logo bip.gov.pl

 Szpital Ogolny im dr Edmunda Wojtyły w Bielsku-Białej

serwis WWW  
Instrukcja obsługi Rejestr zmian Statystyka odwiedzin
 Statystyka odwiedzin

Statystyki Odwiedzin

 OGÓLNA LICZBA ODWIEDZIN 639022
 LICZBA ODWIEDZIN STRONY GŁÓWNEJ 78299
Odwiedziny Poszczególnych Działów
Informacje o Szpitalu
 Dane teleadresowe   78299
 Struktura organizacyjna   5903
Administracja
 Władze Szpitala   9141
 Samodzielne stanowiska   5569
 Radcy Prawni   3671
 Komórki organizacyjne   4975
Część Medyczna
 Oddziały   11110
 Kliniki   4202
 Poradnie   6797
 Pracownie   5239
 Inne Komórki   4107
Prawo
 Statut   2739
 Regulamin   2421
 Budżet   2432
 Majątek   2331
 Karta Praw Pacjenta   3730
Zamówienia Publiczne
 Ogłoszenia Przetargów - specyfikacje, pytania, odpowiedzi i odwołania.   45329
   Przetargi - ROK 2012   5518
   Dostawa leków - ZP 1 /2012   1135
    Świadczenie komleksowych usług przygotowywania i dostarczania posiłków dla pacjentów Szpitala Ogólnego w Bielsku-Białej w okresie 6-ciu miesięcy : ZP 5-2012-PN.   859
   Przetarg niegraniczony ubezpieczenie na rzecz pacjentów z tytułu zdarzeń medycznych- Numer sprawy: ZP 8-2012-PN.   1047
   Dostawa zestawu narzędzi do chirurgicznego, laparoskopowego usuwania raka jelita grubego w okresie od 01.03.2012r. do 30.06.2012r. - ZP 7/2012    721
   Przetarg nieograniczony- Dostawa narzedzi do chuirurgiocznego , laparoskopowehgo usuwania raka jelita grunbego z podziałem na 2 pakiety w okresie 4 miesięcy. Numer sprawy: ZP 10-2012   646
   Przetarg nieograniczony na kompleksowe utrzymanie czystości w pomieszczeniach Beskidzkiego Centrum Onkologiii-Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej - SZPITALU przy ulicy Emilii Plater 17 .Numer sprawy :1/U-2012-PN   842
   Dostawa leków dla potrzeb szpitala przy ul. Wyspianskiego 21 i Emilii Plater 17 Beskidzkiego Centrum Onkologii - Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej - 2/D/2012/PN   1346
   Dostawa odczynników wraz z dzierżawą analizatora immunodiagnostycznego z wyposażeniem i fabrycznie nowej wirówki laboratoryjnej stołowej dla potrzeb Laboratorium Analitycznego przy ul. Wyspiańskiego 21 BCO-SM- im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej.   476
  Przetargi - Rok 2011   53232
   Odbiór, transport i utylizacja odpadów medycznych - ZP 1/2011   761
   Dostawa leków - ZP 2/2011   1048
   Dostawa gazów medycznych wraz z transportem, dzierżawą butli oraz zbiornika kriogenicznego do Szpitala Ogólnego im. dr E. Wojtyły w Bielsku-Białej w okresie trwania umowy (1) jednego roku.- ZP 3/2011-PN.    612
   Dostawa materiałów opatrunkowych - ZP 4/2011   662
   Całodobowy dozór mienia Szpitala Ogólnego im. dr Edmunda Wojtyły w Bielsku-Białej - ZP 5/2011    822
   Dzierżawa analizatora immunodiagnostycznego wraz z dostawą odczynników i materiałów zużywalnych - ZP 6/2011   426
   Dostawa gazów medycznych wraz z transportem i dzierżawą butli - ZP 8/2011   567
   Dostawa wyrobów medycznych i pojemników na zużyte igły - ZP 9/2011   594
   Dostawa materiałów szewnych - ZP 10/2011   587
   Kompleksowe świadczenie usług pralniczych wraz z transportem dla potrzeb Szpitala - ZP 11/2011   499
   Dostawa wyrobów medycznych - ZP 13/2011   898
   Dostawa aparatu do znieczulenia dla potrzb Szpitala Ogólnego im. dr Edmunda Wojtyły w Bielsku-Białej - ZP 12/ 2011   1506
   Dostawa odczynników i sprzętu laboratoryjnego jednorazowego użytku - ZP 15/2011   670
   Dostawa leków - ZP 14/2011   1084
   Ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej ZP16/2011   585
   Dostawa leków - ZP 17/2011   425
   Świadczenie kompleksowych usług przygotowywania i dostarczania posiłków dla pacjentów szpitala - ZP 18/2011   409
    Ubezpieczenie na rzecz pacjentów z tytułu zdarzeń medycznych na okres od dnia 01.01.2012 do dnia 31.12.2012 dla Szpitala Ogólnego im. dr Edmunda Wojtyły w Bielsku-Białej. Numer sprawy: ZP 20/2011   596
  Przetargi - Rok 2010   10155
   Dostawa Leków - ZP 1/2010 -PN   1452
   Dostawa gazów medycznych - ZP 2/2010-PN   741
   Całodobowy dozór mienia Szpitala Ogólnego im. dr Edmunda Wojtyły w Bielsku-Białej - ZP 4/2010   743
   Dostawa materiałów opatrunkowych - ZP 6/2010   735
   Dostawa sprzętu medycznego wg pakietów od 1-7 w okresie (1) jednego roku - ZP 7/2010-PN   914
   Dzierżawa analizatora immunodiagnostycznego eraz z dostawą odczynnikówi materiałów zużywalnych - ZP 9/2010   525
   Świadczenie usług pralniczych wraz z transportem - ZP 8/2010-PN   929
   Dostawa Leków - ZP 11/2010-PN   637
   Dostawa materiałów szewnych - ZP 10/2010   723
   Dostawa sprzętu medycznego wg pakietów od 1-12 - ZP 12/2010-PN   1029
   Usługi pralnicze dla Szpitala Ogólnego w okresie jednego roku-Numer sprawy ZP 14/2010-PN.   793
   Dostawa odczynników i sprzętu laboratoryjnego jednorazowego uzytku - ZP 16/2010   838
   Dostawa leków ZP 18/2010   1232
   Dostawa sprzętu medycznego dla potrzeb Szpitala Ogólnego wg pakietów od 1do 3 - ZP 17/2010-PN.   799
   Przetarg nieograniczony na dostawe sprzetu medycznego-ZP 17-2010-PN.   958
   Przetarg nieograniczony na dostawe odczynników wraz z dzierżawą analizatora w okresie (3) lat.ZP 19-2010-PN.   964
   Dostawa odczynników wraz z dzierżawą analizatora parametrów krytycznych w okresie 2 lata - ZP 20/2010-PN   714
   Dostawa Odczynników , materiałów zużywalnych wraz z dzierżawą wieloparametrowego, automatycznego analizatora immunologicznego dla potrzeb Laboratorium Analitycznego w Bielsku-Białej w okresie 2 lata -. Numer sprawy: ZP 22/2010-PN.   560
   Przetarg nieograniczony na ubezpieczenie Szpitala w okresie od 01-01-2011 do 31-12-2011 .-Numer sprawy: ZP 21-2010-PN.   423
  Przetargi - Rok 2009   48855
   Dostawa leków - ZP 1/2009   878
   Dostawa leków - ZP 2/2009   659
   Dzierżawa analizatora immunodiagnostycznego wraz z dostawą odczynników i materiałów zużywalnych - ZP 4/2009   449
   Przetarg nieograniczony- Dostawa gazów medycznych- ZP 3/2009-PN   431
   Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu medycznego 1x użytku wg pakietów od 1 do 8 w okresie trwania umowy (jednego ) roku - ZP 7/2009-PN.   592
   Dostawa materiałów opatrunkowych - ZP 6/2009   411
   Przetarg nieograniczony na Dozór mienia Szpitala Ogólnego w okresie trwania umowy (jednego) roku. ZP 8/2009-PN   722
   Przetarg nieograniczony na kompleksowe usługi prania w okresie trwania umowy ( jednego) roku - ZP 9/2009-PN   465
   Przetarg nieograniczony na dostawe odczynników oraz dzierżawę analizatora parametrów krytycznych dla OAiIT w okresie trwania umopwy - ZP 10/2009-PN   412
   Dostawa leków - ZP 11/2009   668
   Dostawa materiałów szewnych - ZP 14/2009   397
   Dostawa aparatury medycznej i sprzętu medycznego dla potrzeb Szpitala Ogólnego im. dr Edmunda Wojtyły w Bielsku-Białej - ZP 12/2009   1099
   Przetarg nieograniczony na dopstawe sprzetu medycznego wg pakietów od 1 do 12 w okresie trwania umowy (jednego) roku - ZP 15/2009-PN.   589
   Przetarg nieograniczony - Dostawa odczynników laboratoryjnych, sprzętu laboratoryjnego jednorazowego użytku, materiałów zużywalnych oraz urządzeń laboratoryjnych wg pakietów od 1 do 10 w okresie trwania umowy ( jednego) roku- ZP16/2009-PN.   688
   Dostawa leków - ZP 17/2009   728
   Dostawa leków - ZP 18/2009   753
   Przetarg nieograniczony o wartości pon. 206 tys Euro na dostawę odczynników wraz z dzierżawą analizatora - ZP 20/2009-PN.   635
   Przetarg nieograniczony na usługę ubezpieczenia mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Szpitala Ogólnego im. dr E.Wojtyły w Bielsku-Białej w okresie od 01.01.2010r do 31.12.2010r.- Numer sprawy: ZP 19/2009-PN.   538
   Kompleksowe utrzymanie czystości w obiektach i na terenie Szpitala Ogólnego im. dr Edmunda Wojtyły w Bielsku-Białej - ZP 21/2009   1316
   Odbiór, transport i utylizacja odpadów medycznych - ZP 1/2008   1098
   Dostawa leków ZP 2/2008   681
   Przetarg nieograniczony-Dostawa gazów medycznych - ZP 4-2008-PN   474
   Przetarg nieograniczony-Dostawa sprzętu medycznego wg pakietów- ZP 5/2008-PN   702
   Przetarg nieograniczony - Usługa Dozoru mienia -ZP 3/2008-PN   463
   Dostawa materiałów opatrunkowych ZP 7/2008   453
   Dostawa leków - ZP 9/2008   495
   Przetarg nieograniczony- Dostawa odczynników oraz dzierżawa analizatora parametrów krytycznych - ZP 8/2008-PN   436
   Przetarg nieograniczony -Usługi pralnicze w skali 12 miesiecy- ZP 10/2008-PN.   609
   Przetarg nieograniczony -Dostawa odczynników oraz materiałów zużywalnych orazdzierżawa w pełni automatycvznego analizatora do badań koagulologiocznych - ZP 11/2008-PN   472
   Przetarg nieograniczony - Dostawa materiałow szewnych wg 7 pakietów- ZP 12/2008-PN.   476
   Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu 1x uzytku, pozostałego oraz drobnego poniżej 206 000 Euro- ZP 15/2008-PN   664
   Przetarg nieograniczony na dostawę odczynników laboratoryjnych, sprzętu labor. 1x uzytku oraz materiałów zużywalnych,wg pakietów od 1 do 11 przy wartości poniżej 206 tys. euro- ZP 14/2008-PN.   594
   Dostawa leków - ZP 16/2008   738
   Dostawa echokardiografu ZP 17/2008   496
   Kompleksowe utrzymanie czystości w obiektach i na terenie Szpitala Ogólnego im. dr E. Wojtyły w Bielsku-Białej - ZP 6/2008   978
   Dostawa leków - ZP 18/2008   704
   Świadczenie kompleksowych usług przygotowywania i dostarczania posiłków dla pacjentów Szpitala Ogólnego im. dr Edmunda Wojtyły w Bielsku-Białej przy ul. Wyspiańskiego 26 - ZP 20/2008   423
   Dostawa leków ZP 21/2008   480
   Przetarg nieograniczony Ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Szpitala Ogólnego im. dr Edmunda Wojtyły w Bielsku-Białej w okresie od 01.01.2009r do 31.12.2009r.- ZP 19/2008-PN.   421
  Przetargi - Rok 2008   857
   Dzierżawa części lokalu użytkowego wraz z częścią chłodni - ED 1/2007   907
  Przetargi - Rok 2007   1802
   Dostawa sprzętu medycznego 1x użytku wg pakietówod 1 do 19 - ZP 1/2007 - PN   1425
   Dostawa leków ZP 3/2007   880
   Dostawa gazów medycznych, technicznych, podtlenku zotu medycznego wg pakietów od 1 do 2 - ZP 4/2007-PN   810
   Dostawa materiałów opatrunkowych ZP 6/2007   667
   Dzierżawa analizatora immunodiagnostycznego wraz z dostawą odczynników oraz materiałów zużywalnych ZP 9/2007   622
   Dzierżawa analizatora parametrów krytycznych wraz z dostawą odczynników oraz materiałow zużywalnych - ZP 8/2007-PN   656
   Przetarg nieograniczony -Dzierżawa lokalu na działalność Pracowni TK - ED 2/2007   720
   Dostawa materiałów szewnych - ZP 7/2007   684
   Kompleksowe usługi pralnicze wraz z transportem - ZP 11/2007-PN   706
   Dostawa odczynników i mat. zużywalnych do ap. COAG CHROM 3003 - ZP 10/2007-PN   564
   Dzierżawa czytnika wraz z dostawą niezbędnych pasków do moczu - ZP 12/2007   562
   Usługa w zakresie dozoru mienia w szpitalu - ZP 16/2007-PN   802
   Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu medycznego wg pakietów od 1 do 12 - ZP 14/2007-PN   894
   Przetarg nieograniczony na dostawę odczynników laboratoryjnych , sprzętu laborat.1x użytku oraz materiałów zużywalnych wg pakietów od 1 do 9 - ZP 17/2007-PN    857
   Dostawa leków ZP 15/2007   571
   Dzierżawa analizatora biochemicznego wraz z dostawą odczynników i materiałów zużywalnych - ZP 18/2007   539
   Dostawa leków - ZP 19/2007   628
   Dostawa środków czystości ZP 20/2007   637
   Ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Szpitala Ogólnego im. dr E.Wojtyły w Bielsku-Białej -ZP 21-2007   433
   Dostawa leków - ZP 22/2007   420
   Wywóz nie segregowanych odpadów komunalnych ZP 1/2006 -   4514
   Dostawa leków - ZP 2 / 2006   3475
   Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku- ZP 5-2006   1294
   Dostawa materoałów opatrunkowych - ZP 4/2006   740
   Dostawa gazów medycznych i technicznych - ZP 6/2006   844
   Dzierżawa lokalu - ED 2/06   3206
   Dostawa materiałów szewnych - ZP 3/2006   906
   Dostawa materiałów opatrunkowych - ZP 7/2006   938
  Przetargi - Rok 2006   34874
   Kompleksowe wykonanie usług pralniczych ZP 8/2006   3177
   Dzierżawa wolnego lokalu - ED 3/2006   957
   Kompleksowe wykonanie usług prania. - ZP 9/2006.   776
   Dostawa odczynnków oraz sprzętu lab.1xUż. ZP 10/2006   1424
   Dostawa materiałów szewnych ZP 12/2006   1182
   Dostawa leków ZP 11/2006   1239
   Dostawa materiałów szewnych ZP 13/06   906
   Dostawa środków czystości,worków foliowych oraz środów 1x użytku - ZP 15/2006   995
   Dostawa bronchofiberoskopu ZP 14/2006   733
   Dostawa leków ZP 20/2006   760
   Dostawa energii elektrycznej ZP 18/2006   961
   Ubezpieczenie mienia i Odpowiedzialności Cywilnej szpitala - ZP 19/2006   697
  Przetargi - Rok 2005   7174
   Przetarg nieograniczony - Dostawa leków ZP 5/2005   796
   Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym- Remont- Dostawa i wymiana okien i drzwi - ZP 6-2005   1224
   Całodobowe żywienie pacjentów szpitala - ZP 9/2005   1000
   Przetarg nieoganiczony na dostawę odczynników oraz podst.jednorazowego sprzętu laboratyoryjnego - ZP 7/2005   1317
   Dzierżawa lokalu pod działalność gastronomiczną w budynku kuchni centralnej Szpitala, przy ul. Wyspiańskiego 21. ED 6/2005   986
   Przetarg nieograniczony - ZP 10-2005 - USŁUGA   4242
   Dostawa leków ZP 12/2005   810
   Dostawa środków czystości, worków foliowych i środków jednorazowego użytku - ZP 18/2005   1125
   Konserwacja, obsługa i całodobowy nadzór urządzeń i instacji sanitarnych, wod-kan., instalacji i urządzeń gazów medycznych w placówkach Szpitala Ogólnego w Bielsku-Białej - ZP 16/2005   1052
   Dostawa leków ZP 19/2005   762
   Dostawa i wymiana okien i dzwi ZP 20/2005   1444
   Dostawa leków - ZP 23/2005   851
   Przetarg nieograniczony-Dostawa sprzętu medycznego ZP 22/2005   1440
   Wyposażenie Działu Higieny Szpitalnej-dostawa specjalistycznego sprzętu sprzątającego -ZP 21/2005   1297
   Całodobowe żywienie pacjentów szpitala - ZP 14/2005   974
   Ogłoszenie o zamówieniu ZP 15/2005 - USŁUGA   828
   Dzierżawa lokalu pod działalność gospodarczą - ED 6/2005   921
   Wywóz nie segregowanych odpadów komunalnych - ZP 26/2005   818
   Kompleksowe Usługi Pralnicze ZP 2/2005   780
   Dzierżawa Analizatota Immunodiagn. z odczynnikami ZP 1/2005   748
 Zamówienia do 14 tyś E   11360
   ROK - 2012   11225
  Rok - 2011   54086
   0głoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia o wartości przekraczającej 7 tys.euro , a nie przekraczającej 14 tys. euro na dostawę testów Boleria do Analizatora Mini VIDAS zgodnie z wymaganiami zamwiającego - Numer sprawy: PU1/B/2011-Zp.   643
   Dostawa leków - PU/B 2/2011   360
   Dostawa leków - PU/B 3/2011   450
  Rok 2010    17398
   Zamówienie na wykonanie usługi wywozu odpadów komunalnych poniżej 14 tys E    599
   Dostawa błon i odczynników rtg - PU/B 2/2010   543
   Dostawa Zasilacza UPS z podwójną konwersją o mocy 30 kVA z bateriami wewnętrznymi - 1 sztuka   538
   Ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia o wartości przekraczającej 7 tys euro , a nie przekraczajacej 14 trys euro na dostawę i montaż 16 zestawów komputerowych zgodnie z wymaganiami zamawiającego - Numer sprawy: PU 6/B/2010-Zp.   498
   0głoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia o wartości przekraczającej 7 tys.euro , a nie przekraczającej 14 tys. euro na dostawę i montaż 16 zestawów komputerowych zgodnie z wymaganiami zamwiającego - Numer sprawy: PU7/B/2010-Zp.   414
    Ogłoszenie o zamiarze udz.zam. o wartości przekr. 7 tys euro , a nie przekr.j 14 tys. euro na dostawę leków jako dogrywka do ZP 18-2010 zg. z wymaganiami zamawiającego - Numer sprawy: PU 8/B/2010-Zp.   980
  rok 2009   5229
   Dostawa błon i oczynników RTG - PU/B-1/2009/ZP   432
   Zakup programów komputerowych do archiwizacji danych pacjenta, wspierających pracę działu kadr, płac i księgowości oraz elektronicznej inwentaryzacji z zastosowaniem technologii kodów kreskowych-PU2/B/2009/ZP   349
 KONKURS OFERT    12371
   Konkurs ofert na świadczenia zdrowtone - ROK 2012   2619
  Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne rok 2011   897
   Konkurs ofert na wykonywanie badań toksykologicznych dla potrzeb Szpitala Ogólnego w Bielsku-Białej w okresie od 01.01.2012 do 31.12.2012r. Numer sprawy: KO-1/2011.   600
   Konkurs ofert na udzielanie swiadczeń zdrowotnych w zakresie: konsultacje pulmonologiczne, chirurgii klatki piersiowej oraz badania bronchoskopowe w okresie od 01.01.2012 do 31.12.2012r. Numer sprawy:KO-2/2011.   444
   Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie : badania diagnostyczne mammograficzne oraz laboratoryjne określajace wskaźniki hormonów oraz markery nowotworowe. Numer sprawy: KO-3/2011   738
   Konkurs ofert na na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie kompleksowej realizacji badań diagnostycznych RM,EMG, endoskopowych ,laboratoryjnych bakteriologicznych i analitycznych z podziałem na 5 zadań. Numer sprawy: KO-4/2011 - UNIEWAŻNIONO Z DNIEM   553
   Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne.Numer sprawy: KO-5/2011   566
   KO-7/2011 -Zaproszenie Oferentów do składania ofert na świadczenia zdrowotne z zakresu badań diagnostycznych: patomorfologicznych, histopatologicznych warz z oceną preparatów, histopatologicznych - śródoperacyjnych.Numer spway: KO-7/2011   513
   Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne. Numer sprawy: KO 6/2011   579
 OGŁOSZENIA RÓŻNE   10149
  OGŁOSZENIA ROK 2012   2687
Inne
 Misja Szpitala   3113
 Kontrakty   3046
 Inwestycje   2517
 Skróty używane w biuletynie   2007
 Redakcja biuletynu   2115


wersja do druku drukuj