logo bip.gov.pl

 Szpital Ogolny im dr Edmunda Wojtyły w Bielsku-Białej

serwis WWW  
Instrukcja obsługi Rejestr zmian Statystyka odwiedzin
 Zamówienia Publiczne / Ogłoszenia Przetargów - specyfikacje, pytania, odpowiedzi i odwołania. / Przetargi - Rok 2010

Dostępne podkategorie w obrębie tej kategorii:
 Dostawa Leków - ZP 1/2010 -PN
 Dostawa gazów medycznych - ZP 2/2010-PN
 Całodobowy dozór mienia Szpitala Ogólnego im. dr Edmunda Wojtyły w Bielsku-Białej - ZP 4/2010
 Dostawa materiałów opatrunkowych - ZP 6/2010
 Dostawa sprzętu medycznego wg pakietów od 1-7 w okresie (1) jednego roku - ZP 7/2010-PN
 Dzierżawa analizatora immunodiagnostycznego eraz z dostawą odczynnikówi materiałów zużywalnych - ZP 9/2010
 Świadczenie usług pralniczych wraz z transportem - ZP 8/2010-PN
 Dostawa Leków - ZP 11/2010-PN
 Dostawa materiałów szewnych - ZP 10/2010
 Dostawa sprzętu medycznego wg pakietów od 1-12 - ZP 12/2010-PN
 Usługi pralnicze dla Szpitala Ogólnego w okresie jednego roku-Numer sprawy ZP 14/2010-PN.
 Dostawa odczynników i sprzętu laboratoryjnego jednorazowego uzytku - ZP 16/2010
 Dostawa leków ZP 18/2010
 Dostawa sprzętu medycznego dla potrzeb Szpitala Ogólnego wg pakietów od 1do 3 - ZP 17/2010-PN.
 Przetarg nieograniczony na dostawe sprzetu medycznego-ZP 17-2010-PN.
 Przetarg nieograniczony na dostawe odczynników wraz z dzierżawą analizatora w okresie (3) lat.ZP 19-2010-PN.
 Dostawa odczynników wraz z dzierżawą analizatora parametrów krytycznych w okresie 2 lata - ZP 20/2010-PN
 Dostawa Odczynników , materiałów zużywalnych wraz z dzierżawą wieloparametrowego, automatycznego analizatora immunologicznego dla potrzeb Laboratorium Analitycznego w Bielsku-Białej w okresie 2 lata -. Numer sprawy: ZP 22/2010-PN.
 Przetarg nieograniczony na ubezpieczenie Szpitala w okresie od 01-01-2011 do 31-12-2011 .-Numer sprawy: ZP 21-2010-PN.
wersja do druku drukuj