logo bip.gov.pl

 Szpital Ogolny im dr Edmunda Wojtyły w Bielsku-Białej

serwis WWW  
Instrukcja obsługi Rejestr zmian Statystyka odwiedzin
 Statystyka odwiedzin

Statystyki Odwiedzin

 OGÓLNA LICZBA ODWIEDZIN 612681
 LICZBA ODWIEDZIN STRONY GŁÓWNEJ 74223
Odwiedziny Poszczególnych Działów
Informacje o Szpitalu
 Dane teleadresowe   74223
 Struktura organizacyjna   5689
Administracja
 Władze Szpitala   8827
 Samodzielne stanowiska   5359
 Radcy Prawni   3521
 Komórki organizacyjne   4789
Część Medyczna
 Oddziały   10496
 Kliniki   4037
 Poradnie   6542
 Pracownie   5074
 Inne Komórki   3965
Prawo
 Statut   2654
 Regulamin   2333
 Budżet   2315
 Majątek   2222
 Karta Praw Pacjenta   3587
Zamówienia Publiczne
 Ogłoszenia Przetargów - specyfikacje, pytania, odpowiedzi i odwołania.   44176
   Przetargi - ROK 2012   5450
   Dostawa leków - ZP 1 /2012   1088
    Świadczenie komleksowych usług przygotowywania i dostarczania posiłków dla pacjentów Szpitala Ogólnego w Bielsku-Białej w okresie 6-ciu miesięcy : ZP 5-2012-PN.   784
   Przetarg niegraniczony ubezpieczenie na rzecz pacjentów z tytułu zdarzeń medycznych- Numer sprawy: ZP 8-2012-PN.   981
   Dostawa zestawu narzędzi do chirurgicznego, laparoskopowego usuwania raka jelita grubego w okresie od 01.03.2012r. do 30.06.2012r. - ZP 7/2012    650
   Przetarg nieograniczony- Dostawa narzedzi do chuirurgiocznego , laparoskopowehgo usuwania raka jelita grunbego z podziałem na 2 pakiety w okresie 4 miesięcy. Numer sprawy: ZP 10-2012   584
   Przetarg nieograniczony na kompleksowe utrzymanie czystości w pomieszczeniach Beskidzkiego Centrum Onkologiii-Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej - SZPITALU przy ulicy Emilii Plater 17 .Numer sprawy :1/U-2012-PN   765
   Dostawa leków dla potrzeb szpitala przy ul. Wyspianskiego 21 i Emilii Plater 17 Beskidzkiego Centrum Onkologii - Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej - 2/D/2012/PN   1232
   Dostawa odczynników wraz z dzierżawą analizatora immunodiagnostycznego z wyposażeniem i fabrycznie nowej wirówki laboratoryjnej stołowej dla potrzeb Laboratorium Analitycznego przy ul. Wyspiańskiego 21 BCO-SM- im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej.   431
  Przetargi - Rok 2011   50219
   Odbiór, transport i utylizacja odpadów medycznych - ZP 1/2011   702
   Dostawa leków - ZP 2/2011   1003
   Dostawa gazów medycznych wraz z transportem, dzierżawą butli oraz zbiornika kriogenicznego do Szpitala Ogólnego im. dr E. Wojtyły w Bielsku-Białej w okresie trwania umowy (1) jednego roku.- ZP 3/2011-PN.    553
   Dostawa materiałów opatrunkowych - ZP 4/2011   602
   Całodobowy dozór mienia Szpitala Ogólnego im. dr Edmunda Wojtyły w Bielsku-Białej - ZP 5/2011    750
   Dzierżawa analizatora immunodiagnostycznego wraz z dostawą odczynników i materiałów zużywalnych - ZP 6/2011   379
   Dostawa gazów medycznych wraz z transportem i dzierżawą butli - ZP 8/2011   508
   Dostawa wyrobów medycznych i pojemników na zużyte igły - ZP 9/2011   550
   Dostawa materiałów szewnych - ZP 10/2011   530
   Kompleksowe świadczenie usług pralniczych wraz z transportem dla potrzeb Szpitala - ZP 11/2011   451
   Dostawa wyrobów medycznych - ZP 13/2011   830
   Dostawa aparatu do znieczulenia dla potrzb Szpitala Ogólnego im. dr Edmunda Wojtyły w Bielsku-Białej - ZP 12/ 2011   1439
   Dostawa odczynników i sprzętu laboratoryjnego jednorazowego użytku - ZP 15/2011   626
   Dostawa leków - ZP 14/2011   1019
   Ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej ZP16/2011   522
   Dostawa leków - ZP 17/2011   383
   Świadczenie kompleksowych usług przygotowywania i dostarczania posiłków dla pacjentów szpitala - ZP 18/2011   365
    Ubezpieczenie na rzecz pacjentów z tytułu zdarzeń medycznych na okres od dnia 01.01.2012 do dnia 31.12.2012 dla Szpitala Ogólnego im. dr Edmunda Wojtyły w Bielsku-Białej. Numer sprawy: ZP 20/2011   535
  Przetargi - Rok 2010   10104
   Dostawa Leków - ZP 1/2010 -PN   1395
   Dostawa gazów medycznych - ZP 2/2010-PN   675
   Całodobowy dozór mienia Szpitala Ogólnego im. dr Edmunda Wojtyły w Bielsku-Białej - ZP 4/2010   701
   Dostawa materiałów opatrunkowych - ZP 6/2010   687
   Dostawa sprzętu medycznego wg pakietów od 1-7 w okresie (1) jednego roku - ZP 7/2010-PN   850
   Dzierżawa analizatora immunodiagnostycznego eraz z dostawą odczynnikówi materiałów zużywalnych - ZP 9/2010   483
   Świadczenie usług pralniczych wraz z transportem - ZP 8/2010-PN   866
   Dostawa Leków - ZP 11/2010-PN   593
   Dostawa materiałów szewnych - ZP 10/2010   672
   Dostawa sprzętu medycznego wg pakietów od 1-12 - ZP 12/2010-PN   957
   Usługi pralnicze dla Szpitala Ogólnego w okresie jednego roku-Numer sprawy ZP 14/2010-PN.   736
   Dostawa odczynników i sprzętu laboratoryjnego jednorazowego uzytku - ZP 16/2010   784
   Dostawa leków ZP 18/2010   1165
   Dostawa sprzętu medycznego dla potrzeb Szpitala Ogólnego wg pakietów od 1do 3 - ZP 17/2010-PN.   742
   Przetarg nieograniczony na dostawe sprzetu medycznego-ZP 17-2010-PN.   891
   Przetarg nieograniczony na dostawe odczynników wraz z dzierżawą analizatora w okresie (3) lat.ZP 19-2010-PN.   899
   Dostawa odczynników wraz z dzierżawą analizatora parametrów krytycznych w okresie 2 lata - ZP 20/2010-PN   665
   Dostawa Odczynników , materiałów zużywalnych wraz z dzierżawą wieloparametrowego, automatycznego analizatora immunologicznego dla potrzeb Laboratorium Analitycznego w Bielsku-Białej w okresie 2 lata -. Numer sprawy: ZP 22/2010-PN.   511
   Przetarg nieograniczony na ubezpieczenie Szpitala w okresie od 01-01-2011 do 31-12-2011 .-Numer sprawy: ZP 21-2010-PN.   382
  Przetargi - Rok 2009   48803
   Dostawa leków - ZP 1/2009   835
   Dostawa leków - ZP 2/2009   616
   Dzierżawa analizatora immunodiagnostycznego wraz z dostawą odczynników i materiałów zużywalnych - ZP 4/2009   407
   Przetarg nieograniczony- Dostawa gazów medycznych- ZP 3/2009-PN   389
   Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu medycznego 1x użytku wg pakietów od 1 do 8 w okresie trwania umowy (jednego ) roku - ZP 7/2009-PN.   551
   Dostawa materiałów opatrunkowych - ZP 6/2009   370
   Przetarg nieograniczony na Dozór mienia Szpitala Ogólnego w okresie trwania umowy (jednego) roku. ZP 8/2009-PN   681
   Przetarg nieograniczony na kompleksowe usługi prania w okresie trwania umowy ( jednego) roku - ZP 9/2009-PN   422
   Przetarg nieograniczony na dostawe odczynników oraz dzierżawę analizatora parametrów krytycznych dla OAiIT w okresie trwania umopwy - ZP 10/2009-PN   371
   Dostawa leków - ZP 11/2009   627
   Dostawa materiałów szewnych - ZP 14/2009   352
   Dostawa aparatury medycznej i sprzętu medycznego dla potrzeb Szpitala Ogólnego im. dr Edmunda Wojtyły w Bielsku-Białej - ZP 12/2009   1057
   Przetarg nieograniczony na dopstawe sprzetu medycznego wg pakietów od 1 do 12 w okresie trwania umowy (jednego) roku - ZP 15/2009-PN.   547
   Przetarg nieograniczony - Dostawa odczynników laboratoryjnych, sprzętu laboratoryjnego jednorazowego użytku, materiałów zużywalnych oraz urządzeń laboratoryjnych wg pakietów od 1 do 10 w okresie trwania umowy ( jednego) roku- ZP16/2009-PN.   642
   Dostawa leków - ZP 17/2009   682
   Dostawa leków - ZP 18/2009   710
   Przetarg nieograniczony o wartości pon. 206 tys Euro na dostawę odczynników wraz z dzierżawą analizatora - ZP 20/2009-PN.   588
   Przetarg nieograniczony na usługę ubezpieczenia mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Szpitala Ogólnego im. dr E.Wojtyły w Bielsku-Białej w okresie od 01.01.2010r do 31.12.2010r.- Numer sprawy: ZP 19/2009-PN.   492
   Kompleksowe utrzymanie czystości w obiektach i na terenie Szpitala Ogólnego im. dr Edmunda Wojtyły w Bielsku-Białej - ZP 21/2009   1262
   Odbiór, transport i utylizacja odpadów medycznych - ZP 1/2008   1054
   Dostawa leków ZP 2/2008   640
   Przetarg nieograniczony-Dostawa gazów medycznych - ZP 4-2008-PN   432
   Przetarg nieograniczony-Dostawa sprzętu medycznego wg pakietów- ZP 5/2008-PN   659
   Przetarg nieograniczony - Usługa Dozoru mienia -ZP 3/2008-PN   422
   Dostawa materiałów opatrunkowych ZP 7/2008   410
   Dostawa leków - ZP 9/2008   455
   Przetarg nieograniczony- Dostawa odczynników oraz dzierżawa analizatora parametrów krytycznych - ZP 8/2008-PN   395
   Przetarg nieograniczony -Usługi pralnicze w skali 12 miesiecy- ZP 10/2008-PN.   563
   Przetarg nieograniczony -Dostawa odczynników oraz materiałów zużywalnych orazdzierżawa w pełni automatycvznego analizatora do badań koagulologiocznych - ZP 11/2008-PN   431
   Przetarg nieograniczony - Dostawa materiałow szewnych wg 7 pakietów- ZP 12/2008-PN.   435
   Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu 1x uzytku, pozostałego oraz drobnego poniżej 206 000 Euro- ZP 15/2008-PN   618
   Przetarg nieograniczony na dostawę odczynników laboratoryjnych, sprzętu labor. 1x uzytku oraz materiałów zużywalnych,wg pakietów od 1 do 11 przy wartości poniżej 206 tys. euro- ZP 14/2008-PN.   551
   Dostawa leków - ZP 16/2008   697
   Dostawa echokardiografu ZP 17/2008   454
   Kompleksowe utrzymanie czystości w obiektach i na terenie Szpitala Ogólnego im. dr E. Wojtyły w Bielsku-Białej - ZP 6/2008   936
   Dostawa leków - ZP 18/2008   661
   Świadczenie kompleksowych usług przygotowywania i dostarczania posiłków dla pacjentów Szpitala Ogólnego im. dr Edmunda Wojtyły w Bielsku-Białej przy ul. Wyspiańskiego 26 - ZP 20/2008   382
   Dostawa leków ZP 21/2008   436
   Przetarg nieograniczony Ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Szpitala Ogólnego im. dr Edmunda Wojtyły w Bielsku-Białej w okresie od 01.01.2009r do 31.12.2009r.- ZP 19/2008-PN.   380
  Przetargi - Rok 2008   805
   Dzierżawa części lokalu użytkowego wraz z częścią chłodni - ED 1/2007   864
  Przetargi - Rok 2007   1738
   Dostawa sprzętu medycznego 1x użytku wg pakietówod 1 do 19 - ZP 1/2007 - PN   1378
   Dostawa leków ZP 3/2007   838
   Dostawa gazów medycznych, technicznych, podtlenku zotu medycznego wg pakietów od 1 do 2 - ZP 4/2007-PN   769
   Dostawa materiałów opatrunkowych ZP 6/2007   629
   Dzierżawa analizatora immunodiagnostycznego wraz z dostawą odczynników oraz materiałów zużywalnych ZP 9/2007   582
   Dzierżawa analizatora parametrów krytycznych wraz z dostawą odczynników oraz materiałow zużywalnych - ZP 8/2007-PN   615
   Przetarg nieograniczony -Dzierżawa lokalu na działalność Pracowni TK - ED 2/2007   679
   Dostawa materiałów szewnych - ZP 7/2007   643
   Kompleksowe usługi pralnicze wraz z transportem - ZP 11/2007-PN   666
   Dostawa odczynników i mat. zużywalnych do ap. COAG CHROM 3003 - ZP 10/2007-PN   526
   Dzierżawa czytnika wraz z dostawą niezbędnych pasków do moczu - ZP 12/2007   520
   Usługa w zakresie dozoru mienia w szpitalu - ZP 16/2007-PN   762
   Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu medycznego wg pakietów od 1 do 12 - ZP 14/2007-PN   853
   Przetarg nieograniczony na dostawę odczynników laboratoryjnych , sprzętu laborat.1x użytku oraz materiałów zużywalnych wg pakietów od 1 do 9 - ZP 17/2007-PN    816
   Dostawa leków ZP 15/2007   531
   Dzierżawa analizatora biochemicznego wraz z dostawą odczynników i materiałów zużywalnych - ZP 18/2007   500
   Dostawa leków - ZP 19/2007   590
   Dostawa środków czystości ZP 20/2007   596
   Ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Szpitala Ogólnego im. dr E.Wojtyły w Bielsku-Białej -ZP 21-2007   395
   Dostawa leków - ZP 22/2007   382
   Wywóz nie segregowanych odpadów komunalnych ZP 1/2006 -   4468
   Dostawa leków - ZP 2 / 2006   3431
   Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku- ZP 5-2006   1252
   Dostawa materoałów opatrunkowych - ZP 4/2006   696
   Dostawa gazów medycznych i technicznych - ZP 6/2006   801
   Dzierżawa lokalu - ED 2/06   3161
   Dostawa materiałów szewnych - ZP 3/2006   863
   Dostawa materiałów opatrunkowych - ZP 7/2006   889
  Przetargi - Rok 2006   34822
   Kompleksowe wykonanie usług pralniczych ZP 8/2006   3133
   Dzierżawa wolnego lokalu - ED 3/2006   915
   Kompleksowe wykonanie usług prania. - ZP 9/2006.   733
   Dostawa odczynnków oraz sprzętu lab.1xUż. ZP 10/2006   1378
   Dostawa materiałów szewnych ZP 12/2006   1140
   Dostawa leków ZP 11/2006   1196
   Dostawa materiałów szewnych ZP 13/06   858
   Dostawa środków czystości,worków foliowych oraz środów 1x użytku - ZP 15/2006   949
   Dostawa bronchofiberoskopu ZP 14/2006   691
   Dostawa leków ZP 20/2006   717
   Dostawa energii elektrycznej ZP 18/2006   917
   Ubezpieczenie mienia i Odpowiedzialności Cywilnej szpitala - ZP 19/2006   654
  Przetargi - Rok 2005   7122
   Przetarg nieograniczony - Dostawa leków ZP 5/2005   758
   Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym- Remont- Dostawa i wymiana okien i drzwi - ZP 6-2005   1173
   Całodobowe żywienie pacjentów szpitala - ZP 9/2005   960
   Przetarg nieoganiczony na dostawę odczynników oraz podst.jednorazowego sprzętu laboratyoryjnego - ZP 7/2005   1263
   Dzierżawa lokalu pod działalność gastronomiczną w budynku kuchni centralnej Szpitala, przy ul. Wyspiańskiego 21. ED 6/2005   942
   Przetarg nieograniczony - ZP 10-2005 - USŁUGA   4201
   Dostawa leków ZP 12/2005   768
   Dostawa środków czystości, worków foliowych i środków jednorazowego użytku - ZP 18/2005   1082
   Konserwacja, obsługa i całodobowy nadzór urządzeń i instacji sanitarnych, wod-kan., instalacji i urządzeń gazów medycznych w placówkach Szpitala Ogólnego w Bielsku-Białej - ZP 16/2005   1010
   Dostawa leków ZP 19/2005   723
   Dostawa i wymiana okien i dzwi ZP 20/2005   1401
   Dostawa leków - ZP 23/2005   811
   Przetarg nieograniczony-Dostawa sprzętu medycznego ZP 22/2005   1394
   Wyposażenie Działu Higieny Szpitalnej-dostawa specjalistycznego sprzętu sprzątającego -ZP 21/2005   1255
   Całodobowe żywienie pacjentów szpitala - ZP 14/2005   929
   Ogłoszenie o zamówieniu ZP 15/2005 - USŁUGA   785
   Dzierżawa lokalu pod działalność gospodarczą - ED 6/2005   874
   Wywóz nie segregowanych odpadów komunalnych - ZP 26/2005   774
   Kompleksowe Usługi Pralnicze ZP 2/2005   738
   Dzierżawa Analizatota Immunodiagn. z odczynnikami ZP 1/2005   705
 Zamówienia do 14 tyś E   10309
   ROK - 2012   11174
  Rok - 2011   51086
   0głoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia o wartości przekraczającej 7 tys.euro , a nie przekraczającej 14 tys. euro na dostawę testów Boleria do Analizatora Mini VIDAS zgodnie z wymaganiami zamwiającego - Numer sprawy: PU1/B/2011-Zp.   588
   Dostawa leków - PU/B 2/2011   321
   Dostawa leków - PU/B 3/2011   411
  Rok 2010    17344
   Zamówienie na wykonanie usługi wywozu odpadów komunalnych poniżej 14 tys E    549
   Dostawa błon i odczynników rtg - PU/B 2/2010   503
   Dostawa Zasilacza UPS z podwójną konwersją o mocy 30 kVA z bateriami wewnętrznymi - 1 sztuka   500
   Ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia o wartości przekraczającej 7 tys euro , a nie przekraczajacej 14 trys euro na dostawę i montaż 16 zestawów komputerowych zgodnie z wymaganiami zamawiającego - Numer sprawy: PU 6/B/2010-Zp.   450
   0głoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia o wartości przekraczającej 7 tys.euro , a nie przekraczającej 14 tys. euro na dostawę i montaż 16 zestawów komputerowych zgodnie z wymaganiami zamwiającego - Numer sprawy: PU7/B/2010-Zp.   374
    Ogłoszenie o zamiarze udz.zam. o wartości przekr. 7 tys euro , a nie przekr.j 14 tys. euro na dostawę leków jako dogrywka do ZP 18-2010 zg. z wymaganiami zamawiającego - Numer sprawy: PU 8/B/2010-Zp.   933
  rok 2009   5181
   Dostawa błon i oczynników RTG - PU/B-1/2009/ZP   396
   Zakup programów komputerowych do archiwizacji danych pacjenta, wspierających pracę działu kadr, płac i księgowości oraz elektronicznej inwentaryzacji z zastosowaniem technologii kodów kreskowych-PU2/B/2009/ZP   316
 KONKURS OFERT    11229
   Konkurs ofert na świadczenia zdrowtone - ROK 2012   2565
  Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne rok 2011   845
   Konkurs ofert na wykonywanie badań toksykologicznych dla potrzeb Szpitala Ogólnego w Bielsku-Białej w okresie od 01.01.2012 do 31.12.2012r. Numer sprawy: KO-1/2011.   544
   Konkurs ofert na udzielanie swiadczeń zdrowotnych w zakresie: konsultacje pulmonologiczne, chirurgii klatki piersiowej oraz badania bronchoskopowe w okresie od 01.01.2012 do 31.12.2012r. Numer sprawy:KO-2/2011.   393
   Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie : badania diagnostyczne mammograficzne oraz laboratoryjne określajace wskaźniki hormonów oraz markery nowotworowe. Numer sprawy: KO-3/2011   681
   Konkurs ofert na na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie kompleksowej realizacji badań diagnostycznych RM,EMG, endoskopowych ,laboratoryjnych bakteriologicznych i analitycznych z podziałem na 5 zadań. Numer sprawy: KO-4/2011 - UNIEWAŻNIONO Z DNIEM   496
   Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne.Numer sprawy: KO-5/2011   508
   KO-7/2011 -Zaproszenie Oferentów do składania ofert na świadczenia zdrowotne z zakresu badań diagnostycznych: patomorfologicznych, histopatologicznych warz z oceną preparatów, histopatologicznych - śródoperacyjnych.Numer spway: KO-7/2011   456
   Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne. Numer sprawy: KO 6/2011   521
 OGŁOSZENIA RÓŻNE   9117
  OGŁOSZENIA ROK 2012   2633
Inne
 Misja Szpitala   3007
 Kontrakty   2940
 Inwestycje   2429
 Skróty używane w biuletynie   1924
 Redakcja biuletynu   2036


wersja do druku drukuj