logo bip.gov.pl

 Szpital Ogolny im dr Edmunda Wojtyły w Bielsku-Białej

serwis WWW  
Instrukcja obsługi Rejestr zmian Statystyka odwiedzin
 Statystyka odwiedzin

Statystyki Odwiedzin

 OGÓLNA LICZBA ODWIEDZIN 842588
 LICZBA ODWIEDZIN STRONY GŁÓWNEJ 113698
Odwiedziny Poszczególnych Działów
Informacje o Szpitalu
 Dane teleadresowe   113698
 Struktura organizacyjna   7866
Administracja
 Władze Szpitala   11682
 Samodzielne stanowiska   7161
 Radcy Prawni   4875
 Komórki organizacyjne   6495
Część Medyczna
 Oddziały   19415
 Kliniki   6078
 Poradnie   10373
 Pracownie   7196
 Inne Komórki   5690
Prawo
 Statut   3377
 Regulamin   3040
 Budżet   3169
 Majątek   3041
 Karta Praw Pacjenta   4886
Zamówienia Publiczne
 Ogłoszenia Przetargów - specyfikacje, pytania, odpowiedzi i odwołania.   56037
   Przetargi - ROK 2012   8764
   Dostawa leków - ZP 1 /2012   1516
    Świadczenie komleksowych usług przygotowywania i dostarczania posiłków dla pacjentów Szpitala Ogólnego w Bielsku-Białej w okresie 6-ciu miesięcy : ZP 5-2012-PN.   1471
   Przetarg niegraniczony ubezpieczenie na rzecz pacjentów z tytułu zdarzeń medycznych- Numer sprawy: ZP 8-2012-PN.   1640
   Dostawa zestawu narzędzi do chirurgicznego, laparoskopowego usuwania raka jelita grubego w okresie od 01.03.2012r. do 30.06.2012r. - ZP 7/2012    1306
   Przetarg nieograniczony- Dostawa narzedzi do chuirurgiocznego , laparoskopowehgo usuwania raka jelita grunbego z podziałem na 2 pakiety w okresie 4 miesięcy. Numer sprawy: ZP 10-2012   1222
   Przetarg nieograniczony na kompleksowe utrzymanie czystości w pomieszczeniach Beskidzkiego Centrum Onkologiii-Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej - SZPITALU przy ulicy Emilii Plater 17 .Numer sprawy :1/U-2012-PN   1698
   Dostawa leków dla potrzeb szpitala przy ul. Wyspianskiego 21 i Emilii Plater 17 Beskidzkiego Centrum Onkologii - Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej - 2/D/2012/PN   2412
   Dostawa odczynników wraz z dzierżawą analizatora immunodiagnostycznego z wyposażeniem i fabrycznie nowej wirówki laboratoryjnej stołowej dla potrzeb Laboratorium Analitycznego przy ul. Wyspiańskiego 21 BCO-SM- im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej.   856
  Przetargi - Rok 2011   58401
   Odbiór, transport i utylizacja odpadów medycznych - ZP 1/2011   1324
   Dostawa leków - ZP 2/2011   1417
   Dostawa gazów medycznych wraz z transportem, dzierżawą butli oraz zbiornika kriogenicznego do Szpitala Ogólnego im. dr E. Wojtyły w Bielsku-Białej w okresie trwania umowy (1) jednego roku.- ZP 3/2011-PN.    1140
   Dostawa materiałów opatrunkowych - ZP 4/2011   1185
   Całodobowy dozór mienia Szpitala Ogólnego im. dr Edmunda Wojtyły w Bielsku-Białej - ZP 5/2011    1540
   Dzierżawa analizatora immunodiagnostycznego wraz z dostawą odczynników i materiałów zużywalnych - ZP 6/2011   814
   Dostawa gazów medycznych wraz z transportem i dzierżawą butli - ZP 8/2011   1093
   Dostawa wyrobów medycznych i pojemników na zużyte igły - ZP 9/2011   945
   Dostawa materiałów szewnych - ZP 10/2011   1133
   Kompleksowe świadczenie usług pralniczych wraz z transportem dla potrzeb Szpitala - ZP 11/2011   867
   Dostawa wyrobów medycznych - ZP 13/2011   1420
   Dostawa aparatu do znieczulenia dla potrzb Szpitala Ogólnego im. dr Edmunda Wojtyły w Bielsku-Białej - ZP 12/ 2011   2083
   Dostawa odczynników i sprzętu laboratoryjnego jednorazowego użytku - ZP 15/2011   1034
   Dostawa leków - ZP 14/2011   1647
   Ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej ZP16/2011   1141
   Dostawa leków - ZP 17/2011   799
   Świadczenie kompleksowych usług przygotowywania i dostarczania posiłków dla pacjentów szpitala - ZP 18/2011   756
    Ubezpieczenie na rzecz pacjentów z tytułu zdarzeń medycznych na okres od dnia 01.01.2012 do dnia 31.12.2012 dla Szpitala Ogólnego im. dr Edmunda Wojtyły w Bielsku-Białej. Numer sprawy: ZP 20/2011   1163
  Przetargi - Rok 2010   10544
   Dostawa Leków - ZP 1/2010 -PN   2190
   Dostawa gazów medycznych - ZP 2/2010-PN   1529
   Całodobowy dozór mienia Szpitala Ogólnego im. dr Edmunda Wojtyły w Bielsku-Białej - ZP 4/2010   1141
   Dostawa materiałów opatrunkowych - ZP 6/2010   1192
   Dostawa sprzętu medycznego wg pakietów od 1-7 w okresie (1) jednego roku - ZP 7/2010-PN   1677
   Dzierżawa analizatora immunodiagnostycznego eraz z dostawą odczynnikówi materiałów zużywalnych - ZP 9/2010   893
   Świadczenie usług pralniczych wraz z transportem - ZP 8/2010-PN   1812
   Dostawa Leków - ZP 11/2010-PN   1015
   Dostawa materiałów szewnych - ZP 10/2010   1230
   Dostawa sprzętu medycznego wg pakietów od 1-12 - ZP 12/2010-PN   1934
   Usługi pralnicze dla Szpitala Ogólnego w okresie jednego roku-Numer sprawy ZP 14/2010-PN.   1545
   Dostawa odczynników i sprzętu laboratoryjnego jednorazowego uzytku - ZP 16/2010   1535
   Dostawa leków ZP 18/2010   2109
   Dostawa sprzętu medycznego dla potrzeb Szpitala Ogólnego wg pakietów od 1do 3 - ZP 17/2010-PN.   1398
   Przetarg nieograniczony na dostawe sprzetu medycznego-ZP 17-2010-PN.   1960
   Przetarg nieograniczony na dostawe odczynników wraz z dzierżawą analizatora w okresie (3) lat.ZP 19-2010-PN.   1861
   Dostawa odczynników wraz z dzierżawą analizatora parametrów krytycznych w okresie 2 lata - ZP 20/2010-PN   1223
   Dostawa Odczynników , materiałów zużywalnych wraz z dzierżawą wieloparametrowego, automatycznego analizatora immunologicznego dla potrzeb Laboratorium Analitycznego w Bielsku-Białej w okresie 2 lata -. Numer sprawy: ZP 22/2010-PN.   1099
   Przetarg nieograniczony na ubezpieczenie Szpitala w okresie od 01-01-2011 do 31-12-2011 .-Numer sprawy: ZP 21-2010-PN.   815
  Przetargi - Rok 2009   49146
   Dostawa leków - ZP 1/2009   1244
   Dostawa leków - ZP 2/2009   1025
   Dzierżawa analizatora immunodiagnostycznego wraz z dostawą odczynników i materiałów zużywalnych - ZP 4/2009   826
   Przetarg nieograniczony- Dostawa gazów medycznych- ZP 3/2009-PN   807
   Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu medycznego 1x użytku wg pakietów od 1 do 8 w okresie trwania umowy (jednego ) roku - ZP 7/2009-PN.   984
   Dostawa materiałów opatrunkowych - ZP 6/2009   789
   Przetarg nieograniczony na Dozór mienia Szpitala Ogólnego w okresie trwania umowy (jednego) roku. ZP 8/2009-PN   1105
   Przetarg nieograniczony na kompleksowe usługi prania w okresie trwania umowy ( jednego) roku - ZP 9/2009-PN   847
   Przetarg nieograniczony na dostawe odczynników oraz dzierżawę analizatora parametrów krytycznych dla OAiIT w okresie trwania umopwy - ZP 10/2009-PN   778
   Dostawa leków - ZP 11/2009   1051
   Dostawa materiałów szewnych - ZP 14/2009   767
   Dostawa aparatury medycznej i sprzętu medycznego dla potrzeb Szpitala Ogólnego im. dr Edmunda Wojtyły w Bielsku-Białej - ZP 12/2009   1480
   Przetarg nieograniczony na dopstawe sprzetu medycznego wg pakietów od 1 do 12 w okresie trwania umowy (jednego) roku - ZP 15/2009-PN.   974
   Przetarg nieograniczony - Dostawa odczynników laboratoryjnych, sprzętu laboratoryjnego jednorazowego użytku, materiałów zużywalnych oraz urządzeń laboratoryjnych wg pakietów od 1 do 10 w okresie trwania umowy ( jednego) roku- ZP16/2009-PN.   1155
   Dostawa leków - ZP 17/2009   1221
   Dostawa leków - ZP 18/2009   1141
   Przetarg nieograniczony o wartości pon. 206 tys Euro na dostawę odczynników wraz z dzierżawą analizatora - ZP 20/2009-PN.   1116
   Przetarg nieograniczony na usługę ubezpieczenia mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Szpitala Ogólnego im. dr E.Wojtyły w Bielsku-Białej w okresie od 01.01.2010r do 31.12.2010r.- Numer sprawy: ZP 19/2009-PN.   998
   Kompleksowe utrzymanie czystości w obiektach i na terenie Szpitala Ogólnego im. dr Edmunda Wojtyły w Bielsku-Białej - ZP 21/2009   1913
   Odbiór, transport i utylizacja odpadów medycznych - ZP 1/2008   1484
   Dostawa leków ZP 2/2008   1059
   Przetarg nieograniczony-Dostawa gazów medycznych - ZP 4-2008-PN   869
   Przetarg nieograniczony-Dostawa sprzętu medycznego wg pakietów- ZP 5/2008-PN   1096
   Przetarg nieograniczony - Usługa Dozoru mienia -ZP 3/2008-PN   875
   Dostawa materiałów opatrunkowych ZP 7/2008   833
   Dostawa leków - ZP 9/2008   891
   Przetarg nieograniczony- Dostawa odczynników oraz dzierżawa analizatora parametrów krytycznych - ZP 8/2008-PN   807
   Przetarg nieograniczony -Usługi pralnicze w skali 12 miesiecy- ZP 10/2008-PN.   990
   Przetarg nieograniczony -Dostawa odczynników oraz materiałów zużywalnych orazdzierżawa w pełni automatycvznego analizatora do badań koagulologiocznych - ZP 11/2008-PN   872
   Przetarg nieograniczony - Dostawa materiałow szewnych wg 7 pakietów- ZP 12/2008-PN.   858
   Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu 1x uzytku, pozostałego oraz drobnego poniżej 206 000 Euro- ZP 15/2008-PN   1072
   Przetarg nieograniczony na dostawę odczynników laboratoryjnych, sprzętu labor. 1x uzytku oraz materiałów zużywalnych,wg pakietów od 1 do 11 przy wartości poniżej 206 tys. euro- ZP 14/2008-PN.   1017
   Dostawa leków - ZP 16/2008   1119
   Dostawa echokardiografu ZP 17/2008   895
   Kompleksowe utrzymanie czystości w obiektach i na terenie Szpitala Ogólnego im. dr E. Wojtyły w Bielsku-Białej - ZP 6/2008   1358
   Dostawa leków - ZP 18/2008   1082
   Świadczenie kompleksowych usług przygotowywania i dostarczania posiłków dla pacjentów Szpitala Ogólnego im. dr Edmunda Wojtyły w Bielsku-Białej przy ul. Wyspiańskiego 26 - ZP 20/2008   797
   Dostawa leków ZP 21/2008   849
   Przetarg nieograniczony Ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Szpitala Ogólnego im. dr Edmunda Wojtyły w Bielsku-Białej w okresie od 01.01.2009r do 31.12.2009r.- ZP 19/2008-PN.   782
  Przetargi - Rok 2008   1158
   Dzierżawa części lokalu użytkowego wraz z częścią chłodni - ED 1/2007   1262
  Przetargi - Rok 2007   2261
   Dostawa sprzętu medycznego 1x użytku wg pakietówod 1 do 19 - ZP 1/2007 - PN   1940
   Dostawa leków ZP 3/2007   1232
   Dostawa gazów medycznych, technicznych, podtlenku zotu medycznego wg pakietów od 1 do 2 - ZP 4/2007-PN   1158
   Dostawa materiałów opatrunkowych ZP 6/2007   1017
   Dzierżawa analizatora immunodiagnostycznego wraz z dostawą odczynników oraz materiałów zużywalnych ZP 9/2007   974
   Dzierżawa analizatora parametrów krytycznych wraz z dostawą odczynników oraz materiałow zużywalnych - ZP 8/2007-PN   1027
   Przetarg nieograniczony -Dzierżawa lokalu na działalność Pracowni TK - ED 2/2007   1057
   Dostawa materiałów szewnych - ZP 7/2007   1042
   Kompleksowe usługi pralnicze wraz z transportem - ZP 11/2007-PN   1055
   Dostawa odczynników i mat. zużywalnych do ap. COAG CHROM 3003 - ZP 10/2007-PN   927
   Dzierżawa czytnika wraz z dostawą niezbędnych pasków do moczu - ZP 12/2007   916
   Usługa w zakresie dozoru mienia w szpitalu - ZP 16/2007-PN   1162
   Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu medycznego wg pakietów od 1 do 12 - ZP 14/2007-PN   1249
   Przetarg nieograniczony na dostawę odczynników laboratoryjnych , sprzętu laborat.1x użytku oraz materiałów zużywalnych wg pakietów od 1 do 9 - ZP 17/2007-PN    1202
   Dostawa leków ZP 15/2007   925
   Dzierżawa analizatora biochemicznego wraz z dostawą odczynników i materiałów zużywalnych - ZP 18/2007   890
   Dostawa leków - ZP 19/2007   966
   Dostawa środków czystości ZP 20/2007   971
   Ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Szpitala Ogólnego im. dr E.Wojtyły w Bielsku-Białej -ZP 21-2007   772
   Dostawa leków - ZP 22/2007   791
   Wywóz nie segregowanych odpadów komunalnych ZP 1/2006 -   4852
   Dostawa leków - ZP 2 / 2006   3831
   Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku- ZP 5-2006   1646
   Dostawa materoałów opatrunkowych - ZP 4/2006   1097
   Dostawa gazów medycznych i technicznych - ZP 6/2006   1160
   Dzierżawa lokalu - ED 2/06   3556
   Dostawa materiałów szewnych - ZP 3/2006   1244
   Dostawa materiałów opatrunkowych - ZP 7/2006   1301
  Przetargi - Rok 2006   35257
   Kompleksowe wykonanie usług pralniczych ZP 8/2006   3525
   Dzierżawa wolnego lokalu - ED 3/2006   1280
   Kompleksowe wykonanie usług prania. - ZP 9/2006.   1141
   Dostawa odczynnków oraz sprzętu lab.1xUż. ZP 10/2006   1784
   Dostawa materiałów szewnych ZP 12/2006   1525
   Dostawa leków ZP 11/2006   1583
   Dostawa materiałów szewnych ZP 13/06   1238
   Dostawa środków czystości,worków foliowych oraz środów 1x użytku - ZP 15/2006   1356
   Dostawa bronchofiberoskopu ZP 14/2006   1069
   Dostawa leków ZP 20/2006   1099
   Dostawa energii elektrycznej ZP 18/2006   1306
   Ubezpieczenie mienia i Odpowiedzialności Cywilnej szpitala - ZP 19/2006   1054
  Przetargi - Rok 2005   7507
   Przetarg nieograniczony - Dostawa leków ZP 5/2005   1175
   Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym- Remont- Dostawa i wymiana okien i drzwi - ZP 6-2005   1959
   Całodobowe żywienie pacjentów szpitala - ZP 9/2005   1349
   Przetarg nieoganiczony na dostawę odczynników oraz podst.jednorazowego sprzętu laboratyoryjnego - ZP 7/2005   1854
   Dzierżawa lokalu pod działalność gastronomiczną w budynku kuchni centralnej Szpitala, przy ul. Wyspiańskiego 21. ED 6/2005   1353
   Przetarg nieograniczony - ZP 10-2005 - USŁUGA   4616
   Dostawa leków ZP 12/2005   1177
   Dostawa środków czystości, worków foliowych i środków jednorazowego użytku - ZP 18/2005   1482
   Konserwacja, obsługa i całodobowy nadzór urządzeń i instacji sanitarnych, wod-kan., instalacji i urządzeń gazów medycznych w placówkach Szpitala Ogólnego w Bielsku-Białej - ZP 16/2005   1425
   Dostawa leków ZP 19/2005   1111
   Dostawa i wymiana okien i dzwi ZP 20/2005   2036
   Dostawa leków - ZP 23/2005   1242
   Przetarg nieograniczony-Dostawa sprzętu medycznego ZP 22/2005   1832
   Wyposażenie Działu Higieny Szpitalnej-dostawa specjalistycznego sprzętu sprzątającego -ZP 21/2005   1675
   Całodobowe żywienie pacjentów szpitala - ZP 14/2005   1436
   Ogłoszenie o zamówieniu ZP 15/2005 - USŁUGA   1211
   Dzierżawa lokalu pod działalność gospodarczą - ED 6/2005   1296
   Wywóz nie segregowanych odpadów komunalnych - ZP 26/2005   1200
   Kompleksowe Usługi Pralnicze ZP 2/2005   1151
   Dzierżawa Analizatota Immunodiagn. z odczynnikami ZP 1/2005   1125
 Zamówienia do 14 tyś E   21553
   ROK - 2012   11581
  Rok - 2011   59249
   0głoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia o wartości przekraczającej 7 tys.euro , a nie przekraczającej 14 tys. euro na dostawę testów Boleria do Analizatora Mini VIDAS zgodnie z wymaganiami zamwiającego - Numer sprawy: PU1/B/2011-Zp.   1281
   Dostawa leków - PU/B 2/2011   730
   Dostawa leków - PU/B 3/2011   824
  Rok 2010    17715
   Zamówienie na wykonanie usługi wywozu odpadów komunalnych poniżej 14 tys E    1051
   Dostawa błon i odczynników rtg - PU/B 2/2010   900
   Dostawa Zasilacza UPS z podwójną konwersją o mocy 30 kVA z bateriami wewnętrznymi - 1 sztuka   912
   Ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia o wartości przekraczającej 7 tys euro , a nie przekraczajacej 14 trys euro na dostawę i montaż 16 zestawów komputerowych zgodnie z wymaganiami zamawiającego - Numer sprawy: PU 6/B/2010-Zp.   995
   0głoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia o wartości przekraczającej 7 tys.euro , a nie przekraczającej 14 tys. euro na dostawę i montaż 16 zestawów komputerowych zgodnie z wymaganiami zamwiającego - Numer sprawy: PU7/B/2010-Zp.   776
    Ogłoszenie o zamiarze udz.zam. o wartości przekr. 7 tys euro , a nie przekr.j 14 tys. euro na dostawę leków jako dogrywka do ZP 18-2010 zg. z wymaganiami zamawiającego - Numer sprawy: PU 8/B/2010-Zp.   1473
  rok 2009   5548
   Dostawa błon i oczynników RTG - PU/B-1/2009/ZP   753
   Zakup programów komputerowych do archiwizacji danych pacjenta, wspierających pracę działu kadr, płac i księgowości oraz elektronicznej inwentaryzacji z zastosowaniem technologii kodów kreskowych-PU2/B/2009/ZP   673
 KONKURS OFERT    24366
   Konkurs ofert na świadczenia zdrowtone - ROK 2012   2921
  Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne rok 2011   1194
   Konkurs ofert na wykonywanie badań toksykologicznych dla potrzeb Szpitala Ogólnego w Bielsku-Białej w okresie od 01.01.2012 do 31.12.2012r. Numer sprawy: KO-1/2011.   1206
   Konkurs ofert na udzielanie swiadczeń zdrowotnych w zakresie: konsultacje pulmonologiczne, chirurgii klatki piersiowej oraz badania bronchoskopowe w okresie od 01.01.2012 do 31.12.2012r. Numer sprawy:KO-2/2011.   887
   Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie : badania diagnostyczne mammograficzne oraz laboratoryjne określajace wskaźniki hormonów oraz markery nowotworowe. Numer sprawy: KO-3/2011   1296
   Konkurs ofert na na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie kompleksowej realizacji badań diagnostycznych RM,EMG, endoskopowych ,laboratoryjnych bakteriologicznych i analitycznych z podziałem na 5 zadań. Numer sprawy: KO-4/2011 - UNIEWAŻNIONO Z DNIEM   1138
   Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne.Numer sprawy: KO-5/2011   1165
   KO-7/2011 -Zaproszenie Oferentów do składania ofert na świadczenia zdrowotne z zakresu badań diagnostycznych: patomorfologicznych, histopatologicznych warz z oceną preparatów, histopatologicznych - śródoperacyjnych.Numer spway: KO-7/2011   1110
   Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne. Numer sprawy: KO 6/2011   1197
 OGŁOSZENIA RÓŻNE   20839
  OGŁOSZENIA ROK 2012   3052
Inne
 Misja Szpitala   3853
 Kontrakty   4197
 Inwestycje   3160
 Skróty używane w biuletynie   2699
 Redakcja biuletynu   2684


wersja do druku drukuj