logo bip.gov.pl

 Szpital Ogolny im dr Edmunda Wojtyły w Bielsku-Białej

serwis WWW  
Instrukcja obsługi Rejestr zmian Statystyka odwiedzin
 Statystyka odwiedzin

Statystyki Odwiedzin

 OGÓLNA LICZBA ODWIEDZIN 707553
 LICZBA ODWIEDZIN STRONY GŁÓWNEJ 89616
Odwiedziny Poszczególnych Działów
Informacje o Szpitalu
 Dane teleadresowe   89616
 Struktura organizacyjna   6634
Administracja
 Władze Szpitala   10163
 Samodzielne stanowiska   6203
 Radcy Prawni   4068
 Komórki organizacyjne   5539
Część Medyczna
 Oddziały   13897
 Kliniki   4797
 Poradnie   7971
 Pracownie   5812
 Inne Komórki   4608
Prawo
 Statut   2916
 Regulamin   2574
 Budżet   2692
 Majątek   2577
 Karta Praw Pacjenta   4076
Zamówienia Publiczne
 Ogłoszenia Przetargów - specyfikacje, pytania, odpowiedzi i odwołania.   49141
   Przetargi - ROK 2012   6255
   Dostawa leków - ZP 1 /2012   1237
    Świadczenie komleksowych usług przygotowywania i dostarczania posiłków dla pacjentów Szpitala Ogólnego w Bielsku-Białej w okresie 6-ciu miesięcy : ZP 5-2012-PN.   994
   Przetarg niegraniczony ubezpieczenie na rzecz pacjentów z tytułu zdarzeń medycznych- Numer sprawy: ZP 8-2012-PN.   1186
   Dostawa zestawu narzędzi do chirurgicznego, laparoskopowego usuwania raka jelita grubego w okresie od 01.03.2012r. do 30.06.2012r. - ZP 7/2012    846
   Przetarg nieograniczony- Dostawa narzedzi do chuirurgiocznego , laparoskopowehgo usuwania raka jelita grunbego z podziałem na 2 pakiety w okresie 4 miesięcy. Numer sprawy: ZP 10-2012   776
   Przetarg nieograniczony na kompleksowe utrzymanie czystości w pomieszczeniach Beskidzkiego Centrum Onkologiii-Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej - SZPITALU przy ulicy Emilii Plater 17 .Numer sprawy :1/U-2012-PN   1060
   Dostawa leków dla potrzeb szpitala przy ul. Wyspianskiego 21 i Emilii Plater 17 Beskidzkiego Centrum Onkologii - Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej - 2/D/2012/PN   1612
   Dostawa odczynników wraz z dzierżawą analizatora immunodiagnostycznego z wyposażeniem i fabrycznie nowej wirówki laboratoryjnej stołowej dla potrzeb Laboratorium Analitycznego przy ul. Wyspiańskiego 21 BCO-SM- im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej.   572
  Przetargi - Rok 2011   58161
   Odbiór, transport i utylizacja odpadów medycznych - ZP 1/2011   912
   Dostawa leków - ZP 2/2011   1151
   Dostawa gazów medycznych wraz z transportem, dzierżawą butli oraz zbiornika kriogenicznego do Szpitala Ogólnego im. dr E. Wojtyły w Bielsku-Białej w okresie trwania umowy (1) jednego roku.- ZP 3/2011-PN.    745
   Dostawa materiałów opatrunkowych - ZP 4/2011   795
   Całodobowy dozór mienia Szpitala Ogólnego im. dr Edmunda Wojtyły w Bielsku-Białej - ZP 5/2011    977
   Dzierżawa analizatora immunodiagnostycznego wraz z dostawą odczynników i materiałów zużywalnych - ZP 6/2011   542
   Dostawa gazów medycznych wraz z transportem i dzierżawą butli - ZP 8/2011   697
   Dostawa wyrobów medycznych i pojemników na zużyte igły - ZP 9/2011   690
   Dostawa materiałów szewnych - ZP 10/2011   720
   Kompleksowe świadczenie usług pralniczych wraz z transportem dla potrzeb Szpitala - ZP 11/2011   595
   Dostawa wyrobów medycznych - ZP 13/2011   1042
   Dostawa aparatu do znieczulenia dla potrzb Szpitala Ogólnego im. dr Edmunda Wojtyły w Bielsku-Białej - ZP 12/ 2011   1640
   Dostawa odczynników i sprzętu laboratoryjnego jednorazowego użytku - ZP 15/2011   766
   Dostawa leków - ZP 14/2011   1234
   Ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej ZP16/2011   731
   Dostawa leków - ZP 17/2011   534
   Świadczenie kompleksowych usług przygotowywania i dostarczania posiłków dla pacjentów szpitala - ZP 18/2011   492
    Ubezpieczenie na rzecz pacjentów z tytułu zdarzeń medycznych na okres od dnia 01.01.2012 do dnia 31.12.2012 dla Szpitala Ogólnego im. dr Edmunda Wojtyły w Bielsku-Białej. Numer sprawy: ZP 20/2011   728
  Przetargi - Rok 2010   10327
   Dostawa Leków - ZP 1/2010 -PN   1647
   Dostawa gazów medycznych - ZP 2/2010-PN   948
   Całodobowy dozór mienia Szpitala Ogólnego im. dr Edmunda Wojtyły w Bielsku-Białej - ZP 4/2010   863
   Dostawa materiałów opatrunkowych - ZP 6/2010   851
   Dostawa sprzętu medycznego wg pakietów od 1-7 w okresie (1) jednego roku - ZP 7/2010-PN   1138
   Dzierżawa analizatora immunodiagnostycznego eraz z dostawą odczynnikówi materiałów zużywalnych - ZP 9/2010   616
   Świadczenie usług pralniczych wraz z transportem - ZP 8/2010-PN   1191
   Dostawa Leków - ZP 11/2010-PN   719
   Dostawa materiałów szewnych - ZP 10/2010   873
   Dostawa sprzętu medycznego wg pakietów od 1-12 - ZP 12/2010-PN   1268
   Usługi pralnicze dla Szpitala Ogólnego w okresie jednego roku-Numer sprawy ZP 14/2010-PN.   1014
   Dostawa odczynników i sprzętu laboratoryjnego jednorazowego uzytku - ZP 16/2010   1044
   Dostawa leków ZP 18/2010   1473
   Dostawa sprzętu medycznego dla potrzeb Szpitala Ogólnego wg pakietów od 1do 3 - ZP 17/2010-PN.   945
   Przetarg nieograniczony na dostawe sprzetu medycznego-ZP 17-2010-PN.   1247
   Przetarg nieograniczony na dostawe odczynników wraz z dzierżawą analizatora w okresie (3) lat.ZP 19-2010-PN.   1199
   Dostawa odczynników wraz z dzierżawą analizatora parametrów krytycznych w okresie 2 lata - ZP 20/2010-PN   840
   Dostawa Odczynników , materiałów zużywalnych wraz z dzierżawą wieloparametrowego, automatycznego analizatora immunologicznego dla potrzeb Laboratorium Analitycznego w Bielsku-Białej w okresie 2 lata -. Numer sprawy: ZP 22/2010-PN.   690
   Przetarg nieograniczony na ubezpieczenie Szpitala w okresie od 01-01-2011 do 31-12-2011 .-Numer sprawy: ZP 21-2010-PN.   528
  Przetargi - Rok 2009   48932
   Dostawa leków - ZP 1/2009   978
   Dostawa leków - ZP 2/2009   748
   Dzierżawa analizatora immunodiagnostycznego wraz z dostawą odczynników i materiałów zużywalnych - ZP 4/2009   557
   Przetarg nieograniczony- Dostawa gazów medycznych- ZP 3/2009-PN   544
   Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu medycznego 1x użytku wg pakietów od 1 do 8 w okresie trwania umowy (jednego ) roku - ZP 7/2009-PN.   696
   Dostawa materiałów opatrunkowych - ZP 6/2009   506
   Przetarg nieograniczony na Dozór mienia Szpitala Ogólnego w okresie trwania umowy (jednego) roku. ZP 8/2009-PN   825
   Przetarg nieograniczony na kompleksowe usługi prania w okresie trwania umowy ( jednego) roku - ZP 9/2009-PN   560
   Przetarg nieograniczony na dostawe odczynników oraz dzierżawę analizatora parametrów krytycznych dla OAiIT w okresie trwania umopwy - ZP 10/2009-PN   506
   Dostawa leków - ZP 11/2009   778
   Dostawa materiałów szewnych - ZP 14/2009   497
   Dostawa aparatury medycznej i sprzętu medycznego dla potrzeb Szpitala Ogólnego im. dr Edmunda Wojtyły w Bielsku-Białej - ZP 12/2009   1208
   Przetarg nieograniczony na dopstawe sprzetu medycznego wg pakietów od 1 do 12 w okresie trwania umowy (jednego) roku - ZP 15/2009-PN.   673
   Przetarg nieograniczony - Dostawa odczynników laboratoryjnych, sprzętu laboratoryjnego jednorazowego użytku, materiałów zużywalnych oraz urządzeń laboratoryjnych wg pakietów od 1 do 10 w okresie trwania umowy ( jednego) roku- ZP16/2009-PN.   813
   Dostawa leków - ZP 17/2009   860
   Dostawa leków - ZP 18/2009   861
   Przetarg nieograniczony o wartości pon. 206 tys Euro na dostawę odczynników wraz z dzierżawą analizatora - ZP 20/2009-PN.   767
   Przetarg nieograniczony na usługę ubezpieczenia mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Szpitala Ogólnego im. dr E.Wojtyły w Bielsku-Białej w okresie od 01.01.2010r do 31.12.2010r.- Numer sprawy: ZP 19/2009-PN.   669
   Kompleksowe utrzymanie czystości w obiektach i na terenie Szpitala Ogólnego im. dr Edmunda Wojtyły w Bielsku-Białej - ZP 21/2009   1455
   Odbiór, transport i utylizacja odpadów medycznych - ZP 1/2008   1192
   Dostawa leków ZP 2/2008   779
   Przetarg nieograniczony-Dostawa gazów medycznych - ZP 4-2008-PN   585
   Przetarg nieograniczony-Dostawa sprzętu medycznego wg pakietów- ZP 5/2008-PN   797
   Przetarg nieograniczony - Usługa Dozoru mienia -ZP 3/2008-PN   572
   Dostawa materiałów opatrunkowych ZP 7/2008   552
   Dostawa leków - ZP 9/2008   593
   Przetarg nieograniczony- Dostawa odczynników oraz dzierżawa analizatora parametrów krytycznych - ZP 8/2008-PN   529
   Przetarg nieograniczony -Usługi pralnicze w skali 12 miesiecy- ZP 10/2008-PN.   699
   Przetarg nieograniczony -Dostawa odczynników oraz materiałów zużywalnych orazdzierżawa w pełni automatycvznego analizatora do badań koagulologiocznych - ZP 11/2008-PN   578
   Przetarg nieograniczony - Dostawa materiałow szewnych wg 7 pakietów- ZP 12/2008-PN.   584
   Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu 1x uzytku, pozostałego oraz drobnego poniżej 206 000 Euro- ZP 15/2008-PN   767
   Przetarg nieograniczony na dostawę odczynników laboratoryjnych, sprzętu labor. 1x uzytku oraz materiałów zużywalnych,wg pakietów od 1 do 11 przy wartości poniżej 206 tys. euro- ZP 14/2008-PN.   706
   Dostawa leków - ZP 16/2008   833
   Dostawa echokardiografu ZP 17/2008   608
   Kompleksowe utrzymanie czystości w obiektach i na terenie Szpitala Ogólnego im. dr E. Wojtyły w Bielsku-Białej - ZP 6/2008   1065
   Dostawa leków - ZP 18/2008   793
   Świadczenie kompleksowych usług przygotowywania i dostarczania posiłków dla pacjentów Szpitala Ogólnego im. dr Edmunda Wojtyły w Bielsku-Białej przy ul. Wyspiańskiego 26 - ZP 20/2008   523
   Dostawa leków ZP 21/2008   579
   Przetarg nieograniczony Ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Szpitala Ogólnego im. dr Edmunda Wojtyły w Bielsku-Białej w okresie od 01.01.2009r do 31.12.2009r.- ZP 19/2008-PN.   515
  Przetargi - Rok 2008   940
   Dzierżawa części lokalu użytkowego wraz z częścią chłodni - ED 1/2007   1002
  Przetargi - Rok 2007   1912
   Dostawa sprzętu medycznego 1x użytku wg pakietówod 1 do 19 - ZP 1/2007 - PN   1558
   Dostawa leków ZP 3/2007   975
   Dostawa gazów medycznych, technicznych, podtlenku zotu medycznego wg pakietów od 1 do 2 - ZP 4/2007-PN   895
   Dostawa materiałów opatrunkowych ZP 6/2007   765
   Dzierżawa analizatora immunodiagnostycznego wraz z dostawą odczynników oraz materiałów zużywalnych ZP 9/2007   708
   Dzierżawa analizatora parametrów krytycznych wraz z dostawą odczynników oraz materiałow zużywalnych - ZP 8/2007-PN   752
   Przetarg nieograniczony -Dzierżawa lokalu na działalność Pracowni TK - ED 2/2007   806
   Dostawa materiałów szewnych - ZP 7/2007   783
   Kompleksowe usługi pralnicze wraz z transportem - ZP 11/2007-PN   791
   Dostawa odczynników i mat. zużywalnych do ap. COAG CHROM 3003 - ZP 10/2007-PN   651
   Dzierżawa czytnika wraz z dostawą niezbędnych pasków do moczu - ZP 12/2007   653
   Usługa w zakresie dozoru mienia w szpitalu - ZP 16/2007-PN   896
   Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu medycznego wg pakietów od 1 do 12 - ZP 14/2007-PN   979
   Przetarg nieograniczony na dostawę odczynników laboratoryjnych , sprzętu laborat.1x użytku oraz materiałów zużywalnych wg pakietów od 1 do 9 - ZP 17/2007-PN    947
   Dostawa leków ZP 15/2007   664
   Dzierżawa analizatora biochemicznego wraz z dostawą odczynników i materiałów zużywalnych - ZP 18/2007   628
   Dostawa leków - ZP 19/2007   713
   Dostawa środków czystości ZP 20/2007   711
   Ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Szpitala Ogólnego im. dr E.Wojtyły w Bielsku-Białej -ZP 21-2007   524
   Dostawa leków - ZP 22/2007   517
   Wywóz nie segregowanych odpadów komunalnych ZP 1/2006 -   4598
   Dostawa leków - ZP 2 / 2006   3574
   Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku- ZP 5-2006   1392
   Dostawa materoałów opatrunkowych - ZP 4/2006   842
   Dostawa gazów medycznych i technicznych - ZP 6/2006   922
   Dzierżawa lokalu - ED 2/06   3290
   Dostawa materiałów szewnych - ZP 3/2006   993
   Dostawa materiałów opatrunkowych - ZP 7/2006   1044
  Przetargi - Rok 2006   34966
   Kompleksowe wykonanie usług pralniczych ZP 8/2006   3278
   Dzierżawa wolnego lokalu - ED 3/2006   1045
   Kompleksowe wykonanie usług prania. - ZP 9/2006.   885
   Dostawa odczynnków oraz sprzętu lab.1xUż. ZP 10/2006   1516
   Dostawa materiałów szewnych ZP 12/2006   1270
   Dostawa leków ZP 11/2006   1341
   Dostawa materiałów szewnych ZP 13/06   996
   Dostawa środków czystości,worków foliowych oraz środów 1x użytku - ZP 15/2006   1100
   Dostawa bronchofiberoskopu ZP 14/2006   823
   Dostawa leków ZP 20/2006   850
   Dostawa energii elektrycznej ZP 18/2006   1058
   Ubezpieczenie mienia i Odpowiedzialności Cywilnej szpitala - ZP 19/2006   795
  Przetargi - Rok 2005   7255
   Przetarg nieograniczony - Dostawa leków ZP 5/2005   895
   Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym- Remont- Dostawa i wymiana okien i drzwi - ZP 6-2005   1360
   Całodobowe żywienie pacjentów szpitala - ZP 9/2005   1094
   Przetarg nieoganiczony na dostawę odczynników oraz podst.jednorazowego sprzętu laboratyoryjnego - ZP 7/2005   1470
   Dzierżawa lokalu pod działalność gastronomiczną w budynku kuchni centralnej Szpitala, przy ul. Wyspiańskiego 21. ED 6/2005   1080
   Przetarg nieograniczony - ZP 10-2005 - USŁUGA   4344
   Dostawa leków ZP 12/2005   914
   Dostawa środków czystości, worków foliowych i środków jednorazowego użytku - ZP 18/2005   1227
   Konserwacja, obsługa i całodobowy nadzór urządzeń i instacji sanitarnych, wod-kan., instalacji i urządzeń gazów medycznych w placówkach Szpitala Ogólnego w Bielsku-Białej - ZP 16/2005   1166
   Dostawa leków ZP 19/2005   848
   Dostawa i wymiana okien i dzwi ZP 20/2005   1582
   Dostawa leków - ZP 23/2005   985
   Przetarg nieograniczony-Dostawa sprzętu medycznego ZP 22/2005   1549
   Wyposażenie Działu Higieny Szpitalnej-dostawa specjalistycznego sprzętu sprzątającego -ZP 21/2005   1392
   Całodobowe żywienie pacjentów szpitala - ZP 14/2005   1077
   Ogłoszenie o zamówieniu ZP 15/2005 - USŁUGA   945
   Dzierżawa lokalu pod działalność gospodarczą - ED 6/2005   1031
   Wywóz nie segregowanych odpadów komunalnych - ZP 26/2005   929
   Kompleksowe Usługi Pralnicze ZP 2/2005   888
   Dzierżawa Analizatota Immunodiagn. z odczynnikami ZP 1/2005   861
 Zamówienia do 14 tyś E   14985
   ROK - 2012   11309
  Rok - 2011   59018
   0głoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia o wartości przekraczającej 7 tys.euro , a nie przekraczającej 14 tys. euro na dostawę testów Boleria do Analizatora Mini VIDAS zgodnie z wymaganiami zamwiającego - Numer sprawy: PU1/B/2011-Zp.   818
   Dostawa leków - PU/B 2/2011   458
   Dostawa leków - PU/B 3/2011   549
  Rok 2010    17474
   Zamówienie na wykonanie usługi wywozu odpadów komunalnych poniżej 14 tys E    716
   Dostawa błon i odczynników rtg - PU/B 2/2010   638
   Dostawa Zasilacza UPS z podwójną konwersją o mocy 30 kVA z bateriami wewnętrznymi - 1 sztuka   631
   Ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia o wartości przekraczającej 7 tys euro , a nie przekraczajacej 14 trys euro na dostawę i montaż 16 zestawów komputerowych zgodnie z wymaganiami zamawiającego - Numer sprawy: PU 6/B/2010-Zp.   614
   0głoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia o wartości przekraczającej 7 tys.euro , a nie przekraczającej 14 tys. euro na dostawę i montaż 16 zestawów komputerowych zgodnie z wymaganiami zamwiającego - Numer sprawy: PU7/B/2010-Zp.   508
    Ogłoszenie o zamiarze udz.zam. o wartości przekr. 7 tys euro , a nie przekr.j 14 tys. euro na dostawę leków jako dogrywka do ZP 18-2010 zg. z wymaganiami zamawiającego - Numer sprawy: PU 8/B/2010-Zp.   1094
  rok 2009   5316
   Dostawa błon i oczynników RTG - PU/B-1/2009/ZP   513
   Zakup programów komputerowych do archiwizacji danych pacjenta, wspierających pracę działu kadr, płac i księgowości oraz elektronicznej inwentaryzacji z zastosowaniem technologii kodów kreskowych-PU2/B/2009/ZP   433
 KONKURS OFERT    16306
   Konkurs ofert na świadczenia zdrowtone - ROK 2012   2709
  Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne rok 2011   984
   Konkurs ofert na wykonywanie badań toksykologicznych dla potrzeb Szpitala Ogólnego w Bielsku-Białej w okresie od 01.01.2012 do 31.12.2012r. Numer sprawy: KO-1/2011.   753
   Konkurs ofert na udzielanie swiadczeń zdrowotnych w zakresie: konsultacje pulmonologiczne, chirurgii klatki piersiowej oraz badania bronchoskopowe w okresie od 01.01.2012 do 31.12.2012r. Numer sprawy:KO-2/2011.   563
   Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie : badania diagnostyczne mammograficzne oraz laboratoryjne określajace wskaźniki hormonów oraz markery nowotworowe. Numer sprawy: KO-3/2011   865
   Konkurs ofert na na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie kompleksowej realizacji badań diagnostycznych RM,EMG, endoskopowych ,laboratoryjnych bakteriologicznych i analitycznych z podziałem na 5 zadań. Numer sprawy: KO-4/2011 - UNIEWAŻNIONO Z DNIEM   705
   Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne.Numer sprawy: KO-5/2011   723
   KO-7/2011 -Zaproszenie Oferentów do składania ofert na świadczenia zdrowotne z zakresu badań diagnostycznych: patomorfologicznych, histopatologicznych warz z oceną preparatów, histopatologicznych - śródoperacyjnych.Numer spway: KO-7/2011   662
   Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne. Numer sprawy: KO 6/2011   772
 OGŁOSZENIA RÓŻNE   13947
  OGŁOSZENIA ROK 2012   2798
Inne
 Misja Szpitala   3317
 Kontrakty   3368
 Inwestycje   2683
 Skróty używane w biuletynie   2156
 Redakcja biuletynu   2251


wersja do druku drukuj