logo bip.gov.pl

 Szpital Ogolny im dr Edmunda Wojtyły w Bielsku-Białej

serwis WWW  
Instrukcja obsługi Rejestr zmian Statystyka odwiedzin
 Zamówienia Publiczne / Ogłoszenia Przetargów - specyfikacje, pytania, odpowiedzi i odwołania. / Przetargi - Rok 2008

Dostępne podkategorie w obrębie tej kategorii:
 Odbiór, transport i utylizacja odpadów medycznych - ZP 1/2008
 Dostawa leków ZP 2/2008
 Przetarg nieograniczony-Dostawa gazów medycznych - ZP 4-2008-PN
 Przetarg nieograniczony-Dostawa sprzętu medycznego wg pakietów- ZP 5/2008-PN
 Przetarg nieograniczony - Usługa Dozoru mienia -ZP 3/2008-PN
 Dostawa materiałów opatrunkowych ZP 7/2008
 Dostawa leków - ZP 9/2008
 Przetarg nieograniczony- Dostawa odczynników oraz dzierżawa analizatora parametrów krytycznych - ZP 8/2008-PN
 Przetarg nieograniczony -Usługi pralnicze w skali 12 miesiecy- ZP 10/2008-PN.
 Przetarg nieograniczony -Dostawa odczynników oraz materiałów zużywalnych orazdzierżawa w pełni automatycvznego analizatora do badań koagulologiocznych - ZP 11/2008-PN
 Przetarg nieograniczony - Dostawa materiałow szewnych wg 7 pakietów- ZP 12/2008-PN.
 Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu 1x uzytku, pozostałego oraz drobnego poniżej 206 000 Euro- ZP 15/2008-PN
 Przetarg nieograniczony na dostawę odczynników laboratoryjnych, sprzętu labor. 1x uzytku oraz materiałów zużywalnych,wg pakietów od 1 do 11 przy wartości poniżej 206 tys. euro- ZP 14/2008-PN.
 Dostawa leków - ZP 16/2008
 Dostawa echokardiografu ZP 17/2008
 Kompleksowe utrzymanie czystości w obiektach i na terenie Szpitala Ogólnego im. dr E. Wojtyły w Bielsku-Białej - ZP 6/2008
 Dostawa leków - ZP 18/2008
 Świadczenie kompleksowych usług przygotowywania i dostarczania posiłków dla pacjentów Szpitala Ogólnego im. dr Edmunda Wojtyły w Bielsku-Białej przy ul. Wyspiańskiego 26 - ZP 20/2008
 Dostawa leków ZP 21/2008
 Przetarg nieograniczony Ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Szpitala Ogólnego im. dr Edmunda Wojtyły w Bielsku-Białej w okresie od 01.01.2009r do 31.12.2009r.- ZP 19/2008-PN.
wersja do druku drukuj