logo bip.gov.pl

 Szpital Ogolny im dr Edmunda Wojtyły w Bielsku-Białej

serwis WWW  
Instrukcja obsługi Rejestr zmian Statystyka odwiedzin
 Statystyka odwiedzin

Statystyki Odwiedzin

 OGÓLNA LICZBA ODWIEDZIN 606616
 LICZBA ODWIEDZIN STRONY GŁÓWNEJ 73058
Odwiedziny Poszczególnych Działów
Informacje o Szpitalu
 Dane teleadresowe   73058
 Struktura organizacyjna   5575
Administracja
 Władze Szpitala   8695
 Samodzielne stanowiska   5264
 Radcy Prawni   3479
 Komórki organizacyjne   4734
Część Medyczna
 Oddziały   10236
 Kliniki   3950
 Poradnie   6407
 Pracownie   5011
 Inne Komórki   3923
Prawo
 Statut   2638
 Regulamin   2318
 Budżet   2300
 Majątek   2210
 Karta Praw Pacjenta   3564
Zamówienia Publiczne
 Ogłoszenia Przetargów - specyfikacje, pytania, odpowiedzi i odwołania.   43807
   Przetargi - ROK 2012   5425
   Dostawa leków - ZP 1 /2012   1087
    Świadczenie komleksowych usług przygotowywania i dostarczania posiłków dla pacjentów Szpitala Ogólnego w Bielsku-Białej w okresie 6-ciu miesięcy : ZP 5-2012-PN.   774
   Przetarg niegraniczony ubezpieczenie na rzecz pacjentów z tytułu zdarzeń medycznych- Numer sprawy: ZP 8-2012-PN.   969
   Dostawa zestawu narzędzi do chirurgicznego, laparoskopowego usuwania raka jelita grubego w okresie od 01.03.2012r. do 30.06.2012r. - ZP 7/2012    643
   Przetarg nieograniczony- Dostawa narzedzi do chuirurgiocznego , laparoskopowehgo usuwania raka jelita grunbego z podziałem na 2 pakiety w okresie 4 miesięcy. Numer sprawy: ZP 10-2012   576
   Przetarg nieograniczony na kompleksowe utrzymanie czystości w pomieszczeniach Beskidzkiego Centrum Onkologiii-Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej - SZPITALU przy ulicy Emilii Plater 17 .Numer sprawy :1/U-2012-PN   759
   Dostawa leków dla potrzeb szpitala przy ul. Wyspianskiego 21 i Emilii Plater 17 Beskidzkiego Centrum Onkologii - Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej - 2/D/2012/PN   1184
   Dostawa odczynników wraz z dzierżawą analizatora immunodiagnostycznego z wyposażeniem i fabrycznie nowej wirówki laboratoryjnej stołowej dla potrzeb Laboratorium Analitycznego przy ul. Wyspiańskiego 21 BCO-SM- im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej.   428
  Przetargi - Rok 2011   49447
   Odbiór, transport i utylizacja odpadów medycznych - ZP 1/2011   697
   Dostawa leków - ZP 2/2011   1001
   Dostawa gazów medycznych wraz z transportem, dzierżawą butli oraz zbiornika kriogenicznego do Szpitala Ogólnego im. dr E. Wojtyły w Bielsku-Białej w okresie trwania umowy (1) jednego roku.- ZP 3/2011-PN.    550
   Dostawa materiałów opatrunkowych - ZP 4/2011   601
   Całodobowy dozór mienia Szpitala Ogólnego im. dr Edmunda Wojtyły w Bielsku-Białej - ZP 5/2011    742
   Dzierżawa analizatora immunodiagnostycznego wraz z dostawą odczynników i materiałów zużywalnych - ZP 6/2011   377
   Dostawa gazów medycznych wraz z transportem i dzierżawą butli - ZP 8/2011   503
   Dostawa wyrobów medycznych i pojemników na zużyte igły - ZP 9/2011   547
   Dostawa materiałów szewnych - ZP 10/2011   522
   Kompleksowe świadczenie usług pralniczych wraz z transportem dla potrzeb Szpitala - ZP 11/2011   447
   Dostawa wyrobów medycznych - ZP 13/2011   825
   Dostawa aparatu do znieczulenia dla potrzb Szpitala Ogólnego im. dr Edmunda Wojtyły w Bielsku-Białej - ZP 12/ 2011   1430
   Dostawa odczynników i sprzętu laboratoryjnego jednorazowego użytku - ZP 15/2011   623
   Dostawa leków - ZP 14/2011   1012
   Ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej ZP16/2011   516
   Dostawa leków - ZP 17/2011   378
   Świadczenie kompleksowych usług przygotowywania i dostarczania posiłków dla pacjentów szpitala - ZP 18/2011   365
    Ubezpieczenie na rzecz pacjentów z tytułu zdarzeń medycznych na okres od dnia 01.01.2012 do dnia 31.12.2012 dla Szpitala Ogólnego im. dr Edmunda Wojtyły w Bielsku-Białej. Numer sprawy: ZP 20/2011   529
  Przetargi - Rok 2010   10080
   Dostawa Leków - ZP 1/2010 -PN   1391
   Dostawa gazów medycznych - ZP 2/2010-PN   674
   Całodobowy dozór mienia Szpitala Ogólnego im. dr Edmunda Wojtyły w Bielsku-Białej - ZP 4/2010   700
   Dostawa materiałów opatrunkowych - ZP 6/2010   680
   Dostawa sprzętu medycznego wg pakietów od 1-7 w okresie (1) jednego roku - ZP 7/2010-PN   844
   Dzierżawa analizatora immunodiagnostycznego eraz z dostawą odczynnikówi materiałów zużywalnych - ZP 9/2010   482
   Świadczenie usług pralniczych wraz z transportem - ZP 8/2010-PN   861
   Dostawa Leków - ZP 11/2010-PN   591
   Dostawa materiałów szewnych - ZP 10/2010   664
   Dostawa sprzętu medycznego wg pakietów od 1-12 - ZP 12/2010-PN   946
   Usługi pralnicze dla Szpitala Ogólnego w okresie jednego roku-Numer sprawy ZP 14/2010-PN.   732
   Dostawa odczynników i sprzętu laboratoryjnego jednorazowego uzytku - ZP 16/2010   777
   Dostawa leków ZP 18/2010   1155
   Dostawa sprzętu medycznego dla potrzeb Szpitala Ogólnego wg pakietów od 1do 3 - ZP 17/2010-PN.   735
   Przetarg nieograniczony na dostawe sprzetu medycznego-ZP 17-2010-PN.   883
   Przetarg nieograniczony na dostawe odczynników wraz z dzierżawą analizatora w okresie (3) lat.ZP 19-2010-PN.   891
   Dostawa odczynników wraz z dzierżawą analizatora parametrów krytycznych w okresie 2 lata - ZP 20/2010-PN   660
   Dostawa Odczynników , materiałów zużywalnych wraz z dzierżawą wieloparametrowego, automatycznego analizatora immunologicznego dla potrzeb Laboratorium Analitycznego w Bielsku-Białej w okresie 2 lata -. Numer sprawy: ZP 22/2010-PN.   508
   Przetarg nieograniczony na ubezpieczenie Szpitala w okresie od 01-01-2011 do 31-12-2011 .-Numer sprawy: ZP 21-2010-PN.   380
  Przetargi - Rok 2009   48795
   Dostawa leków - ZP 1/2009   831
   Dostawa leków - ZP 2/2009   612
   Dzierżawa analizatora immunodiagnostycznego wraz z dostawą odczynników i materiałów zużywalnych - ZP 4/2009   406
   Przetarg nieograniczony- Dostawa gazów medycznych- ZP 3/2009-PN   386
   Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu medycznego 1x użytku wg pakietów od 1 do 8 w okresie trwania umowy (jednego ) roku - ZP 7/2009-PN.   549
   Dostawa materiałów opatrunkowych - ZP 6/2009   369
   Przetarg nieograniczony na Dozór mienia Szpitala Ogólnego w okresie trwania umowy (jednego) roku. ZP 8/2009-PN   679
   Przetarg nieograniczony na kompleksowe usługi prania w okresie trwania umowy ( jednego) roku - ZP 9/2009-PN   421
   Przetarg nieograniczony na dostawe odczynników oraz dzierżawę analizatora parametrów krytycznych dla OAiIT w okresie trwania umopwy - ZP 10/2009-PN   370
   Dostawa leków - ZP 11/2009   624
   Dostawa materiałów szewnych - ZP 14/2009   352
   Dostawa aparatury medycznej i sprzętu medycznego dla potrzeb Szpitala Ogólnego im. dr Edmunda Wojtyły w Bielsku-Białej - ZP 12/2009   1055
   Przetarg nieograniczony na dopstawe sprzetu medycznego wg pakietów od 1 do 12 w okresie trwania umowy (jednego) roku - ZP 15/2009-PN.   545
   Przetarg nieograniczony - Dostawa odczynników laboratoryjnych, sprzętu laboratoryjnego jednorazowego użytku, materiałów zużywalnych oraz urządzeń laboratoryjnych wg pakietów od 1 do 10 w okresie trwania umowy ( jednego) roku- ZP16/2009-PN.   639
   Dostawa leków - ZP 17/2009   679
   Dostawa leków - ZP 18/2009   709
   Przetarg nieograniczony o wartości pon. 206 tys Euro na dostawę odczynników wraz z dzierżawą analizatora - ZP 20/2009-PN.   585
   Przetarg nieograniczony na usługę ubezpieczenia mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Szpitala Ogólnego im. dr E.Wojtyły w Bielsku-Białej w okresie od 01.01.2010r do 31.12.2010r.- Numer sprawy: ZP 19/2009-PN.   488
   Kompleksowe utrzymanie czystości w obiektach i na terenie Szpitala Ogólnego im. dr Edmunda Wojtyły w Bielsku-Białej - ZP 21/2009   1257
   Odbiór, transport i utylizacja odpadów medycznych - ZP 1/2008   1052
   Dostawa leków ZP 2/2008   638
   Przetarg nieograniczony-Dostawa gazów medycznych - ZP 4-2008-PN   430
   Przetarg nieograniczony-Dostawa sprzętu medycznego wg pakietów- ZP 5/2008-PN   656
   Przetarg nieograniczony - Usługa Dozoru mienia -ZP 3/2008-PN   419
   Dostawa materiałów opatrunkowych ZP 7/2008   405
   Dostawa leków - ZP 9/2008   452
   Przetarg nieograniczony- Dostawa odczynników oraz dzierżawa analizatora parametrów krytycznych - ZP 8/2008-PN   391
   Przetarg nieograniczony -Usługi pralnicze w skali 12 miesiecy- ZP 10/2008-PN.   562
   Przetarg nieograniczony -Dostawa odczynników oraz materiałów zużywalnych orazdzierżawa w pełni automatycvznego analizatora do badań koagulologiocznych - ZP 11/2008-PN   427
   Przetarg nieograniczony - Dostawa materiałow szewnych wg 7 pakietów- ZP 12/2008-PN.   433
   Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu 1x uzytku, pozostałego oraz drobnego poniżej 206 000 Euro- ZP 15/2008-PN   617
   Przetarg nieograniczony na dostawę odczynników laboratoryjnych, sprzętu labor. 1x uzytku oraz materiałów zużywalnych,wg pakietów od 1 do 11 przy wartości poniżej 206 tys. euro- ZP 14/2008-PN.   549
   Dostawa leków - ZP 16/2008   696
   Dostawa echokardiografu ZP 17/2008   452
   Kompleksowe utrzymanie czystości w obiektach i na terenie Szpitala Ogólnego im. dr E. Wojtyły w Bielsku-Białej - ZP 6/2008   933
   Dostawa leków - ZP 18/2008   658
   Świadczenie kompleksowych usług przygotowywania i dostarczania posiłków dla pacjentów Szpitala Ogólnego im. dr Edmunda Wojtyły w Bielsku-Białej przy ul. Wyspiańskiego 26 - ZP 20/2008   380
   Dostawa leków ZP 21/2008   434
   Przetarg nieograniczony Ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Szpitala Ogólnego im. dr Edmunda Wojtyły w Bielsku-Białej w okresie od 01.01.2009r do 31.12.2009r.- ZP 19/2008-PN.   376
  Przetargi - Rok 2008   799
   Dzierżawa części lokalu użytkowego wraz z częścią chłodni - ED 1/2007   859
  Przetargi - Rok 2007   1730
   Dostawa sprzętu medycznego 1x użytku wg pakietówod 1 do 19 - ZP 1/2007 - PN   1374
   Dostawa leków ZP 3/2007   834
   Dostawa gazów medycznych, technicznych, podtlenku zotu medycznego wg pakietów od 1 do 2 - ZP 4/2007-PN   766
   Dostawa materiałów opatrunkowych ZP 6/2007   627
   Dzierżawa analizatora immunodiagnostycznego wraz z dostawą odczynników oraz materiałów zużywalnych ZP 9/2007   581
   Dzierżawa analizatora parametrów krytycznych wraz z dostawą odczynników oraz materiałow zużywalnych - ZP 8/2007-PN   612
   Przetarg nieograniczony -Dzierżawa lokalu na działalność Pracowni TK - ED 2/2007   676
   Dostawa materiałów szewnych - ZP 7/2007   640
   Kompleksowe usługi pralnicze wraz z transportem - ZP 11/2007-PN   663
   Dostawa odczynników i mat. zużywalnych do ap. COAG CHROM 3003 - ZP 10/2007-PN   521
   Dzierżawa czytnika wraz z dostawą niezbędnych pasków do moczu - ZP 12/2007   515
   Usługa w zakresie dozoru mienia w szpitalu - ZP 16/2007-PN   759
   Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu medycznego wg pakietów od 1 do 12 - ZP 14/2007-PN   851
   Przetarg nieograniczony na dostawę odczynników laboratoryjnych , sprzętu laborat.1x użytku oraz materiałów zużywalnych wg pakietów od 1 do 9 - ZP 17/2007-PN    810
   Dostawa leków ZP 15/2007   528
   Dzierżawa analizatora biochemicznego wraz z dostawą odczynników i materiałów zużywalnych - ZP 18/2007   497
   Dostawa leków - ZP 19/2007   586
   Dostawa środków czystości ZP 20/2007   594
   Ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Szpitala Ogólnego im. dr E.Wojtyły w Bielsku-Białej -ZP 21-2007   391
   Dostawa leków - ZP 22/2007   377
   Wywóz nie segregowanych odpadów komunalnych ZP 1/2006 -   4466
   Dostawa leków - ZP 2 / 2006   3428
   Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku- ZP 5-2006   1249
   Dostawa materoałów opatrunkowych - ZP 4/2006   694
   Dostawa gazów medycznych i technicznych - ZP 6/2006   799
   Dzierżawa lokalu - ED 2/06   3159
   Dostawa materiałów szewnych - ZP 3/2006   862
   Dostawa materiałów opatrunkowych - ZP 7/2006   886
  Przetargi - Rok 2006   34818
   Kompleksowe wykonanie usług pralniczych ZP 8/2006   3129
   Dzierżawa wolnego lokalu - ED 3/2006   912
   Kompleksowe wykonanie usług prania. - ZP 9/2006.   732
   Dostawa odczynnków oraz sprzętu lab.1xUż. ZP 10/2006   1375
   Dostawa materiałów szewnych ZP 12/2006   1137
   Dostawa leków ZP 11/2006   1190
   Dostawa materiałów szewnych ZP 13/06   856
   Dostawa środków czystości,worków foliowych oraz środów 1x użytku - ZP 15/2006   947
   Dostawa bronchofiberoskopu ZP 14/2006   687
   Dostawa leków ZP 20/2006   715
   Dostawa energii elektrycznej ZP 18/2006   914
   Ubezpieczenie mienia i Odpowiedzialności Cywilnej szpitala - ZP 19/2006   649
  Przetargi - Rok 2005   7115
   Przetarg nieograniczony - Dostawa leków ZP 5/2005   753
   Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym- Remont- Dostawa i wymiana okien i drzwi - ZP 6-2005   1168
   Całodobowe żywienie pacjentów szpitala - ZP 9/2005   951
   Przetarg nieoganiczony na dostawę odczynników oraz podst.jednorazowego sprzętu laboratyoryjnego - ZP 7/2005   1258
   Dzierżawa lokalu pod działalność gastronomiczną w budynku kuchni centralnej Szpitala, przy ul. Wyspiańskiego 21. ED 6/2005   938
   Przetarg nieograniczony - ZP 10-2005 - USŁUGA   4199
   Dostawa leków ZP 12/2005   765
   Dostawa środków czystości, worków foliowych i środków jednorazowego użytku - ZP 18/2005   1080
   Konserwacja, obsługa i całodobowy nadzór urządzeń i instacji sanitarnych, wod-kan., instalacji i urządzeń gazów medycznych w placówkach Szpitala Ogólnego w Bielsku-Białej - ZP 16/2005   1007
   Dostawa leków ZP 19/2005   720
   Dostawa i wymiana okien i dzwi ZP 20/2005   1397
   Dostawa leków - ZP 23/2005   808
   Przetarg nieograniczony-Dostawa sprzętu medycznego ZP 22/2005   1387
   Wyposażenie Działu Higieny Szpitalnej-dostawa specjalistycznego sprzętu sprzątającego -ZP 21/2005   1253
   Całodobowe żywienie pacjentów szpitala - ZP 14/2005   925
   Ogłoszenie o zamówieniu ZP 15/2005 - USŁUGA   782
   Dzierżawa lokalu pod działalność gospodarczą - ED 6/2005   871
   Wywóz nie segregowanych odpadów komunalnych - ZP 26/2005   763
   Kompleksowe Usługi Pralnicze ZP 2/2005   734
   Dzierżawa Analizatota Immunodiagn. z odczynnikami ZP 1/2005   702
 Zamówienia do 14 tyś E   9997
   ROK - 2012   11167
  Rok - 2011   50351
   0głoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia o wartości przekraczającej 7 tys.euro , a nie przekraczającej 14 tys. euro na dostawę testów Boleria do Analizatora Mini VIDAS zgodnie z wymaganiami zamwiającego - Numer sprawy: PU1/B/2011-Zp.   584
   Dostawa leków - PU/B 2/2011   319
   Dostawa leków - PU/B 3/2011   410
  Rok 2010    17339
   Zamówienie na wykonanie usługi wywozu odpadów komunalnych poniżej 14 tys E    546
   Dostawa błon i odczynników rtg - PU/B 2/2010   501
   Dostawa Zasilacza UPS z podwójną konwersją o mocy 30 kVA z bateriami wewnętrznymi - 1 sztuka   498
   Ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia o wartości przekraczającej 7 tys euro , a nie przekraczajacej 14 trys euro na dostawę i montaż 16 zestawów komputerowych zgodnie z wymaganiami zamawiającego - Numer sprawy: PU 6/B/2010-Zp.   447
   0głoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia o wartości przekraczającej 7 tys.euro , a nie przekraczającej 14 tys. euro na dostawę i montaż 16 zestawów komputerowych zgodnie z wymaganiami zamwiającego - Numer sprawy: PU7/B/2010-Zp.   372
    Ogłoszenie o zamiarze udz.zam. o wartości przekr. 7 tys euro , a nie przekr.j 14 tys. euro na dostawę leków jako dogrywka do ZP 18-2010 zg. z wymaganiami zamawiającego - Numer sprawy: PU 8/B/2010-Zp.   931
  rok 2009   5177
   Dostawa błon i oczynników RTG - PU/B-1/2009/ZP   386
   Zakup programów komputerowych do archiwizacji danych pacjenta, wspierających pracę działu kadr, płac i księgowości oraz elektronicznej inwentaryzacji z zastosowaniem technologii kodów kreskowych-PU2/B/2009/ZP   312
 KONKURS OFERT    10871
   Konkurs ofert na świadczenia zdrowtone - ROK 2012   2555
  Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne rok 2011   838
   Konkurs ofert na wykonywanie badań toksykologicznych dla potrzeb Szpitala Ogólnego w Bielsku-Białej w okresie od 01.01.2012 do 31.12.2012r. Numer sprawy: KO-1/2011.   533
   Konkurs ofert na udzielanie swiadczeń zdrowotnych w zakresie: konsultacje pulmonologiczne, chirurgii klatki piersiowej oraz badania bronchoskopowe w okresie od 01.01.2012 do 31.12.2012r. Numer sprawy:KO-2/2011.   385
   Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie : badania diagnostyczne mammograficzne oraz laboratoryjne określajace wskaźniki hormonów oraz markery nowotworowe. Numer sprawy: KO-3/2011   667
   Konkurs ofert na na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie kompleksowej realizacji badań diagnostycznych RM,EMG, endoskopowych ,laboratoryjnych bakteriologicznych i analitycznych z podziałem na 5 zadań. Numer sprawy: KO-4/2011 - UNIEWAŻNIONO Z DNIEM   483
   Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne.Numer sprawy: KO-5/2011   492
   KO-7/2011 -Zaproszenie Oferentów do składania ofert na świadczenia zdrowotne z zakresu badań diagnostycznych: patomorfologicznych, histopatologicznych warz z oceną preparatów, histopatologicznych - śródoperacyjnych.Numer spway: KO-7/2011   449
   Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne. Numer sprawy: KO 6/2011   509
 OGŁOSZENIA RÓŻNE   8803
  OGŁOSZENIA ROK 2012   2625
Inne
 Misja Szpitala   2985
 Kontrakty   2909
 Inwestycje   2410
 Skróty używane w biuletynie   1906
 Redakcja biuletynu   2018


wersja do druku drukuj