logo bip.gov.pl

 Szpital Ogolny im dr Edmunda Wojtyły w Bielsku-Białej

serwis WWW  
Instrukcja obsługi Rejestr zmian Statystyka odwiedzin
 Statystyka odwiedzin

Statystyki Odwiedzin

 OGÓLNA LICZBA ODWIEDZIN 674626
 LICZBA ODWIEDZIN STRONY GŁÓWNEJ 83798
Odwiedziny Poszczególnych Działów
Informacje o Szpitalu
 Dane teleadresowe   83798
 Struktura organizacyjna   6261
Administracja
 Władze Szpitala   9718
 Samodzielne stanowiska   5893
 Radcy Prawni   3901
 Komórki organizacyjne   5277
Część Medyczna
 Oddziały   12262
 Kliniki   4483
 Poradnie   7295
 Pracownie   5495
 Inne Komórki   4348
Prawo
 Statut   2822
 Regulamin   2499
 Budżet   2616
 Majątek   2504
 Karta Praw Pacjenta   3915
Zamówienia Publiczne
 Ogłoszenia Przetargów - specyfikacje, pytania, odpowiedzi i odwołania.   47262
   Przetargi - ROK 2012   5720
   Dostawa leków - ZP 1 /2012   1173
    Świadczenie komleksowych usług przygotowywania i dostarczania posiłków dla pacjentów Szpitala Ogólnego w Bielsku-Białej w okresie 6-ciu miesięcy : ZP 5-2012-PN.   920
   Przetarg niegraniczony ubezpieczenie na rzecz pacjentów z tytułu zdarzeń medycznych- Numer sprawy: ZP 8-2012-PN.   1108
   Dostawa zestawu narzędzi do chirurgicznego, laparoskopowego usuwania raka jelita grubego w okresie od 01.03.2012r. do 30.06.2012r. - ZP 7/2012    779
   Przetarg nieograniczony- Dostawa narzedzi do chuirurgiocznego , laparoskopowehgo usuwania raka jelita grunbego z podziałem na 2 pakiety w okresie 4 miesięcy. Numer sprawy: ZP 10-2012   706
   Przetarg nieograniczony na kompleksowe utrzymanie czystości w pomieszczeniach Beskidzkiego Centrum Onkologiii-Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej - SZPITALU przy ulicy Emilii Plater 17 .Numer sprawy :1/U-2012-PN   936
   Dostawa leków dla potrzeb szpitala przy ul. Wyspianskiego 21 i Emilii Plater 17 Beskidzkiego Centrum Onkologii - Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej - 2/D/2012/PN   1485
   Dostawa odczynników wraz z dzierżawą analizatora immunodiagnostycznego z wyposażeniem i fabrycznie nowej wirówki laboratoryjnej stołowej dla potrzeb Laboratorium Analitycznego przy ul. Wyspiańskiego 21 BCO-SM- im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej.   512
  Przetargi - Rok 2011   57216
   Odbiór, transport i utylizacja odpadów medycznych - ZP 1/2011   831
   Dostawa leków - ZP 2/2011   1093
   Dostawa gazów medycznych wraz z transportem, dzierżawą butli oraz zbiornika kriogenicznego do Szpitala Ogólnego im. dr E. Wojtyły w Bielsku-Białej w okresie trwania umowy (1) jednego roku.- ZP 3/2011-PN.    684
   Dostawa materiałów opatrunkowych - ZP 4/2011   721
   Całodobowy dozór mienia Szpitala Ogólnego im. dr Edmunda Wojtyły w Bielsku-Białej - ZP 5/2011    900
   Dzierżawa analizatora immunodiagnostycznego wraz z dostawą odczynników i materiałów zużywalnych - ZP 6/2011   480
   Dostawa gazów medycznych wraz z transportem i dzierżawą butli - ZP 8/2011   634
   Dostawa wyrobów medycznych i pojemników na zużyte igły - ZP 9/2011   633
   Dostawa materiałów szewnych - ZP 10/2011   644
   Kompleksowe świadczenie usług pralniczych wraz z transportem dla potrzeb Szpitala - ZP 11/2011   535
   Dostawa wyrobów medycznych - ZP 13/2011   969
   Dostawa aparatu do znieczulenia dla potrzb Szpitala Ogólnego im. dr Edmunda Wojtyły w Bielsku-Białej - ZP 12/ 2011   1573
   Dostawa odczynników i sprzętu laboratoryjnego jednorazowego użytku - ZP 15/2011   721
   Dostawa leków - ZP 14/2011   1161
   Ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej ZP16/2011   662
   Dostawa leków - ZP 17/2011   479
   Świadczenie kompleksowych usług przygotowywania i dostarczania posiłków dla pacjentów szpitala - ZP 18/2011   447
    Ubezpieczenie na rzecz pacjentów z tytułu zdarzeń medycznych na okres od dnia 01.01.2012 do dnia 31.12.2012 dla Szpitala Ogólnego im. dr Edmunda Wojtyły w Bielsku-Białej. Numer sprawy: ZP 20/2011   664
  Przetargi - Rok 2010   10259
   Dostawa Leków - ZP 1/2010 -PN   1548
   Dostawa gazów medycznych - ZP 2/2010-PN   832
   Całodobowy dozór mienia Szpitala Ogólnego im. dr Edmunda Wojtyły w Bielsku-Białej - ZP 4/2010   794
   Dostawa materiałów opatrunkowych - ZP 6/2010   797
   Dostawa sprzętu medycznego wg pakietów od 1-7 w okresie (1) jednego roku - ZP 7/2010-PN   1013
   Dzierżawa analizatora immunodiagnostycznego eraz z dostawą odczynnikówi materiałów zużywalnych - ZP 9/2010   563
   Świadczenie usług pralniczych wraz z transportem - ZP 8/2010-PN   1025
   Dostawa Leków - ZP 11/2010-PN   678
   Dostawa materiałów szewnych - ZP 10/2010   789
   Dostawa sprzętu medycznego wg pakietów od 1-12 - ZP 12/2010-PN   1141
   Usługi pralnicze dla Szpitala Ogólnego w okresie jednego roku-Numer sprawy ZP 14/2010-PN.   875
   Dostawa odczynników i sprzętu laboratoryjnego jednorazowego uzytku - ZP 16/2010   918
   Dostawa leków ZP 18/2010   1342
   Dostawa sprzętu medycznego dla potrzeb Szpitala Ogólnego wg pakietów od 1do 3 - ZP 17/2010-PN.   868
   Przetarg nieograniczony na dostawe sprzetu medycznego-ZP 17-2010-PN.   1070
   Przetarg nieograniczony na dostawe odczynników wraz z dzierżawą analizatora w okresie (3) lat.ZP 19-2010-PN.   1058
   Dostawa odczynników wraz z dzierżawą analizatora parametrów krytycznych w okresie 2 lata - ZP 20/2010-PN   777
   Dostawa Odczynników , materiałów zużywalnych wraz z dzierżawą wieloparametrowego, automatycznego analizatora immunologicznego dla potrzeb Laboratorium Analitycznego w Bielsku-Białej w okresie 2 lata -. Numer sprawy: ZP 22/2010-PN.   620
   Przetarg nieograniczony na ubezpieczenie Szpitala w okresie od 01-01-2011 do 31-12-2011 .-Numer sprawy: ZP 21-2010-PN.   469
  Przetargi - Rok 2009   48892
   Dostawa leków - ZP 1/2009   925
   Dostawa leków - ZP 2/2009   695
   Dzierżawa analizatora immunodiagnostycznego wraz z dostawą odczynników i materiałów zużywalnych - ZP 4/2009   501
   Przetarg nieograniczony- Dostawa gazów medycznych- ZP 3/2009-PN   476
   Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu medycznego 1x użytku wg pakietów od 1 do 8 w okresie trwania umowy (jednego ) roku - ZP 7/2009-PN.   637
   Dostawa materiałów opatrunkowych - ZP 6/2009   454
   Przetarg nieograniczony na Dozór mienia Szpitala Ogólnego w okresie trwania umowy (jednego) roku. ZP 8/2009-PN   766
   Przetarg nieograniczony na kompleksowe usługi prania w okresie trwania umowy ( jednego) roku - ZP 9/2009-PN   508
   Przetarg nieograniczony na dostawe odczynników oraz dzierżawę analizatora parametrów krytycznych dla OAiIT w okresie trwania umopwy - ZP 10/2009-PN   451
   Dostawa leków - ZP 11/2009   717
   Dostawa materiałów szewnych - ZP 14/2009   441
   Dostawa aparatury medycznej i sprzętu medycznego dla potrzeb Szpitala Ogólnego im. dr Edmunda Wojtyły w Bielsku-Białej - ZP 12/2009   1145
   Przetarg nieograniczony na dopstawe sprzetu medycznego wg pakietów od 1 do 12 w okresie trwania umowy (jednego) roku - ZP 15/2009-PN.   630
   Przetarg nieograniczony - Dostawa odczynników laboratoryjnych, sprzętu laboratoryjnego jednorazowego użytku, materiałów zużywalnych oraz urządzeń laboratoryjnych wg pakietów od 1 do 10 w okresie trwania umowy ( jednego) roku- ZP16/2009-PN.   747
   Dostawa leków - ZP 17/2009   787
   Dostawa leków - ZP 18/2009   806
   Przetarg nieograniczony o wartości pon. 206 tys Euro na dostawę odczynników wraz z dzierżawą analizatora - ZP 20/2009-PN.   701
   Przetarg nieograniczony na usługę ubezpieczenia mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Szpitala Ogólnego im. dr E.Wojtyły w Bielsku-Białej w okresie od 01.01.2010r do 31.12.2010r.- Numer sprawy: ZP 19/2009-PN.   602
   Kompleksowe utrzymanie czystości w obiektach i na terenie Szpitala Ogólnego im. dr Edmunda Wojtyły w Bielsku-Białej - ZP 21/2009   1379
   Odbiór, transport i utylizacja odpadów medycznych - ZP 1/2008   1141
   Dostawa leków ZP 2/2008   729
   Przetarg nieograniczony-Dostawa gazów medycznych - ZP 4-2008-PN   525
   Przetarg nieograniczony-Dostawa sprzętu medycznego wg pakietów- ZP 5/2008-PN   741
   Przetarg nieograniczony - Usługa Dozoru mienia -ZP 3/2008-PN   517
   Dostawa materiałów opatrunkowych ZP 7/2008   496
   Dostawa leków - ZP 9/2008   540
   Przetarg nieograniczony- Dostawa odczynników oraz dzierżawa analizatora parametrów krytycznych - ZP 8/2008-PN   473
   Przetarg nieograniczony -Usługi pralnicze w skali 12 miesiecy- ZP 10/2008-PN.   646
   Przetarg nieograniczony -Dostawa odczynników oraz materiałów zużywalnych orazdzierżawa w pełni automatycvznego analizatora do badań koagulologiocznych - ZP 11/2008-PN   515
   Przetarg nieograniczony - Dostawa materiałow szewnych wg 7 pakietów- ZP 12/2008-PN.   527
   Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu 1x uzytku, pozostałego oraz drobnego poniżej 206 000 Euro- ZP 15/2008-PN   703
   Przetarg nieograniczony na dostawę odczynników laboratoryjnych, sprzętu labor. 1x uzytku oraz materiałów zużywalnych,wg pakietów od 1 do 11 przy wartości poniżej 206 tys. euro- ZP 14/2008-PN.   641
   Dostawa leków - ZP 16/2008   775
   Dostawa echokardiografu ZP 17/2008   545
   Kompleksowe utrzymanie czystości w obiektach i na terenie Szpitala Ogólnego im. dr E. Wojtyły w Bielsku-Białej - ZP 6/2008   1013
   Dostawa leków - ZP 18/2008   737
   Świadczenie kompleksowych usług przygotowywania i dostarczania posiłków dla pacjentów Szpitala Ogólnego im. dr Edmunda Wojtyły w Bielsku-Białej przy ul. Wyspiańskiego 26 - ZP 20/2008   460
   Dostawa leków ZP 21/2008   528
   Przetarg nieograniczony Ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Szpitala Ogólnego im. dr Edmunda Wojtyły w Bielsku-Białej w okresie od 01.01.2009r do 31.12.2009r.- ZP 19/2008-PN.   470
  Przetargi - Rok 2008   893
   Dzierżawa części lokalu użytkowego wraz z częścią chłodni - ED 1/2007   943
  Przetargi - Rok 2007   1844
   Dostawa sprzętu medycznego 1x użytku wg pakietówod 1 do 19 - ZP 1/2007 - PN   1473
   Dostawa leków ZP 3/2007   916
   Dostawa gazów medycznych, technicznych, podtlenku zotu medycznego wg pakietów od 1 do 2 - ZP 4/2007-PN   842
   Dostawa materiałów opatrunkowych ZP 6/2007   702
   Dzierżawa analizatora immunodiagnostycznego wraz z dostawą odczynników oraz materiałów zużywalnych ZP 9/2007   657
   Dzierżawa analizatora parametrów krytycznych wraz z dostawą odczynników oraz materiałow zużywalnych - ZP 8/2007-PN   692
   Przetarg nieograniczony -Dzierżawa lokalu na działalność Pracowni TK - ED 2/2007   749
   Dostawa materiałów szewnych - ZP 7/2007   723
   Kompleksowe usługi pralnicze wraz z transportem - ZP 11/2007-PN   742
   Dostawa odczynników i mat. zużywalnych do ap. COAG CHROM 3003 - ZP 10/2007-PN   596
   Dzierżawa czytnika wraz z dostawą niezbędnych pasków do moczu - ZP 12/2007   595
   Usługa w zakresie dozoru mienia w szpitalu - ZP 16/2007-PN   837
   Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu medycznego wg pakietów od 1 do 12 - ZP 14/2007-PN   930
   Przetarg nieograniczony na dostawę odczynników laboratoryjnych , sprzętu laborat.1x użytku oraz materiałów zużywalnych wg pakietów od 1 do 9 - ZP 17/2007-PN    893
   Dostawa leków ZP 15/2007   605
   Dzierżawa analizatora biochemicznego wraz z dostawą odczynników i materiałów zużywalnych - ZP 18/2007   575
   Dostawa leków - ZP 19/2007   663
   Dostawa środków czystości ZP 20/2007   674
   Ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Szpitala Ogólnego im. dr E.Wojtyły w Bielsku-Białej -ZP 21-2007   464
   Dostawa leków - ZP 22/2007   457
   Wywóz nie segregowanych odpadów komunalnych ZP 1/2006 -   4556
   Dostawa leków - ZP 2 / 2006   3525
   Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku- ZP 5-2006   1338
   Dostawa materoałów opatrunkowych - ZP 4/2006   783
   Dostawa gazów medycznych i technicznych - ZP 6/2006   878
   Dzierżawa lokalu - ED 2/06   3249
   Dostawa materiałów szewnych - ZP 3/2006   941
   Dostawa materiałów opatrunkowych - ZP 7/2006   987
  Przetargi - Rok 2006   34918
   Kompleksowe wykonanie usług pralniczych ZP 8/2006   3217
   Dzierżawa wolnego lokalu - ED 3/2006   992
   Kompleksowe wykonanie usług prania. - ZP 9/2006.   817
   Dostawa odczynnków oraz sprzętu lab.1xUż. ZP 10/2006   1467
   Dostawa materiałów szewnych ZP 12/2006   1224
   Dostawa leków ZP 11/2006   1282
   Dostawa materiałów szewnych ZP 13/06   948
   Dostawa środków czystości,worków foliowych oraz środów 1x użytku - ZP 15/2006   1038
   Dostawa bronchofiberoskopu ZP 14/2006   775
   Dostawa leków ZP 20/2006   796
   Dostawa energii elektrycznej ZP 18/2006   1005
   Ubezpieczenie mienia i Odpowiedzialności Cywilnej szpitala - ZP 19/2006   740
  Przetargi - Rok 2005   7216
   Przetarg nieograniczony - Dostawa leków ZP 5/2005   835
   Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym- Remont- Dostawa i wymiana okien i drzwi - ZP 6-2005   1292
   Całodobowe żywienie pacjentów szpitala - ZP 9/2005   1044
   Przetarg nieoganiczony na dostawę odczynników oraz podst.jednorazowego sprzętu laboratyoryjnego - ZP 7/2005   1373
   Dzierżawa lokalu pod działalność gastronomiczną w budynku kuchni centralnej Szpitala, przy ul. Wyspiańskiego 21. ED 6/2005   1030
   Przetarg nieograniczony - ZP 10-2005 - USŁUGA   4284
   Dostawa leków ZP 12/2005   859
   Dostawa środków czystości, worków foliowych i środków jednorazowego użytku - ZP 18/2005   1174
   Konserwacja, obsługa i całodobowy nadzór urządzeń i instacji sanitarnych, wod-kan., instalacji i urządzeń gazów medycznych w placówkach Szpitala Ogólnego w Bielsku-Białej - ZP 16/2005   1100
   Dostawa leków ZP 19/2005   810
   Dostawa i wymiana okien i dzwi ZP 20/2005   1507
   Dostawa leków - ZP 23/2005   891
   Przetarg nieograniczony-Dostawa sprzętu medycznego ZP 22/2005   1491
   Wyposażenie Działu Higieny Szpitalnej-dostawa specjalistycznego sprzętu sprzątającego -ZP 21/2005   1334
   Całodobowe żywienie pacjentów szpitala - ZP 14/2005   1030
   Ogłoszenie o zamówieniu ZP 15/2005 - USŁUGA   878
   Dzierżawa lokalu pod działalność gospodarczą - ED 6/2005   966
   Wywóz nie segregowanych odpadów komunalnych - ZP 26/2005   868
   Kompleksowe Usługi Pralnicze ZP 2/2005   829
   Dzierżawa Analizatota Immunodiagn. z odczynnikami ZP 1/2005   797
 Zamówienia do 14 tyś E   13183
   ROK - 2012   11265
  Rok - 2011   58078
   0głoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia o wartości przekraczającej 7 tys.euro , a nie przekraczającej 14 tys. euro na dostawę testów Boleria do Analizatora Mini VIDAS zgodnie z wymaganiami zamwiającego - Numer sprawy: PU1/B/2011-Zp.   752
   Dostawa leków - PU/B 2/2011   397
   Dostawa leków - PU/B 3/2011   499
  Rok 2010    17429
   Zamówienie na wykonanie usługi wywozu odpadów komunalnych poniżej 14 tys E    654
   Dostawa błon i odczynników rtg - PU/B 2/2010   579
   Dostawa Zasilacza UPS z podwójną konwersją o mocy 30 kVA z bateriami wewnętrznymi - 1 sztuka   574
   Ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia o wartości przekraczającej 7 tys euro , a nie przekraczajacej 14 trys euro na dostawę i montaż 16 zestawów komputerowych zgodnie z wymaganiami zamawiającego - Numer sprawy: PU 6/B/2010-Zp.   549
   0głoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia o wartości przekraczającej 7 tys.euro , a nie przekraczającej 14 tys. euro na dostawę i montaż 16 zestawów komputerowych zgodnie z wymaganiami zamwiającego - Numer sprawy: PU7/B/2010-Zp.   455
    Ogłoszenie o zamiarze udz.zam. o wartości przekr. 7 tys euro , a nie przekr.j 14 tys. euro na dostawę leków jako dogrywka do ZP 18-2010 zg. z wymaganiami zamawiającego - Numer sprawy: PU 8/B/2010-Zp.   1033
  rok 2009   5274
   Dostawa błon i oczynników RTG - PU/B-1/2009/ZP   462
   Zakup programów komputerowych do archiwizacji danych pacjenta, wspierających pracę działu kadr, płac i księgowości oraz elektronicznej inwentaryzacji z zastosowaniem technologii kodów kreskowych-PU2/B/2009/ZP   383
 KONKURS OFERT    14252
   Konkurs ofert na świadczenia zdrowtone - ROK 2012   2669
  Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne rok 2011   941
   Konkurs ofert na wykonywanie badań toksykologicznych dla potrzeb Szpitala Ogólnego w Bielsku-Białej w okresie od 01.01.2012 do 31.12.2012r. Numer sprawy: KO-1/2011.   667
   Konkurs ofert na udzielanie swiadczeń zdrowotnych w zakresie: konsultacje pulmonologiczne, chirurgii klatki piersiowej oraz badania bronchoskopowe w okresie od 01.01.2012 do 31.12.2012r. Numer sprawy:KO-2/2011.   495
   Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie : badania diagnostyczne mammograficzne oraz laboratoryjne określajace wskaźniki hormonów oraz markery nowotworowe. Numer sprawy: KO-3/2011   799
   Konkurs ofert na na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie kompleksowej realizacji badań diagnostycznych RM,EMG, endoskopowych ,laboratoryjnych bakteriologicznych i analitycznych z podziałem na 5 zadań. Numer sprawy: KO-4/2011 - UNIEWAŻNIONO Z DNIEM   634
   Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne.Numer sprawy: KO-5/2011   645
   KO-7/2011 -Zaproszenie Oferentów do składania ofert na świadczenia zdrowotne z zakresu badań diagnostycznych: patomorfologicznych, histopatologicznych warz z oceną preparatów, histopatologicznych - śródoperacyjnych.Numer spway: KO-7/2011   593
   Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne. Numer sprawy: KO 6/2011   667
 OGŁOSZENIA RÓŻNE   11973
  OGŁOSZENIA ROK 2012   2736
Inne
 Misja Szpitala   3225
 Kontrakty   3190
 Inwestycje   2600
 Skróty używane w biuletynie   2082
 Redakcja biuletynu   2190


wersja do druku drukuj