logo bip.gov.pl

 Szpital Ogolny im dr Edmunda Wojtyły w Bielsku-Białej

serwis WWW  
Instrukcja obsługi Rejestr zmian Statystyka odwiedzin
 Statystyka odwiedzin

Statystyki Odwiedzin

 OGÓLNA LICZBA ODWIEDZIN 687166
 LICZBA ODWIEDZIN STRONY GŁÓWNEJ 86030
Odwiedziny Poszczególnych Działów
Informacje o Szpitalu
 Dane teleadresowe   86030
 Struktura organizacyjna   6396
Administracja
 Władze Szpitala   9905
 Samodzielne stanowiska   6029
 Radcy Prawni   3965
 Komórki organizacyjne   5377
Część Medyczna
 Oddziały   12945
 Kliniki   4601
 Poradnie   7542
 Pracownie   5606
 Inne Komórki   4435
Prawo
 Statut   2851
 Regulamin   2521
 Budżet   2638
 Majątek   2530
 Karta Praw Pacjenta   3973
Zamówienia Publiczne
 Ogłoszenia Przetargów - specyfikacje, pytania, odpowiedzi i odwołania.   47665
   Przetargi - ROK 2012   5885
   Dostawa leków - ZP 1 /2012   1207
    Świadczenie komleksowych usług przygotowywania i dostarczania posiłków dla pacjentów Szpitala Ogólnego w Bielsku-Białej w okresie 6-ciu miesięcy : ZP 5-2012-PN.   950
   Przetarg niegraniczony ubezpieczenie na rzecz pacjentów z tytułu zdarzeń medycznych- Numer sprawy: ZP 8-2012-PN.   1139
   Dostawa zestawu narzędzi do chirurgicznego, laparoskopowego usuwania raka jelita grubego w okresie od 01.03.2012r. do 30.06.2012r. - ZP 7/2012    810
   Przetarg nieograniczony- Dostawa narzedzi do chuirurgiocznego , laparoskopowehgo usuwania raka jelita grunbego z podziałem na 2 pakiety w okresie 4 miesięcy. Numer sprawy: ZP 10-2012   737
   Przetarg nieograniczony na kompleksowe utrzymanie czystości w pomieszczeniach Beskidzkiego Centrum Onkologiii-Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej - SZPITALU przy ulicy Emilii Plater 17 .Numer sprawy :1/U-2012-PN   990
   Dostawa leków dla potrzeb szpitala przy ul. Wyspianskiego 21 i Emilii Plater 17 Beskidzkiego Centrum Onkologii - Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej - 2/D/2012/PN   1526
   Dostawa odczynników wraz z dzierżawą analizatora immunodiagnostycznego z wyposażeniem i fabrycznie nowej wirówki laboratoryjnej stołowej dla potrzeb Laboratorium Analitycznego przy ul. Wyspiańskiego 21 BCO-SM- im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej.   541
  Przetargi - Rok 2011   57776
   Odbiór, transport i utylizacja odpadów medycznych - ZP 1/2011   868
   Dostawa leków - ZP 2/2011   1123
   Dostawa gazów medycznych wraz z transportem, dzierżawą butli oraz zbiornika kriogenicznego do Szpitala Ogólnego im. dr E. Wojtyły w Bielsku-Białej w okresie trwania umowy (1) jednego roku.- ZP 3/2011-PN.    715
   Dostawa materiałów opatrunkowych - ZP 4/2011   760
   Całodobowy dozór mienia Szpitala Ogólnego im. dr Edmunda Wojtyły w Bielsku-Białej - ZP 5/2011    937
   Dzierżawa analizatora immunodiagnostycznego wraz z dostawą odczynników i materiałów zużywalnych - ZP 6/2011   515
   Dostawa gazów medycznych wraz z transportem i dzierżawą butli - ZP 8/2011   670
   Dostawa wyrobów medycznych i pojemników na zużyte igły - ZP 9/2011   664
   Dostawa materiałów szewnych - ZP 10/2011   677
   Kompleksowe świadczenie usług pralniczych wraz z transportem dla potrzeb Szpitala - ZP 11/2011   568
   Dostawa wyrobów medycznych - ZP 13/2011   1002
   Dostawa aparatu do znieczulenia dla potrzb Szpitala Ogólnego im. dr Edmunda Wojtyły w Bielsku-Białej - ZP 12/ 2011   1602
   Dostawa odczynników i sprzętu laboratoryjnego jednorazowego użytku - ZP 15/2011   748
   Dostawa leków - ZP 14/2011   1191
   Ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej ZP16/2011   690
   Dostawa leków - ZP 17/2011   506
   Świadczenie kompleksowych usług przygotowywania i dostarczania posiłków dla pacjentów szpitala - ZP 18/2011   469
    Ubezpieczenie na rzecz pacjentów z tytułu zdarzeń medycznych na okres od dnia 01.01.2012 do dnia 31.12.2012 dla Szpitala Ogólnego im. dr Edmunda Wojtyły w Bielsku-Białej. Numer sprawy: ZP 20/2011   691
  Przetargi - Rok 2010   10275
   Dostawa Leków - ZP 1/2010 -PN   1595
   Dostawa gazów medycznych - ZP 2/2010-PN   891
   Całodobowy dozór mienia Szpitala Ogólnego im. dr Edmunda Wojtyły w Bielsku-Białej - ZP 4/2010   821
   Dostawa materiałów opatrunkowych - ZP 6/2010   820
   Dostawa sprzętu medycznego wg pakietów od 1-7 w okresie (1) jednego roku - ZP 7/2010-PN   1075
   Dzierżawa analizatora immunodiagnostycznego eraz z dostawą odczynnikówi materiałów zużywalnych - ZP 9/2010   589
   Świadczenie usług pralniczych wraz z transportem - ZP 8/2010-PN   1091
   Dostawa Leków - ZP 11/2010-PN   696
   Dostawa materiałów szewnych - ZP 10/2010   836
   Dostawa sprzętu medycznego wg pakietów od 1-12 - ZP 12/2010-PN   1216
   Usługi pralnicze dla Szpitala Ogólnego w okresie jednego roku-Numer sprawy ZP 14/2010-PN.   941
   Dostawa odczynników i sprzętu laboratoryjnego jednorazowego uzytku - ZP 16/2010   976
   Dostawa leków ZP 18/2010   1407
   Dostawa sprzętu medycznego dla potrzeb Szpitala Ogólnego wg pakietów od 1do 3 - ZP 17/2010-PN.   904
   Przetarg nieograniczony na dostawe sprzetu medycznego-ZP 17-2010-PN.   1153
   Przetarg nieograniczony na dostawe odczynników wraz z dzierżawą analizatora w okresie (3) lat.ZP 19-2010-PN.   1120
   Dostawa odczynników wraz z dzierżawą analizatora parametrów krytycznych w okresie 2 lata - ZP 20/2010-PN   806
   Dostawa Odczynników , materiałów zużywalnych wraz z dzierżawą wieloparametrowego, automatycznego analizatora immunologicznego dla potrzeb Laboratorium Analitycznego w Bielsku-Białej w okresie 2 lata -. Numer sprawy: ZP 22/2010-PN.   654
   Przetarg nieograniczony na ubezpieczenie Szpitala w okresie od 01-01-2011 do 31-12-2011 .-Numer sprawy: ZP 21-2010-PN.   497
  Przetargi - Rok 2009   48909
   Dostawa leków - ZP 1/2009   955
   Dostawa leków - ZP 2/2009   721
   Dzierżawa analizatora immunodiagnostycznego wraz z dostawą odczynników i materiałów zużywalnych - ZP 4/2009   526
   Przetarg nieograniczony- Dostawa gazów medycznych- ZP 3/2009-PN   501
   Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu medycznego 1x użytku wg pakietów od 1 do 8 w okresie trwania umowy (jednego ) roku - ZP 7/2009-PN.   665
   Dostawa materiałów opatrunkowych - ZP 6/2009   476
   Przetarg nieograniczony na Dozór mienia Szpitala Ogólnego w okresie trwania umowy (jednego) roku. ZP 8/2009-PN   798
   Przetarg nieograniczony na kompleksowe usługi prania w okresie trwania umowy ( jednego) roku - ZP 9/2009-PN   533
   Przetarg nieograniczony na dostawe odczynników oraz dzierżawę analizatora parametrów krytycznych dla OAiIT w okresie trwania umopwy - ZP 10/2009-PN   477
   Dostawa leków - ZP 11/2009   747
   Dostawa materiałów szewnych - ZP 14/2009   466
   Dostawa aparatury medycznej i sprzętu medycznego dla potrzeb Szpitala Ogólnego im. dr Edmunda Wojtyły w Bielsku-Białej - ZP 12/2009   1178
   Przetarg nieograniczony na dopstawe sprzetu medycznego wg pakietów od 1 do 12 w okresie trwania umowy (jednego) roku - ZP 15/2009-PN.   647
   Przetarg nieograniczony - Dostawa odczynników laboratoryjnych, sprzętu laboratoryjnego jednorazowego użytku, materiałów zużywalnych oraz urządzeń laboratoryjnych wg pakietów od 1 do 10 w okresie trwania umowy ( jednego) roku- ZP16/2009-PN.   778
   Dostawa leków - ZP 17/2009   822
   Dostawa leków - ZP 18/2009   831
   Przetarg nieograniczony o wartości pon. 206 tys Euro na dostawę odczynników wraz z dzierżawą analizatora - ZP 20/2009-PN.   734
   Przetarg nieograniczony na usługę ubezpieczenia mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Szpitala Ogólnego im. dr E.Wojtyły w Bielsku-Białej w okresie od 01.01.2010r do 31.12.2010r.- Numer sprawy: ZP 19/2009-PN.   631
   Kompleksowe utrzymanie czystości w obiektach i na terenie Szpitala Ogólnego im. dr Edmunda Wojtyły w Bielsku-Białej - ZP 21/2009   1406
   Odbiór, transport i utylizacja odpadów medycznych - ZP 1/2008   1166
   Dostawa leków ZP 2/2008   758
   Przetarg nieograniczony-Dostawa gazów medycznych - ZP 4-2008-PN   554
   Przetarg nieograniczony-Dostawa sprzętu medycznego wg pakietów- ZP 5/2008-PN   768
   Przetarg nieograniczony - Usługa Dozoru mienia -ZP 3/2008-PN   540
   Dostawa materiałów opatrunkowych ZP 7/2008   524
   Dostawa leków - ZP 9/2008   563
   Przetarg nieograniczony- Dostawa odczynników oraz dzierżawa analizatora parametrów krytycznych - ZP 8/2008-PN   497
   Przetarg nieograniczony -Usługi pralnicze w skali 12 miesiecy- ZP 10/2008-PN.   668
   Przetarg nieograniczony -Dostawa odczynników oraz materiałów zużywalnych orazdzierżawa w pełni automatycvznego analizatora do badań koagulologiocznych - ZP 11/2008-PN   545
   Przetarg nieograniczony - Dostawa materiałow szewnych wg 7 pakietów- ZP 12/2008-PN.   555
   Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu 1x uzytku, pozostałego oraz drobnego poniżej 206 000 Euro- ZP 15/2008-PN   732
   Przetarg nieograniczony na dostawę odczynników laboratoryjnych, sprzętu labor. 1x uzytku oraz materiałów zużywalnych,wg pakietów od 1 do 11 przy wartości poniżej 206 tys. euro- ZP 14/2008-PN.   669
   Dostawa leków - ZP 16/2008   802
   Dostawa echokardiografu ZP 17/2008   575
   Kompleksowe utrzymanie czystości w obiektach i na terenie Szpitala Ogólnego im. dr E. Wojtyły w Bielsku-Białej - ZP 6/2008   1036
   Dostawa leków - ZP 18/2008   766
   Świadczenie kompleksowych usług przygotowywania i dostarczania posiłków dla pacjentów Szpitala Ogólnego im. dr Edmunda Wojtyły w Bielsku-Białej przy ul. Wyspiańskiego 26 - ZP 20/2008   494
   Dostawa leków ZP 21/2008   547
   Przetarg nieograniczony Ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Szpitala Ogólnego im. dr Edmunda Wojtyły w Bielsku-Białej w okresie od 01.01.2009r do 31.12.2009r.- ZP 19/2008-PN.   498
  Przetargi - Rok 2008   909
   Dzierżawa części lokalu użytkowego wraz z częścią chłodni - ED 1/2007   969
  Przetargi - Rok 2007   1870
   Dostawa sprzętu medycznego 1x użytku wg pakietówod 1 do 19 - ZP 1/2007 - PN   1511
   Dostawa leków ZP 3/2007   946
   Dostawa gazów medycznych, technicznych, podtlenku zotu medycznego wg pakietów od 1 do 2 - ZP 4/2007-PN   868
   Dostawa materiałów opatrunkowych ZP 6/2007   734
   Dzierżawa analizatora immunodiagnostycznego wraz z dostawą odczynników oraz materiałów zużywalnych ZP 9/2007   682
   Dzierżawa analizatora parametrów krytycznych wraz z dostawą odczynników oraz materiałow zużywalnych - ZP 8/2007-PN   721
   Przetarg nieograniczony -Dzierżawa lokalu na działalność Pracowni TK - ED 2/2007   773
   Dostawa materiałów szewnych - ZP 7/2007   754
   Kompleksowe usługi pralnicze wraz z transportem - ZP 11/2007-PN   763
   Dostawa odczynników i mat. zużywalnych do ap. COAG CHROM 3003 - ZP 10/2007-PN   623
   Dzierżawa czytnika wraz z dostawą niezbędnych pasków do moczu - ZP 12/2007   621
   Usługa w zakresie dozoru mienia w szpitalu - ZP 16/2007-PN   866
   Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu medycznego wg pakietów od 1 do 12 - ZP 14/2007-PN   950
   Przetarg nieograniczony na dostawę odczynników laboratoryjnych , sprzętu laborat.1x użytku oraz materiałów zużywalnych wg pakietów od 1 do 9 - ZP 17/2007-PN    914
   Dostawa leków ZP 15/2007   633
   Dzierżawa analizatora biochemicznego wraz z dostawą odczynników i materiałów zużywalnych - ZP 18/2007   602
   Dostawa leków - ZP 19/2007   678
   Dostawa środków czystości ZP 20/2007   694
   Ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Szpitala Ogólnego im. dr E.Wojtyły w Bielsku-Białej -ZP 21-2007   493
   Dostawa leków - ZP 22/2007   488
   Wywóz nie segregowanych odpadów komunalnych ZP 1/2006 -   4572
   Dostawa leków - ZP 2 / 2006   3543
   Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku- ZP 5-2006   1364
   Dostawa materoałów opatrunkowych - ZP 4/2006   810
   Dostawa gazów medycznych i technicznych - ZP 6/2006   894
   Dzierżawa lokalu - ED 2/06   3265
   Dostawa materiałów szewnych - ZP 3/2006   965
   Dostawa materiałów opatrunkowych - ZP 7/2006   1016
  Przetargi - Rok 2006   34931
   Kompleksowe wykonanie usług pralniczych ZP 8/2006   3244
   Dzierżawa wolnego lokalu - ED 3/2006   1014
   Kompleksowe wykonanie usług prania. - ZP 9/2006.   847
   Dostawa odczynnków oraz sprzętu lab.1xUż. ZP 10/2006   1496
   Dostawa materiałów szewnych ZP 12/2006   1251
   Dostawa leków ZP 11/2006   1313
   Dostawa materiałów szewnych ZP 13/06   977
   Dostawa środków czystości,worków foliowych oraz środów 1x użytku - ZP 15/2006   1064
   Dostawa bronchofiberoskopu ZP 14/2006   796
   Dostawa leków ZP 20/2006   821
   Dostawa energii elektrycznej ZP 18/2006   1032
   Ubezpieczenie mienia i Odpowiedzialności Cywilnej szpitala - ZP 19/2006   767
  Przetargi - Rok 2005   7231
   Przetarg nieograniczony - Dostawa leków ZP 5/2005   862
   Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym- Remont- Dostawa i wymiana okien i drzwi - ZP 6-2005   1322
   Całodobowe żywienie pacjentów szpitala - ZP 9/2005   1068
   Przetarg nieoganiczony na dostawę odczynników oraz podst.jednorazowego sprzętu laboratyoryjnego - ZP 7/2005   1418
   Dzierżawa lokalu pod działalność gastronomiczną w budynku kuchni centralnej Szpitala, przy ul. Wyspiańskiego 21. ED 6/2005   1045
   Przetarg nieograniczony - ZP 10-2005 - USŁUGA   4317
   Dostawa leków ZP 12/2005   884
   Dostawa środków czystości, worków foliowych i środków jednorazowego użytku - ZP 18/2005   1200
   Konserwacja, obsługa i całodobowy nadzór urządzeń i instacji sanitarnych, wod-kan., instalacji i urządzeń gazów medycznych w placówkach Szpitala Ogólnego w Bielsku-Białej - ZP 16/2005   1135
   Dostawa leków ZP 19/2005   827
   Dostawa i wymiana okien i dzwi ZP 20/2005   1539
   Dostawa leków - ZP 23/2005   919
   Przetarg nieograniczony-Dostawa sprzętu medycznego ZP 22/2005   1519
   Wyposażenie Działu Higieny Szpitalnej-dostawa specjalistycznego sprzętu sprzątającego -ZP 21/2005   1363
   Całodobowe żywienie pacjentów szpitala - ZP 14/2005   1055
   Ogłoszenie o zamówieniu ZP 15/2005 - USŁUGA   914
   Dzierżawa lokalu pod działalność gospodarczą - ED 6/2005   999
   Wywóz nie segregowanych odpadów komunalnych - ZP 26/2005   902
   Kompleksowe Usługi Pralnicze ZP 2/2005   858
   Dzierżawa Analizatota Immunodiagn. z odczynnikami ZP 1/2005   827
 Zamówienia do 14 tyś E   13554
   ROK - 2012   11279
  Rok - 2011   58637
   0głoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia o wartości przekraczającej 7 tys.euro , a nie przekraczającej 14 tys. euro na dostawę testów Boleria do Analizatora Mini VIDAS zgodnie z wymaganiami zamwiającego - Numer sprawy: PU1/B/2011-Zp.   785
   Dostawa leków - PU/B 2/2011   431
   Dostawa leków - PU/B 3/2011   525
  Rok 2010    17444
   Zamówienie na wykonanie usługi wywozu odpadów komunalnych poniżej 14 tys E    684
   Dostawa błon i odczynników rtg - PU/B 2/2010   602
   Dostawa Zasilacza UPS z podwójną konwersją o mocy 30 kVA z bateriami wewnętrznymi - 1 sztuka   598
   Ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia o wartości przekraczającej 7 tys euro , a nie przekraczajacej 14 trys euro na dostawę i montaż 16 zestawów komputerowych zgodnie z wymaganiami zamawiającego - Numer sprawy: PU 6/B/2010-Zp.   577
   0głoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia o wartości przekraczającej 7 tys.euro , a nie przekraczającej 14 tys. euro na dostawę i montaż 16 zestawów komputerowych zgodnie z wymaganiami zamwiającego - Numer sprawy: PU7/B/2010-Zp.   479
    Ogłoszenie o zamiarze udz.zam. o wartości przekr. 7 tys euro , a nie przekr.j 14 tys. euro na dostawę leków jako dogrywka do ZP 18-2010 zg. z wymaganiami zamawiającego - Numer sprawy: PU 8/B/2010-Zp.   1060
  rok 2009   5289
   Dostawa błon i oczynników RTG - PU/B-1/2009/ZP   487
   Zakup programów komputerowych do archiwizacji danych pacjenta, wspierających pracę działu kadr, płac i księgowości oraz elektronicznej inwentaryzacji z zastosowaniem technologii kodów kreskowych-PU2/B/2009/ZP   410
 KONKURS OFERT    14704
   Konkurs ofert na świadczenia zdrowtone - ROK 2012   2684
  Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne rok 2011   958
   Konkurs ofert na wykonywanie badań toksykologicznych dla potrzeb Szpitala Ogólnego w Bielsku-Białej w okresie od 01.01.2012 do 31.12.2012r. Numer sprawy: KO-1/2011.   699
   Konkurs ofert na udzielanie swiadczeń zdrowotnych w zakresie: konsultacje pulmonologiczne, chirurgii klatki piersiowej oraz badania bronchoskopowe w okresie od 01.01.2012 do 31.12.2012r. Numer sprawy:KO-2/2011.   525
   Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie : badania diagnostyczne mammograficzne oraz laboratoryjne określajace wskaźniki hormonów oraz markery nowotworowe. Numer sprawy: KO-3/2011   826
   Konkurs ofert na na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie kompleksowej realizacji badań diagnostycznych RM,EMG, endoskopowych ,laboratoryjnych bakteriologicznych i analitycznych z podziałem na 5 zadań. Numer sprawy: KO-4/2011 - UNIEWAŻNIONO Z DNIEM   662
   Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne.Numer sprawy: KO-5/2011   681
   KO-7/2011 -Zaproszenie Oferentów do składania ofert na świadczenia zdrowotne z zakresu badań diagnostycznych: patomorfologicznych, histopatologicznych warz z oceną preparatów, histopatologicznych - śródoperacyjnych.Numer spway: KO-7/2011   626
   Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne. Numer sprawy: KO 6/2011   696
 OGŁOSZENIA RÓŻNE   12427
  OGŁOSZENIA ROK 2012   2763
Inne
 Misja Szpitala   3259
 Kontrakty   3248
 Inwestycje   2622
 Skróty używane w biuletynie   2106
 Redakcja biuletynu   2204


wersja do druku drukuj