logo bip.gov.pl

 Szpital Ogolny im dr Edmunda Wojtyły w Bielsku-Białej

serwis WWW  
Instrukcja obsługi Rejestr zmian Statystyka odwiedzin
 Statystyka odwiedzin

Statystyki Odwiedzin

 OGÓLNA LICZBA ODWIEDZIN 660209
 LICZBA ODWIEDZIN STRONY GŁÓWNEJ 81192
Odwiedziny Poszczególnych Działów
Informacje o Szpitalu
 Dane teleadresowe   81192
 Struktura organizacyjna   6125
Administracja
 Władze Szpitala   9522
 Samodzielne stanowiska   5770
 Radcy Prawni   3833
 Komórki organizacyjne   5158
Część Medyczna
 Oddziały   11638
 Kliniki   4342
 Poradnie   7050
 Pracownie   5361
 Inne Komórki   4230
Prawo
 Statut   2785
 Regulamin   2466
 Budżet   2581
 Majątek   2469
 Karta Praw Pacjenta   3847
Zamówienia Publiczne
 Ogłoszenia Przetargów - specyfikacje, pytania, odpowiedzi i odwołania.   46572
   Przetargi - ROK 2012   5559
   Dostawa leków - ZP 1 /2012   1157
    Świadczenie komleksowych usług przygotowywania i dostarczania posiłków dla pacjentów Szpitala Ogólnego w Bielsku-Białej w okresie 6-ciu miesięcy : ZP 5-2012-PN.   894
   Przetarg niegraniczony ubezpieczenie na rzecz pacjentów z tytułu zdarzeń medycznych- Numer sprawy: ZP 8-2012-PN.   1080
   Dostawa zestawu narzędzi do chirurgicznego, laparoskopowego usuwania raka jelita grubego w okresie od 01.03.2012r. do 30.06.2012r. - ZP 7/2012    751
   Przetarg nieograniczony- Dostawa narzedzi do chuirurgiocznego , laparoskopowehgo usuwania raka jelita grunbego z podziałem na 2 pakiety w okresie 4 miesięcy. Numer sprawy: ZP 10-2012   680
   Przetarg nieograniczony na kompleksowe utrzymanie czystości w pomieszczeniach Beskidzkiego Centrum Onkologiii-Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej - SZPITALU przy ulicy Emilii Plater 17 .Numer sprawy :1/U-2012-PN   896
   Dostawa leków dla potrzeb szpitala przy ul. Wyspianskiego 21 i Emilii Plater 17 Beskidzkiego Centrum Onkologii - Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej - 2/D/2012/PN   1440
   Dostawa odczynników wraz z dzierżawą analizatora immunodiagnostycznego z wyposażeniem i fabrycznie nowej wirówki laboratoryjnej stołowej dla potrzeb Laboratorium Analitycznego przy ul. Wyspiańskiego 21 BCO-SM- im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej.   496
  Przetargi - Rok 2011   56234
   Odbiór, transport i utylizacja odpadów medycznych - ZP 1/2011   794
   Dostawa leków - ZP 2/2011   1068
   Dostawa gazów medycznych wraz z transportem, dzierżawą butli oraz zbiornika kriogenicznego do Szpitala Ogólnego im. dr E. Wojtyły w Bielsku-Białej w okresie trwania umowy (1) jednego roku.- ZP 3/2011-PN.    646
   Dostawa materiałów opatrunkowych - ZP 4/2011   695
   Całodobowy dozór mienia Szpitala Ogólnego im. dr Edmunda Wojtyły w Bielsku-Białej - ZP 5/2011    872
   Dzierżawa analizatora immunodiagnostycznego wraz z dostawą odczynników i materiałów zużywalnych - ZP 6/2011   446
   Dostawa gazów medycznych wraz z transportem i dzierżawą butli - ZP 8/2011   601
   Dostawa wyrobów medycznych i pojemników na zużyte igły - ZP 9/2011   614
   Dostawa materiałów szewnych - ZP 10/2011   621
   Kompleksowe świadczenie usług pralniczych wraz z transportem dla potrzeb Szpitala - ZP 11/2011   519
   Dostawa wyrobów medycznych - ZP 13/2011   934
   Dostawa aparatu do znieczulenia dla potrzb Szpitala Ogólnego im. dr Edmunda Wojtyły w Bielsku-Białej - ZP 12/ 2011   1541
   Dostawa odczynników i sprzętu laboratoryjnego jednorazowego użytku - ZP 15/2011   690
   Dostawa leków - ZP 14/2011   1122
   Ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej ZP16/2011   621
   Dostawa leków - ZP 17/2011   445
   Świadczenie kompleksowych usług przygotowywania i dostarczania posiłków dla pacjentów szpitala - ZP 18/2011   429
    Ubezpieczenie na rzecz pacjentów z tytułu zdarzeń medycznych na okres od dnia 01.01.2012 do dnia 31.12.2012 dla Szpitala Ogólnego im. dr Edmunda Wojtyły w Bielsku-Białej. Numer sprawy: ZP 20/2011   633
  Przetargi - Rok 2010   10188
   Dostawa Leków - ZP 1/2010 -PN   1512
   Dostawa gazów medycznych - ZP 2/2010-PN   788
   Całodobowy dozór mienia Szpitala Ogólnego im. dr Edmunda Wojtyły w Bielsku-Białej - ZP 4/2010   763
   Dostawa materiałów opatrunkowych - ZP 6/2010   764
   Dostawa sprzętu medycznego wg pakietów od 1-7 w okresie (1) jednego roku - ZP 7/2010-PN   961
   Dzierżawa analizatora immunodiagnostycznego eraz z dostawą odczynnikówi materiałów zużywalnych - ZP 9/2010   544
   Świadczenie usług pralniczych wraz z transportem - ZP 8/2010-PN   972
   Dostawa Leków - ZP 11/2010-PN   658
   Dostawa materiałów szewnych - ZP 10/2010   750
   Dostawa sprzętu medycznego wg pakietów od 1-12 - ZP 12/2010-PN   1083
   Usługi pralnicze dla Szpitala Ogólnego w okresie jednego roku-Numer sprawy ZP 14/2010-PN.   830
   Dostawa odczynników i sprzętu laboratoryjnego jednorazowego uzytku - ZP 16/2010   877
   Dostawa leków ZP 18/2010   1285
   Dostawa sprzętu medycznego dla potrzeb Szpitala Ogólnego wg pakietów od 1do 3 - ZP 17/2010-PN.   841
   Przetarg nieograniczony na dostawe sprzetu medycznego-ZP 17-2010-PN.   1014
   Przetarg nieograniczony na dostawe odczynników wraz z dzierżawą analizatora w okresie (3) lat.ZP 19-2010-PN.   1018
   Dostawa odczynników wraz z dzierżawą analizatora parametrów krytycznych w okresie 2 lata - ZP 20/2010-PN   745
   Dostawa Odczynników , materiałów zużywalnych wraz z dzierżawą wieloparametrowego, automatycznego analizatora immunologicznego dla potrzeb Laboratorium Analitycznego w Bielsku-Białej w okresie 2 lata -. Numer sprawy: ZP 22/2010-PN.   592
   Przetarg nieograniczony na ubezpieczenie Szpitala w okresie od 01-01-2011 do 31-12-2011 .-Numer sprawy: ZP 21-2010-PN.   445
  Przetargi - Rok 2009   48870
   Dostawa leków - ZP 1/2009   897
   Dostawa leków - ZP 2/2009   677
   Dzierżawa analizatora immunodiagnostycznego wraz z dostawą odczynników i materiałów zużywalnych - ZP 4/2009   468
   Przetarg nieograniczony- Dostawa gazów medycznych- ZP 3/2009-PN   450
   Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu medycznego 1x użytku wg pakietów od 1 do 8 w okresie trwania umowy (jednego ) roku - ZP 7/2009-PN.   610
   Dostawa materiałów opatrunkowych - ZP 6/2009   430
   Przetarg nieograniczony na Dozór mienia Szpitala Ogólnego w okresie trwania umowy (jednego) roku. ZP 8/2009-PN   742
   Przetarg nieograniczony na kompleksowe usługi prania w okresie trwania umowy ( jednego) roku - ZP 9/2009-PN   485
   Przetarg nieograniczony na dostawe odczynników oraz dzierżawę analizatora parametrów krytycznych dla OAiIT w okresie trwania umopwy - ZP 10/2009-PN   432
   Dostawa leków - ZP 11/2009   688
   Dostawa materiałów szewnych - ZP 14/2009   414
   Dostawa aparatury medycznej i sprzętu medycznego dla potrzeb Szpitala Ogólnego im. dr Edmunda Wojtyły w Bielsku-Białej - ZP 12/2009   1118
   Przetarg nieograniczony na dopstawe sprzetu medycznego wg pakietów od 1 do 12 w okresie trwania umowy (jednego) roku - ZP 15/2009-PN.   608
   Przetarg nieograniczony - Dostawa odczynników laboratoryjnych, sprzętu laboratoryjnego jednorazowego użytku, materiałów zużywalnych oraz urządzeń laboratoryjnych wg pakietów od 1 do 10 w okresie trwania umowy ( jednego) roku- ZP16/2009-PN.   718
   Dostawa leków - ZP 17/2009   758
   Dostawa leków - ZP 18/2009   773
   Przetarg nieograniczony o wartości pon. 206 tys Euro na dostawę odczynników wraz z dzierżawą analizatora - ZP 20/2009-PN.   665
   Przetarg nieograniczony na usługę ubezpieczenia mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Szpitala Ogólnego im. dr E.Wojtyły w Bielsku-Białej w okresie od 01.01.2010r do 31.12.2010r.- Numer sprawy: ZP 19/2009-PN.   568
   Kompleksowe utrzymanie czystości w obiektach i na terenie Szpitala Ogólnego im. dr Edmunda Wojtyły w Bielsku-Białej - ZP 21/2009   1354
   Odbiór, transport i utylizacja odpadów medycznych - ZP 1/2008   1115
   Dostawa leków ZP 2/2008   701
   Przetarg nieograniczony-Dostawa gazów medycznych - ZP 4-2008-PN   493
   Przetarg nieograniczony-Dostawa sprzętu medycznego wg pakietów- ZP 5/2008-PN   724
   Przetarg nieograniczony - Usługa Dozoru mienia -ZP 3/2008-PN   484
   Dostawa materiałów opatrunkowych ZP 7/2008   471
   Dostawa leków - ZP 9/2008   516
   Przetarg nieograniczony- Dostawa odczynników oraz dzierżawa analizatora parametrów krytycznych - ZP 8/2008-PN   455
   Przetarg nieograniczony -Usługi pralnicze w skali 12 miesiecy- ZP 10/2008-PN.   629
   Przetarg nieograniczony -Dostawa odczynników oraz materiałów zużywalnych orazdzierżawa w pełni automatycvznego analizatora do badań koagulologiocznych - ZP 11/2008-PN   489
   Przetarg nieograniczony - Dostawa materiałow szewnych wg 7 pakietów- ZP 12/2008-PN.   495
   Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu 1x uzytku, pozostałego oraz drobnego poniżej 206 000 Euro- ZP 15/2008-PN   682
   Przetarg nieograniczony na dostawę odczynników laboratoryjnych, sprzętu labor. 1x uzytku oraz materiałów zużywalnych,wg pakietów od 1 do 11 przy wartości poniżej 206 tys. euro- ZP 14/2008-PN.   613
   Dostawa leków - ZP 16/2008   758
   Dostawa echokardiografu ZP 17/2008   514
   Kompleksowe utrzymanie czystości w obiektach i na terenie Szpitala Ogólnego im. dr E. Wojtyły w Bielsku-Białej - ZP 6/2008   994
   Dostawa leków - ZP 18/2008   722
   Świadczenie kompleksowych usług przygotowywania i dostarczania posiłków dla pacjentów Szpitala Ogólnego im. dr Edmunda Wojtyły w Bielsku-Białej przy ul. Wyspiańskiego 26 - ZP 20/2008   442
   Dostawa leków ZP 21/2008   498
   Przetarg nieograniczony Ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Szpitala Ogólnego im. dr Edmunda Wojtyły w Bielsku-Białej w okresie od 01.01.2009r do 31.12.2009r.- ZP 19/2008-PN.   439
  Przetargi - Rok 2008   875
   Dzierżawa części lokalu użytkowego wraz z częścią chłodni - ED 1/2007   927
  Przetargi - Rok 2007   1824
   Dostawa sprzętu medycznego 1x użytku wg pakietówod 1 do 19 - ZP 1/2007 - PN   1451
   Dostawa leków ZP 3/2007   900
   Dostawa gazów medycznych, technicznych, podtlenku zotu medycznego wg pakietów od 1 do 2 - ZP 4/2007-PN   827
   Dostawa materiałów opatrunkowych ZP 6/2007   685
   Dzierżawa analizatora immunodiagnostycznego wraz z dostawą odczynników oraz materiałów zużywalnych ZP 9/2007   640
   Dzierżawa analizatora parametrów krytycznych wraz z dostawą odczynników oraz materiałow zużywalnych - ZP 8/2007-PN   676
   Przetarg nieograniczony -Dzierżawa lokalu na działalność Pracowni TK - ED 2/2007   737
   Dostawa materiałów szewnych - ZP 7/2007   702
   Kompleksowe usługi pralnicze wraz z transportem - ZP 11/2007-PN   727
   Dostawa odczynników i mat. zużywalnych do ap. COAG CHROM 3003 - ZP 10/2007-PN   583
   Dzierżawa czytnika wraz z dostawą niezbędnych pasków do moczu - ZP 12/2007   579
   Usługa w zakresie dozoru mienia w szpitalu - ZP 16/2007-PN   822
   Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu medycznego wg pakietów od 1 do 12 - ZP 14/2007-PN   914
   Przetarg nieograniczony na dostawę odczynników laboratoryjnych , sprzętu laborat.1x użytku oraz materiałów zużywalnych wg pakietów od 1 do 9 - ZP 17/2007-PN    878
   Dostawa leków ZP 15/2007   589
   Dzierżawa analizatora biochemicznego wraz z dostawą odczynników i materiałów zużywalnych - ZP 18/2007   559
   Dostawa leków - ZP 19/2007   648
   Dostawa środków czystości ZP 20/2007   657
   Ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Szpitala Ogólnego im. dr E.Wojtyły w Bielsku-Białej -ZP 21-2007   451
   Dostawa leków - ZP 22/2007   439
   Wywóz nie segregowanych odpadów komunalnych ZP 1/2006 -   4534
   Dostawa leków - ZP 2 / 2006   3494
   Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku- ZP 5-2006   1312
   Dostawa materoałów opatrunkowych - ZP 4/2006   758
   Dostawa gazów medycznych i technicznych - ZP 6/2006   862
   Dzierżawa lokalu - ED 2/06   3224
   Dostawa materiałów szewnych - ZP 3/2006   924
   Dostawa materiałów opatrunkowych - ZP 7/2006   957
  Przetargi - Rok 2006   34895
   Kompleksowe wykonanie usług pralniczych ZP 8/2006   3196
   Dzierżawa wolnego lokalu - ED 3/2006   975
   Kompleksowe wykonanie usług prania. - ZP 9/2006.   795
   Dostawa odczynnków oraz sprzętu lab.1xUż. ZP 10/2006   1444
   Dostawa materiałów szewnych ZP 12/2006   1201
   Dostawa leków ZP 11/2006   1257
   Dostawa materiałów szewnych ZP 13/06   924
   Dostawa środków czystości,worków foliowych oraz środów 1x użytku - ZP 15/2006   1015
   Dostawa bronchofiberoskopu ZP 14/2006   752
   Dostawa leków ZP 20/2006   779
   Dostawa energii elektrycznej ZP 18/2006   979
   Ubezpieczenie mienia i Odpowiedzialności Cywilnej szpitala - ZP 19/2006   716
  Przetargi - Rok 2005   7191
   Przetarg nieograniczony - Dostawa leków ZP 5/2005   814
   Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym- Remont- Dostawa i wymiana okien i drzwi - ZP 6-2005   1250
   Całodobowe żywienie pacjentów szpitala - ZP 9/2005   1018
   Przetarg nieoganiczony na dostawę odczynników oraz podst.jednorazowego sprzętu laboratyoryjnego - ZP 7/2005   1347
   Dzierżawa lokalu pod działalność gastronomiczną w budynku kuchni centralnej Szpitala, przy ul. Wyspiańskiego 21. ED 6/2005   1007
   Przetarg nieograniczony - ZP 10-2005 - USŁUGA   4263
   Dostawa leków ZP 12/2005   830
   Dostawa środków czystości, worków foliowych i środków jednorazowego użytku - ZP 18/2005   1145
   Konserwacja, obsługa i całodobowy nadzór urządzeń i instacji sanitarnych, wod-kan., instalacji i urządzeń gazów medycznych w placówkach Szpitala Ogólnego w Bielsku-Białej - ZP 16/2005   1072
   Dostawa leków ZP 19/2005   782
   Dostawa i wymiana okien i dzwi ZP 20/2005   1475
   Dostawa leków - ZP 23/2005   871
   Przetarg nieograniczony-Dostawa sprzętu medycznego ZP 22/2005   1464
   Wyposażenie Działu Higieny Szpitalnej-dostawa specjalistycznego sprzętu sprzątającego -ZP 21/2005   1317
   Całodobowe żywienie pacjentów szpitala - ZP 14/2005   999
   Ogłoszenie o zamówieniu ZP 15/2005 - USŁUGA   848
   Dzierżawa lokalu pod działalność gospodarczą - ED 6/2005   939
   Wywóz nie segregowanych odpadów komunalnych - ZP 26/2005   840
   Kompleksowe Usługi Pralnicze ZP 2/2005   800
   Dzierżawa Analizatota Immunodiagn. z odczynnikami ZP 1/2005   771
 Zamówienia do 14 tyś E   12556
   ROK - 2012   11243
  Rok - 2011   57095
   0głoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia o wartości przekraczającej 7 tys.euro , a nie przekraczającej 14 tys. euro na dostawę testów Boleria do Analizatora Mini VIDAS zgodnie z wymaganiami zamwiającego - Numer sprawy: PU1/B/2011-Zp.   678
   Dostawa leków - PU/B 2/2011   382
   Dostawa leków - PU/B 3/2011   472
  Rok 2010    17415
   Zamówienie na wykonanie usługi wywozu odpadów komunalnych poniżej 14 tys E    629
   Dostawa błon i odczynników rtg - PU/B 2/2010   563
   Dostawa Zasilacza UPS z podwójną konwersją o mocy 30 kVA z bateriami wewnętrznymi - 1 sztuka   558
   Ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia o wartości przekraczającej 7 tys euro , a nie przekraczajacej 14 trys euro na dostawę i montaż 16 zestawów komputerowych zgodnie z wymaganiami zamawiającego - Numer sprawy: PU 6/B/2010-Zp.   526
   0głoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia o wartości przekraczającej 7 tys.euro , a nie przekraczającej 14 tys. euro na dostawę i montaż 16 zestawów komputerowych zgodnie z wymaganiami zamwiającego - Numer sprawy: PU7/B/2010-Zp.   434
    Ogłoszenie o zamiarze udz.zam. o wartości przekr. 7 tys euro , a nie przekr.j 14 tys. euro na dostawę leków jako dogrywka do ZP 18-2010 zg. z wymaganiami zamawiającego - Numer sprawy: PU 8/B/2010-Zp.   1011
  rok 2009   5260
   Dostawa błon i oczynników RTG - PU/B-1/2009/ZP   451
   Zakup programów komputerowych do archiwizacji danych pacjenta, wspierających pracę działu kadr, płac i księgowości oraz elektronicznej inwentaryzacji z zastosowaniem technologii kodów kreskowych-PU2/B/2009/ZP   371
 KONKURS OFERT    13557
   Konkurs ofert na świadczenia zdrowtone - ROK 2012   2646
  Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne rok 2011   918
   Konkurs ofert na wykonywanie badań toksykologicznych dla potrzeb Szpitala Ogólnego w Bielsku-Białej w okresie od 01.01.2012 do 31.12.2012r. Numer sprawy: KO-1/2011.   637
   Konkurs ofert na udzielanie swiadczeń zdrowotnych w zakresie: konsultacje pulmonologiczne, chirurgii klatki piersiowej oraz badania bronchoskopowe w okresie od 01.01.2012 do 31.12.2012r. Numer sprawy:KO-2/2011.   470
   Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie : badania diagnostyczne mammograficzne oraz laboratoryjne określajace wskaźniki hormonów oraz markery nowotworowe. Numer sprawy: KO-3/2011   771
   Konkurs ofert na na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie kompleksowej realizacji badań diagnostycznych RM,EMG, endoskopowych ,laboratoryjnych bakteriologicznych i analitycznych z podziałem na 5 zadań. Numer sprawy: KO-4/2011 - UNIEWAŻNIONO Z DNIEM   590
   Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne.Numer sprawy: KO-5/2011   604
   KO-7/2011 -Zaproszenie Oferentów do składania ofert na świadczenia zdrowotne z zakresu badań diagnostycznych: patomorfologicznych, histopatologicznych warz z oceną preparatów, histopatologicznych - śródoperacyjnych.Numer spway: KO-7/2011   549
   Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne. Numer sprawy: KO 6/2011   620
 OGŁOSZENIA RÓŻNE   11308
  OGŁOSZENIA ROK 2012   2706
Inne
 Misja Szpitala   3168
 Kontrakty   3117
 Inwestycje   2567
 Skróty używane w biuletynie   2045
 Redakcja biuletynu   2158


wersja do druku drukuj