logo bip.gov.pl

 Szpital Ogolny im dr Edmunda Wojtyły w Bielsku-Białej

serwis WWW  
Instrukcja obsługi Rejestr zmian Statystyka odwiedzin
 Statystyka odwiedzin

Statystyki Odwiedzin

 OGÓLNA LICZBA ODWIEDZIN 633848
 LICZBA ODWIEDZIN STRONY GŁÓWNEJ 77774
Odwiedziny Poszczególnych Działów
Informacje o Szpitalu
 Dane teleadresowe   77774
 Struktura organizacyjna   5875
Administracja
 Władze Szpitala   9090
 Samodzielne stanowiska   5549
 Radcy Prawni   3648
 Komórki organizacyjne   4948
Część Medyczna
 Oddziały   11013
 Kliniki   4174
 Poradnie   6759
 Pracownie   5211
 Inne Komórki   4082
Prawo
 Statut   2728
 Regulamin   2409
 Budżet   2417
 Majątek   2321
 Karta Praw Pacjenta   3709
Zamówienia Publiczne
 Ogłoszenia Przetargów - specyfikacje, pytania, odpowiedzi i odwołania.   45150
   Przetargi - ROK 2012   5509
   Dostawa leków - ZP 1 /2012   1124
    Świadczenie komleksowych usług przygotowywania i dostarczania posiłków dla pacjentów Szpitala Ogólnego w Bielsku-Białej w okresie 6-ciu miesięcy : ZP 5-2012-PN.   841
   Przetarg niegraniczony ubezpieczenie na rzecz pacjentów z tytułu zdarzeń medycznych- Numer sprawy: ZP 8-2012-PN.   1029
   Dostawa zestawu narzędzi do chirurgicznego, laparoskopowego usuwania raka jelita grubego w okresie od 01.03.2012r. do 30.06.2012r. - ZP 7/2012    703
   Przetarg nieograniczony- Dostawa narzedzi do chuirurgiocznego , laparoskopowehgo usuwania raka jelita grunbego z podziałem na 2 pakiety w okresie 4 miesięcy. Numer sprawy: ZP 10-2012   628
   Przetarg nieograniczony na kompleksowe utrzymanie czystości w pomieszczeniach Beskidzkiego Centrum Onkologiii-Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej - SZPITALU przy ulicy Emilii Plater 17 .Numer sprawy :1/U-2012-PN   822
   Dostawa leków dla potrzeb szpitala przy ul. Wyspianskiego 21 i Emilii Plater 17 Beskidzkiego Centrum Onkologii - Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej - 2/D/2012/PN   1318
   Dostawa odczynników wraz z dzierżawą analizatora immunodiagnostycznego z wyposażeniem i fabrycznie nowej wirówki laboratoryjnej stołowej dla potrzeb Laboratorium Analitycznego przy ul. Wyspiańskiego 21 BCO-SM- im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej.   465
  Przetargi - Rok 2011   52672
   Odbiór, transport i utylizacja odpadów medycznych - ZP 1/2011   744
   Dostawa leków - ZP 2/2011   1037
   Dostawa gazów medycznych wraz z transportem, dzierżawą butli oraz zbiornika kriogenicznego do Szpitala Ogólnego im. dr E. Wojtyły w Bielsku-Białej w okresie trwania umowy (1) jednego roku.- ZP 3/2011-PN.    593
   Dostawa materiałów opatrunkowych - ZP 4/2011   645
   Całodobowy dozór mienia Szpitala Ogólnego im. dr Edmunda Wojtyły w Bielsku-Białej - ZP 5/2011    798
   Dzierżawa analizatora immunodiagnostycznego wraz z dostawą odczynników i materiałów zużywalnych - ZP 6/2011   414
   Dostawa gazów medycznych wraz z transportem i dzierżawą butli - ZP 8/2011   549
   Dostawa wyrobów medycznych i pojemników na zużyte igły - ZP 9/2011   582
   Dostawa materiałów szewnych - ZP 10/2011   570
   Kompleksowe świadczenie usług pralniczych wraz z transportem dla potrzeb Szpitala - ZP 11/2011   487
   Dostawa wyrobów medycznych - ZP 13/2011   880
   Dostawa aparatu do znieczulenia dla potrzb Szpitala Ogólnego im. dr Edmunda Wojtyły w Bielsku-Białej - ZP 12/ 2011   1488
   Dostawa odczynników i sprzętu laboratoryjnego jednorazowego użytku - ZP 15/2011   658
   Dostawa leków - ZP 14/2011   1066
   Ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej ZP16/2011   566
   Dostawa leków - ZP 17/2011   413
   Świadczenie kompleksowych usług przygotowywania i dostarczania posiłków dla pacjentów szpitala - ZP 18/2011   398
    Ubezpieczenie na rzecz pacjentów z tytułu zdarzeń medycznych na okres od dnia 01.01.2012 do dnia 31.12.2012 dla Szpitala Ogólnego im. dr Edmunda Wojtyły w Bielsku-Białej. Numer sprawy: ZP 20/2011   577
  Przetargi - Rok 2010   10148
   Dostawa Leków - ZP 1/2010 -PN   1437
   Dostawa gazów medycznych - ZP 2/2010-PN   722
   Całodobowy dozór mienia Szpitala Ogólnego im. dr Edmunda Wojtyły w Bielsku-Białej - ZP 4/2010   731
   Dostawa materiałów opatrunkowych - ZP 6/2010   722
   Dostawa sprzętu medycznego wg pakietów od 1-7 w okresie (1) jednego roku - ZP 7/2010-PN   896
   Dzierżawa analizatora immunodiagnostycznego eraz z dostawą odczynnikówi materiałów zużywalnych - ZP 9/2010   513
   Świadczenie usług pralniczych wraz z transportem - ZP 8/2010-PN   909
   Dostawa Leków - ZP 11/2010-PN   625
   Dostawa materiałów szewnych - ZP 10/2010   708
   Dostawa sprzętu medycznego wg pakietów od 1-12 - ZP 12/2010-PN   1009
   Usługi pralnicze dla Szpitala Ogólnego w okresie jednego roku-Numer sprawy ZP 14/2010-PN.   776
   Dostawa odczynników i sprzętu laboratoryjnego jednorazowego uzytku - ZP 16/2010   821
   Dostawa leków ZP 18/2010   1210
   Dostawa sprzętu medycznego dla potrzeb Szpitala Ogólnego wg pakietów od 1do 3 - ZP 17/2010-PN.   783
   Przetarg nieograniczony na dostawe sprzetu medycznego-ZP 17-2010-PN.   934
   Przetarg nieograniczony na dostawe odczynników wraz z dzierżawą analizatora w okresie (3) lat.ZP 19-2010-PN.   939
   Dostawa odczynników wraz z dzierżawą analizatora parametrów krytycznych w okresie 2 lata - ZP 20/2010-PN   697
   Dostawa Odczynników , materiałów zużywalnych wraz z dzierżawą wieloparametrowego, automatycznego analizatora immunologicznego dla potrzeb Laboratorium Analitycznego w Bielsku-Białej w okresie 2 lata -. Numer sprawy: ZP 22/2010-PN.   543
   Przetarg nieograniczony na ubezpieczenie Szpitala w okresie od 01-01-2011 do 31-12-2011 .-Numer sprawy: ZP 21-2010-PN.   411
  Przetargi - Rok 2009   48848
   Dostawa leków - ZP 1/2009   866
   Dostawa leków - ZP 2/2009   647
   Dzierżawa analizatora immunodiagnostycznego wraz z dostawą odczynników i materiałów zużywalnych - ZP 4/2009   436
   Przetarg nieograniczony- Dostawa gazów medycznych- ZP 3/2009-PN   419
   Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu medycznego 1x użytku wg pakietów od 1 do 8 w okresie trwania umowy (jednego ) roku - ZP 7/2009-PN.   580
   Dostawa materiałów opatrunkowych - ZP 6/2009   399
   Przetarg nieograniczony na Dozór mienia Szpitala Ogólnego w okresie trwania umowy (jednego) roku. ZP 8/2009-PN   710
   Przetarg nieograniczony na kompleksowe usługi prania w okresie trwania umowy ( jednego) roku - ZP 9/2009-PN   453
   Przetarg nieograniczony na dostawe odczynników oraz dzierżawę analizatora parametrów krytycznych dla OAiIT w okresie trwania umopwy - ZP 10/2009-PN   400
   Dostawa leków - ZP 11/2009   656
   Dostawa materiałów szewnych - ZP 14/2009   385
   Dostawa aparatury medycznej i sprzętu medycznego dla potrzeb Szpitala Ogólnego im. dr Edmunda Wojtyły w Bielsku-Białej - ZP 12/2009   1087
   Przetarg nieograniczony na dopstawe sprzetu medycznego wg pakietów od 1 do 12 w okresie trwania umowy (jednego) roku - ZP 15/2009-PN.   577
   Przetarg nieograniczony - Dostawa odczynników laboratoryjnych, sprzętu laboratoryjnego jednorazowego użytku, materiałów zużywalnych oraz urządzeń laboratoryjnych wg pakietów od 1 do 10 w okresie trwania umowy ( jednego) roku- ZP16/2009-PN.   676
   Dostawa leków - ZP 17/2009   717
   Dostawa leków - ZP 18/2009   741
   Przetarg nieograniczony o wartości pon. 206 tys Euro na dostawę odczynników wraz z dzierżawą analizatora - ZP 20/2009-PN.   622
   Przetarg nieograniczony na usługę ubezpieczenia mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Szpitala Ogólnego im. dr E.Wojtyły w Bielsku-Białej w okresie od 01.01.2010r do 31.12.2010r.- Numer sprawy: ZP 19/2009-PN.   526
   Kompleksowe utrzymanie czystości w obiektach i na terenie Szpitala Ogólnego im. dr Edmunda Wojtyły w Bielsku-Białej - ZP 21/2009   1301
   Odbiór, transport i utylizacja odpadów medycznych - ZP 1/2008   1085
   Dostawa leków ZP 2/2008   669
   Przetarg nieograniczony-Dostawa gazów medycznych - ZP 4-2008-PN   462
   Przetarg nieograniczony-Dostawa sprzętu medycznego wg pakietów- ZP 5/2008-PN   690
   Przetarg nieograniczony - Usługa Dozoru mienia -ZP 3/2008-PN   451
   Dostawa materiałów opatrunkowych ZP 7/2008   441
   Dostawa leków - ZP 9/2008   483
   Przetarg nieograniczony- Dostawa odczynników oraz dzierżawa analizatora parametrów krytycznych - ZP 8/2008-PN   424
   Przetarg nieograniczony -Usługi pralnicze w skali 12 miesiecy- ZP 10/2008-PN.   597
   Przetarg nieograniczony -Dostawa odczynników oraz materiałów zużywalnych orazdzierżawa w pełni automatycvznego analizatora do badań koagulologiocznych - ZP 11/2008-PN   460
   Przetarg nieograniczony - Dostawa materiałow szewnych wg 7 pakietów- ZP 12/2008-PN.   463
   Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu 1x uzytku, pozostałego oraz drobnego poniżej 206 000 Euro- ZP 15/2008-PN   651
   Przetarg nieograniczony na dostawę odczynników laboratoryjnych, sprzętu labor. 1x uzytku oraz materiałów zużywalnych,wg pakietów od 1 do 11 przy wartości poniżej 206 tys. euro- ZP 14/2008-PN.   582
   Dostawa leków - ZP 16/2008   726
   Dostawa echokardiografu ZP 17/2008   483
   Kompleksowe utrzymanie czystości w obiektach i na terenie Szpitala Ogólnego im. dr E. Wojtyły w Bielsku-Białej - ZP 6/2008   965
   Dostawa leków - ZP 18/2008   691
   Świadczenie kompleksowych usług przygotowywania i dostarczania posiłków dla pacjentów Szpitala Ogólnego im. dr Edmunda Wojtyły w Bielsku-Białej przy ul. Wyspiańskiego 26 - ZP 20/2008   411
   Dostawa leków ZP 21/2008   468
   Przetarg nieograniczony Ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Szpitala Ogólnego im. dr Edmunda Wojtyły w Bielsku-Białej w okresie od 01.01.2009r do 31.12.2009r.- ZP 19/2008-PN.   410
  Przetargi - Rok 2008   851
   Dzierżawa części lokalu użytkowego wraz z częścią chłodni - ED 1/2007   895
  Przetargi - Rok 2007   1789
   Dostawa sprzętu medycznego 1x użytku wg pakietówod 1 do 19 - ZP 1/2007 - PN   1409
   Dostawa leków ZP 3/2007   868
   Dostawa gazów medycznych, technicznych, podtlenku zotu medycznego wg pakietów od 1 do 2 - ZP 4/2007-PN   798
   Dostawa materiałów opatrunkowych ZP 6/2007   656
   Dzierżawa analizatora immunodiagnostycznego wraz z dostawą odczynników oraz materiałów zużywalnych ZP 9/2007   610
   Dzierżawa analizatora parametrów krytycznych wraz z dostawą odczynników oraz materiałow zużywalnych - ZP 8/2007-PN   644
   Przetarg nieograniczony -Dzierżawa lokalu na działalność Pracowni TK - ED 2/2007   708
   Dostawa materiałów szewnych - ZP 7/2007   672
   Kompleksowe usługi pralnicze wraz z transportem - ZP 11/2007-PN   694
   Dostawa odczynników i mat. zużywalnych do ap. COAG CHROM 3003 - ZP 10/2007-PN   553
   Dzierżawa czytnika wraz z dostawą niezbędnych pasków do moczu - ZP 12/2007   550
   Usługa w zakresie dozoru mienia w szpitalu - ZP 16/2007-PN   790
   Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu medycznego wg pakietów od 1 do 12 - ZP 14/2007-PN   882
   Przetarg nieograniczony na dostawę odczynników laboratoryjnych , sprzętu laborat.1x użytku oraz materiałów zużywalnych wg pakietów od 1 do 9 - ZP 17/2007-PN    845
   Dostawa leków ZP 15/2007   559
   Dzierżawa analizatora biochemicznego wraz z dostawą odczynników i materiałów zużywalnych - ZP 18/2007   527
   Dostawa leków - ZP 19/2007   617
   Dostawa środków czystości ZP 20/2007   625
   Ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Szpitala Ogólnego im. dr E.Wojtyły w Bielsku-Białej -ZP 21-2007   422
   Dostawa leków - ZP 22/2007   409
   Wywóz nie segregowanych odpadów komunalnych ZP 1/2006 -   4502
   Dostawa leków - ZP 2 / 2006   3463
   Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku- ZP 5-2006   1282
   Dostawa materoałów opatrunkowych - ZP 4/2006   728
   Dostawa gazów medycznych i technicznych - ZP 6/2006   832
   Dzierżawa lokalu - ED 2/06   3194
   Dostawa materiałów szewnych - ZP 3/2006   894
   Dostawa materiałów opatrunkowych - ZP 7/2006   924
  Przetargi - Rok 2006   34867
   Kompleksowe wykonanie usług pralniczych ZP 8/2006   3165
   Dzierżawa wolnego lokalu - ED 3/2006   945
   Kompleksowe wykonanie usług prania. - ZP 9/2006.   764
   Dostawa odczynnków oraz sprzętu lab.1xUż. ZP 10/2006   1412
   Dostawa materiałów szewnych ZP 12/2006   1170
   Dostawa leków ZP 11/2006   1227
   Dostawa materiałów szewnych ZP 13/06   894
   Dostawa środków czystości,worków foliowych oraz środów 1x użytku - ZP 15/2006   983
   Dostawa bronchofiberoskopu ZP 14/2006   721
   Dostawa leków ZP 20/2006   748
   Dostawa energii elektrycznej ZP 18/2006   949
   Ubezpieczenie mienia i Odpowiedzialności Cywilnej szpitala - ZP 19/2006   685
  Przetargi - Rok 2005   7167
   Przetarg nieograniczony - Dostawa leków ZP 5/2005   784
   Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym- Remont- Dostawa i wymiana okien i drzwi - ZP 6-2005   1207
   Całodobowe żywienie pacjentów szpitala - ZP 9/2005   988
   Przetarg nieoganiczony na dostawę odczynników oraz podst.jednorazowego sprzętu laboratyoryjnego - ZP 7/2005   1301
   Dzierżawa lokalu pod działalność gastronomiczną w budynku kuchni centralnej Szpitala, przy ul. Wyspiańskiego 21. ED 6/2005   973
   Przetarg nieograniczony - ZP 10-2005 - USŁUGA   4230
   Dostawa leków ZP 12/2005   798
   Dostawa środków czystości, worków foliowych i środków jednorazowego użytku - ZP 18/2005   1113
   Konserwacja, obsługa i całodobowy nadzór urządzeń i instacji sanitarnych, wod-kan., instalacji i urządzeń gazów medycznych w placówkach Szpitala Ogólnego w Bielsku-Białej - ZP 16/2005   1038
   Dostawa leków ZP 19/2005   750
   Dostawa i wymiana okien i dzwi ZP 20/2005   1432
   Dostawa leków - ZP 23/2005   839
   Przetarg nieograniczony-Dostawa sprzętu medycznego ZP 22/2005   1428
   Wyposażenie Działu Higieny Szpitalnej-dostawa specjalistycznego sprzętu sprzątającego -ZP 21/2005   1285
   Całodobowe żywienie pacjentów szpitala - ZP 14/2005   962
   Ogłoszenie o zamówieniu ZP 15/2005 - USŁUGA   817
   Dzierżawa lokalu pod działalność gospodarczą - ED 6/2005   909
   Wywóz nie segregowanych odpadów komunalnych - ZP 26/2005   807
   Kompleksowe Usługi Pralnicze ZP 2/2005   769
   Dzierżawa Analizatota Immunodiagn. z odczynnikami ZP 1/2005   736
 Zamówienia do 14 tyś E   11191
   ROK - 2012   11219
  Rok - 2011   53533
   0głoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia o wartości przekraczającej 7 tys.euro , a nie przekraczającej 14 tys. euro na dostawę testów Boleria do Analizatora Mini VIDAS zgodnie z wymaganiami zamwiającego - Numer sprawy: PU1/B/2011-Zp.   626
   Dostawa leków - PU/B 2/2011   348
   Dostawa leków - PU/B 3/2011   438
  Rok 2010    17390
   Zamówienie na wykonanie usługi wywozu odpadów komunalnych poniżej 14 tys E    587
   Dostawa błon i odczynników rtg - PU/B 2/2010   531
   Dostawa Zasilacza UPS z podwójną konwersją o mocy 30 kVA z bateriami wewnętrznymi - 1 sztuka   526
   Ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia o wartości przekraczającej 7 tys euro , a nie przekraczajacej 14 trys euro na dostawę i montaż 16 zestawów komputerowych zgodnie z wymaganiami zamawiającego - Numer sprawy: PU 6/B/2010-Zp.   481
   0głoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia o wartości przekraczającej 7 tys.euro , a nie przekraczającej 14 tys. euro na dostawę i montaż 16 zestawów komputerowych zgodnie z wymaganiami zamwiającego - Numer sprawy: PU7/B/2010-Zp.   402
    Ogłoszenie o zamiarze udz.zam. o wartości przekr. 7 tys euro , a nie przekr.j 14 tys. euro na dostawę leków jako dogrywka do ZP 18-2010 zg. z wymaganiami zamawiającego - Numer sprawy: PU 8/B/2010-Zp.   964
  rok 2009   5223
   Dostawa błon i oczynników RTG - PU/B-1/2009/ZP   419
   Zakup programów komputerowych do archiwizacji danych pacjenta, wspierających pracę działu kadr, płac i księgowości oraz elektronicznej inwentaryzacji z zastosowaniem technologii kodów kreskowych-PU2/B/2009/ZP   337
 KONKURS OFERT    12198
   Konkurs ofert na świadczenia zdrowtone - ROK 2012   2611
  Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne rok 2011   889
   Konkurs ofert na wykonywanie badań toksykologicznych dla potrzeb Szpitala Ogólnego w Bielsku-Białej w okresie od 01.01.2012 do 31.12.2012r. Numer sprawy: KO-1/2011.   582
   Konkurs ofert na udzielanie swiadczeń zdrowotnych w zakresie: konsultacje pulmonologiczne, chirurgii klatki piersiowej oraz badania bronchoskopowe w okresie od 01.01.2012 do 31.12.2012r. Numer sprawy:KO-2/2011.   429
   Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie : badania diagnostyczne mammograficzne oraz laboratoryjne określajace wskaźniki hormonów oraz markery nowotworowe. Numer sprawy: KO-3/2011   720
   Konkurs ofert na na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie kompleksowej realizacji badań diagnostycznych RM,EMG, endoskopowych ,laboratoryjnych bakteriologicznych i analitycznych z podziałem na 5 zadań. Numer sprawy: KO-4/2011 - UNIEWAŻNIONO Z DNIEM   535
   Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne.Numer sprawy: KO-5/2011   548
   KO-7/2011 -Zaproszenie Oferentów do składania ofert na świadczenia zdrowotne z zakresu badań diagnostycznych: patomorfologicznych, histopatologicznych warz z oceną preparatów, histopatologicznych - śródoperacyjnych.Numer spway: KO-7/2011   495
   Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne. Numer sprawy: KO 6/2011   561
 OGŁOSZENIA RÓŻNE   9975
  OGŁOSZENIA ROK 2012   2681
Inne
 Misja Szpitala   3101
 Kontrakty   3029
 Inwestycje   2503
 Skróty używane w biuletynie   1995
 Redakcja biuletynu   2101


wersja do druku drukuj