logo bip.gov.pl

 Szpital Ogolny im dr Edmunda Wojtyły w Bielsku-Białej

serwis WWW  
Instrukcja obsługi Rejestr zmian Statystyka odwiedzin
 Statystyka odwiedzin

Statystyki Odwiedzin

 OGÓLNA LICZBA ODWIEDZIN 734372
 LICZBA ODWIEDZIN STRONY GŁÓWNEJ 95372
Odwiedziny Poszczególnych Działów
Informacje o Szpitalu
 Dane teleadresowe   95372
 Struktura organizacyjna   6950
Administracja
 Władze Szpitala   10542
 Samodzielne stanowiska   6452
 Radcy Prawni   4246
 Komórki organizacyjne   5788
Część Medyczna
 Oddziały   15426
 Kliniki   5087
 Poradnie   8575
 Pracownie   6121
 Inne Komórki   4835
Prawo
 Statut   3007
 Regulamin   2657
 Budżet   2774
 Majątek   2648
 Karta Praw Pacjenta   4220
Zamówienia Publiczne
 Ogłoszenia Przetargów - specyfikacje, pytania, odpowiedzi i odwołania.   50683
   Przetargi - ROK 2012   6738
   Dostawa leków - ZP 1 /2012   1281
    Świadczenie komleksowych usług przygotowywania i dostarczania posiłków dla pacjentów Szpitala Ogólnego w Bielsku-Białej w okresie 6-ciu miesięcy : ZP 5-2012-PN.   1075
   Przetarg niegraniczony ubezpieczenie na rzecz pacjentów z tytułu zdarzeń medycznych- Numer sprawy: ZP 8-2012-PN.   1259
   Dostawa zestawu narzędzi do chirurgicznego, laparoskopowego usuwania raka jelita grubego w okresie od 01.03.2012r. do 30.06.2012r. - ZP 7/2012    932
   Przetarg nieograniczony- Dostawa narzedzi do chuirurgiocznego , laparoskopowehgo usuwania raka jelita grunbego z podziałem na 2 pakiety w okresie 4 miesięcy. Numer sprawy: ZP 10-2012   842
   Przetarg nieograniczony na kompleksowe utrzymanie czystości w pomieszczeniach Beskidzkiego Centrum Onkologiii-Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej - SZPITALU przy ulicy Emilii Plater 17 .Numer sprawy :1/U-2012-PN   1165
   Dostawa leków dla potrzeb szpitala przy ul. Wyspianskiego 21 i Emilii Plater 17 Beskidzkiego Centrum Onkologii - Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej - 2/D/2012/PN   1732
   Dostawa odczynników wraz z dzierżawą analizatora immunodiagnostycznego z wyposażeniem i fabrycznie nowej wirówki laboratoryjnej stołowej dla potrzeb Laboratorium Analitycznego przy ul. Wyspiańskiego 21 BCO-SM- im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej.   617
  Przetargi - Rok 2011   58207
   Odbiór, transport i utylizacja odpadów medycznych - ZP 1/2011   957
   Dostawa leków - ZP 2/2011   1181
   Dostawa gazów medycznych wraz z transportem, dzierżawą butli oraz zbiornika kriogenicznego do Szpitala Ogólnego im. dr E. Wojtyły w Bielsku-Białej w okresie trwania umowy (1) jednego roku.- ZP 3/2011-PN.    796
   Dostawa materiałów opatrunkowych - ZP 4/2011   845
   Całodobowy dozór mienia Szpitala Ogólnego im. dr Edmunda Wojtyły w Bielsku-Białej - ZP 5/2011    1046
   Dzierżawa analizatora immunodiagnostycznego wraz z dostawą odczynników i materiałów zużywalnych - ZP 6/2011   587
   Dostawa gazów medycznych wraz z transportem i dzierżawą butli - ZP 8/2011   745
   Dostawa wyrobów medycznych i pojemników na zużyte igły - ZP 9/2011   731
   Dostawa materiałów szewnych - ZP 10/2011   770
   Kompleksowe świadczenie usług pralniczych wraz z transportem dla potrzeb Szpitala - ZP 11/2011   634
   Dostawa wyrobów medycznych - ZP 13/2011   1101
   Dostawa aparatu do znieczulenia dla potrzb Szpitala Ogólnego im. dr Edmunda Wojtyły w Bielsku-Białej - ZP 12/ 2011   1708
   Dostawa odczynników i sprzętu laboratoryjnego jednorazowego użytku - ZP 15/2011   807
   Dostawa leków - ZP 14/2011   1298
   Ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej ZP16/2011   796
   Dostawa leków - ZP 17/2011   580
   Świadczenie kompleksowych usług przygotowywania i dostarczania posiłków dla pacjentów szpitala - ZP 18/2011   534
    Ubezpieczenie na rzecz pacjentów z tytułu zdarzeń medycznych na okres od dnia 01.01.2012 do dnia 31.12.2012 dla Szpitala Ogólnego im. dr Edmunda Wojtyły w Bielsku-Białej. Numer sprawy: ZP 20/2011   798
  Przetargi - Rok 2010   10375
   Dostawa Leków - ZP 1/2010 -PN   1732
   Dostawa gazów medycznych - ZP 2/2010-PN   1034
   Całodobowy dozór mienia Szpitala Ogólnego im. dr Edmunda Wojtyły w Bielsku-Białej - ZP 4/2010   908
   Dostawa materiałów opatrunkowych - ZP 6/2010   902
   Dostawa sprzętu medycznego wg pakietów od 1-7 w okresie (1) jednego roku - ZP 7/2010-PN   1219
   Dzierżawa analizatora immunodiagnostycznego eraz z dostawą odczynnikówi materiałów zużywalnych - ZP 9/2010   658
   Świadczenie usług pralniczych wraz z transportem - ZP 8/2010-PN   1277
   Dostawa Leków - ZP 11/2010-PN   762
   Dostawa materiałów szewnych - ZP 10/2010   925
   Dostawa sprzętu medycznego wg pakietów od 1-12 - ZP 12/2010-PN   1360
   Usługi pralnicze dla Szpitala Ogólnego w okresie jednego roku-Numer sprawy ZP 14/2010-PN.   1096
   Dostawa odczynników i sprzętu laboratoryjnego jednorazowego uzytku - ZP 16/2010   1115
   Dostawa leków ZP 18/2010   1566
   Dostawa sprzętu medycznego dla potrzeb Szpitala Ogólnego wg pakietów od 1do 3 - ZP 17/2010-PN.   999
   Przetarg nieograniczony na dostawe sprzetu medycznego-ZP 17-2010-PN.   1345
   Przetarg nieograniczony na dostawe odczynników wraz z dzierżawą analizatora w okresie (3) lat.ZP 19-2010-PN.   1282
   Dostawa odczynników wraz z dzierżawą analizatora parametrów krytycznych w okresie 2 lata - ZP 20/2010-PN   891
   Dostawa Odczynników , materiałów zużywalnych wraz z dzierżawą wieloparametrowego, automatycznego analizatora immunologicznego dla potrzeb Laboratorium Analitycznego w Bielsku-Białej w okresie 2 lata -. Numer sprawy: ZP 22/2010-PN.   744
   Przetarg nieograniczony na ubezpieczenie Szpitala w okresie od 01-01-2011 do 31-12-2011 .-Numer sprawy: ZP 21-2010-PN.   573
  Przetargi - Rok 2009   48980
   Dostawa leków - ZP 1/2009   1015
   Dostawa leków - ZP 2/2009   792
   Dzierżawa analizatora immunodiagnostycznego wraz z dostawą odczynników i materiałów zużywalnych - ZP 4/2009   601
   Przetarg nieograniczony- Dostawa gazów medycznych- ZP 3/2009-PN   588
   Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu medycznego 1x użytku wg pakietów od 1 do 8 w okresie trwania umowy (jednego ) roku - ZP 7/2009-PN.   741
   Dostawa materiałów opatrunkowych - ZP 6/2009   554
   Przetarg nieograniczony na Dozór mienia Szpitala Ogólnego w okresie trwania umowy (jednego) roku. ZP 8/2009-PN   865
   Przetarg nieograniczony na kompleksowe usługi prania w okresie trwania umowy ( jednego) roku - ZP 9/2009-PN   602
   Przetarg nieograniczony na dostawe odczynników oraz dzierżawę analizatora parametrów krytycznych dla OAiIT w okresie trwania umopwy - ZP 10/2009-PN   545
   Dostawa leków - ZP 11/2009   821
   Dostawa materiałów szewnych - ZP 14/2009   540
   Dostawa aparatury medycznej i sprzętu medycznego dla potrzeb Szpitala Ogólnego im. dr Edmunda Wojtyły w Bielsku-Białej - ZP 12/2009   1251
   Przetarg nieograniczony na dopstawe sprzetu medycznego wg pakietów od 1 do 12 w okresie trwania umowy (jednego) roku - ZP 15/2009-PN.   714
   Przetarg nieograniczony - Dostawa odczynników laboratoryjnych, sprzętu laboratoryjnego jednorazowego użytku, materiałów zużywalnych oraz urządzeń laboratoryjnych wg pakietów od 1 do 10 w okresie trwania umowy ( jednego) roku- ZP16/2009-PN.   864
   Dostawa leków - ZP 17/2009   917
   Dostawa leków - ZP 18/2009   906
   Przetarg nieograniczony o wartości pon. 206 tys Euro na dostawę odczynników wraz z dzierżawą analizatora - ZP 20/2009-PN.   821
   Przetarg nieograniczony na usługę ubezpieczenia mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Szpitala Ogólnego im. dr E.Wojtyły w Bielsku-Białej w okresie od 01.01.2010r do 31.12.2010r.- Numer sprawy: ZP 19/2009-PN.   714
   Kompleksowe utrzymanie czystości w obiektach i na terenie Szpitala Ogólnego im. dr Edmunda Wojtyły w Bielsku-Białej - ZP 21/2009   1527
   Odbiór, transport i utylizacja odpadów medycznych - ZP 1/2008   1243
   Dostawa leków ZP 2/2008   820
   Przetarg nieograniczony-Dostawa gazów medycznych - ZP 4-2008-PN   636
   Przetarg nieograniczony-Dostawa sprzętu medycznego wg pakietów- ZP 5/2008-PN   849
   Przetarg nieograniczony - Usługa Dozoru mienia -ZP 3/2008-PN   619
   Dostawa materiałów opatrunkowych ZP 7/2008   597
   Dostawa leków - ZP 9/2008   640
   Przetarg nieograniczony- Dostawa odczynników oraz dzierżawa analizatora parametrów krytycznych - ZP 8/2008-PN   582
   Przetarg nieograniczony -Usługi pralnicze w skali 12 miesiecy- ZP 10/2008-PN.   756
   Przetarg nieograniczony -Dostawa odczynników oraz materiałów zużywalnych orazdzierżawa w pełni automatycvznego analizatora do badań koagulologiocznych - ZP 11/2008-PN   628
   Przetarg nieograniczony - Dostawa materiałow szewnych wg 7 pakietów- ZP 12/2008-PN.   628
   Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu 1x uzytku, pozostałego oraz drobnego poniżej 206 000 Euro- ZP 15/2008-PN   813
   Przetarg nieograniczony na dostawę odczynników laboratoryjnych, sprzętu labor. 1x uzytku oraz materiałów zużywalnych,wg pakietów od 1 do 11 przy wartości poniżej 206 tys. euro- ZP 14/2008-PN.   756
   Dostawa leków - ZP 16/2008   881
   Dostawa echokardiografu ZP 17/2008   660
   Kompleksowe utrzymanie czystości w obiektach i na terenie Szpitala Ogólnego im. dr E. Wojtyły w Bielsku-Białej - ZP 6/2008   1115
   Dostawa leków - ZP 18/2008   839
   Świadczenie kompleksowych usług przygotowywania i dostarczania posiłków dla pacjentów Szpitala Ogólnego im. dr Edmunda Wojtyły w Bielsku-Białej przy ul. Wyspiańskiego 26 - ZP 20/2008   568
   Dostawa leków ZP 21/2008   627
   Przetarg nieograniczony Ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Szpitala Ogólnego im. dr Edmunda Wojtyły w Bielsku-Białej w okresie od 01.01.2009r do 31.12.2009r.- ZP 19/2008-PN.   559
  Przetargi - Rok 2008   989
   Dzierżawa części lokalu użytkowego wraz z częścią chłodni - ED 1/2007   1049
  Przetargi - Rok 2007   1975
   Dostawa sprzętu medycznego 1x użytku wg pakietówod 1 do 19 - ZP 1/2007 - PN   1615
   Dostawa leków ZP 3/2007   1015
   Dostawa gazów medycznych, technicznych, podtlenku zotu medycznego wg pakietów od 1 do 2 - ZP 4/2007-PN   938
   Dostawa materiałów opatrunkowych ZP 6/2007   809
   Dzierżawa analizatora immunodiagnostycznego wraz z dostawą odczynników oraz materiałów zużywalnych ZP 9/2007   757
   Dzierżawa analizatora parametrów krytycznych wraz z dostawą odczynników oraz materiałow zużywalnych - ZP 8/2007-PN   802
   Przetarg nieograniczony -Dzierżawa lokalu na działalność Pracowni TK - ED 2/2007   845
   Dostawa materiałów szewnych - ZP 7/2007   824
   Kompleksowe usługi pralnicze wraz z transportem - ZP 11/2007-PN   840
   Dostawa odczynników i mat. zużywalnych do ap. COAG CHROM 3003 - ZP 10/2007-PN   701
   Dzierżawa czytnika wraz z dostawą niezbędnych pasków do moczu - ZP 12/2007   694
   Usługa w zakresie dozoru mienia w szpitalu - ZP 16/2007-PN   940
   Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu medycznego wg pakietów od 1 do 12 - ZP 14/2007-PN   1023
   Przetarg nieograniczony na dostawę odczynników laboratoryjnych , sprzętu laborat.1x użytku oraz materiałów zużywalnych wg pakietów od 1 do 9 - ZP 17/2007-PN    991
   Dostawa leków ZP 15/2007   710
   Dzierżawa analizatora biochemicznego wraz z dostawą odczynników i materiałów zużywalnych - ZP 18/2007   678
   Dostawa leków - ZP 19/2007   758
   Dostawa środków czystości ZP 20/2007   758
   Ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Szpitala Ogólnego im. dr E.Wojtyły w Bielsku-Białej -ZP 21-2007   564
   Dostawa leków - ZP 22/2007   564
   Wywóz nie segregowanych odpadów komunalnych ZP 1/2006 -   4640
   Dostawa leków - ZP 2 / 2006   3612
   Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku- ZP 5-2006   1431
   Dostawa materoałów opatrunkowych - ZP 4/2006   875
   Dostawa gazów medycznych i technicznych - ZP 6/2006   957
   Dzierżawa lokalu - ED 2/06   3327
   Dostawa materiałów szewnych - ZP 3/2006   1031
   Dostawa materiałów opatrunkowych - ZP 7/2006   1086
  Przetargi - Rok 2006   35017
   Kompleksowe wykonanie usług pralniczych ZP 8/2006   3313
   Dzierżawa wolnego lokalu - ED 3/2006   1084
   Kompleksowe wykonanie usług prania. - ZP 9/2006.   926
   Dostawa odczynnków oraz sprzętu lab.1xUż. ZP 10/2006   1548
   Dostawa materiałów szewnych ZP 12/2006   1300
   Dostawa leków ZP 11/2006   1380
   Dostawa materiałów szewnych ZP 13/06   1028
   Dostawa środków czystości,worków foliowych oraz środów 1x użytku - ZP 15/2006   1141
   Dostawa bronchofiberoskopu ZP 14/2006   865
   Dostawa leków ZP 20/2006   889
   Dostawa energii elektrycznej ZP 18/2006   1093
   Ubezpieczenie mienia i Odpowiedzialności Cywilnej szpitala - ZP 19/2006   835
  Przetargi - Rok 2005   7304
   Przetarg nieograniczony - Dostawa leków ZP 5/2005   939
   Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym- Remont- Dostawa i wymiana okien i drzwi - ZP 6-2005   1419
   Całodobowe żywienie pacjentów szpitala - ZP 9/2005   1125
   Przetarg nieoganiczony na dostawę odczynników oraz podst.jednorazowego sprzętu laboratyoryjnego - ZP 7/2005   1524
   Dzierżawa lokalu pod działalność gastronomiczną w budynku kuchni centralnej Szpitala, przy ul. Wyspiańskiego 21. ED 6/2005   1130
   Przetarg nieograniczony - ZP 10-2005 - USŁUGA   4387
   Dostawa leków ZP 12/2005   954
   Dostawa środków czystości, worków foliowych i środków jednorazowego użytku - ZP 18/2005   1266
   Konserwacja, obsługa i całodobowy nadzór urządzeń i instacji sanitarnych, wod-kan., instalacji i urządzeń gazów medycznych w placówkach Szpitala Ogólnego w Bielsku-Białej - ZP 16/2005   1202
   Dostawa leków ZP 19/2005   883
   Dostawa i wymiana okien i dzwi ZP 20/2005   1634
   Dostawa leków - ZP 23/2005   1023
   Przetarg nieograniczony-Dostawa sprzętu medycznego ZP 22/2005   1590
   Wyposażenie Działu Higieny Szpitalnej-dostawa specjalistycznego sprzętu sprzątającego -ZP 21/2005   1436
   Całodobowe żywienie pacjentów szpitala - ZP 14/2005   1118
   Ogłoszenie o zamówieniu ZP 15/2005 - USŁUGA   988
   Dzierżawa lokalu pod działalność gospodarczą - ED 6/2005   1069
   Wywóz nie segregowanych odpadów komunalnych - ZP 26/2005   975
   Kompleksowe Usługi Pralnicze ZP 2/2005   930
   Dzierżawa Analizatota Immunodiagn. z odczynnikami ZP 1/2005   901
 Zamówienia do 14 tyś E   16479
   ROK - 2012   11359
  Rok - 2011   59075
   0głoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia o wartości przekraczającej 7 tys.euro , a nie przekraczającej 14 tys. euro na dostawę testów Boleria do Analizatora Mini VIDAS zgodnie z wymaganiami zamwiającego - Numer sprawy: PU1/B/2011-Zp.   869
   Dostawa leków - PU/B 2/2011   496
   Dostawa leków - PU/B 3/2011   585
  Rok 2010    17521
   Zamówienie na wykonanie usługi wywozu odpadów komunalnych poniżej 14 tys E    766
   Dostawa błon i odczynników rtg - PU/B 2/2010   677
   Dostawa Zasilacza UPS z podwójną konwersją o mocy 30 kVA z bateriami wewnętrznymi - 1 sztuka   673
   Ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia o wartości przekraczającej 7 tys euro , a nie przekraczajacej 14 trys euro na dostawę i montaż 16 zestawów komputerowych zgodnie z wymaganiami zamawiającego - Numer sprawy: PU 6/B/2010-Zp.   661
   0głoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia o wartości przekraczającej 7 tys.euro , a nie przekraczającej 14 tys. euro na dostawę i montaż 16 zestawów komputerowych zgodnie z wymaganiami zamwiającego - Numer sprawy: PU7/B/2010-Zp.   552
    Ogłoszenie o zamiarze udz.zam. o wartości przekr. 7 tys euro , a nie przekr.j 14 tys. euro na dostawę leków jako dogrywka do ZP 18-2010 zg. z wymaganiami zamawiającego - Numer sprawy: PU 8/B/2010-Zp.   1148
  rok 2009   5364
   Dostawa błon i oczynników RTG - PU/B-1/2009/ZP   553
   Zakup programów komputerowych do archiwizacji danych pacjenta, wspierających pracę działu kadr, płac i księgowości oraz elektronicznej inwentaryzacji z zastosowaniem technologii kodów kreskowych-PU2/B/2009/ZP   471
 KONKURS OFERT    18046
   Konkurs ofert na świadczenia zdrowtone - ROK 2012   2754
  Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne rok 2011   1027
   Konkurs ofert na wykonywanie badań toksykologicznych dla potrzeb Szpitala Ogólnego w Bielsku-Białej w okresie od 01.01.2012 do 31.12.2012r. Numer sprawy: KO-1/2011.   814
   Konkurs ofert na udzielanie swiadczeń zdrowotnych w zakresie: konsultacje pulmonologiczne, chirurgii klatki piersiowej oraz badania bronchoskopowe w okresie od 01.01.2012 do 31.12.2012r. Numer sprawy:KO-2/2011.   605
   Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie : badania diagnostyczne mammograficzne oraz laboratoryjne określajace wskaźniki hormonów oraz markery nowotworowe. Numer sprawy: KO-3/2011   933
   Konkurs ofert na na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie kompleksowej realizacji badań diagnostycznych RM,EMG, endoskopowych ,laboratoryjnych bakteriologicznych i analitycznych z podziałem na 5 zadań. Numer sprawy: KO-4/2011 - UNIEWAŻNIONO Z DNIEM   776
   Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne.Numer sprawy: KO-5/2011   792
   KO-7/2011 -Zaproszenie Oferentów do składania ofert na świadczenia zdrowotne z zakresu badań diagnostycznych: patomorfologicznych, histopatologicznych warz z oceną preparatów, histopatologicznych - śródoperacyjnych.Numer spway: KO-7/2011   732
   Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne. Numer sprawy: KO 6/2011   840
 OGŁOSZENIA RÓŻNE   15532
  OGŁOSZENIA ROK 2012   2865
Inne
 Misja Szpitala   3415
 Kontrakty   3583
 Inwestycje   2761
 Skróty używane w biuletynie   2233
 Redakcja biuletynu   2319


wersja do druku drukuj