logo bip.gov.pl

 Szpital Ogolny im dr Edmunda Wojtyły w Bielsku-Białej

serwis WWW  
Instrukcja obsługi Rejestr zmian Statystyka odwiedzin
 Statystyka odwiedzin

Statystyki Odwiedzin

 OGÓLNA LICZBA ODWIEDZIN 625495
 LICZBA ODWIEDZIN STRONY GŁÓWNEJ 76173
Odwiedziny Poszczególnych Działów
Informacje o Szpitalu
 Dane teleadresowe   76173
 Struktura organizacyjna   5829
Administracja
 Władze Szpitala   9020
 Samodzielne stanowiska   5516
 Radcy Prawni   3626
 Komórki organizacyjne   4914
Część Medyczna
 Oddziały   10834
 Kliniki   4128
 Poradnie   6681
 Pracownie   5169
 Inne Komórki   4047
Prawo
 Statut   2713
 Regulamin   2392
 Budżet   2404
 Majątek   2310
 Karta Praw Pacjenta   3685
Zamówienia Publiczne
 Ogłoszenia Przetargów - specyfikacje, pytania, odpowiedzi i odwołania.   44660
   Przetargi - ROK 2012   5501
   Dostawa leków - ZP 1 /2012   1117
    Świadczenie komleksowych usług przygotowywania i dostarczania posiłków dla pacjentów Szpitala Ogólnego w Bielsku-Białej w okresie 6-ciu miesięcy : ZP 5-2012-PN.   830
   Przetarg niegraniczony ubezpieczenie na rzecz pacjentów z tytułu zdarzeń medycznych- Numer sprawy: ZP 8-2012-PN.   1015
   Dostawa zestawu narzędzi do chirurgicznego, laparoskopowego usuwania raka jelita grubego w okresie od 01.03.2012r. do 30.06.2012r. - ZP 7/2012    693
   Przetarg nieograniczony- Dostawa narzedzi do chuirurgiocznego , laparoskopowehgo usuwania raka jelita grunbego z podziałem na 2 pakiety w okresie 4 miesięcy. Numer sprawy: ZP 10-2012   619
   Przetarg nieograniczony na kompleksowe utrzymanie czystości w pomieszczeniach Beskidzkiego Centrum Onkologiii-Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej - SZPITALU przy ulicy Emilii Plater 17 .Numer sprawy :1/U-2012-PN   809
   Dostawa leków dla potrzeb szpitala przy ul. Wyspianskiego 21 i Emilii Plater 17 Beskidzkiego Centrum Onkologii - Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej - 2/D/2012/PN   1299
   Dostawa odczynników wraz z dzierżawą analizatora immunodiagnostycznego z wyposażeniem i fabrycznie nowej wirówki laboratoryjnej stołowej dla potrzeb Laboratorium Analitycznego przy ul. Wyspiańskiego 21 BCO-SM- im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej.   459
  Przetargi - Rok 2011   51373
   Odbiór, transport i utylizacja odpadów medycznych - ZP 1/2011   732
   Dostawa leków - ZP 2/2011   1028
   Dostawa gazów medycznych wraz z transportem, dzierżawą butli oraz zbiornika kriogenicznego do Szpitala Ogólnego im. dr E. Wojtyły w Bielsku-Białej w okresie trwania umowy (1) jednego roku.- ZP 3/2011-PN.    583
   Dostawa materiałów opatrunkowych - ZP 4/2011   632
   Całodobowy dozór mienia Szpitala Ogólnego im. dr Edmunda Wojtyły w Bielsku-Białej - ZP 5/2011    783
   Dzierżawa analizatora immunodiagnostycznego wraz z dostawą odczynników i materiałów zużywalnych - ZP 6/2011   404
   Dostawa gazów medycznych wraz z transportem i dzierżawą butli - ZP 8/2011   537
   Dostawa wyrobów medycznych i pojemników na zużyte igły - ZP 9/2011   575
   Dostawa materiałów szewnych - ZP 10/2011   558
   Kompleksowe świadczenie usług pralniczych wraz z transportem dla potrzeb Szpitala - ZP 11/2011   477
   Dostawa wyrobów medycznych - ZP 13/2011   868
   Dostawa aparatu do znieczulenia dla potrzb Szpitala Ogólnego im. dr Edmunda Wojtyły w Bielsku-Białej - ZP 12/ 2011   1477
   Dostawa odczynników i sprzętu laboratoryjnego jednorazowego użytku - ZP 15/2011   650
   Dostawa leków - ZP 14/2011   1053
   Ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej ZP16/2011   555
   Dostawa leków - ZP 17/2011   406
   Świadczenie kompleksowych usług przygotowywania i dostarczania posiłków dla pacjentów szpitala - ZP 18/2011   389
    Ubezpieczenie na rzecz pacjentów z tytułu zdarzeń medycznych na okres od dnia 01.01.2012 do dnia 31.12.2012 dla Szpitala Ogólnego im. dr Edmunda Wojtyły w Bielsku-Białej. Numer sprawy: ZP 20/2011   567
  Przetargi - Rok 2010   10141
   Dostawa Leków - ZP 1/2010 -PN   1424
   Dostawa gazów medycznych - ZP 2/2010-PN   705
   Całodobowy dozór mienia Szpitala Ogólnego im. dr Edmunda Wojtyły w Bielsku-Białej - ZP 4/2010   725
   Dostawa materiałów opatrunkowych - ZP 6/2010   713
   Dostawa sprzętu medycznego wg pakietów od 1-7 w okresie (1) jednego roku - ZP 7/2010-PN   882
   Dzierżawa analizatora immunodiagnostycznego eraz z dostawą odczynnikówi materiałów zużywalnych - ZP 9/2010   507
   Świadczenie usług pralniczych wraz z transportem - ZP 8/2010-PN   897
   Dostawa Leków - ZP 11/2010-PN   617
   Dostawa materiałów szewnych - ZP 10/2010   698
   Dostawa sprzętu medycznego wg pakietów od 1-12 - ZP 12/2010-PN   993
   Usługi pralnicze dla Szpitala Ogólnego w okresie jednego roku-Numer sprawy ZP 14/2010-PN.   767
   Dostawa odczynników i sprzętu laboratoryjnego jednorazowego uzytku - ZP 16/2010   809
   Dostawa leków ZP 18/2010   1194
   Dostawa sprzętu medycznego dla potrzeb Szpitala Ogólnego wg pakietów od 1do 3 - ZP 17/2010-PN.   769
   Przetarg nieograniczony na dostawe sprzetu medycznego-ZP 17-2010-PN.   921
   Przetarg nieograniczony na dostawe odczynników wraz z dzierżawą analizatora w okresie (3) lat.ZP 19-2010-PN.   929
   Dostawa odczynników wraz z dzierżawą analizatora parametrów krytycznych w okresie 2 lata - ZP 20/2010-PN   688
   Dostawa Odczynników , materiałów zużywalnych wraz z dzierżawą wieloparametrowego, automatycznego analizatora immunologicznego dla potrzeb Laboratorium Analitycznego w Bielsku-Białej w okresie 2 lata -. Numer sprawy: ZP 22/2010-PN.   534
   Przetarg nieograniczony na ubezpieczenie Szpitala w okresie od 01-01-2011 do 31-12-2011 .-Numer sprawy: ZP 21-2010-PN.   405
  Przetargi - Rok 2009   48841
   Dostawa leków - ZP 1/2009   857
   Dostawa leków - ZP 2/2009   639
   Dzierżawa analizatora immunodiagnostycznego wraz z dostawą odczynników i materiałów zużywalnych - ZP 4/2009   429
   Przetarg nieograniczony- Dostawa gazów medycznych- ZP 3/2009-PN   411
   Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu medycznego 1x użytku wg pakietów od 1 do 8 w okresie trwania umowy (jednego ) roku - ZP 7/2009-PN.   573
   Dostawa materiałów opatrunkowych - ZP 6/2009   392
   Przetarg nieograniczony na Dozór mienia Szpitala Ogólnego w okresie trwania umowy (jednego) roku. ZP 8/2009-PN   703
   Przetarg nieograniczony na kompleksowe usługi prania w okresie trwania umowy ( jednego) roku - ZP 9/2009-PN   445
   Przetarg nieograniczony na dostawe odczynników oraz dzierżawę analizatora parametrów krytycznych dla OAiIT w okresie trwania umopwy - ZP 10/2009-PN   393
   Dostawa leków - ZP 11/2009   649
   Dostawa materiałów szewnych - ZP 14/2009   374
   Dostawa aparatury medycznej i sprzętu medycznego dla potrzeb Szpitala Ogólnego im. dr Edmunda Wojtyły w Bielsku-Białej - ZP 12/2009   1079
   Przetarg nieograniczony na dopstawe sprzetu medycznego wg pakietów od 1 do 12 w okresie trwania umowy (jednego) roku - ZP 15/2009-PN.   569
   Przetarg nieograniczony - Dostawa odczynników laboratoryjnych, sprzętu laboratoryjnego jednorazowego użytku, materiałów zużywalnych oraz urządzeń laboratoryjnych wg pakietów od 1 do 10 w okresie trwania umowy ( jednego) roku- ZP16/2009-PN.   665
   Dostawa leków - ZP 17/2009   706
   Dostawa leków - ZP 18/2009   732
   Przetarg nieograniczony o wartości pon. 206 tys Euro na dostawę odczynników wraz z dzierżawą analizatora - ZP 20/2009-PN.   612
   Przetarg nieograniczony na usługę ubezpieczenia mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Szpitala Ogólnego im. dr E.Wojtyły w Bielsku-Białej w okresie od 01.01.2010r do 31.12.2010r.- Numer sprawy: ZP 19/2009-PN.   516
   Kompleksowe utrzymanie czystości w obiektach i na terenie Szpitala Ogólnego im. dr Edmunda Wojtyły w Bielsku-Białej - ZP 21/2009   1287
   Odbiór, transport i utylizacja odpadów medycznych - ZP 1/2008   1078
   Dostawa leków ZP 2/2008   662
   Przetarg nieograniczony-Dostawa gazów medycznych - ZP 4-2008-PN   455
   Przetarg nieograniczony-Dostawa sprzętu medycznego wg pakietów- ZP 5/2008-PN   681
   Przetarg nieograniczony - Usługa Dozoru mienia -ZP 3/2008-PN   444
   Dostawa materiałów opatrunkowych ZP 7/2008   433
   Dostawa leków - ZP 9/2008   476
   Przetarg nieograniczony- Dostawa odczynników oraz dzierżawa analizatora parametrów krytycznych - ZP 8/2008-PN   417
   Przetarg nieograniczony -Usługi pralnicze w skali 12 miesiecy- ZP 10/2008-PN.   589
   Przetarg nieograniczony -Dostawa odczynników oraz materiałów zużywalnych orazdzierżawa w pełni automatycvznego analizatora do badań koagulologiocznych - ZP 11/2008-PN   453
   Przetarg nieograniczony - Dostawa materiałow szewnych wg 7 pakietów- ZP 12/2008-PN.   457
   Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu 1x uzytku, pozostałego oraz drobnego poniżej 206 000 Euro- ZP 15/2008-PN   644
   Przetarg nieograniczony na dostawę odczynników laboratoryjnych, sprzętu labor. 1x uzytku oraz materiałów zużywalnych,wg pakietów od 1 do 11 przy wartości poniżej 206 tys. euro- ZP 14/2008-PN.   574
   Dostawa leków - ZP 16/2008   718
   Dostawa echokardiografu ZP 17/2008   476
   Kompleksowe utrzymanie czystości w obiektach i na terenie Szpitala Ogólnego im. dr E. Wojtyły w Bielsku-Białej - ZP 6/2008   958
   Dostawa leków - ZP 18/2008   683
   Świadczenie kompleksowych usług przygotowywania i dostarczania posiłków dla pacjentów Szpitala Ogólnego im. dr Edmunda Wojtyły w Bielsku-Białej przy ul. Wyspiańskiego 26 - ZP 20/2008   404
   Dostawa leków ZP 21/2008   458
   Przetarg nieograniczony Ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Szpitala Ogólnego im. dr Edmunda Wojtyły w Bielsku-Białej w okresie od 01.01.2009r do 31.12.2009r.- ZP 19/2008-PN.   401
  Przetargi - Rok 2008   843
   Dzierżawa części lokalu użytkowego wraz z częścią chłodni - ED 1/2007   888
  Przetargi - Rok 2007   1779
   Dostawa sprzętu medycznego 1x użytku wg pakietówod 1 do 19 - ZP 1/2007 - PN   1400
   Dostawa leków ZP 3/2007   860
   Dostawa gazów medycznych, technicznych, podtlenku zotu medycznego wg pakietów od 1 do 2 - ZP 4/2007-PN   790
   Dostawa materiałów opatrunkowych ZP 6/2007   650
   Dzierżawa analizatora immunodiagnostycznego wraz z dostawą odczynników oraz materiałów zużywalnych ZP 9/2007   603
   Dzierżawa analizatora parametrów krytycznych wraz z dostawą odczynników oraz materiałow zużywalnych - ZP 8/2007-PN   637
   Przetarg nieograniczony -Dzierżawa lokalu na działalność Pracowni TK - ED 2/2007   699
   Dostawa materiałów szewnych - ZP 7/2007   663
   Kompleksowe usługi pralnicze wraz z transportem - ZP 11/2007-PN   687
   Dostawa odczynników i mat. zużywalnych do ap. COAG CHROM 3003 - ZP 10/2007-PN   547
   Dzierżawa czytnika wraz z dostawą niezbędnych pasków do moczu - ZP 12/2007   542
   Usługa w zakresie dozoru mienia w szpitalu - ZP 16/2007-PN   782
   Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu medycznego wg pakietów od 1 do 12 - ZP 14/2007-PN   875
   Przetarg nieograniczony na dostawę odczynników laboratoryjnych , sprzętu laborat.1x użytku oraz materiałów zużywalnych wg pakietów od 1 do 9 - ZP 17/2007-PN    836
   Dostawa leków ZP 15/2007   551
   Dzierżawa analizatora biochemicznego wraz z dostawą odczynników i materiałów zużywalnych - ZP 18/2007   519
   Dostawa leków - ZP 19/2007   610
   Dostawa środków czystości ZP 20/2007   617
   Ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Szpitala Ogólnego im. dr E.Wojtyły w Bielsku-Białej -ZP 21-2007   415
   Dostawa leków - ZP 22/2007   402
   Wywóz nie segregowanych odpadów komunalnych ZP 1/2006 -   4492
   Dostawa leków - ZP 2 / 2006   3455
   Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku- ZP 5-2006   1275
   Dostawa materoałów opatrunkowych - ZP 4/2006   721
   Dostawa gazów medycznych i technicznych - ZP 6/2006   824
   Dzierżawa lokalu - ED 2/06   3185
   Dostawa materiałów szewnych - ZP 3/2006   887
   Dostawa materiałów opatrunkowych - ZP 7/2006   913
  Przetargi - Rok 2006   34859
   Kompleksowe wykonanie usług pralniczych ZP 8/2006   3156
   Dzierżawa wolnego lokalu - ED 3/2006   938
   Kompleksowe wykonanie usług prania. - ZP 9/2006.   756
   Dostawa odczynnków oraz sprzętu lab.1xUż. ZP 10/2006   1402
   Dostawa materiałów szewnych ZP 12/2006   1163
   Dostawa leków ZP 11/2006   1220
   Dostawa materiałów szewnych ZP 13/06   884
   Dostawa środków czystości,worków foliowych oraz środów 1x użytku - ZP 15/2006   973
   Dostawa bronchofiberoskopu ZP 14/2006   714
   Dostawa leków ZP 20/2006   741
   Dostawa energii elektrycznej ZP 18/2006   940
   Ubezpieczenie mienia i Odpowiedzialności Cywilnej szpitala - ZP 19/2006   678
  Przetargi - Rok 2005   7160
   Przetarg nieograniczony - Dostawa leków ZP 5/2005   777
   Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym- Remont- Dostawa i wymiana okien i drzwi - ZP 6-2005   1193
   Całodobowe żywienie pacjentów szpitala - ZP 9/2005   981
   Przetarg nieoganiczony na dostawę odczynników oraz podst.jednorazowego sprzętu laboratyoryjnego - ZP 7/2005   1285
   Dzierżawa lokalu pod działalność gastronomiczną w budynku kuchni centralnej Szpitala, przy ul. Wyspiańskiego 21. ED 6/2005   964
   Przetarg nieograniczony - ZP 10-2005 - USŁUGA   4221
   Dostawa leków ZP 12/2005   788
   Dostawa środków czystości, worków foliowych i środków jednorazowego użytku - ZP 18/2005   1104
   Konserwacja, obsługa i całodobowy nadzór urządzeń i instacji sanitarnych, wod-kan., instalacji i urządzeń gazów medycznych w placówkach Szpitala Ogólnego w Bielsku-Białej - ZP 16/2005   1030
   Dostawa leków ZP 19/2005   742
   Dostawa i wymiana okien i dzwi ZP 20/2005   1422
   Dostawa leków - ZP 23/2005   829
   Przetarg nieograniczony-Dostawa sprzętu medycznego ZP 22/2005   1418
   Wyposażenie Działu Higieny Szpitalnej-dostawa specjalistycznego sprzętu sprzątającego -ZP 21/2005   1278
   Całodobowe żywienie pacjentów szpitala - ZP 14/2005   951
   Ogłoszenie o zamówieniu ZP 15/2005 - USŁUGA   807
   Dzierżawa lokalu pod działalność gospodarczą - ED 6/2005   897
   Wywóz nie segregowanych odpadów komunalnych - ZP 26/2005   797
   Kompleksowe Usługi Pralnicze ZP 2/2005   760
   Dzierżawa Analizatota Immunodiagn. z odczynnikami ZP 1/2005   727
 Zamówienia do 14 tyś E   10742
   ROK - 2012   11212
  Rok - 2011   52249
   0głoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia o wartości przekraczającej 7 tys.euro , a nie przekraczającej 14 tys. euro na dostawę testów Boleria do Analizatora Mini VIDAS zgodnie z wymaganiami zamwiającego - Numer sprawy: PU1/B/2011-Zp.   611
   Dostawa leków - PU/B 2/2011   339
   Dostawa leków - PU/B 3/2011   428
  Rok 2010    17383
   Zamówienie na wykonanie usługi wywozu odpadów komunalnych poniżej 14 tys E    576
   Dostawa błon i odczynników rtg - PU/B 2/2010   522
   Dostawa Zasilacza UPS z podwójną konwersją o mocy 30 kVA z bateriami wewnętrznymi - 1 sztuka   518
   Ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia o wartości przekraczającej 7 tys euro , a nie przekraczajacej 14 trys euro na dostawę i montaż 16 zestawów komputerowych zgodnie z wymaganiami zamawiającego - Numer sprawy: PU 6/B/2010-Zp.   472
   0głoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia o wartości przekraczającej 7 tys.euro , a nie przekraczającej 14 tys. euro na dostawę i montaż 16 zestawów komputerowych zgodnie z wymaganiami zamwiającego - Numer sprawy: PU7/B/2010-Zp.   397
    Ogłoszenie o zamiarze udz.zam. o wartości przekr. 7 tys euro , a nie przekr.j 14 tys. euro na dostawę leków jako dogrywka do ZP 18-2010 zg. z wymaganiami zamawiającego - Numer sprawy: PU 8/B/2010-Zp.   954
  rok 2009   5216
   Dostawa błon i oczynników RTG - PU/B-1/2009/ZP   414
   Zakup programów komputerowych do archiwizacji danych pacjenta, wspierających pracę działu kadr, płac i księgowości oraz elektronicznej inwentaryzacji z zastosowaniem technologii kodów kreskowych-PU2/B/2009/ZP   333
 KONKURS OFERT    11734
   Konkurs ofert na świadczenia zdrowtone - ROK 2012   2603
  Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne rok 2011   880
   Konkurs ofert na wykonywanie badań toksykologicznych dla potrzeb Szpitala Ogólnego w Bielsku-Białej w okresie od 01.01.2012 do 31.12.2012r. Numer sprawy: KO-1/2011.   571
   Konkurs ofert na udzielanie swiadczeń zdrowotnych w zakresie: konsultacje pulmonologiczne, chirurgii klatki piersiowej oraz badania bronchoskopowe w okresie od 01.01.2012 do 31.12.2012r. Numer sprawy:KO-2/2011.   418
   Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie : badania diagnostyczne mammograficzne oraz laboratoryjne określajace wskaźniki hormonów oraz markery nowotworowe. Numer sprawy: KO-3/2011   711
   Konkurs ofert na na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie kompleksowej realizacji badań diagnostycznych RM,EMG, endoskopowych ,laboratoryjnych bakteriologicznych i analitycznych z podziałem na 5 zadań. Numer sprawy: KO-4/2011 - UNIEWAŻNIONO Z DNIEM   525
   Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne.Numer sprawy: KO-5/2011   539
   KO-7/2011 -Zaproszenie Oferentów do składania ofert na świadczenia zdrowotne z zakresu badań diagnostycznych: patomorfologicznych, histopatologicznych warz z oceną preparatów, histopatologicznych - śródoperacyjnych.Numer spway: KO-7/2011   485
   Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne. Numer sprawy: KO 6/2011   551
 OGŁOSZENIA RÓŻNE   9548
  OGŁOSZENIA ROK 2012   2672
Inne
 Misja Szpitala   3083
 Kontrakty   3005
 Inwestycje   2489
 Skróty używane w biuletynie   1982
 Redakcja biuletynu   2090


wersja do druku drukuj