
Odwiedziny Poszczególnych Działów
Informacje o Szpitalu
 Dane teleadresowe   94262
 Struktura organizacyjna   6896
Administracja
 Władze Szpitala   10473
 Samodzielne stanowiska   6413
 Radcy Prawni   4216
 Komórki organizacyjne   5752
Część Medyczna
 Oddziały   15112
 Kliniki   5017
 Poradnie   8455
 Pracownie   6065
 Inne Komórki   4799
Prawo
 Statut   2992
 Regulamin   2642
 Budżet   2753
 Majątek   2631
 Karta Praw Pacjenta   4195
Zamówienia Publiczne
 Ogłoszenia Przetargów - specyfikacje, pytania, odpowiedzi i odwołania.   50421
   Przetargi - ROK 2012   6643
   Dostawa leków - ZP 1 /2012   1274
    Świadczenie komleksowych usług przygotowywania i dostarczania posiłków dla pacjentów Szpitala Ogólnego w Bielsku-Białej w okresie 6-ciu miesięcy : ZP 5-2012-PN.   1055
   Przetarg niegraniczony ubezpieczenie na rzecz pacjentów z tytułu zdarzeń medycznych- Numer sprawy: ZP 8-2012-PN.   1248
   Dostawa zestawu narzędzi do chirurgicznego, laparoskopowego usuwania raka jelita grubego w okresie od 01.03.2012r. do 30.06.2012r. - ZP 7/2012    905
   Przetarg nieograniczony- Dostawa narzedzi do chuirurgiocznego , laparoskopowehgo usuwania raka jelita grunbego z podziałem na 2 pakiety w okresie 4 miesięcy. Numer sprawy: ZP 10-2012   832
   Przetarg nieograniczony na kompleksowe utrzymanie czystości w pomieszczeniach Beskidzkiego Centrum Onkologiii-Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej - SZPITALU przy ulicy Emilii Plater 17 .Numer sprawy :1/U-2012-PN   1146
   Dostawa leków dla potrzeb szpitala przy ul. Wyspianskiego 21 i Emilii Plater 17 Beskidzkiego Centrum Onkologii - Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej - 2/D/2012/PN   1708
   Dostawa odczynników wraz z dzierżawą analizatora immunodiagnostycznego z wyposażeniem i fabrycznie nowej wirówki laboratoryjnej stołowej dla potrzeb Laboratorium Analitycznego przy ul. Wyspiańskiego 21 BCO-SM- im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej.   609
  Przetargi - Rok 2011   58201
   Odbiór, transport i utylizacja odpadów medycznych - ZP 1/2011   948
   Dostawa leków - ZP 2/2011   1175
   Dostawa gazów medycznych wraz z transportem, dzierżawą butli oraz zbiornika kriogenicznego do Szpitala Ogólnego im. dr E. Wojtyły w Bielsku-Białej w okresie trwania umowy (1) jednego roku.- ZP 3/2011-PN.    787
   Dostawa materiałów opatrunkowych - ZP 4/2011   836
   Całodobowy dozór mienia Szpitala Ogólnego im. dr Edmunda Wojtyły w Bielsku-Białej - ZP 5/2011    1029
   Dzierżawa analizatora immunodiagnostycznego wraz z dostawą odczynników i materiałów zużywalnych - ZP 6/2011   578
   Dostawa gazów medycznych wraz z transportem i dzierżawą butli - ZP 8/2011   735
   Dostawa wyrobów medycznych i pojemników na zużyte igły - ZP 9/2011   723
   Dostawa materiałów szewnych - ZP 10/2011   760
   Kompleksowe świadczenie usług pralniczych wraz z transportem dla potrzeb Szpitala - ZP 11/2011   628
   Dostawa wyrobów medycznych - ZP 13/2011   1089
   Dostawa aparatu do znieczulenia dla potrzb Szpitala Ogólnego im. dr Edmunda Wojtyły w Bielsku-Białej - ZP 12/ 2011   1694
   Dostawa odczynników i sprzętu laboratoryjnego jednorazowego użytku - ZP 15/2011   802
   Dostawa leków - ZP 14/2011   1286
   Ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej ZP16/2011   786
   Dostawa leków - ZP 17/2011   571
   Świadczenie kompleksowych usług przygotowywania i dostarczania posiłków dla pacjentów szpitala - ZP 18/2011   527
    Ubezpieczenie na rzecz pacjentów z tytułu zdarzeń medycznych na okres od dnia 01.01.2012 do dnia 31.12.2012 dla Szpitala Ogólnego im. dr Edmunda Wojtyły w Bielsku-Białej. Numer sprawy: ZP 20/2011   784
  Przetargi - Rok 2010   10367
   Dostawa Leków - ZP 1/2010 -PN   1715
   Dostawa gazów medycznych - ZP 2/2010-PN   1016
   Całodobowy dozór mienia Szpitala Ogólnego im. dr Edmunda Wojtyły w Bielsku-Białej - ZP 4/2010   900
   Dostawa materiałów opatrunkowych - ZP 6/2010   895
   Dostawa sprzętu medycznego wg pakietów od 1-7 w okresie (1) jednego roku - ZP 7/2010-PN   1202
   Dzierżawa analizatora immunodiagnostycznego eraz z dostawą odczynnikówi materiałów zużywalnych - ZP 9/2010   653
   Świadczenie usług pralniczych wraz z transportem - ZP 8/2010-PN   1263
   Dostawa Leków - ZP 11/2010-PN   756
   Dostawa materiałów szewnych - ZP 10/2010   919
   Dostawa sprzętu medycznego wg pakietów od 1-12 - ZP 12/2010-PN   1345
   Usługi pralnicze dla Szpitala Ogólnego w okresie jednego roku-Numer sprawy ZP 14/2010-PN.   1084
   Dostawa odczynników i sprzętu laboratoryjnego jednorazowego uzytku - ZP 16/2010   1099
   Dostawa leków ZP 18/2010   1548
   Dostawa sprzętu medycznego dla potrzeb Szpitala Ogólnego wg pakietów od 1do 3 - ZP 17/2010-PN.   988
   Przetarg nieograniczony na dostawe sprzetu medycznego-ZP 17-2010-PN.   1325
   Przetarg nieograniczony na dostawe odczynników wraz z dzierżawą analizatora w okresie (3) lat.ZP 19-2010-PN.   1268
   Dostawa odczynników wraz z dzierżawą analizatora parametrów krytycznych w okresie 2 lata - ZP 20/2010-PN   878
   Dostawa Odczynników , materiałów zużywalnych wraz z dzierżawą wieloparametrowego, automatycznego analizatora immunologicznego dla potrzeb Laboratorium Analitycznego w Bielsku-Białej w okresie 2 lata -. Numer sprawy: ZP 22/2010-PN.   732
   Przetarg nieograniczony na ubezpieczenie Szpitala w okresie od 01-01-2011 do 31-12-2011 .-Numer sprawy: ZP 21-2010-PN.   565
  Przetargi - Rok 2009   48974
   Dostawa leków - ZP 1/2009   1008
   Dostawa leków - ZP 2/2009   782
   Dzierżawa analizatora immunodiagnostycznego wraz z dostawą odczynników i materiałów zużywalnych - ZP 4/2009   589
   Przetarg nieograniczony- Dostawa gazów medycznych- ZP 3/2009-PN   581
   Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu medycznego 1x użytku wg pakietów od 1 do 8 w okresie trwania umowy (jednego ) roku - ZP 7/2009-PN.   733
   Dostawa materiałów opatrunkowych - ZP 6/2009   546
   Przetarg nieograniczony na Dozór mienia Szpitala Ogólnego w okresie trwania umowy (jednego) roku. ZP 8/2009-PN   859
   Przetarg nieograniczony na kompleksowe usługi prania w okresie trwania umowy ( jednego) roku - ZP 9/2009-PN   596
   Przetarg nieograniczony na dostawe odczynników oraz dzierżawę analizatora parametrów krytycznych dla OAiIT w okresie trwania umopwy - ZP 10/2009-PN   539
   Dostawa leków - ZP 11/2009   815
   Dostawa materiałów szewnych - ZP 14/2009   531
   Dostawa aparatury medycznej i sprzętu medycznego dla potrzeb Szpitala Ogólnego im. dr Edmunda Wojtyły w Bielsku-Białej - ZP 12/2009   1242
   Przetarg nieograniczony na dopstawe sprzetu medycznego wg pakietów od 1 do 12 w okresie trwania umowy (jednego) roku - ZP 15/2009-PN.   709
   Przetarg nieograniczony - Dostawa odczynników laboratoryjnych, sprzętu laboratoryjnego jednorazowego użytku, materiałów zużywalnych oraz urządzeń laboratoryjnych wg pakietów od 1 do 10 w okresie trwania umowy ( jednego) roku- ZP16/2009-PN.   852
   Dostawa leków - ZP 17/2009   902
   Dostawa leków - ZP 18/2009   896
   Przetarg nieograniczony o wartości pon. 206 tys Euro na dostawę odczynników wraz z dzierżawą analizatora - ZP 20/2009-PN.   811
   Przetarg nieograniczony na usługę ubezpieczenia mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Szpitala Ogólnego im. dr E.Wojtyły w Bielsku-Białej w okresie od 01.01.2010r do 31.12.2010r.- Numer sprawy: ZP 19/2009-PN.   706
   Kompleksowe utrzymanie czystości w obiektach i na terenie Szpitala Ogólnego im. dr Edmunda Wojtyły w Bielsku-Białej - ZP 21/2009   1510
   Odbiór, transport i utylizacja odpadów medycznych - ZP 1/2008   1232
   Dostawa leków ZP 2/2008   812
   Przetarg nieograniczony-Dostawa gazów medycznych - ZP 4-2008-PN   625
   Przetarg nieograniczony-Dostawa sprzętu medycznego wg pakietów- ZP 5/2008-PN   839
   Przetarg nieograniczony - Usługa Dozoru mienia -ZP 3/2008-PN   609
   Dostawa materiałów opatrunkowych ZP 7/2008   586
   Dostawa leków - ZP 9/2008   631
   Przetarg nieograniczony- Dostawa odczynników oraz dzierżawa analizatora parametrów krytycznych - ZP 8/2008-PN   570
   Przetarg nieograniczony -Usługi pralnicze w skali 12 miesiecy- ZP 10/2008-PN.   747
   Przetarg nieograniczony -Dostawa odczynników oraz materiałów zużywalnych orazdzierżawa w pełni automatycvznego analizatora do badań koagulologiocznych - ZP 11/2008-PN   615
   Przetarg nieograniczony - Dostawa materiałow szewnych wg 7 pakietów- ZP 12/2008-PN.   621
   Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu 1x uzytku, pozostałego oraz drobnego poniżej 206 000 Euro- ZP 15/2008-PN   805
   Przetarg nieograniczony na dostawę odczynników laboratoryjnych, sprzętu labor. 1x uzytku oraz materiałów zużywalnych,wg pakietów od 1 do 11 przy wartości poniżej 206 tys. euro- ZP 14/2008-PN.   749
   Dostawa leków - ZP 16/2008   874
   Dostawa echokardiografu ZP 17/2008   650
   Kompleksowe utrzymanie czystości w obiektach i na terenie Szpitala Ogólnego im. dr E. Wojtyły w Bielsku-Białej - ZP 6/2008   1102
   Dostawa leków - ZP 18/2008   833
   Świadczenie kompleksowych usług przygotowywania i dostarczania posiłków dla pacjentów Szpitala Ogólnego im. dr Edmunda Wojtyły w Bielsku-Białej przy ul. Wyspiańskiego 26 - ZP 20/2008   560
   Dostawa leków ZP 21/2008   621
   Przetarg nieograniczony Ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Szpitala Ogólnego im. dr Edmunda Wojtyły w Bielsku-Białej w okresie od 01.01.2009r do 31.12.2009r.- ZP 19/2008-PN.   549
  Przetargi - Rok 2008   983
   Dzierżawa części lokalu użytkowego wraz z częścią chłodni - ED 1/2007   1041
  Przetargi - Rok 2007   1969
   Dostawa sprzętu medycznego 1x użytku wg pakietówod 1 do 19 - ZP 1/2007 - PN   1607
   Dostawa leków ZP 3/2007   1009
   Dostawa gazów medycznych, technicznych, podtlenku zotu medycznego wg pakietów od 1 do 2 - ZP 4/2007-PN   930
   Dostawa materiałów opatrunkowych ZP 6/2007   803
   Dzierżawa analizatora immunodiagnostycznego wraz z dostawą odczynników oraz materiałów zużywalnych ZP 9/2007   747
   Dzierżawa analizatora parametrów krytycznych wraz z dostawą odczynników oraz materiałow zużywalnych - ZP 8/2007-PN   791
   Przetarg nieograniczony -Dzierżawa lokalu na działalność Pracowni TK - ED 2/2007   839
   Dostawa materiałów szewnych - ZP 7/2007   817
   Kompleksowe usługi pralnicze wraz z transportem - ZP 11/2007-PN   833
   Dostawa odczynników i mat. zużywalnych do ap. COAG CHROM 3003 - ZP 10/2007-PN   692
   Dzierżawa czytnika wraz z dostawą niezbędnych pasków do moczu - ZP 12/2007   688
   Usługa w zakresie dozoru mienia w szpitalu - ZP 16/2007-PN   933
   Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu medycznego wg pakietów od 1 do 12 - ZP 14/2007-PN   1016
   Przetarg nieograniczony na dostawę odczynników laboratoryjnych , sprzętu laborat.1x użytku oraz materiałów zużywalnych wg pakietów od 1 do 9 - ZP 17/2007-PN    982
   Dostawa leków ZP 15/2007   703
   Dzierżawa analizatora biochemicznego wraz z dostawą odczynników i materiałów zużywalnych - ZP 18/2007   668
   Dostawa leków - ZP 19/2007   749
   Dostawa środków czystości ZP 20/2007   751
   Ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Szpitala Ogólnego im. dr E.Wojtyły w Bielsku-Białej -ZP 21-2007   557
   Dostawa leków - ZP 22/2007   556
   Wywóz nie segregowanych odpadów komunalnych ZP 1/2006 -   4634
   Dostawa leków - ZP 2 / 2006   3607
   Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku- ZP 5-2006   1421
   Dostawa materoałów opatrunkowych - ZP 4/2006   870
   Dostawa gazów medycznych i technicznych - ZP 6/2006   952
   Dzierżawa lokalu - ED 2/06   3323
   Dostawa materiałów szewnych - ZP 3/2006   1027
   Dostawa materiałów opatrunkowych - ZP 7/2006   1078
  Przetargi - Rok 2006   35008
   Kompleksowe wykonanie usług pralniczych ZP 8/2006   3306
   Dzierżawa wolnego lokalu - ED 3/2006   1079
   Kompleksowe wykonanie usług prania. - ZP 9/2006.   920
   Dostawa odczynnków oraz sprzętu lab.1xUż. ZP 10/2006   1541
   Dostawa materiałów szewnych ZP 12/2006   1296
   Dostawa leków ZP 11/2006   1373
   Dostawa materiałów szewnych ZP 13/06   1021
   Dostawa środków czystości,worków foliowych oraz środów 1x użytku - ZP 15/2006   1133
   Dostawa bronchofiberoskopu ZP 14/2006   859
   Dostawa leków ZP 20/2006   882
   Dostawa energii elektrycznej ZP 18/2006   1085
   Ubezpieczenie mienia i Odpowiedzialności Cywilnej szpitala - ZP 19/2006   829
  Przetargi - Rok 2005   7298
   Przetarg nieograniczony - Dostawa leków ZP 5/2005   930
   Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym- Remont- Dostawa i wymiana okien i drzwi - ZP 6-2005   1409
   Całodobowe żywienie pacjentów szpitala - ZP 9/2005   1118
   Przetarg nieoganiczony na dostawę odczynników oraz podst.jednorazowego sprzętu laboratyoryjnego - ZP 7/2005   1516
   Dzierżawa lokalu pod działalność gastronomiczną w budynku kuchni centralnej Szpitala, przy ul. Wyspiańskiego 21. ED 6/2005   1121
   Przetarg nieograniczony - ZP 10-2005 - USŁUGA   4382
   Dostawa leków ZP 12/2005   949
   Dostawa środków czystości, worków foliowych i środków jednorazowego użytku - ZP 18/2005   1257
   Konserwacja, obsługa i całodobowy nadzór urządzeń i instacji sanitarnych, wod-kan., instalacji i urządzeń gazów medycznych w placówkach Szpitala Ogólnego w Bielsku-Białej - ZP 16/2005   1195
   Dostawa leków ZP 19/2005   877
   Dostawa i wymiana okien i dzwi ZP 20/2005   1624
   Dostawa leków - ZP 23/2005   1014
   Przetarg nieograniczony-Dostawa sprzętu medycznego ZP 22/2005   1579
   Wyposażenie Działu Higieny Szpitalnej-dostawa specjalistycznego sprzętu sprzątającego -ZP 21/2005   1427
   Całodobowe żywienie pacjentów szpitala - ZP 14/2005   1112
   Ogłoszenie o zamówieniu ZP 15/2005 - USŁUGA   980
   Dzierżawa lokalu pod działalność gospodarczą - ED 6/2005   1061
   Wywóz nie segregowanych odpadów komunalnych - ZP 26/2005   965
   Kompleksowe Usługi Pralnicze ZP 2/2005   920
   Dzierżawa Analizatota Immunodiagn. z odczynnikami ZP 1/2005   894
 Zamówienia do 14 tyś E   16230
   ROK - 2012   11352
  Rok - 2011   59065
   0głoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia o wartości przekraczającej 7 tys.euro , a nie przekraczającej 14 tys. euro na dostawę testów Boleria do Analizatora Mini VIDAS zgodnie z wymaganiami zamwiającego - Numer sprawy: PU1/B/2011-Zp.   858
   Dostawa leków - PU/B 2/2011   490
   Dostawa leków - PU/B 3/2011   578
  Rok 2010    17516
   Zamówienie na wykonanie usługi wywozu odpadów komunalnych poniżej 14 tys E    755
   Dostawa błon i odczynników rtg - PU/B 2/2010   671
   Dostawa Zasilacza UPS z podwójną konwersją o mocy 30 kVA z bateriami wewnętrznymi - 1 sztuka   665
   Ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia o wartości przekraczającej 7 tys euro , a nie przekraczajacej 14 trys euro na dostawę i montaż 16 zestawów komputerowych zgodnie z wymaganiami zamawiającego - Numer sprawy: PU 6/B/2010-Zp.   650
   0głoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia o wartości przekraczającej 7 tys.euro , a nie przekraczającej 14 tys. euro na dostawę i montaż 16 zestawów komputerowych zgodnie z wymaganiami zamwiającego - Numer sprawy: PU7/B/2010-Zp.   541
    Ogłoszenie o zamiarze udz.zam. o wartości przekr. 7 tys euro , a nie przekr.j 14 tys. euro na dostawę leków jako dogrywka do ZP 18-2010 zg. z wymaganiami zamawiającego - Numer sprawy: PU 8/B/2010-Zp.   1140
  rok 2009   5357
   Dostawa błon i oczynników RTG - PU/B-1/2009/ZP   548
   Zakup programów komputerowych do archiwizacji danych pacjenta, wspierających pracę działu kadr, płac i księgowości oraz elektronicznej inwentaryzacji z zastosowaniem technologii kodów kreskowych-PU2/B/2009/ZP   464
 KONKURS OFERT    17732
   Konkurs ofert na świadczenia zdrowtone - ROK 2012   2747
  Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne rok 2011   1022
   Konkurs ofert na wykonywanie badań toksykologicznych dla potrzeb Szpitala Ogólnego w Bielsku-Białej w okresie od 01.01.2012 do 31.12.2012r. Numer sprawy: KO-1/2011.   801
   Konkurs ofert na udzielanie swiadczeń zdrowotnych w zakresie: konsultacje pulmonologiczne, chirurgii klatki piersiowej oraz badania bronchoskopowe w okresie od 01.01.2012 do 31.12.2012r. Numer sprawy:KO-2/2011.   598
   Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie : badania diagnostyczne mammograficzne oraz laboratoryjne określajace wskaźniki hormonów oraz markery nowotworowe. Numer sprawy: KO-3/2011   921
   Konkurs ofert na na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie kompleksowej realizacji badań diagnostycznych RM,EMG, endoskopowych ,laboratoryjnych bakteriologicznych i analitycznych z podziałem na 5 zadań. Numer sprawy: KO-4/2011 - UNIEWAŻNIONO Z DNIEM   760
   Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne.Numer sprawy: KO-5/2011   774
   KO-7/2011 -Zaproszenie Oferentów do składania ofert na świadczenia zdrowotne z zakresu badań diagnostycznych: patomorfologicznych, histopatologicznych warz z oceną preparatów, histopatologicznych - śródoperacyjnych.Numer spway: KO-7/2011   720
   Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne. Numer sprawy: KO 6/2011   829
 OGŁOSZENIA RÓŻNE   15262
  OGŁOSZENIA ROK 2012   2855
Inne
 Misja Szpitala   3395
 Kontrakty   3539
 Inwestycje   2751
 Skróty używane w biuletynie   2217
 Redakcja biuletynu   2307


wersja do druku drukuj