logo bip.gov.pl

 Szpital Ogolny im dr Edmunda Wojtyły w Bielsku-Białej

serwis WWW  
Instrukcja obsługi Rejestr zmian Statystyka odwiedzin
 Statystyka odwiedzin

Statystyki Odwiedzin

 OGÓLNA LICZBA ODWIEDZIN 781793
 LICZBA ODWIEDZIN STRONY GŁÓWNEJ 103672
Odwiedziny Poszczególnych Działów
Informacje o Szpitalu
 Dane teleadresowe   103672
 Struktura organizacyjna   7488
Administracja
 Władze Szpitala   11136
 Samodzielne stanowiska   6837
 Radcy Prawni   4564
 Komórki organizacyjne   6156
Część Medyczna
 Oddziały   17414
 Kliniki   5602
 Poradnie   9524
 Pracownie   6676
 Inne Komórki   5282
Prawo
 Statut   3172
 Regulamin   2836
 Budżet   2963
 Majątek   2839
 Karta Praw Pacjenta   4507
Zamówienia Publiczne
 Ogłoszenia Przetargów - specyfikacje, pytania, odpowiedzi i odwołania.   52991
   Przetargi - ROK 2012   7647
   Dostawa leków - ZP 1 /2012   1368
    Świadczenie komleksowych usług przygotowywania i dostarczania posiłków dla pacjentów Szpitala Ogólnego w Bielsku-Białej w okresie 6-ciu miesięcy : ZP 5-2012-PN.   1218
   Przetarg niegraniczony ubezpieczenie na rzecz pacjentów z tytułu zdarzeń medycznych- Numer sprawy: ZP 8-2012-PN.   1405
   Dostawa zestawu narzędzi do chirurgicznego, laparoskopowego usuwania raka jelita grubego w okresie od 01.03.2012r. do 30.06.2012r. - ZP 7/2012    1094
   Przetarg nieograniczony- Dostawa narzedzi do chuirurgiocznego , laparoskopowehgo usuwania raka jelita grunbego z podziałem na 2 pakiety w okresie 4 miesięcy. Numer sprawy: ZP 10-2012   990
   Przetarg nieograniczony na kompleksowe utrzymanie czystości w pomieszczeniach Beskidzkiego Centrum Onkologiii-Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej - SZPITALU przy ulicy Emilii Plater 17 .Numer sprawy :1/U-2012-PN   1377
   Dostawa leków dla potrzeb szpitala przy ul. Wyspianskiego 21 i Emilii Plater 17 Beskidzkiego Centrum Onkologii - Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej - 2/D/2012/PN   2014
   Dostawa odczynników wraz z dzierżawą analizatora immunodiagnostycznego z wyposażeniem i fabrycznie nowej wirówki laboratoryjnej stołowej dla potrzeb Laboratorium Analitycznego przy ul. Wyspiańskiego 21 BCO-SM- im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej.   713
  Przetargi - Rok 2011   58290
   Odbiór, transport i utylizacja odpadów medycznych - ZP 1/2011   1104
   Dostawa leków - ZP 2/2011   1281
   Dostawa gazów medycznych wraz z transportem, dzierżawą butli oraz zbiornika kriogenicznego do Szpitala Ogólnego im. dr E. Wojtyły w Bielsku-Białej w okresie trwania umowy (1) jednego roku.- ZP 3/2011-PN.    930
   Dostawa materiałów opatrunkowych - ZP 4/2011   980
   Całodobowy dozór mienia Szpitala Ogólnego im. dr Edmunda Wojtyły w Bielsku-Białej - ZP 5/2011    1238
   Dzierżawa analizatora immunodiagnostycznego wraz z dostawą odczynników i materiałów zużywalnych - ZP 6/2011   678
   Dostawa gazów medycznych wraz z transportem i dzierżawą butli - ZP 8/2011   877
   Dostawa wyrobów medycznych i pojemników na zużyte igły - ZP 9/2011   823
   Dostawa materiałów szewnych - ZP 10/2011   918
   Kompleksowe świadczenie usług pralniczych wraz z transportem dla potrzeb Szpitala - ZP 11/2011   737
   Dostawa wyrobów medycznych - ZP 13/2011   1231
   Dostawa aparatu do znieczulenia dla potrzb Szpitala Ogólnego im. dr Edmunda Wojtyły w Bielsku-Białej - ZP 12/ 2011   1860
   Dostawa odczynników i sprzętu laboratoryjnego jednorazowego użytku - ZP 15/2011   903
   Dostawa leków - ZP 14/2011   1444
   Ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej ZP16/2011   950
   Dostawa leków - ZP 17/2011   673
   Świadczenie kompleksowych usług przygotowywania i dostarczania posiłków dla pacjentów szpitala - ZP 18/2011   625
    Ubezpieczenie na rzecz pacjentów z tytułu zdarzeń medycznych na okres od dnia 01.01.2012 do dnia 31.12.2012 dla Szpitala Ogólnego im. dr Edmunda Wojtyły w Bielsku-Białej. Numer sprawy: ZP 20/2011   940
  Przetargi - Rok 2010   10458
   Dostawa Leków - ZP 1/2010 -PN   1920
   Dostawa gazów medycznych - ZP 2/2010-PN   1242
   Całodobowy dozór mienia Szpitala Ogólnego im. dr Edmunda Wojtyły w Bielsku-Białej - ZP 4/2010   994
   Dostawa materiałów opatrunkowych - ZP 6/2010   1006
   Dostawa sprzętu medycznego wg pakietów od 1-7 w okresie (1) jednego roku - ZP 7/2010-PN   1384
   Dzierżawa analizatora immunodiagnostycznego eraz z dostawą odczynnikówi materiałów zużywalnych - ZP 9/2010   740
   Świadczenie usług pralniczych wraz z transportem - ZP 8/2010-PN   1477
   Dostawa Leków - ZP 11/2010-PN   857
   Dostawa materiałów szewnych - ZP 10/2010   1042
   Dostawa sprzętu medycznego wg pakietów od 1-12 - ZP 12/2010-PN   1575
   Usługi pralnicze dla Szpitala Ogólnego w okresie jednego roku-Numer sprawy ZP 14/2010-PN.   1279
   Dostawa odczynników i sprzętu laboratoryjnego jednorazowego uzytku - ZP 16/2010   1279
   Dostawa leków ZP 18/2010   1778
   Dostawa sprzętu medycznego dla potrzeb Szpitala Ogólnego wg pakietów od 1do 3 - ZP 17/2010-PN.   1155
   Przetarg nieograniczony na dostawe sprzetu medycznego-ZP 17-2010-PN.   1583
   Przetarg nieograniczony na dostawe odczynników wraz z dzierżawą analizatora w okresie (3) lat.ZP 19-2010-PN.   1503
   Dostawa odczynników wraz z dzierżawą analizatora parametrów krytycznych w okresie 2 lata - ZP 20/2010-PN   1018
   Dostawa Odczynników , materiałów zużywalnych wraz z dzierżawą wieloparametrowego, automatycznego analizatora immunologicznego dla potrzeb Laboratorium Analitycznego w Bielsku-Białej w okresie 2 lata -. Numer sprawy: ZP 22/2010-PN.   879
   Przetarg nieograniczony na ubezpieczenie Szpitala w okresie od 01-01-2011 do 31-12-2011 .-Numer sprawy: ZP 21-2010-PN.   663
  Przetargi - Rok 2009   49062
   Dostawa leków - ZP 1/2009   1099
   Dostawa leków - ZP 2/2009   886
   Dzierżawa analizatora immunodiagnostycznego wraz z dostawą odczynników i materiałów zużywalnych - ZP 4/2009   683
   Przetarg nieograniczony- Dostawa gazów medycznych- ZP 3/2009-PN   674
   Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu medycznego 1x użytku wg pakietów od 1 do 8 w okresie trwania umowy (jednego ) roku - ZP 7/2009-PN.   842
   Dostawa materiałów opatrunkowych - ZP 6/2009   645
   Przetarg nieograniczony na Dozór mienia Szpitala Ogólnego w okresie trwania umowy (jednego) roku. ZP 8/2009-PN   958
   Przetarg nieograniczony na kompleksowe usługi prania w okresie trwania umowy ( jednego) roku - ZP 9/2009-PN   701
   Przetarg nieograniczony na dostawe odczynników oraz dzierżawę analizatora parametrów krytycznych dla OAiIT w okresie trwania umopwy - ZP 10/2009-PN   643
   Dostawa leków - ZP 11/2009   903
   Dostawa materiałów szewnych - ZP 14/2009   632
   Dostawa aparatury medycznej i sprzętu medycznego dla potrzeb Szpitala Ogólnego im. dr Edmunda Wojtyły w Bielsku-Białej - ZP 12/2009   1337
   Przetarg nieograniczony na dopstawe sprzetu medycznego wg pakietów od 1 do 12 w okresie trwania umowy (jednego) roku - ZP 15/2009-PN.   824
   Przetarg nieograniczony - Dostawa odczynników laboratoryjnych, sprzętu laboratoryjnego jednorazowego użytku, materiałów zużywalnych oraz urządzeń laboratoryjnych wg pakietów od 1 do 10 w okresie trwania umowy ( jednego) roku- ZP16/2009-PN.   970
   Dostawa leków - ZP 17/2009   1032
   Dostawa leków - ZP 18/2009   994
   Przetarg nieograniczony o wartości pon. 206 tys Euro na dostawę odczynników wraz z dzierżawą analizatora - ZP 20/2009-PN.   930
   Przetarg nieograniczony na usługę ubezpieczenia mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Szpitala Ogólnego im. dr E.Wojtyły w Bielsku-Białej w okresie od 01.01.2010r do 31.12.2010r.- Numer sprawy: ZP 19/2009-PN.   821
   Kompleksowe utrzymanie czystości w obiektach i na terenie Szpitala Ogólnego im. dr Edmunda Wojtyły w Bielsku-Białej - ZP 21/2009   1677
   Odbiór, transport i utylizacja odpadów medycznych - ZP 1/2008   1337
   Dostawa leków ZP 2/2008   913
   Przetarg nieograniczony-Dostawa gazów medycznych - ZP 4-2008-PN   732
   Przetarg nieograniczony-Dostawa sprzętu medycznego wg pakietów- ZP 5/2008-PN   951
   Przetarg nieograniczony - Usługa Dozoru mienia -ZP 3/2008-PN   725
   Dostawa materiałów opatrunkowych ZP 7/2008   691
   Dostawa leków - ZP 9/2008   753
   Przetarg nieograniczony- Dostawa odczynników oraz dzierżawa analizatora parametrów krytycznych - ZP 8/2008-PN   672
   Przetarg nieograniczony -Usługi pralnicze w skali 12 miesiecy- ZP 10/2008-PN.   838
   Przetarg nieograniczony -Dostawa odczynników oraz materiałów zużywalnych orazdzierżawa w pełni automatycvznego analizatora do badań koagulologiocznych - ZP 11/2008-PN   733
   Przetarg nieograniczony - Dostawa materiałow szewnych wg 7 pakietów- ZP 12/2008-PN.   712
   Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu 1x uzytku, pozostałego oraz drobnego poniżej 206 000 Euro- ZP 15/2008-PN   917
   Przetarg nieograniczony na dostawę odczynników laboratoryjnych, sprzętu labor. 1x uzytku oraz materiałów zużywalnych,wg pakietów od 1 do 11 przy wartości poniżej 206 tys. euro- ZP 14/2008-PN.   861
   Dostawa leków - ZP 16/2008   976
   Dostawa echokardiografu ZP 17/2008   758
   Kompleksowe utrzymanie czystości w obiektach i na terenie Szpitala Ogólnego im. dr E. Wojtyły w Bielsku-Białej - ZP 6/2008   1219
   Dostawa leków - ZP 18/2008   931
   Świadczenie kompleksowych usług przygotowywania i dostarczania posiłków dla pacjentów Szpitala Ogólnego im. dr Edmunda Wojtyły w Bielsku-Białej przy ul. Wyspiańskiego 26 - ZP 20/2008   662
   Dostawa leków ZP 21/2008   719
   Przetarg nieograniczony Ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Szpitala Ogólnego im. dr Edmunda Wojtyły w Bielsku-Białej w okresie od 01.01.2009r do 31.12.2009r.- ZP 19/2008-PN.   647
  Przetargi - Rok 2008   1075
   Dzierżawa części lokalu użytkowego wraz z częścią chłodni - ED 1/2007   1137
  Przetargi - Rok 2007   2098
   Dostawa sprzętu medycznego 1x użytku wg pakietówod 1 do 19 - ZP 1/2007 - PN   1746
   Dostawa leków ZP 3/2007   1120
   Dostawa gazów medycznych, technicznych, podtlenku zotu medycznego wg pakietów od 1 do 2 - ZP 4/2007-PN   1038
   Dostawa materiałów opatrunkowych ZP 6/2007   902
   Dzierżawa analizatora immunodiagnostycznego wraz z dostawą odczynników oraz materiałów zużywalnych ZP 9/2007   849
   Dzierżawa analizatora parametrów krytycznych wraz z dostawą odczynników oraz materiałow zużywalnych - ZP 8/2007-PN   897
   Przetarg nieograniczony -Dzierżawa lokalu na działalność Pracowni TK - ED 2/2007   936
   Dostawa materiałów szewnych - ZP 7/2007   915
   Kompleksowe usługi pralnicze wraz z transportem - ZP 11/2007-PN   929
   Dostawa odczynników i mat. zużywalnych do ap. COAG CHROM 3003 - ZP 10/2007-PN   797
   Dzierżawa czytnika wraz z dostawą niezbędnych pasków do moczu - ZP 12/2007   787
   Usługa w zakresie dozoru mienia w szpitalu - ZP 16/2007-PN   1036
   Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu medycznego wg pakietów od 1 do 12 - ZP 14/2007-PN   1116
   Przetarg nieograniczony na dostawę odczynników laboratoryjnych , sprzętu laborat.1x użytku oraz materiałów zużywalnych wg pakietów od 1 do 9 - ZP 17/2007-PN    1082
   Dostawa leków ZP 15/2007   809
   Dzierżawa analizatora biochemicznego wraz z dostawą odczynników i materiałów zużywalnych - ZP 18/2007   771
   Dostawa leków - ZP 19/2007   842
   Dostawa środków czystości ZP 20/2007   853
   Ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Szpitala Ogólnego im. dr E.Wojtyły w Bielsku-Białej -ZP 21-2007   655
   Dostawa leków - ZP 22/2007   666
   Wywóz nie segregowanych odpadów komunalnych ZP 1/2006 -   4724
   Dostawa leków - ZP 2 / 2006   3712
   Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku- ZP 5-2006   1526
   Dostawa materoałów opatrunkowych - ZP 4/2006   968
   Dostawa gazów medycznych i technicznych - ZP 6/2006   1042
   Dzierżawa lokalu - ED 2/06   3425
   Dostawa materiałów szewnych - ZP 3/2006   1117
   Dostawa materiałów opatrunkowych - ZP 7/2006   1177
  Przetargi - Rok 2006   35149
   Kompleksowe wykonanie usług pralniczych ZP 8/2006   3395
   Dzierżawa wolnego lokalu - ED 3/2006   1168
   Kompleksowe wykonanie usług prania. - ZP 9/2006.   1013
   Dostawa odczynnków oraz sprzętu lab.1xUż. ZP 10/2006   1663
   Dostawa materiałów szewnych ZP 12/2006   1399
   Dostawa leków ZP 11/2006   1467
   Dostawa materiałów szewnych ZP 13/06   1110
   Dostawa środków czystości,worków foliowych oraz środów 1x użytku - ZP 15/2006   1229
   Dostawa bronchofiberoskopu ZP 14/2006   949
   Dostawa leków ZP 20/2006   981
   Dostawa energii elektrycznej ZP 18/2006   1179
   Ubezpieczenie mienia i Odpowiedzialności Cywilnej szpitala - ZP 19/2006   926
  Przetargi - Rok 2005   7397
   Przetarg nieograniczony - Dostawa leków ZP 5/2005   1034
   Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym- Remont- Dostawa i wymiana okien i drzwi - ZP 6-2005   1555
   Całodobowe żywienie pacjentów szpitala - ZP 9/2005   1218
   Przetarg nieoganiczony na dostawę odczynników oraz podst.jednorazowego sprzętu laboratyoryjnego - ZP 7/2005   1662
   Dzierżawa lokalu pod działalność gastronomiczną w budynku kuchni centralnej Szpitala, przy ul. Wyspiańskiego 21. ED 6/2005   1216
   Przetarg nieograniczony - ZP 10-2005 - USŁUGA   4482
   Dostawa leków ZP 12/2005   1054
   Dostawa środków czystości, worków foliowych i środków jednorazowego użytku - ZP 18/2005   1359
   Konserwacja, obsługa i całodobowy nadzór urządzeń i instacji sanitarnych, wod-kan., instalacji i urządzeń gazów medycznych w placówkach Szpitala Ogólnego w Bielsku-Białej - ZP 16/2005   1304
   Dostawa leków ZP 19/2005   986
   Dostawa i wymiana okien i dzwi ZP 20/2005   1757
   Dostawa leków - ZP 23/2005   1121
   Przetarg nieograniczony-Dostawa sprzętu medycznego ZP 22/2005   1693
   Wyposażenie Działu Higieny Szpitalnej-dostawa specjalistycznego sprzętu sprzątającego -ZP 21/2005   1541
   Całodobowe żywienie pacjentów szpitala - ZP 14/2005   1238
   Ogłoszenie o zamówieniu ZP 15/2005 - USŁUGA   1080
   Dzierżawa lokalu pod działalność gospodarczą - ED 6/2005   1170
   Wywóz nie segregowanych odpadów komunalnych - ZP 26/2005   1074
   Kompleksowe Usługi Pralnicze ZP 2/2005   1029
   Dzierżawa Analizatota Immunodiagn. z odczynnikami ZP 1/2005   996
 Zamówienia do 14 tyś E   18651
   ROK - 2012   11476
  Rok - 2011   59154
   0głoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia o wartości przekraczającej 7 tys.euro , a nie przekraczającej 14 tys. euro na dostawę testów Boleria do Analizatora Mini VIDAS zgodnie z wymaganiami zamwiającego - Numer sprawy: PU1/B/2011-Zp.   1035
   Dostawa leków - PU/B 2/2011   588
   Dostawa leków - PU/B 3/2011   682
  Rok 2010    17602
   Zamówienie na wykonanie usługi wywozu odpadów komunalnych poniżej 14 tys E    887
   Dostawa błon i odczynników rtg - PU/B 2/2010   775
   Dostawa Zasilacza UPS z podwójną konwersją o mocy 30 kVA z bateriami wewnętrznymi - 1 sztuka   778
   Ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia o wartości przekraczającej 7 tys euro , a nie przekraczajacej 14 trys euro na dostawę i montaż 16 zestawów komputerowych zgodnie z wymaganiami zamawiającego - Numer sprawy: PU 6/B/2010-Zp.   794
   0głoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia o wartości przekraczającej 7 tys.euro , a nie przekraczającej 14 tys. euro na dostawę i montaż 16 zestawów komputerowych zgodnie z wymaganiami zamwiającego - Numer sprawy: PU7/B/2010-Zp.   650
    Ogłoszenie o zamiarze udz.zam. o wartości przekr. 7 tys euro , a nie przekr.j 14 tys. euro na dostawę leków jako dogrywka do ZP 18-2010 zg. z wymaganiami zamawiającego - Numer sprawy: PU 8/B/2010-Zp.   1279
  rok 2009   5437
   Dostawa błon i oczynników RTG - PU/B-1/2009/ZP   638
   Zakup programów komputerowych do archiwizacji danych pacjenta, wspierających pracę działu kadr, płac i księgowości oraz elektronicznej inwentaryzacji z zastosowaniem technologii kodów kreskowych-PU2/B/2009/ZP   557
 KONKURS OFERT    20904
   Konkurs ofert na świadczenia zdrowtone - ROK 2012   2828
  Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne rok 2011   1101
   Konkurs ofert na wykonywanie badań toksykologicznych dla potrzeb Szpitala Ogólnego w Bielsku-Białej w okresie od 01.01.2012 do 31.12.2012r. Numer sprawy: KO-1/2011.   977
   Konkurs ofert na udzielanie swiadczeń zdrowotnych w zakresie: konsultacje pulmonologiczne, chirurgii klatki piersiowej oraz badania bronchoskopowe w okresie od 01.01.2012 do 31.12.2012r. Numer sprawy:KO-2/2011.   727
   Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie : badania diagnostyczne mammograficzne oraz laboratoryjne określajace wskaźniki hormonów oraz markery nowotworowe. Numer sprawy: KO-3/2011   1082
   Konkurs ofert na na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie kompleksowej realizacji badań diagnostycznych RM,EMG, endoskopowych ,laboratoryjnych bakteriologicznych i analitycznych z podziałem na 5 zadań. Numer sprawy: KO-4/2011 - UNIEWAŻNIONO Z DNIEM   922
   Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne.Numer sprawy: KO-5/2011   935
   KO-7/2011 -Zaproszenie Oferentów do składania ofert na świadczenia zdrowotne z zakresu badań diagnostycznych: patomorfologicznych, histopatologicznych warz z oceną preparatów, histopatologicznych - śródoperacyjnych.Numer spway: KO-7/2011   884
   Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne. Numer sprawy: KO 6/2011   989
 OGŁOSZENIA RÓŻNE   17847
  OGŁOSZENIA ROK 2012   2958
Inne
 Misja Szpitala   3638
 Kontrakty   3916
 Inwestycje   2973
 Skróty używane w biuletynie   2431
 Redakcja biuletynu   2498


wersja do druku drukuj