logo bip.gov.pl

 Szpital Ogolny im dr Edmunda Wojtyły w Bielsku-Białej

serwis WWW  
Instrukcja obsługi Rejestr zmian Statystyka odwiedzin
 Statystyka odwiedzin

Statystyki Odwiedzin

 OGÓLNA LICZBA ODWIEDZIN 609849
 LICZBA ODWIEDZIN STRONY GŁÓWNEJ 73622
Odwiedziny Poszczególnych Działów
Informacje o Szpitalu
 Dane teleadresowe   73622
 Struktura organizacyjna   5645
Administracja
 Władze Szpitala   8770
 Samodzielne stanowiska   5324
 Radcy Prawni   3502
 Komórki organizacyjne   4771
Część Medyczna
 Oddziały   10364
 Kliniki   3983
 Poradnie   6477
 Pracownie   5049
 Inne Komórki   3946
Prawo
 Statut   2649
 Regulamin   2327
 Budżet   2308
 Majątek   2216
 Karta Praw Pacjenta   3581
Zamówienia Publiczne
 Ogłoszenia Przetargów - specyfikacje, pytania, odpowiedzi i odwołania.   43996
   Przetargi - ROK 2012   5431
   Dostawa leków - ZP 1 /2012   1088
    Świadczenie komleksowych usług przygotowywania i dostarczania posiłków dla pacjentów Szpitala Ogólnego w Bielsku-Białej w okresie 6-ciu miesięcy : ZP 5-2012-PN.   782
   Przetarg niegraniczony ubezpieczenie na rzecz pacjentów z tytułu zdarzeń medycznych- Numer sprawy: ZP 8-2012-PN.   978
   Dostawa zestawu narzędzi do chirurgicznego, laparoskopowego usuwania raka jelita grubego w okresie od 01.03.2012r. do 30.06.2012r. - ZP 7/2012    648
   Przetarg nieograniczony- Dostawa narzedzi do chuirurgiocznego , laparoskopowehgo usuwania raka jelita grunbego z podziałem na 2 pakiety w okresie 4 miesięcy. Numer sprawy: ZP 10-2012   582
   Przetarg nieograniczony na kompleksowe utrzymanie czystości w pomieszczeniach Beskidzkiego Centrum Onkologiii-Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej - SZPITALU przy ulicy Emilii Plater 17 .Numer sprawy :1/U-2012-PN   764
   Dostawa leków dla potrzeb szpitala przy ul. Wyspianskiego 21 i Emilii Plater 17 Beskidzkiego Centrum Onkologii - Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej - 2/D/2012/PN   1216
   Dostawa odczynników wraz z dzierżawą analizatora immunodiagnostycznego z wyposażeniem i fabrycznie nowej wirówki laboratoryjnej stołowej dla potrzeb Laboratorium Analitycznego przy ul. Wyspiańskiego 21 BCO-SM- im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej.   430
  Przetargi - Rok 2011   49800
   Odbiór, transport i utylizacja odpadów medycznych - ZP 1/2011   702
   Dostawa leków - ZP 2/2011   1003
   Dostawa gazów medycznych wraz z transportem, dzierżawą butli oraz zbiornika kriogenicznego do Szpitala Ogólnego im. dr E. Wojtyły w Bielsku-Białej w okresie trwania umowy (1) jednego roku.- ZP 3/2011-PN.    553
   Dostawa materiałów opatrunkowych - ZP 4/2011   602
   Całodobowy dozór mienia Szpitala Ogólnego im. dr Edmunda Wojtyły w Bielsku-Białej - ZP 5/2011    748
   Dzierżawa analizatora immunodiagnostycznego wraz z dostawą odczynników i materiałów zużywalnych - ZP 6/2011   379
   Dostawa gazów medycznych wraz z transportem i dzierżawą butli - ZP 8/2011   507
   Dostawa wyrobów medycznych i pojemników na zużyte igły - ZP 9/2011   550
   Dostawa materiałów szewnych - ZP 10/2011   528
   Kompleksowe świadczenie usług pralniczych wraz z transportem dla potrzeb Szpitala - ZP 11/2011   451
   Dostawa wyrobów medycznych - ZP 13/2011   829
   Dostawa aparatu do znieczulenia dla potrzb Szpitala Ogólnego im. dr Edmunda Wojtyły w Bielsku-Białej - ZP 12/ 2011   1438
   Dostawa odczynników i sprzętu laboratoryjnego jednorazowego użytku - ZP 15/2011   626
   Dostawa leków - ZP 14/2011   1018
   Ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej ZP16/2011   520
   Dostawa leków - ZP 17/2011   383
   Świadczenie kompleksowych usług przygotowywania i dostarczania posiłków dla pacjentów szpitala - ZP 18/2011   365
    Ubezpieczenie na rzecz pacjentów z tytułu zdarzeń medycznych na okres od dnia 01.01.2012 do dnia 31.12.2012 dla Szpitala Ogólnego im. dr Edmunda Wojtyły w Bielsku-Białej. Numer sprawy: ZP 20/2011   534
  Przetargi - Rok 2010   10084
   Dostawa Leków - ZP 1/2010 -PN   1395
   Dostawa gazów medycznych - ZP 2/2010-PN   675
   Całodobowy dozór mienia Szpitala Ogólnego im. dr Edmunda Wojtyły w Bielsku-Białej - ZP 4/2010   701
   Dostawa materiałów opatrunkowych - ZP 6/2010   687
   Dostawa sprzętu medycznego wg pakietów od 1-7 w okresie (1) jednego roku - ZP 7/2010-PN   850
   Dzierżawa analizatora immunodiagnostycznego eraz z dostawą odczynnikówi materiałów zużywalnych - ZP 9/2010   483
   Świadczenie usług pralniczych wraz z transportem - ZP 8/2010-PN   865
   Dostawa Leków - ZP 11/2010-PN   593
   Dostawa materiałów szewnych - ZP 10/2010   671
   Dostawa sprzętu medycznego wg pakietów od 1-12 - ZP 12/2010-PN   955
   Usługi pralnicze dla Szpitala Ogólnego w okresie jednego roku-Numer sprawy ZP 14/2010-PN.   736
   Dostawa odczynników i sprzętu laboratoryjnego jednorazowego uzytku - ZP 16/2010   781
   Dostawa leków ZP 18/2010   1164
   Dostawa sprzętu medycznego dla potrzeb Szpitala Ogólnego wg pakietów od 1do 3 - ZP 17/2010-PN.   740
   Przetarg nieograniczony na dostawe sprzetu medycznego-ZP 17-2010-PN.   889
   Przetarg nieograniczony na dostawe odczynników wraz z dzierżawą analizatora w okresie (3) lat.ZP 19-2010-PN.   898
   Dostawa odczynników wraz z dzierżawą analizatora parametrów krytycznych w okresie 2 lata - ZP 20/2010-PN   665
   Dostawa Odczynników , materiałów zużywalnych wraz z dzierżawą wieloparametrowego, automatycznego analizatora immunologicznego dla potrzeb Laboratorium Analitycznego w Bielsku-Białej w okresie 2 lata -. Numer sprawy: ZP 22/2010-PN.   510
   Przetarg nieograniczony na ubezpieczenie Szpitala w okresie od 01-01-2011 do 31-12-2011 .-Numer sprawy: ZP 21-2010-PN.   381
  Przetargi - Rok 2009   48801
   Dostawa leków - ZP 1/2009   835
   Dostawa leków - ZP 2/2009   616
   Dzierżawa analizatora immunodiagnostycznego wraz z dostawą odczynników i materiałów zużywalnych - ZP 4/2009   407
   Przetarg nieograniczony- Dostawa gazów medycznych- ZP 3/2009-PN   389
   Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu medycznego 1x użytku wg pakietów od 1 do 8 w okresie trwania umowy (jednego ) roku - ZP 7/2009-PN.   551
   Dostawa materiałów opatrunkowych - ZP 6/2009   370
   Przetarg nieograniczony na Dozór mienia Szpitala Ogólnego w okresie trwania umowy (jednego) roku. ZP 8/2009-PN   681
   Przetarg nieograniczony na kompleksowe usługi prania w okresie trwania umowy ( jednego) roku - ZP 9/2009-PN   422
   Przetarg nieograniczony na dostawe odczynników oraz dzierżawę analizatora parametrów krytycznych dla OAiIT w okresie trwania umopwy - ZP 10/2009-PN   371
   Dostawa leków - ZP 11/2009   627
   Dostawa materiałów szewnych - ZP 14/2009   352
   Dostawa aparatury medycznej i sprzętu medycznego dla potrzeb Szpitala Ogólnego im. dr Edmunda Wojtyły w Bielsku-Białej - ZP 12/2009   1057
   Przetarg nieograniczony na dopstawe sprzetu medycznego wg pakietów od 1 do 12 w okresie trwania umowy (jednego) roku - ZP 15/2009-PN.   547
   Przetarg nieograniczony - Dostawa odczynników laboratoryjnych, sprzętu laboratoryjnego jednorazowego użytku, materiałów zużywalnych oraz urządzeń laboratoryjnych wg pakietów od 1 do 10 w okresie trwania umowy ( jednego) roku- ZP16/2009-PN.   642
   Dostawa leków - ZP 17/2009   682
   Dostawa leków - ZP 18/2009   710
   Przetarg nieograniczony o wartości pon. 206 tys Euro na dostawę odczynników wraz z dzierżawą analizatora - ZP 20/2009-PN.   588
   Przetarg nieograniczony na usługę ubezpieczenia mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Szpitala Ogólnego im. dr E.Wojtyły w Bielsku-Białej w okresie od 01.01.2010r do 31.12.2010r.- Numer sprawy: ZP 19/2009-PN.   492
   Kompleksowe utrzymanie czystości w obiektach i na terenie Szpitala Ogólnego im. dr Edmunda Wojtyły w Bielsku-Białej - ZP 21/2009   1262
   Odbiór, transport i utylizacja odpadów medycznych - ZP 1/2008   1054
   Dostawa leków ZP 2/2008   640
   Przetarg nieograniczony-Dostawa gazów medycznych - ZP 4-2008-PN   432
   Przetarg nieograniczony-Dostawa sprzętu medycznego wg pakietów- ZP 5/2008-PN   659
   Przetarg nieograniczony - Usługa Dozoru mienia -ZP 3/2008-PN   422
   Dostawa materiałów opatrunkowych ZP 7/2008   410
   Dostawa leków - ZP 9/2008   455
   Przetarg nieograniczony- Dostawa odczynników oraz dzierżawa analizatora parametrów krytycznych - ZP 8/2008-PN   395
   Przetarg nieograniczony -Usługi pralnicze w skali 12 miesiecy- ZP 10/2008-PN.   563
   Przetarg nieograniczony -Dostawa odczynników oraz materiałów zużywalnych orazdzierżawa w pełni automatycvznego analizatora do badań koagulologiocznych - ZP 11/2008-PN   431
   Przetarg nieograniczony - Dostawa materiałow szewnych wg 7 pakietów- ZP 12/2008-PN.   435
   Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu 1x uzytku, pozostałego oraz drobnego poniżej 206 000 Euro- ZP 15/2008-PN   618
   Przetarg nieograniczony na dostawę odczynników laboratoryjnych, sprzętu labor. 1x uzytku oraz materiałów zużywalnych,wg pakietów od 1 do 11 przy wartości poniżej 206 tys. euro- ZP 14/2008-PN.   551
   Dostawa leków - ZP 16/2008   697
   Dostawa echokardiografu ZP 17/2008   454
   Kompleksowe utrzymanie czystości w obiektach i na terenie Szpitala Ogólnego im. dr E. Wojtyły w Bielsku-Białej - ZP 6/2008   936
   Dostawa leków - ZP 18/2008   661
   Świadczenie kompleksowych usług przygotowywania i dostarczania posiłków dla pacjentów Szpitala Ogólnego im. dr Edmunda Wojtyły w Bielsku-Białej przy ul. Wyspiańskiego 26 - ZP 20/2008   382
   Dostawa leków ZP 21/2008   436
   Przetarg nieograniczony Ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Szpitala Ogólnego im. dr Edmunda Wojtyły w Bielsku-Białej w okresie od 01.01.2009r do 31.12.2009r.- ZP 19/2008-PN.   380
  Przetargi - Rok 2008   803
   Dzierżawa części lokalu użytkowego wraz z częścią chłodni - ED 1/2007   861
  Przetargi - Rok 2007   1735
   Dostawa sprzętu medycznego 1x użytku wg pakietówod 1 do 19 - ZP 1/2007 - PN   1377
   Dostawa leków ZP 3/2007   837
   Dostawa gazów medycznych, technicznych, podtlenku zotu medycznego wg pakietów od 1 do 2 - ZP 4/2007-PN   769
   Dostawa materiałów opatrunkowych ZP 6/2007   629
   Dzierżawa analizatora immunodiagnostycznego wraz z dostawą odczynników oraz materiałów zużywalnych ZP 9/2007   582
   Dzierżawa analizatora parametrów krytycznych wraz z dostawą odczynników oraz materiałow zużywalnych - ZP 8/2007-PN   615
   Przetarg nieograniczony -Dzierżawa lokalu na działalność Pracowni TK - ED 2/2007   679
   Dostawa materiałów szewnych - ZP 7/2007   642
   Kompleksowe usługi pralnicze wraz z transportem - ZP 11/2007-PN   666
   Dostawa odczynników i mat. zużywalnych do ap. COAG CHROM 3003 - ZP 10/2007-PN   525
   Dzierżawa czytnika wraz z dostawą niezbędnych pasków do moczu - ZP 12/2007   519
   Usługa w zakresie dozoru mienia w szpitalu - ZP 16/2007-PN   760
   Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu medycznego wg pakietów od 1 do 12 - ZP 14/2007-PN   853
   Przetarg nieograniczony na dostawę odczynników laboratoryjnych , sprzętu laborat.1x użytku oraz materiałów zużywalnych wg pakietów od 1 do 9 - ZP 17/2007-PN    813
   Dostawa leków ZP 15/2007   531
   Dzierżawa analizatora biochemicznego wraz z dostawą odczynników i materiałów zużywalnych - ZP 18/2007   497
   Dostawa leków - ZP 19/2007   590
   Dostawa środków czystości ZP 20/2007   596
   Ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Szpitala Ogólnego im. dr E.Wojtyły w Bielsku-Białej -ZP 21-2007   394
   Dostawa leków - ZP 22/2007   379
   Wywóz nie segregowanych odpadów komunalnych ZP 1/2006 -   4467
   Dostawa leków - ZP 2 / 2006   3430
   Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku- ZP 5-2006   1251
   Dostawa materoałów opatrunkowych - ZP 4/2006   695
   Dostawa gazów medycznych i technicznych - ZP 6/2006   800
   Dzierżawa lokalu - ED 2/06   3160
   Dostawa materiałów szewnych - ZP 3/2006   862
   Dostawa materiałów opatrunkowych - ZP 7/2006   888
  Przetargi - Rok 2006   34820
   Kompleksowe wykonanie usług pralniczych ZP 8/2006   3132
   Dzierżawa wolnego lokalu - ED 3/2006   914
   Kompleksowe wykonanie usług prania. - ZP 9/2006.   732
   Dostawa odczynnków oraz sprzętu lab.1xUż. ZP 10/2006   1377
   Dostawa materiałów szewnych ZP 12/2006   1139
   Dostawa leków ZP 11/2006   1195
   Dostawa materiałów szewnych ZP 13/06   857
   Dostawa środków czystości,worków foliowych oraz środów 1x użytku - ZP 15/2006   948
   Dostawa bronchofiberoskopu ZP 14/2006   690
   Dostawa leków ZP 20/2006   716
   Dostawa energii elektrycznej ZP 18/2006   916
   Ubezpieczenie mienia i Odpowiedzialności Cywilnej szpitala - ZP 19/2006   653
  Przetargi - Rok 2005   7119
   Przetarg nieograniczony - Dostawa leków ZP 5/2005   757
   Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym- Remont- Dostawa i wymiana okien i drzwi - ZP 6-2005   1172
   Całodobowe żywienie pacjentów szpitala - ZP 9/2005   958
   Przetarg nieoganiczony na dostawę odczynników oraz podst.jednorazowego sprzętu laboratyoryjnego - ZP 7/2005   1261
   Dzierżawa lokalu pod działalność gastronomiczną w budynku kuchni centralnej Szpitala, przy ul. Wyspiańskiego 21. ED 6/2005   940
   Przetarg nieograniczony - ZP 10-2005 - USŁUGA   4201
   Dostawa leków ZP 12/2005   767
   Dostawa środków czystości, worków foliowych i środków jednorazowego użytku - ZP 18/2005   1082
   Konserwacja, obsługa i całodobowy nadzór urządzeń i instacji sanitarnych, wod-kan., instalacji i urządzeń gazów medycznych w placówkach Szpitala Ogólnego w Bielsku-Białej - ZP 16/2005   1009
   Dostawa leków ZP 19/2005   723
   Dostawa i wymiana okien i dzwi ZP 20/2005   1400
   Dostawa leków - ZP 23/2005   811
   Przetarg nieograniczony-Dostawa sprzętu medycznego ZP 22/2005   1390
   Wyposażenie Działu Higieny Szpitalnej-dostawa specjalistycznego sprzętu sprzątającego -ZP 21/2005   1254
   Całodobowe żywienie pacjentów szpitala - ZP 14/2005   928
   Ogłoszenie o zamówieniu ZP 15/2005 - USŁUGA   784
   Dzierżawa lokalu pod działalność gospodarczą - ED 6/2005   873
   Wywóz nie segregowanych odpadów komunalnych - ZP 26/2005   766
   Kompleksowe Usługi Pralnicze ZP 2/2005   737
   Dzierżawa Analizatota Immunodiagn. z odczynnikami ZP 1/2005   704
 Zamówienia do 14 tyś E   10162
   ROK - 2012   11171
  Rok - 2011   50695
   0głoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia o wartości przekraczającej 7 tys.euro , a nie przekraczającej 14 tys. euro na dostawę testów Boleria do Analizatora Mini VIDAS zgodnie z wymaganiami zamwiającego - Numer sprawy: PU1/B/2011-Zp.   587
   Dostawa leków - PU/B 2/2011   321
   Dostawa leków - PU/B 3/2011   411
  Rok 2010    17343
   Zamówienie na wykonanie usługi wywozu odpadów komunalnych poniżej 14 tys E    549
   Dostawa błon i odczynników rtg - PU/B 2/2010   503
   Dostawa Zasilacza UPS z podwójną konwersją o mocy 30 kVA z bateriami wewnętrznymi - 1 sztuka   499
   Ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia o wartości przekraczającej 7 tys euro , a nie przekraczajacej 14 trys euro na dostawę i montaż 16 zestawów komputerowych zgodnie z wymaganiami zamawiającego - Numer sprawy: PU 6/B/2010-Zp.   450
   0głoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia o wartości przekraczającej 7 tys.euro , a nie przekraczającej 14 tys. euro na dostawę i montaż 16 zestawów komputerowych zgodnie z wymaganiami zamwiającego - Numer sprawy: PU7/B/2010-Zp.   374
    Ogłoszenie o zamiarze udz.zam. o wartości przekr. 7 tys euro , a nie przekr.j 14 tys. euro na dostawę leków jako dogrywka do ZP 18-2010 zg. z wymaganiami zamawiającego - Numer sprawy: PU 8/B/2010-Zp.   932
  rok 2009   5179
   Dostawa błon i oczynników RTG - PU/B-1/2009/ZP   393
   Zakup programów komputerowych do archiwizacji danych pacjenta, wspierających pracę działu kadr, płac i księgowości oraz elektronicznej inwentaryzacji z zastosowaniem technologii kodów kreskowych-PU2/B/2009/ZP   316
 KONKURS OFERT    11054
   Konkurs ofert na świadczenia zdrowtone - ROK 2012   2562
  Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne rok 2011   842
   Konkurs ofert na wykonywanie badań toksykologicznych dla potrzeb Szpitala Ogólnego w Bielsku-Białej w okresie od 01.01.2012 do 31.12.2012r. Numer sprawy: KO-1/2011.   540
   Konkurs ofert na udzielanie swiadczeń zdrowotnych w zakresie: konsultacje pulmonologiczne, chirurgii klatki piersiowej oraz badania bronchoskopowe w okresie od 01.01.2012 do 31.12.2012r. Numer sprawy:KO-2/2011.   387
   Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie : badania diagnostyczne mammograficzne oraz laboratoryjne określajace wskaźniki hormonów oraz markery nowotworowe. Numer sprawy: KO-3/2011   676
   Konkurs ofert na na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie kompleksowej realizacji badań diagnostycznych RM,EMG, endoskopowych ,laboratoryjnych bakteriologicznych i analitycznych z podziałem na 5 zadań. Numer sprawy: KO-4/2011 - UNIEWAŻNIONO Z DNIEM   490
   Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne.Numer sprawy: KO-5/2011   498
   KO-7/2011 -Zaproszenie Oferentów do składania ofert na świadczenia zdrowotne z zakresu badań diagnostycznych: patomorfologicznych, histopatologicznych warz z oceną preparatów, histopatologicznych - śródoperacyjnych.Numer spway: KO-7/2011   455
   Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne. Numer sprawy: KO 6/2011   519
 OGŁOSZENIA RÓŻNE   8973
  OGŁOSZENIA ROK 2012   2628
Inne
 Misja Szpitala   2998
 Kontrakty   2924
 Inwestycje   2422
 Skróty używane w biuletynie   1918
 Redakcja biuletynu   2027


wersja do druku drukuj